Studielederens hjørne, forside à

Studielederens dogmer og universi­tets­love ßà

Spørgsmål og svar ßà

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

ßà Studielederens breve ßà

Studielederens semesterplaner ßà

Arbejdsplaner for INSS: undervisning og bemanding

 

 

 

Spørgsmål og svar

Senest opdateret d. 08-04-2009 14:17:00

 

 

Spørgsmål og svar. 1

Normer og selvangivelsesvejledning.. 3

Hvordan er Instituttets gældende (eksplicitte) normer som gælder frem til d. 1/7 09?. 3

Hvordan er de normer som gælder på fakultetet, herunder vores institut, fra d. 1/7 09?. 3

Organisation, instituttets.. 3

Hvem er hvem på instituttet?. 4

Jeg kan ikke finde mig selv på instituttets hjemmeside, eller det der står om mig, trænger til opdatering.. 4

Jeg har behov for et visitkort hvoraf det tydeligt fremgår at jeg er ansat på Københavns Universitet.. 4

Hvor finder jeg en ultra-kort oversigt over et af instituttets fag?. 4

Hvor finder jeg en oversigt over instituttets mange organer, disse organers opgaver og hvilke personer der sidder i dem?. 4

Fravær. 4

Jeg tager en uges tid til Paris. Jeg har ganske vist ikke formelt set ferie, men jeg har i god tid tilrettelagt min undervisning og vejledning således at mit fravær ikke går ud over nogen. Kan jeg så ikke bare drage afsted?. 4

Pointtællling.. 4

Jeg har fået undervisningsfri i næste semester fordi jeg har en masse opsparet overarbejde med undervisning og vejledning. Jeg sidder nu og tæller på knapper om jeg skal skrive en bog eller om jeg hellere skal skrive nogle artikler. Hvad tæller mest? Og  hvor finder jeg i øvrigt de pointlister som fakultetet har vedtaget?. 5

Administration, blanketter til 5

Hvilke blanketter findes der som kan lette mine administrative byrder?. 5

E-mail og IT.. 5

Jeg klikker på link hvor der står at den fil jeg skal have frem, er en såkaldt pdf-fil. Men når jeg klikker, kommer der kun rent gylle frem.. 5

I e-mails som jeg modtager fra studielederen, tales der om forskellige grupperum hvor der ligger dokumenter og andet. Hvordan får jeg adgang til det?. 5

Jeg har for nogle dage siden sendt studielederen en e-mail, men har endnu ikke modtaget nogen reaktion. Hvordan kan det være?. 5

Jeg kan ikke logge ind på www.punkt.ku.dk, hvad gør jeg?. 6

Specialer, håndteringen af. 6

Jeg har fået en henvendelse fra en studerende med spørgsmål om jeg vil og kan være specialevejleder for den studerende. Men jeg kan desværre ikke påtage mig opgaven, fx fordi jeg i forvejen har mange specialer, eller fordi jeg har fået et forskningssemester. Hvordan er reglerne for hvordan man finder en specialevejleder?. 6

Jeg må indrømme at de forskellige regler om specialekontrakter, afleveringsfrister for specialer, emneblanketter inden specialet afleveres og meget mere efterhånden har forvirret mig en del. Hvor finder jeg en samlet oversigt over hvordan hele specialeforløbet er, rent administrativt?. 6

Jeg har en specialestuderende som er gået hen og blevet gravid. Nu skal hun føde og ønsker sit kontraktlige afleveringstidpunkt for specialet udskudt et halvt år. Hvordan gør vi?. 6

BA-projektopgaver, håndteringen af. 6

Jeg har forgæves søgt efter information omkring formalia vedrørerende BA-projektopgaver: Hvor mange timer får jeg for vejledning, hvor mange timer har de studerende krav på, skal der skrives kontrakt osv.? Kan du pege mig i retning af regelsættet?. 7

Eksterne lektorer. 7

Jeg er ekstern lektor, gravid og skal føde midt i semestret. Jeg har hørt at man får løn under barselsorloven. Men hvad betyder det helt konkret for mit tilfælde?. 7

Jeg er ekstern lektor som er ansat på en kontrakt som udløber inden næste semester. Kan jeg få kontrakten administrativt forlænget når der fortsat er god brug for min undervisning i næste semester?. 7

Holdskifte, studerendes.. 7

Jeg underviser på ét af flere parallelhold, og jeg har fået nogle forespørgsler fra studerende på andre hold der gerne vil skifte til mit hold. Har vi en officiel politik på området eller skal jeg bare bruge min private dømmekraft?. 7

