Studielederens hjørne, forside à

Studielederens dogmer og universi­tets­love ßà

Spørgsmål og svar ßà

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

ßà Studielederens breve ßà

Studielederens semesterplaner ßà

Arbejdsplaner for INSS: undervisning og bemanding

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

Featuring: studieordningernes vandringer og øjeblikkelige tilstand

 

Senest opdateret d. 24-04-2009 16:31:28

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger 1

Afdelinger og centre under instituttet, (først ordnet efter antal HVIP; sekundært alfabetisk) 2

Normering i HVIP årsværk 2

De studier som de forskellige afdelinger og centre leverer undervisning til. 2

Dansk 2

Særlige profileringmuligheder på BA-tilvalg/ Dansk kandidatuddannelse 4

Dansk som andet- og fremmedsprog 4

Kommunikation og medier 4

Kulturformidling 4

Sprog- og kommunikationsrådgivning 5

Innovation i interaktion 5

Medarbejderkommunikation 5

Medier og kultur 5

Dokumentation og formidling af levende folkekultur i AV-medier 6

Kommunikation med praktik (KA-studiemønster) 6

Identitet og tekst (KA-studiemønster hvori indgår (dele af) BA-tilvalgsuddannelsen Innovation i interaktion) 6

Organisationskommunikation (KA-studiemønster hvori indgår (dele af) BA-tilvalgsuddannelsen Medarbejderkommunikation) 6

Mundtlig kommunikation (KA-studiemønster) 7

Nordisk 7

Nordisk litteratur og kultur 7

Nordisk sprog 1: middelaldersprog 7

Nordisk sprog 2: færøsk og islandsk 7

Nordiske sprogkilder til kulturhistorien 7

Danskfagets didaktik 7

Kandidatkurser på Dansk taget som BA-tilvalg 8

Efteruddannelse 8

Danskfaget efter reformen (under Åbent universitet) 8

Information og kommunikation 1 (med DM efteruddannelse efter særlig aftale) 8

Information og kommunikation 2 (med DM efteruddannelse efter særlig aftale) 8

Audiologopædi 8

Lingvistik 11

Dansk som andet- og fremmedsprog 12

Fagdidaktik og universitetspædagogik 14

Sprogpsykologi 14

Indoeuropæisk 14

Finsk 15

Kønsforskning 16

IT og kognition 17

IT og sprog 18

Nordisk filologi 18

Scandinavian Identities 19

 

 

 

Afdelinger og centre under instituttet, (først ordnet efter antal HVIP; sekundært alfabetisk)

 

 

Normering i HVIP årsværk

De studier som de forskellige afdelinger og centre leverer undervisning til.

 

 

 

 

 

 

 

Seneste studieordning = den ordning som der tilbydes undervisning efter

Eventuelle kursus­konsulenter

Tidligere ordninger som der ikke mere tilbydes undervises efter, men som man stadig kan tage eksamen efter

 

 

Dansk

Sagsbehandler: Lis Lachtane som i særligt faglige spørgsmål kan trække på

Fagkoordina­torerne (og studienævnsmed­lemmer for Dansk):

Erik Skyum-Nielsen (litteratur)

Hanne Ruus (sprog)

John Mortensen (medieanalyse)

 

 

 

 

28, hertil a) den i 2007 ledigblevne stilling efter Niels Finn Christiansen og b) Karsten Biering fra og med d. 1/1 2008, i alt 30.

Grundfag (2005, revideret 2007, 2008, 2009); en revideret udgave er d. 30/6 08 sendt til studiekontoret til gennemsyn; godkendt på sn-mødet d. 27/8. Men der er efterfølgende kommet yderligere justeringer til. Modtaget fra studiekontoret med ret til pdf-isering, dvs. godkendt af fakultetet, d. 19/9 08. Modtaget som pdf-fil med dekanunderskrift d. 1/10 08. Senere revideret og fremsendt til studiekontoret d. 13/11 08. Herefter forhandlinger mellem fagkoordinatorer og studiekontor. Godkendt på sn-møde 4/2 09, sendt med indholdsfolrtegnelse (!) til studiekontoret d. 10/2 09, modtaget dekangodkendt d. 27/2 09

