SR forside -->

Formidling

 

 

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

 

 

 

Formidling og Formidling XL

v/ Mie Femø Nielsen, Ebbe Kyrø, Knud Wentzel og Karsten Biering

 

Semesterplan, version 6.9.02

 

 

Fællesforelæsninger

10.9. 9-12

Introduktion til og diskussion af forløbet

Kort om læring og pædagogik

Den dagsordensættende proces I

Megacasen: afdækning af dagsordener og kommunikatører

Læst: Kap. 2 i Femø Nielsenm Mie 2000: Under lup i offentligheden – introduktion til public relations, Samfundslitteratur

17.9. 9-12

Den dagsordensættende proces II

Issues management vs. agenda-setting

Ex: Riget revner, Chitra, Kriminalregisteret og Lokal-tv

Problemanalyse

Læst: Kap. 3-6, 12 i Femø Nielsenm Mie 2000: Under lup i offentligheden – introduktion til public relations, Samfundslitteratur

24.9. 9-12

Organisationskultur, identitet og profil

Værdiledelse og branding

Læst: Kap. 1, 7-11 i Femø Nielsenm Mie 2000: Under lup i offentligheden – introduktion til public relations, Samfundslitteratur

Se også links om værdiledelse og branding i kompendiets linksliste

26.11. 9-12

Samling af trådene for Formidling og for første del af Formidling XL

Evaluering

Læst: Tekst 27, 28, 1 i kompendiet

8.4.03 9-12

Samling af trådene for Formidling XL

Evaluering

Læst: Tekst i kompendiet

 

 

Se også Gæsteforelæsninger

 

 

 

 

Værksteder

Samtlige produkter fra de forskellige værksteder kan anvendes som eksamensprodukt.

 

Kampagner (v/ MFN)

10.9. 13-16

Oplæg om kampagneteori (v/ MFN)

Oplæg om opinionsdannelse (v/ MFN)

Fælles applikation på megacasen: Valg af kommunikationsstrategi

Læst: Tekst 10-12 i kompendiet

Se også links om målgruppeteori og kampagner i kompendiets linksliste

17.9. 13-16

Megacasen og designprogram

Læst: Tekst 44-46 i kompendiet +

8.10. 9-12

Megacasen og produkterne

Læst: produktorienteret litteratur

Scan desuden alle tekster i kompendiet og på linkslisten vedr. fortællemodeller og plots, medierne og den offentlige debat

19.11. 9-12

Megacasen, produkterne og projektstyring

Finpudsning af kommunikationsstrategi, handlingsplan og produkter

Læst: Tekst 17, 21, 22, 58

4.2.03 9-12

Megacasen og seminaret

Finpudsning af pressemeddelelse om seminaret

Finpudsning af præsentationer og ghostwriting til seminaret

11.2.03 9-12

Megacasen og seminaret, den sidste olie

18.2.03

Evaluering af kampagne og seminar

Strategi for slå-på-tromme-for-kommunikatører-fra-Nordisk Filologi-kampagne, evt. pressemeddelelse om forløbet

Hele forløbet

Groupcare: samarbejde, sparring og vejledning

 

I løbet af værkstedet skal dels den overordnede kampagne under megacasen organiseres, og dels en række enkeltstående produkter og aktiviteter: logo, designprogram, netværkskampagne, pressekampagne, pressekontakt, pjece, design af konferenceområde, design af konferenceprogram, design af navneskilte/reversmærker, design af skabelon for OH/PPT-slides, slideshow, konferencemappe, plakat, flyers/løbesedler, catering, logistik, teknik, konferenceorganisation / pressemøde / seminar, konferencesekretariat. Fra dette værksted holdes også ’snor i’ produkter fra øvrige værksteder: debatindlæg, pressemeddelelser, oplæg, ghostwriting, websider og –undersider, samt webradio. Klimakset for kampagnen bliver afviklingen af seminaret medio februar.

 

Efter at have været gennem dette værksted vil man have erfaring med organisering af konferencer og kunne få skriftlig attestation for dette, samt erfaring med at udvikle et designprogram og projektstyring (skriftlig attestation gives også for dette) af en lang række produkter inden for dette.

 

Debatindlæg (v/ MFN)

ti 5.11.9-12

Oplæg om forskellige modeller (v/ MFN)

Fælles analyse af udvalgte eksempler

Øvelse: bunden opgave til næste gang

Læst: Tekst 37-40 i kompendiet + udleverede tekster til kopiering

ti 12.11. 9-12

De studerendes udkast til debatindlæg gennemgås og evalueres

Hele forløbet

Groupcare: samarbejde, sparring og vejledning

 

I løbet af værkstedet produceres debatindlæg (individuelt eller i mindre grupper), som vil skulle bruges under megacasen.

 

Pressemeddelelser (v/ MFN)

ma 16.9. 13-16

Oplæg (v/ MFN)

Øvelse: bunden opgave til næste gang

Læst: Tekst 42, 43 i kompendiet

ma 23.9. 13-16

De studerendes udkast til pressemeddelelser gennemgås og evalueres

Hele forløbet

Groupcare: samarbejde, sparring og vejledning

 

I løbet af værkstedet skal de studerende (individuelt eller i mindre grupper) producere de pressemeddelelser, der skal anvendes uner megacasen.