Eksamen.. 8

Jeg har en studerende som ønsker at gå til eksamen på et andet sprog end dansk. Hvad gør jeg?. 8

Titler. 8

Jeg har netop bedømt et speciale og den studerende ønsker at få ordet 'kommunikation' som del af sin titel (cand. mag. i dansk & kommunikation), da hun har taget sin overbygning i kommunikationsfag. Kan det lade sig gøre?. 8

Klager. 9

Jeg har gjort iagttagelser af utilfredsstillende forhold på instituttet. Hvad gør jeg for at gøre forholdene bedre?. 9

Undervisningslokalernes indretning.. 9

Jeg vil gerne være helt sikker på at der er en bestemt teknisk indretning af et lokale som jeg skal undervise i. Findes der en oversigt over det?. 9

Eksamensklager. 9

Studielederen har skrevet og bedt mig træde ind i en ankekommission som består af en underviser, en censor og en studerende. Ankekommissionen nedsættes af fakultetet, så hvad betaler fakultetet for at få arbejdet udført?. 9

Leje af lokaler på KUA.. 10

Jeg er blevet virkelig inspireret af fakultetets satsning på innovation. Derfor overvejer jeg i privat regi at udbyde et kursus til erhvervslivets topledere om de mest anvendelige resultater af min forskning. Jeg vil være mest tryg ved at holde kurser i lokaler jeg kender, så hvordan er mulighederne for at kunne benytte KUAs lokaler til det?. 10

 

 

 

Normer og selvangivelsesvejledning

Hvordan er Instituttets gældende (eksplicitte) normer som gælder frem til d. 1/7 09?

 

 

Se oversigten over

·         gældende normer på Instituttet (pdf)

·         normer for særlige arbejdsopgaver på Audiologopædi som ikke er beskrevet i papiret med ’gældende normer på Instituttet’ (pdf)

 

 

 

Hvordan er de normer som gælder på fakultetet, herunder vores institut, fra d. 1/7 09?

 

 

Der blev underskrevet en ny aftale den 27. marts af dekan og fællestillidsrepræsentant. Den træder i kraft pr. 1. juli 09. Se aftalen her (pdf) >>

Ved forhandlingerne om arbejdstidsnormer var det ikke muligt at få en fælles aftale om normer for eksamination mv. da tillidsmandskredsen mente at dette veksler en del fra fag til fag. Den fælles aftale af 27/3 09 omfatter altså ikke normer for eksamination. Sådanne normer skal aftales lokalt mellem tilllidsrepræsentant og institutleder. Men der har på fakultetet siddet et Institut- og studielederudvalg som har udarbejdet et forslag. Selv om dette forslag altså ikke har kunnet støttes af tillidsmandskredsen som et generelt regelsæt på alle institutter, så hidsættes det her. Det kan eventuelt tjene som udgangspunkt for de lokale forhandlinger på instituttet som skal følge denne skrivende stund (8/4 09). Se de ikke-aftalte fælles fakultetsnormer for eksamination m.v. her (pdf) >>

 

 

 

Organisation, instituttets

Hvem er hvem på instituttet?

 

 

Se listen over alle ansatte ved instituttet

Se medlemmerne af studienævnet her.

Og her finder du ledelsen, dvs institutleder, viceinstitutleder og studieleder

 

 

Jeg kan ikke finde mig selv på instituttets hjemmeside, eller det der står om mig, trænger til opdatering

 

 

Se her hvordan du gør for at få den profil du ønsker: Vejledning i hvordan du kommer i ”Den blå bog”

 

 

Jeg har behov for et visitkort hvoraf det tydeligt fremgår at jeg er ansat på Københavns Universitet.

 

 

Se hvordan du får sådan et her.

 

 

Hvor finder jeg en ultra-kort oversigt over et af instituttets fag?

 

 

Her >>

 

 

Hvor finder jeg en oversigt over instituttets mange organer, disse organers opgaver og hvilke personer der sidder i dem?

 

 

Den finder du i institutlederens organisationsplan.

Hvis du er på udkig efter hvem der lægger skema, sørger for selvangivelser, udbetaler løn til eksterne lektorer og sørger for ansættelsespapirer, så se i Studielederens semesterplaner >> og i Undervisning og bemanding >>

 

 

Fravær

Jeg tager en uges tid til Paris. Jeg har ganske vist ikke formelt set ferie, men jeg har i god tid tilrettelagt min undervisning og vejledning således at mit fravær ikke går ud over nogen. Kan jeg så ikke bare drage afsted?