Forsøgsordningen på Dansk (første år fælles for studerende som kan vælge at fortsætte andet år enten hos os eller på en professions­højskole), ordningen er i marts 09 sendt til studiekontoret som en selvstændig fil, altså endnu ikke tekstligt integreret med vores grundfagsordning i Dansk

BA-tilvalg (2007) en justeret version 2008 er under udarbejdelse hos fagkoordinatorerne; det forventes at ordningen godkendes på sn-mødet d. 18/6 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08

Gymnasierettet KA-tilvalg (2008) fagkoordinatorerne har færdiggjort udkast d. 27/7 08 som skal behandles på sn-mødet d. 27/8 08, godkendt på sn-mødet d. 5/11 08 og sendt til studiekontoret d. 11/11 08, modtaget dekangodkendt (pdf) d. 18/11 08

KA-kurser taget som BA-tilvalg på Dansk (2008), godk på sn-møde d. 4/2 09, sendt til studiekontoret d. 11/2 09

Kandidat (2008) sendt foreløbigt til studiekontoret d. ½ 08 og d. 29/4 08; efter sn-mødet d. 18/6 08 er arbejdet med ordningen fortsat, og der er d. 30/6 08 sendt en version til studiekontoret som efter planen skal godkendes i sn d. 27/8 08. Herefter et længere forløb mellem fagkoordinatorerne og studiekontoret som især handlede om kategoriseringen af den praktik som kan indgå i de 5 profiler. D. 4/12 08 er en sn-godkendt version sendt til studiekontoret, 11/12 08 er en u-dekan-godkendt pdf-version sendt til instituttet mens vi venter på censorhøringen og efterfølgende, eventuel dekangodkendelse; modtaget godkendt d. 20/2 09

Sidefag (1998 med tillæg i 1999; undervisningen kører stadig i 2007-8 efter ordningen fra 1998/1999; skal fra og med 2008-9 køre efter et nyt gymnasierettet KA-tilvalg (se nedenfor) som fagkoordinatorerne har afleveret til sn d. 27/7 08.)

Åbent universitet (= dansk grundfag fra 1999; fra og med efterår 2008 kører den efter Dansk Grundfag 2007)

Kandidat (1998), justeret 2008 med faglige mål m.v. godkendt ved en skriftlig procedure efter sn-mødet d. 27/8 08, sendt til studiechefen d. 11/9 08, modtaget dekangodkendt fra studiekontoret (pdf) d. 23/10 08

 

 

 

Særlige profilering­muligheder på BA-tilvalg/ Dansk kandidat­uddannelse

 

 

 

 

 

 

 

Dansk som andet- og fremmedsprog

Fagkoordinator: Anette Hagel-Sørensen

 

 

 

Se oversigt over ordningerne (og loggen over deres bureaukratiske vandringer) her >>

 

 

 

 

 

Kommunikation og medier

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturformidling

Fungerende koordinator: Peter Christensen

 

(1, ubesat)

BA-tilvalg Kulturformidling (2007; en let revideret udgave 2008 er godkendt af sn d. 23/4 08; godkendt af dekanen d. 27/5 08)

 

 

 

 

 

Sprog- og kommuni­kations­rådgivning

Koordinator: Klaus Kjøller

 

(1)

BA-tilvalg (2008), sendt til studie­kontoret april 2008, godkendt i sn 23/4 08. En justeret ordning med kun to eksamensformer pr. kursus er sendt fra fagkoordinator til studiekontor d. 3/7 08. En yderligere justeret version sendt til studiekontoret d. 23/9 08. Modtaget godkendt (pdf) fra fak d. 23/9 08, modtaget fra fak d. 19/11 08

 

 

 

 

 

Innovation i interaktion

Koordinator: Mie Femø Nielsen

(1/5)

BA-tilvalg (2008), sendt til studiekontoret april 2008, godkendt i sn 23/4 08, på sn-mødet d. 3/12 08, til studiekontoret d. 8/12 08, modtaget godkendt (pdf) d. 13/1 09

 

 

 

 

 

Medarbejder­kommunikation

Koordinator: Mie Femø Nielsen

(1/5)

BA-tilvalg (2008), sendt til studiekontoret april 2008, godkendt i sn 23/4 08, på sn-mødet d. 3/12 08, til studiekontoret d. 8/12 08, modtaget godkendt (pdf) d. 13/1 09

 

 

 

 

 

Medier og kultur

Koordinator for Modul II (forårskursus): Mediernes sprog og æstetik, og Modul III (forårskursus): Medie- og kulturhistorie udbydes under Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.: Palle Schantz Lauridsen

Koordinator for Modul I (efterårskursus): Mediesociologi og kulturanalyse udbydes under Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling: Arild Fetveit (MEF)

 

(2)

BA-tilvalg (2007; godkendt i sn d. 28/5 08; godkendt af dekanen d. 28/5 08)

 

 

 

 

 

 

Dokumentation og formidling af levende folkekultur i AV-medier

Fagkoordinator: Karsten Biering

1

BA-tilvalg i Dokumentation og formidling af dagliglivets kultur i AV-medier (2007, 30 ects, under godkendelse; det trækker ud fordi der ansøges om tilladelse til gruppeeksamen og ordningen er derfor en tur i ministeriet; godkendt af dekanen 27/5 08)

 

 

 

 

 

Kommunikation med praktik (KA-studiemønster)

Koordinator: Poul Behrendt

 

(1)

Kommunikation med praktik (kun som Kandidat-studiemønster)

 

 

 

 

 

Identitet og tekst (KA-studie­mønster hvori indgår (dele af) BA-tilvalgsuddannelsen Innovation i interaktion)

Koordinator: Mie Femø Nielsen

(1/5)

 

 

 

 

 

 

Organisations­kommunikation (KA-studiemønster hvori indgår (dele af) BA-tilvalgsuddannelsen Medarbejder­kommunikation)

Koordinator: Mie Femø Nielsen

(1/5)

 

 

 

 

 

 

Mundtlig kommunikation (KA-studiemønster)

Koordinator: Mie Femø Nielsen

(1/5)

 

 

 

 

 

Nordisk

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk litteratur og kultur

Koordinatorer: Bente Holmberg

 

BA-tilvalg  (2007, justeret 2008), godkendt i sn d. 28/5 08; godkendt af dekanen d. 28/5 08

 

 

 

 

 

Nordisk sprog 1: middelaldersprog

Koordinatorer: Bente Holmberg

 

BA-tilvalg (2007, justeret 2008)  godkendt i sn d. 28/5 08; godkendt af dekanen d. 28/5 08

 

 

 

 

 

Nordisk sprog 2: færøsk og islandsk

Koordinatorer:

Bente Holmberg

 

BA-tilvalg (2007, justeret 2008)  godkendt i sn d. 28/5 08; godkendt af dekanen d. 28/5 08

 

 

 

 

 

Nordiske sprogkilder til kulturhistorien

Koordinatorer:

Bente Holmberg

 

BA-tilvalg (2007, justeret 2008)  godkendt i sn d. 28/5 08; godkendt af dekanen d. 28/5 08

 

 

 

 

Danskfagets didaktik

 

Koordinator: Bettina Perregaard

 

 

Kursus på Dansk Kandidatuddannelse, 2 semestre, 30 ects.

 

 

 

 

Kandidatkurser på Dansk taget som BA-tilvalg

 

 

 

kandidatemner som bachelortilvalg i Dansk, 2008-ordningen, på sn-møde d. 4/2 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter­uddannelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Danskfaget efter reformen (under Åbent universitet)

Koordinator: Anette Hagel-Sørensen

 

Danskfaget efter reformen

 

 

 

 

 

Information og kommunikation 1 (med DM efteruddannelse efter særlig aftale)

Koordinator/ leder: Pernille Steensbech Lemée

 

 

Information og kommunikation 1

Kører juridisk under Dansk kandidatuddannelse (”overbygnings­emne”)

 

 

 

 

 

Information og kommunikation 2 (med DM efteruddannelse efter særlig aftale)

 

 

Information og kommunikation 2

 

 

 

Audiologopædi

Fagkoordinator: Carsten Elbro

 

 