 

Mundtlige oplæg (v/ MFN)

ti 22.10. 9-12

Foredrag, præsentationer & oplæg I

Oplæg om praktisk teori (v/ MFN)

Retoriske virkemidler (v/ MFN)

Demonstration af PowerPoint (v/ MFN)

Øvelse (mulighed for at prøve at lave et oplæg, bunden opgave)

Læst: Tekst 30-32 i kompendiet

ti 29.10. 9-12

Foredrag, præsentationer & oplæg II

Praktiske øvelser (mulighed for videofilming hvis oplægsholderen vil bruge oplægget som eksamensprodukt - og selv booker og opstiller videokameraer, samt sørger for bånd)

Alle oplæg denne gang vil handle om identitetsdannelse og danskhed

Hele forløbet

Groupcare: samarbejde, sparring og vejledning

 

I løbet af værkstedet skal hver studerende have lavet og holdt et oplæg, enkeltvis eller i mindre grupper.

 

Fortælleforløb og –modeller (v/ Knud Wentzel), Formidling XL

ma 21.10. 9-12

1. gang

ma 28.10. 9-12

2. gang

ma 4.11. 9-12

3. gang

ma 11.11. 9-12

4. gang

ma 18.11. 9-12

5. gang

 

Inden efterårsferien skal deltagerne have afleveret materiale til Knud Wentzel: et sakset eksempel på noget, som kunne betragtes som en fortælling eller et fortælleforløb, men som ikke åbenlyst er det, dvs. ikke en litterær fortælling.

 

Web (v/ Ebbe Kyrø)

ti 24.9. 13-16

Forelæsning

Læst: Kyrø, Ebbe 2001: i: Mie Femø Nielsen (red.): Profil og offentlighed – public relations for viderekomne, Samfundslitteratur

+ Tekst 54, 55 i kompendiet

+ evt. 48-siders hæfte om FrontPage

Se også linkssamling om Webdesign

Litteraturliste udleveres

ti 1.10. 13-16

Vejledning af grupperne enkeltvist, lokale 22.4.25 og 22.4.26

ti 8.10. 13-16

Vejledning af grupperne enkeltvist, lokale 22.4.25 og 22.4.26

ti 22.10. 13-16

Vejledning af grupperne enkeltvist, lokale 22.4.25 og 22.4.26

ti 29.10. 13-16

Vejledning af grupperne enkeltvist, lokale 22.4.25 og 22.4.26

ti 5.11. 13-16

Opload af de studerendes arbejde og evaluering

Hele forløbet

Groupcare: samarbejde, sparring og vejledning

 

I løbet af værkstedet produceres en webside, der skal lægges på nettet, og bruges i forbindelse med kampagnen under megacasen.

 

Webradio (v/ Ebbe Kyrø), Formidling XL

ti 12.11. 13-16

Forelæsning

Litteraturliste udleveres

ti 19.11. 13-16

Vejledning af grupperne enkeltvist, lokale 22.4.25 og 22.4.26

ti 26.11. 13-16

Vejledning af grupperne enkeltvist, lokale 22.4.25 og 22.4.26

ti 3.12. 13-16

Vejledning af grupperne enkeltvist, lokale 22.4.25 og 22.4.26

ti 10.12. 13-16

Streaming og opload af de studerende arbejde, samt evaluering

Hele forløbet

Groupcare: samarbejde, sparring og vejledning

 

I løbet af værkstedet produces minidisc-optagelser, der lægges på kampagnens websted, se ovenfor.

 

Video (v/ Karsten Biering), Formidling XL

Program (evt. tre hele uger) foreligger senere. Reservér indtil videre 10.-28.3.03.

Læst: Fx tekst 47-53 i kompendiet, eller hvad Karsten Biering foreslår.

 

 

 

 

Gæsteforelæsninger

4.3.03 13-16

Hanne-Pernille Stax, Sprogpsykologi, KU: Om spørgeskemabaserede interviews og de metodiske faldgruber de indeholder

Læst: Udleveret tekst til kopiering

24.2.03 13-16

Henrik Dahl, Advice Analyse A/S: Om Minerva-modellen og metoden bag

Læst: Tekst 5,6 i kompendiet

 

 

Besøgsrække

 

Landbrugsrådet

 

*Dansk Design Center

 

Paraplyorganisationen IndSam

 

*Tivolis informationsafdeling

 

*Dansk Folkeparti, Christiansborg

 

*Kommunikationsbureauet Advice A/S

 

Indenrigsministeriet

 

Dagbladet JyllandsPosten

 

ACNielsen/AIM

 

Datoer foreligger senere. *: aftale foreligger, tidspunkt mangler. Øvrige: aftale under forhandling.

 

 

Online-konference

www.groupcare.dk vil vi kunne føre faglige diskussioner, organisere praktiske ting, udveksle filer og meget andet. Her mødes vi i et virtuelt undervisningsrum. Mail med invitation og login-vejledning tilsendes alle på holdet.