 

 

Nej, der er mindst to ting der lige skal ordnes først: 1) Du skal af institutlederen have tilladelse til at være væk, 2) Du skal sørge for at administrationen kan komme i kontakt med dig hver dag i arbejdstiden.

Når man er ansat som vip på Instituttet, så er det nødvendigt at administrationen kan komme i kontakt med dig i arbejdstiden. Hvis du derfor ikke er til at træffe på dine sædvanlige telefonnumre eller på din sædvanlige e-mail-adresse i mere end et døgn, så er det nødvendigt at du opgiver det telefonnummer eller den e-mail-adresse som du så kan kontaktes på. Det gælder også selv om du har forskningssemester eller har fået bevilget afspadsering.

Og hvorfor nu det? Fordi de forskellige sekretærer og ledelsen kan have brug for at tale med dig. Det kan også være en journalist som sidder med en række spørgsmål som netop du er eksperten der kan svare på. Eller en studerende på jagt efter en specialevejleder.

 

 

Pointtællling

Jeg har fået undervisningsfri i næste semester fordi jeg har en masse opsparet overarbejde med undervisning og vejledning. Jeg sidder nu og tæller på knapper om jeg skal skrive en bog eller om jeg hellere skal skrive nogle artikler. Hvad tæller mest? Og  hvor finder jeg i øvrigt de pointlister som fakultetet har vedtaget?

 

 

 

Du finder listen over formidlingskategorierne og deres points her.

Forskningslisten og dens point finder du her.

 

 

Administration, blanketter til

Hvilke blanketter findes der som kan lette mine administrative byrder?

 

 

Find blanketterne her.

 

 

E-mail og IT

Jeg klikker på link hvor der står at den fil jeg skal have frem, er en såkaldt pdf-fil. Men når jeg klikker, kommer der kun rent gylle frem.

 

 

På denne side http://www.adobe.com/dk/products/acrobat/readstep2.html kan du gratis downloade Adobe-programmet.

 

 

I e-mails som jeg modtager fra studielederen, tales der om forskellige grupperum hvor der ligger dokumenter og andet. Hvordan får jeg adgang til det?

 

 

Du går ind på www.punkt.ku.dk og logger ind med dit personnummer og den adgangskode som hører til dit identitetskort som ansat ved fakultetet. Derefter klikker du på grupperum ude i menuen i venstre side. Resten burde give sig selv.

 

 

Jeg har for nogle dage siden sendt studielederen en e-mail, men har endnu ikke modtaget nogen reaktion. Hvordan kan det være?

 

 

Det er fordi studielederen i visse perioder modtager flere mails end han kan nå at behandle løbende. På en almindelig arbejdsdag modtager han normalt mindst 30. Nogle er lette at ekspedere, især hvis han kan bede en ansat i administrationen om at tage sig af sagen. Derfor er det altid hurtigst hvis du kontakter den relevante medarbejder i sekretariatet med din sag. Se her hvem i sekretariatet der i øjeblikket tager sig af hvilke typer sager. Du sparer typisk mindst en dag i svartiden ved at kontakte sagsbehandleren direkte. Benyt så vidt muligt kun studielederen i rutinesager hvis det trækker ud med at få svar fra sagsbehandleren.

Men andre sager tager det tid at behandle. Det kan være at studielederen skal forhøre sig på fakultetet, eller at han hos den relevante medarbejder på instituttet skal finde ud af om der er præcedensafgørelser i sager som ligner den du nu fremlægger.

Men ventetid på svar kan også skyldes at studielederen er kaldt til så mange møder (eller selv har arrangeret og indkaldt til dem) at han slet ikke har tid til at sidde ved sin skærm og behandle sine mails. Ind imellem kan der gå dage hvor der – selv med en ugentlig arbejdstid på omkring 50 timer – ikke bliver tid til at høvle inbox’en ned. Så opstemmes der en hel bølge af ventende mails. Hvis din mail kommer nederst i en sådan bølge, så kan der – selv med ret banale sager – godt gå en del tid. Efter sommerferien 2008 er det dog lykkedes studielederen at komme ned på ca 25 ugentlige timer til studielederjobbet (som er normeret til 20 t/u), og han synes også selv at han samtidig er blevet bedre til at nå sine mails – måske fordi han så småt er begyndt at fatte hvad jobbet egentlig går ud på.

 

 

Jeg kan ikke logge ind på www.punkt.ku.dk, hvad gør jeg?

 

 

Grunden til at du ikke kan logge på kan være enten at du ikke er registreret i KU’s elektroniske telefonbog eller at ”Indre By” ikke har de rigtige oplysninger om dig.

Det du skal gøre er først og fremmest at sikre dig, at du er registreret i telefonbogen. Hvis du ikke er det skal du henvende dig til Mette Asmuss. Hvis du er registreret i telefonbogen, kan der være noget galt med punkt.ku. Så er det Indre by du skal kontakte.

Kontaktoplysningerne til Indre By finder du på www.punkt.ku.dk på den side hvor du logger ind (når du altså kan). Du kan kontakte Indre by enten pr. e-mail eller tlf. 3532 2700 i tidsrummet mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00 og fredag kl. 8.00 - 15.00.

 

 

Specialer, håndteringen af

Jeg har fået en henvendelse fra en studerende med spørgsmål om jeg vil og kan være specialevejleder for den studerende. Men jeg kan desværre ikke påtage mig opgaven, fx fordi jeg i forvejen har mange specialer, eller fordi jeg har fået et forskningssemester. Hvordan er reglerne for hvordan man finder en specialevejleder?

 

 

Hvis en studerende ikke selv kan finde en intern fastansat vejleder på instituttet, så må man gå til studievejledningen og få hjælp. Det er først hvis en studerende ikke med studievejledningens hjælp kan finde en vejleder, at det kan komme på tale med en ekstern lektor som er ansat på instituttet. Hvis dette heller ikke kan lade sig gøre – med studievejledningens hjælp, så kan det komme under overvejelse at hyre en udefrakommende specielt til opgaven. Her skal så den nærmest fagkyndige fastansatte lektor eller professor sige god for vedkommendes faglige kvalifikationer på mindst ekstern lektorniveau.

 

 

Jeg må indrømme at de forskellige regler om specialekontrakter, afleveringsfrister for specialer, emneblanketter inden specialet afleveres og meget mere efterhånden har forvirret mig en del. Hvor finder jeg en samlet oversigt over hvordan hele specialeforløbet er, rent administrativt?

 

 

Se fakultetets oversigt over hele proceduren her >>

 

 

Jeg har en specialestuderende som er gået hen og blevet gravid. Nu skal hun føde og ønsker sit kontraktlige afleveringstidpunkt for specialet udskudt et halvt år. Hvordan gør vi?

 

 

Du skal bede den studerende om at forsyne den specialeansvarlige i administrationen med skriftlig dokumentation på at den specialestuderende har født. Så vil den specialeansvarlige sekretær (formelt set studielederen) sende hende et kort brev om at afleveringsdatoen er udsat med 6 måneder - altså 6 måneder efter den dato hvor hun ifølge kontrakten skulle have afleveret. Den nye dato vil eksplicit fremgå af brevet. Og de 6 måneder er jo bare et eksempel som kan varieres hvis den studerende har behov for en periode af anden varighed efter sin barsel.

 

 

BA-projektopgaver, håndteringen af

Jeg har forgæves søgt efter information omkring formalia vedrørerende BA-projektopgaver: Hvor mange timer får jeg for vejledning, hvor mange timer har de studerende krav på, skal der skrives kontrakt osv.? Kan du pege mig i retning af regelsættet?

 

 

 

Der er til ba-projektopgaven afsat halvdelen af den tid der er afsat til specialet, dvs. 10 timer til vejledning og 5 timer til bedømmelsen.

Der omtales i studieordningen en kontrakt som indgås med vejlederen. Den praktiserer vi som en mail som den studerende skriver til den ønskede vejleder som i en returmail accepterer (eller afviser). En accepterende returmail sendes i kopi til Instituttet, inss@hum.ku.dk. På denne måde får den studerende og vejlederen papir på hinanden med instituttet som vidne.

Du kan læse mere om dette her >>.

 

 

 

Eksterne lektorer

Jeg er ekstern lektor, gravid og skal føde midt i semestret. Jeg har hørt at man får løn under barselsorloven. Men hvad betyder det helt konkret for mit tilfælde?

 

 

Du har ret til løn under barsel som ekstern lektor hvis du ikke har fuldtidsansættelse eller tilsvarende. Det påhviler dig at dokumentere at du ikke har fuldtidsansættelse eller tilsvarende et andet sted.