4,5

Grundfag (2005, revideret 2007, godkendt af SN og sendt til studiekontoret d. 26/10 07; d. 8/4 08 er forslag til en mindre justering af eksamensformen i Sprogvanskeligheder sendt til studiekontoret og samtidig til skriftlig behandling i SN, sn-godkendt efter skriftlige behandling d. 15/4 08; sendt til studiekontoret d. 5/12 08 efter sn-godkendelse), modtaget godkendt 5/1 09

Kursuskonsulenter:

Rikke Vang Christensen (logopædi: dysfasi)

Lise Randrup Jensen (logopædi: afasi)

Inge Kølle (logopædi: stemmevanskeligheder, stemmedannelse)

Line Dahl Jørgensen (logopædi: læbe-ganespalte; til og med vintereksamen 2007-8; derefter ny adjunkt, Elisabeth Willadsen)

Bi Gram (logopædi: stammen)

Annesofie Ishøy Nielsen (logopædi: dysartri)

Per Nielsen (audiologi: medicinsk, teknisk, pædagogisk)

Mads Poulsen (sprogvidenskab: grammatik, fonetik m.v.)

 Lise Randrup Jensen (Kommunikations­handicap)

 

BA-tilvalg i Audiologopædi (2007, under godkendelse; sendt retur fra studiekontoret d. 9/4 08 med diverse spørgsmål til fagkoordinator som fik frist til d. 13/5 08 med at svare; seneste version fra studiekontoret (21/5 08), godkendt på sn-mødet d. 28/5 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08)

Åbent Universitet: Kandidatuddannelsens fordybelseskurser kan tages efter ’tom plads’-ordningen

Kandidat (2008) sendt til studiekontoret d. ½ 08; sendt retur til fagkoordinator fra studiekontoret d. 20/2 08; rykket for svar d. 7/4 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08, en justeret, dekangodkendt version modtaget d. 27/10 08 (pdf), sendt til studiekontoret d. 8/12 08, modtaget godkendt 5/1 09

BA-tilvalg i Audiologi (2004)

BA-tilvalg i Læsning, stavning og skriftlig fremstilling (2004)

BA-tilvalg i Voksenlogopædi (2004)

Kandidat (2004), justeret 2008 med faglige mål m.v. godkendt ved en skriftlig procedure efter sn-mødet d. 27/8 08, sendt til studiechefen d. 11/9 08, modtaget dekangodkendt fra studiekontoret (pdf) d. 23/10 08

 

 

 

Lingvistik

Fagkoordinator: Elisabeth Engberg-Pedersen

 

 

2,5

Grundfag (2008) godkendt af sn d. 23/4 08; sendt til studiekontoret d. 26/4 08; en let justeret udgave er sendt fra fagkoordinator (v. eep) til studiekontoret d. 19/5 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08, seneste version modtaget dekangodkendt 6/11 08

BA-tilvalg i Lingvistik (2007; justeret udgave godkendt af dekanen d. 28/5 08)

Kandidatuddannelsen i Lingvistik (2008) sendt til studiekontoret d. ½ 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08

 

Grundfag (2007), godkendt af SN, sendt til studiekontoret d. 26/10 07, seneste version modtaget dekangodkendt 6/11 08

Kandidatuddannelsen i Lingvistik (2001), justeret 2008 med faglige mål m.v. godkendt ved en skriftlig procedure efter sn-mødet d. 27/8 08, sendt til studiechefen d. 11/9 08, modtaget dekangodkendt fra studiekontoret (pdf) d. 23/10 08

Kandidatuddannelsen i Datalingvistik (2000) udgår 2008, justeret 2008 med faglige mål m.v. godkendt ved en skriftlig procedure efter sn-mødet d. 27/8 08, sendt til studiechefen d. 11/9 08, modtaget dekangodkendt fra studiekontoret (pdf) d. 23/10 08. studieordningen lukker når den ene tilbageværende studerende har bestået specialet

 

 

Dansk som andet- og fremmedsprog

Fagkoordinator: Anette Hagel-Sørensen

 

 

2,5

BA-tilvalg i Dansk som andet- og fremmedsprog (2007, 45 ects; let revideret version 2008 sendt fra studiekontoret til sn i april 08; godkendt på sn-mødet d. 23/4 08 (høringsfrist d. 30/4 08 efter skriftlig behandling); sendt til studiekontoret d. 20/5 08; godkendt af dekanen d. 27/5 08)

