SR forside à

Formidling

holdets intranet à

http://euv.hum.ku.dk à

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

 

[senest opdateret d. 6/2 2004]

 

Sproglig rådgivning: Formidling

 

Kursusplan 2003-4 + litteraturliste

 

Lærer Lise Bostrup

 

 

Plan for efteråret 2003

 

Plan for foråret 2004

 

Litteraturliste

 

 

 

Tid og sted

Hver torsdag kl. 9.15-12.00 i pav. 4

 

Kontakt

Lise Bostrup, Herlufsholmsvej 11, 2720 Vanløse, 38 74 36 00; bostrup@hum.ku.dk

Intern hjemmeside med semesterplaner, oplæg, nyheder og debat: uvp.hum.ku.dk/formidling

 

 

Semesterplan, efteråret 2003

Torsdag, den 4.9.

Introduktion til faget Formidling

Semesterplan, litteraturliste

Eksamensbestemmelser

Introduktion til målgruppeanalysen

Torsdag, den 11.9.

Målgrupper

Henrik Dahl: Hvis din nabo var en bil  (s. 13-23, 55-82)

Claus Bangsholm: Kommunikation (s. 45-58)

Gallups kompas og Minervas segmenter (www.acNielsen/AIM.dk og www.gallup.dk)

Aflever en præsentationstekst med billede ca. 1 side i alt.

 

Torsdag, den 18.9.

Nyhedskriterier, pressemeddelelser og noter

De journalistiske og ikke-journalistiske genrer

Pressemeddelelsen og noten. Genvridningsteknikken. Rubrik, underrubrik, mellemrubrik.

Mogens Meilby: Journalistikkens grundtrin (s. 14-20, 53-72)

Frank Esmann: Nyhedskriterier (s. 7-22+104-119)

Medbring en note skrevet ud fra teksten ”Noten - avisernes lille guldæg”

 

Torsdag, den 25.9.

Målrettet kommunikation

Preben Sepstrup: Tilrettelæggelse af information (s. 26-43+84-94+122-129)

Henrik G. Jacobsen mfl. Læsbarhedsindex i Dansk sprog (s. 29-36)

Metaforer og sproglige billeder

Aflever en kritik af en pressemeddelelse og en ny og bedre version. Skitser hvilke muligheder den nye version giver medierne.

Torsdag, den 2.10.

Nyhedsartiklen

Claus Bangsholm: Kommunikation (s. 82-88)

Ebbe Grunwald m.fl.: Journalistens sprog (s. 7-57)

 

Torsdag den 9.10.

Formidling af videnskab i bog- eller artikelform

Mie Femø Nielsen: At sætte dagsorden i Under lup i offentligheden (s. 27-54)

Lars Henrik Aagaard: 6.000 km langt myrebælte, Myrerne myldrer over grænserne, Berlingske Tidende, Myrer forener Europa, Aktuel Naturvidenskab, T. Giraud m.fl.Evoulution of supercolonies: The Argentine ants of southern Europe

Oplæg: Kirsten Rask: Rasmus Rask, Gad 2002

 

Torsdag den 16.10.

Efterårsferie

 

Torsdag, den 23.10.

 

 

 

                

Featureartiklen

Peter Harms Larsen: Faktion (s. 27-44)

Mikkel Hvid: Feature (s. 23-39)

Oplæg: Featuremodeller (baseret på Mikkel Hvids bog)

Torsdag, den 30.10.

Påvirkning af offentligheden

Mie Femø: Habermas og den borgerlige offentlighed i Under lup i offentligheden (s. 55-76)

Klaus Kjøller: Spindoktor (s.121-197)

Klaus Kjøller: Manipulation (s. 193-194)

Jørgen Pedersen: Spindoktormanipulation (s. 177-194)

Carsten Andersen: Undersøgelse, Politiken

Citat fra artiklen: Paradokset Peter.

Aflever en nyhedsartikel til et dansk dagblad med metakommentar (1 side )

Torsdag den 6.11.

Reklameverdenen

Claus Bangsholm: Kommunikation (s. 117-126)

Klaus Fog m.fl.: Storytelling. Branding i praksis (s. 48-95)

To artikler om markedsføring af kaffe og kaffekander: Kaffepigen og Det smukkeste ord

Aflever en journalistisk baggrundsartikel eller en personlig kronik om begrebet ”spindoktor” til et dansk medie.

Torsdag, den 13. 11.

Konference om Forskning og formidling

Torsdag, den 20.11.