Hvis det dokumenteres, så får du løn her fra Instituttet som om du fortsatte den planlagte undervisning – uanset at du går på barsel midt i semestret og erstattes af en anden underviser. Du skal altså have en timeblanket for hele semestret som normalt og vil få udbetalt 1/5 hver måned i semestret.

 

 

Jeg er ekstern lektor som er ansat på en kontrakt som udløber inden næste semester. Kan jeg få kontrakten administrativt forlænget når der fortsat er god brug for min undervisning i næste semester?

 

 

Nej, normalt ikke. Det er instituttets politik under den nye institutleder at der normalt ikke gives administrative forlængelser af eksterne lektor-kontrakter som udløber.

Hvis

·         der fortsat er behov for den undervisning du varetager, og hvis

·         denne undervisning ikke kan dækkes af vipper eller eksterne lektorer hvis kontrakter løber over næste semester

så opslås der et eksternt lektorat som du kan søge.

Denne politik er lagt frem i instituttets deltidslærerpanel og drøftes løbende i dette organ.

 

 

Holdskifte, studerendes

Jeg underviser på ét af flere parallelhold, og jeg har fået nogle forespørgsler fra studerende på andre hold der gerne vil skifte til mit hold. Har vi en officiel politik på området eller skal jeg bare bruge min private dømmekraft?

 

 

 

Så længe der er fysisk plads på holdet, og læreren accepterer det, så kan vi ikke forhindre en studerende i at skifte hold hvis den studerende ønsker det. Men du bør kun hvis der er grunde af en vis vægt, acceptere holdskiftere. På grundfagene er der fra og med efteråret 2008 indført automatisk eksamenstilmelding via det hold man er blevet fordelt til. På disse hold skal den studerende derfor også henvende sig til instituttets eksamensadministration når holdskiftet er en realitet. Jeg opfordrer dig som underviser til så vidt muligt at få den studerende til at forblive på sit oprindelige hold. Der skal vægtige grunde til at skifte.

Holdskifte er et noget ømtåleligt emne, især for den underviser som forsmås. Det vil være godt hvis den studerende fx i en mail, forklarer den underviser som forlades, hvorfor der skiftes hold. Efter min erfaring vil der ofte være et meget væsentligt indslag af helt udvendige faktuelle forhold. Som fx at den studerendes private forhold er ændret (arbejdstider, barnefødsel …), således at andre undervisningstider passer bedre. Men hvis det har noget at gøre med den studerendes opfattelse af kvaliteten af undervisningen, underviseren og ”stemningen på holdet”, så er det væsentligt for underviseren at blive orienteret.

 

 

Eksamen

Jeg har en studerende som ønsker at gå til eksamen på et andet sprog end dansk. Hvad gør jeg?

 

 

Det normale er ifølge eksamensbekendtgørelsen at eksamen afholdes på det sprog undervisningen er foregået på. Men studienævnene på fakultetet kan dispensere fra denne regel således at de studerende kan få lov at aflægge en eksamen på et andet sprog. Det sker hyppigt for vores udenlandske studerende eller studerende med et andet modersmål end dansk.

Der er dog to krav der skal tages i betragtning.

1.      Der kan ikke dispenseres for sproget hvis det indgår som en del af eksamens formål at dokumentere den studerendes færdigheder på dansk, fx oversættelse fransk-dansk, eller dansk retskrivning.

2.      Ved en skriftlig eksamen eller hjemmeopgave indgår den studerendes formuleringsevne i bedømmelsen af opgaven, dette gælder stadig selv om sproget opgaven skrives på, ikke er dansk. Studienævnet skal derfor sikre sig at eksaminator har den fornødne kompetence til at vurdere dette før dispensationen gives.

Hvis forudsætningerne for dispensation ifølge din vurdering er til stede, så send en ansøgning til studielederen om dispensation. Hvis han er i tvivl om sagen, må den en tur i studienævnet inden den kan besluttes.

 

 

Titler

Jeg har netop bedømt et speciale og den studerende ønsker at få ordet 'kommunikation' som del af sin titel (cand. mag. i dansk & kommunikation), da hun har taget sin overbygning i kommunikationsfag. Kan det lade sig gøre?

