Studielederens hjørne, forside à

Spørgsmål og svar ßà

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

ßà Studielederens breve ßà

Studielederens semesterplaner

Arbejdsplaner for INSS: undervisning og bemanding

Stillingsopslag

 

Senest opdateret 29-04-2008 17:20:50

[Stillingsopslag fra INSS, afsendt fra studielederen d. 28/4 08, frist d. 13/5 08, kl. 12.00, opslås i netmedier og på instituttets hjemmeside, sendes pr. e-mail til særligt relevante personer]

Eksterne lektorer

Det Humanistiske Fakultet, KU

Ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, vil et antal stillinger som ekstern lektor være ledige pr. 31. august 2008. Opslaget omfatter følgende:

Et antal eksterne lektorer til undervisningen på fagene

·         Dansk

·         Dansk sprog på Dansk grundfag, BA-tilvalg og Åbent Universitet.

·         Medieanalyse på Dansk grundfag og Åbent Universitet

·         Valgfag på Dansk grundfag

·         Mediesociologi og kulturanalyse på BA-tilvalgsuddannelsen Medier og kultur

·         Litterær analyse på Danskstudiet på Åbent Universitet.

·         Lingvistik

·         Fonetik og fonologi på Lingvistikstudiet.

·         Audiologopædi

·         Fonetik på Audiologopædisk grundfag

·         Stemmme- og talevanskeligheder: stemmelidelser på Audiologopædisk grundfag

·         Talevanskeligheder II: dysartri på Audiologopædisk BA-tilvalg

·         Talevanskeligheder II: Stammen og løbsk tale på Audiologopædisk BA-tilvalg

·         Teknisk audiologi: signalbehandling på Audiologopædisk kandidatuddannelse

·         Teknisk audiologi: audiometri og andre målemetoder på Audiologopædisk kandidatuddannelse.

Studieordninger og generelle informationer findes på www.nordisk.ku.dk. Yderligere oplysninger: studieleder Klaus Kjøller, tlf. 353 28 353, kkj@hum.ku.dk.

Ansøgning stiles til institutleder, professor Finn Hauberg Mortensen og sendes pr. e-mail til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, inss@hum.ku.dk. Skriv ’ekstern lektor’ i emnefeltet. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 13. maj 2008 kl. 12.00.

Ansøgerne skal medsende en publikationsliste over videnskabelig produktion. Produktionen indsendes først, hvis studielederen anmoder herom. Videre skal ansøgeren medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed.

Hver enkelt ansøger vil få tilsendt den del af bedømmelsesudvalgets indstilling, der vedrører den pågældende selv.

Aflønning sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC.