SR forside à

Formidling

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Eksamen

Formidling 2005-6: emnebeskrivelse

Sproglig rådgivning II: Formidling (1/4 stå)

[opdateret 24/8 2005]

Underviser i 2005-6: Lise Bostrup

 

Emnebeskrivelse (ramme som udfyldes individuelt af den aktuelle lærer)

Formålet er her at lære den studerende hvordan man i praksis kan formidle viden osv. Dvs. man skal fx arbejde med:

·         at beherske væsentlige formidlingsgenrer, fx artiklen, sprogrubrikken i avis og tidsskrift, foredraget, forskellige radiogenrer, rapporten, notatet, pressemeddelelsen,

·         at indsamle information, herunder udforme spørgeskemaer og bearbejde svar,

·         at samarbejde ord, diagram og billede,

·         at redigere og layoute tekster, herunder at udnytte de typografiske muligheder, og skabe interesse via overskrifter,

·         at tilrettelægge møder og interview,

·         at bruge en tavle, en flipover, en overheadprojektor osv.

 


Eksamensfordringer

Ved prøven skal eksaminanden kunne

·         formidle et stof til forskellige målgrupper via et givet medium,

·         dokumentere evne til at udnytte de forskellige formidlingsformer vellykket,

·         redegøre for sit valg af formidlingsformer.

Der opgives 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet.


Eksamensbestemmelser

Emnet følger de generelle eksamensbestemmelser for emner under overbygningsuddannelsen i Dansk. Studieordningen for Dansk OB>>