Modul IV: Sprogpædagogik, fra den gamle tilvalgsordning i Dansk som fremmed- og andetsprog 1998 - nu revideret specielt med henblik på sommereksamen 2008 (pdf)

Åbent Universitet: Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge (2008, på kandidatniveau, 60 ects). Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08, sendt til studiekontoret d. 8/12 08, modtaget godkendt 5/1 09

Courses in Danish as a Foreign Language for International Students at the University of Copenhagen, The 2006 Curriculum (2008; godkendt på sn-mødet d. 23/4 08 (høringsfrist d. 30/4 08 efter skriftlig behandling); sendt til studiekontoret d. 20/5 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08)

Studiemønstret (på Dansk Kandidat­uddannnelse) Dansk som andet- og fremmedsprog (1998, 60 ects)

Kandidattilvalg i Dansk som andetsprog (2008, 60 ects; godkendt på sn-mødet d. 23/4 08 (høringsfrist d. 30/4 08 efter skriftlig behandling); sendt til studiekontoret d. 20/5 08)

 

Åbent Universitet: Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge (2000, på kandidatniveau, 60 ects, en 2007-version er under godkendelse: godk. Af studienævnet i begyndelse af nov. 07; 22/11 07 sendt til fak. som har godkendt den d. 20/11 07 (!))

 

 

 

Fagdidaktik og universitets­pædagogik

 

 

2

Leverer undervisning bl.a. til Danskstudiet: Danskfagets didaktik

 

 

 

Sprogpsykologi

Fagkoordinator: Jesper Hermann

 

 

2

BA-tilvalg i Sprogpsykologi (2007; efter diverse justeringer sendt til godkendelse på sn-mødet d. 28/5 08; godkendt af dekanen d. 28/5 08)

Kandidat (2008) godkendt efter  skriftlig behandling i sn d. 7/5 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08, sendt til studiekontoret d. 8/12 08, modtaget godkendt 5/1 09

 

Kandidatuddannelse i Sprogpsykologi (2001, revideret i 2007; to nye studieelementer: Særligt studeret sprogpsykologisk emne (7,5 ects) og Studiepraktik (30 ects) er blevet godkendt af sn efter skriftlig forhandling d. 7/5 08). justeret 2008 med faglige mål m.v. godkendt ved en skriftlig procedure efter sn-mødet d. 27/8 08, sendt til studiechefen d. 11/9 08, modtaget dekangodkendt fra studiekontoret (pdf) d. 23/10 08, seneste version modtaget dekangodkendt 12/11 08

 

 

 

Indoeuropæisk

Fagkoordinator: Jens Elmegaard Rasmussen

 

 

2 (den ene tidsbegrænset)

Grundfag (2005, revideret 2007, godkendt af SN og sendt til studiekontoret d. 26/10 08), en justeret udgave hvor propædeutikken øges fra 45 til 60 ects er godkendt i studienævnet 15/4 09 og sendt til studiekontoret (Birger Lohse) d. 24/4 09.

BA-tilvalg (2007; let justeret ordning 2008 en let revideret udgave 2008 er godkendt af sn d. 23/4 08; godkendt af dekanen d. 27/5 08)

Kandidat (2008) sendt til studiekontoret d. ½ 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08, modtaget godkendt 5/1 09

 

Kandidat/ magisterkonferens (1998), justeret 2008 med faglige mål m.v. godkendt ved en skriftlig procedure efter sn-mødet d. 27/8 08, sendt til studiechefen d. 11/9 08, modtaget dekangodkendt fra studiekontoret (pdf) d. 23/10 08

 

 

 

Finsk

Fagkoordinator: Tuula Eskeland

 

 

 

Grundfag (2005, revideret 2007, godkendt af SN og sendt til studiekontoret d. 26/10 07)

BA-tilvalg (2007, modtaget i godkendt stand fra studiekontoret i oktober 2007, og ligger faktisk på instituttets hjemmeside, men ikke under Finsk men under Dansk fordi Lis Lachtane ikke har adgang til Finsks hjemmeside; en let revideret udgave 2008 er godkendt af sn d. 23/4 08; godkendt af dekanen d. 27/5 08)