 

 

 

Vi har i Dansk Kandidatordning 2008 indført kommunikation som én af fem mulige profiler på denne uddannelse. Man kan herefter blive ’cand.mag. i dansk med profil i kommunikation’). Find ordningen her >>

Vi har på Dansk Kandidatordning 1998 ingen titel der hedder ’cand.mag. i Dansk og Kommunikation’. Titlen er cand.mag. i dansk – og så suppleret med et af vores diplomer.

Du kan læse om de diplomer inden for kommunikation som man kan få, her, dvs. på hjemmesiden angående kommunikationsuddannelsen. Ud over kommunikationsdiplomet kan man få et Sproglig rådgivnings-diplom, som du kan se her. (se også linket direkte til diplomerne nederst i dette svar).

Det er normalt Lis Lachtane som udfærdiger diplomerne fordi det er hende der har adgang til de eksamensdata som er forudsætningen for at vi kan kontrollere om den studerende er berettiget til et af diplomerne. Hun samler dataene sammen og videregiver et udfyldt diplom til mig til underskrift (hvis forudsætningerne er i orden).

Kommunikationsdiplomet (pdf) >>

Sproglig rådgivningsdiplomet (pdf) >>

 

 

Klager

Jeg har gjort iagttagelser af utilfredsstillende forhold på instituttet. Hvad gør jeg for at gøre forholdene bedre?

 

 

Kontakt den person som du har bedst netværkskontakt til i det relevante organ på instituttet, eller som er en af de ansvarlige for de forhold du finder utilfredsstillende. Vær så konkret som muligt. Følg din kritik op med gode, realistiske forslag til hvordan problemet løses. Og hvordan vi forebygger at det optræder igen. Hvis det ikke fremgår tydeligt af institutlederens organisationsplan hvem du kan henvende dig til – eller hvis du ikke har stunder til at studere organisationsplanen – så kontakt institutlederen eller studielederen med klagen.

 

 

Undervisningslokalernes indretning

Jeg vil gerne være helt sikker på at der er en bestemt teknisk indretning af et lokale som jeg skal undervise i. Findes der en oversigt over det?

 

 

Ja, se den her >>

 

 

Eksamensklager

Studielederen har skrevet og bedt mig træde ind i en ankekommission som består af en underviser, en censor og en studerende. Ankekommissionen nedsættes af fakultetet, så hvad betaler fakultetet for at få arbejdet udført?

 

 

Fakultetet betaler ikke fakultetsansatte eller studerende noget for dette arbejde. Kun timebetalte undervisere, som normalt ikke udpeges til ankenævnsarbejde, kan få betaling for deres timer til dette formål. Censorerne får kun noget, hvis de ikke er ansatte ved videregående uddannelser (dvs. fx gymnasielærere og selvstændige eller embedsmænd etc.). Hvis vi trækker på ankekommissionsmedlemmer som er ansat fx ved andre universiteter, så skal de aftale med deres studieleder hvordan de får godtgjort de timer de bruger på arbejdet.

Studerende i ankekommissioner under instituttet får løn som studentermedhjælp for arbejdet. Normen er 2 timer pr. student pr. kommission.

 

 

Leje af lokaler på KUA

Jeg er blevet virkelig inspireret af fakultetets satsning på innovation. Derfor overvejer jeg i privat regi at udbyde et kursus til erhvervslivets topledere om de mest anvendelige resultater af min forskning. Jeg vil være mest tryg ved at holde kurser i lokaler jeg kender, så hvordan er mulighederne for at kunne benytte KUAs lokaler til det?

 

 

Udlån og udleje af lokaler på KUA til enkeltstående arrangementer a la møder, kurser, workshops, seminarer og konferencer foregår ved henvendelse til Driftscentrets administration, forkontoret@hum.ku.dk,  hvorfra der også udskrives en eventuel faktura.

Driftcentrets administration lejer også auditorier og den slags løbende ud gennem hele sæsonen. For almindelige lokalers vedkommende plejer det at være en forudsætning, at semesterbookingerne er faldet på plads først.

Der lejes og lånes ikke ud til politiske og religiøse arrangementer. Dette gælder dog ikke visse debatarrangementer og lignende.

Priserne ligger fra kr. 275 i timen for lokaler til under 100 personer på Gl. KUA til 3450 i timen efter kl 16.00 for auditorium 23.0.50.

Deciderede KU-arrangementer faktureres der generelt ikke for. Så det springende punkt fra gang til gang vil så være, hvilken form for tilknytning, de pågældende personer har til instituttet og fakultetet/universitetet.

 

 

 

 

 

Øverst i dokumentet