Kandidat (2008) sendt til studiekontoret d. ½ 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08, modtaget godkendt 5/1 09

 

Kandidat (1998), justeret 2008 med faglige mål m.v. godkendt ved en skriftlig procedure efter sn-mødet d. 27/8 08, sendt til studiechefen d. 11/9 08, modtaget dekangodkendt fra studiekontoret (pdf) d. 23/10 08

 

 

 

Kønsforskning

Fagkoordinator: Bente Rosenbeck

 

 

1

BA-tilvalg (2007; en let revideret udgave 2008 er godkendt af sn d. 23/4 08; godkendt af dekanen d. 27/5 08)

Kønsstudier på Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet for RUC-studerende (pdf, godkendt i studienævnet d. 7/11 07; sendt til fakultetet (og Søren Fransén) d. 27/2 08; justeret version sendt til studiekontoret d. 8/12 08)

KA-tilvalg i Kønsforskning (2008; sendt fra fagkoordinator til studieleder d. 9/3 08; sendt videre til studiekontoret med forventning om at Studienævnet godkender den d. 26/3 08; formentlig ved en fejl fremgår det ikke om ordningen er godkendt på sn-møderne i marts og april; studielederen har d. 16/5 08 fra fagkoordinator modtaget et revideret og færdigt forslag som kommer på sn-mødet d. 28/5 08; her nåede man ikke at behandle det; sat på sn-mødet d. 18/6 08, hvor den blev godkendt; sendt til studiekontoret d. 3/7 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08)

Kandidat (2004, 30 ects, kan også beskrives som et studiemønster der kan indgå i andre kandidatuddannelser – også uden for Det humanistiske Fakultet), justeret 2008 med faglige mål m.v. godkendt ved en skriftlig procedure efter sn-mødet d. 27/8 08, sendt til studiechefen d. 11/9 08, modtaget dekangodkendt fra studiekontoret (pdf) d. 23/10 08

 

 

 

IT og kognition

Fagkoordinator: Patrizia Paggio (CST)

 

 

Der trækkes på undervisere fra

vores institut (Lingvistik)

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Center for Sprogteknologi

Institut for Psykologi

Datalogisk Institut

Kandidat (2008) sendt til studiekontoret d. ½ 08. Modtaget godkendt fra fak d. 1/9 08, en revision er godkendt på sn-mødet d. 15/4 09 og umiddelbart derefter sendt til studiekontoret

Kandidat (2007, 120 ects, er godkendt i Akademisk råd, men endnu ikke nået tilbage til instituttet som pdf-fil)

 

 

 

IT og sprog

Fagkoordinator: Patrizia Paggio (CST)

 

 

Der trækkes på undervisere fra

Center for Sprogteknologi

Datalogisk Institut

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

 

BA-tilvalg i IT og sprog (2007; en let revideret udgave 2008 er godkendt af sn d. 23/4 08; godkendt af dekanen d. 27/5 08)

 

 

 

Nordisk filologi

Fagkoordinatorer: Hanne Ruus (INSS) og Bente Holmberg (NFI)

 

 

Der trækkes på undervisere fra INSS og Nordisk Forsknings­institut

Kandidat (2008) under udarbejdelse hos fagkoordinatorer; fuldt udkast sendt fra fagkoordinatorer til studiekontor d. 9/4 08 (uformel kommunikation som senere skal føre frem til at ordningen godkendes af studienævnet); Kurset ”Skandinaviske manuskriptstudier” blev præsenteret på sn-mødet d. 18/6 08; ventedes færdigt snarest derefter; skal benyttes som et ”Nordisk sommerkursus”

 

 

 

Scandinavian Identities

Fagkoordinator: Anette Hagel-Sørensen (INSS) og ?? (SAXO)

 

 

Der trækkes på undervisere fra INSS og SAXO. Skemalægges af INSS

Scandinavian Identities - et tværhumanistisk ba-tilvalg ved Dansk og Historie, 2008, 15 ects. Modtaget godkendt fra fak 13/1 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst i dokumentet