Formidlingsetik, god presseskik og girafsprog

Mogens Meilby: God presseskik i Journalistikkens grundtrin s. 74- 75)

Jan Foght Mikkelsen: Formidlingsetik (s. 44-56)

Bodil Weirsøe: Girafsprog (s. 23-49)

Mie Femø: Kritikken af politisk korrekthed i Under lup s. 153-173

Aflever en kort artikel til ”Sproghjørnet” om et af følgende relativt nye begreber i det danske sprog: spindoktor, branding, image, political correctness, pr, story telling, girafsprog, fokusgruppe, segmenteringsværktøj, LIX.

Torsdag, den 27.11.

Formidling på internettet

Lene Rosenmeier: Kommunikation og strategier på internettet (s. 36-106)

Ulf Joel Jensen: www.skrivgodt.dk

Jens Hofman Hansen: Fokusgrupper som usabilityevaluering? www.webdezign.dk

Epinionmanagement: Fokusgrupper

Mogens Vindbjerg: Internetgenrer (www.macalister.com)

Frank Esmann: Nyhedskriterier (s. 211-224)

Nordisk Instituts hjemmeside (www.hum.ku.dk)

Torsdag, den 4.12.

Interview som formidlingsform

Mogens Meilby: Journalistikkens grundtrin (197-229)

Jan Krag Jacobsen: Spørgmålstyper i interviewet i Interview (s. 111-140)

Mie Femø: Replik til journalistikken (s. 29-54)

Jytte Hilden: En tale

Et interview med Tabish Khair

Marianne Harbo: ”Jeg ved ikke …”

Aflever en kritisk gennemgang af en hjemme-side ud fra et formidlingsperspektiv og angiv alternativer (ca. 3 sider + bilag).

 

 

Torsdag, den 11.12.

Afslutning

Interview-opgaverne tilbage

Medbring eksempler på selvproduceret grafisk fremstilling.

Diskussion af næste semester:

Mulige emner:

Radio / tv / brug af illustrationer / lay out / foredragsteknik / features

Aflever inden 1. mødegang i februar en større formidlingsopgave ud fra en problemstilling, du har beskæftiget dig med på universitetet, med metakommentar.

 


 

Plan for forårssemestret 2004, 2. semester af 2

 

Tid og sted

Hver torsdag kl. 9.15-12.00 i pav. 4

 

Kontakt

Lise Bostrup, Herlufsholmsvej 11, 2720 Vanløse, 38 74 36 00; bostrup@hum.ku.dk

Intern hjemmeside med semesterplaner, oplæg, nyheder og debat: uvp.hum.ku.dk/formidling

 

Semesterplan

 

 

Torsdag, den 5.2.

Introduktion til forårssemestret

Semesterplan, litteraturliste

Eksamensbestemmelser

Formidling af videnskabeligt stof, abstracts

Aflevering af en opgave om formidling af videnskabeligt stof fra efterårssemestret.

Torsdag, den 12.2.

Formidling af videnskabeligt stof i artikelform

Teknikkerne brainstorming hv- spørgsmål og mindmapping

Birthe Berger og Jesper Troels Jensen: ”Mindmapping skaber overblik”, i ”Talerteknik”

”Formidlerens faglige selvforståelse” og

”Formidlingens genrer” fra ”Den sproglige dåseåbner”

Oplæg om ”Formidlingens genrer”

Torsdag, den 19.2.

Begrænsning, vinkling, disponering

”Sproget og den råde tråd” fra ”Den sproglige dåseåbner”

Aflevering af en abstrakt om begrebet ”kompetence” på max 1 A 4 side

Torsdag, den 26.2.

Selve fremstillingsformen

Anekdoter, vittigheder, billeder, retoriske figurer

Helle-Marie Kromanne: ”Sproglige virkemidler” i ”Som de dog ka’ sige det!”

Torsdag, den 4.3.

Informationsbrochurer, foldere med

fotos, tegninger, tabeller, figurer

Den sproglige dåseåbner

Simon B. Heilesen og Niels Erik Wille: ”Det farligste dyr i skoven”?

Bjørn Laursen og Kim Sandholdt: ”Den (ud)foldede vikingetid”

Oplæg: Kritik af en eksisterende folder / brochure ud fra et formidlingssynspunkt

Torsdag, den 11.3.

En spørgeskemaundersøgelse som eksempel på formidling

Kasper Vilstrup: Ja, nej, ved ikke

Oplæg: Fremlæggelse af spørgeark til egen spørgeskemaundersøgelse

Aflevering af en informationsfolder med metakommentar (selvvalgt emne f.eks. faget Formidling)

Fredag, den 18.3.

Konference om faglig formidling på KUA

Fredag den 25.3.

Klaus Kjøller: ”Informerende taler” i ”Aschehougs store bog om at holde tale”

Pernille Steensbech Lemee og Anne Katrine Lund: ”At stille sig op”

Oplæg: Et eksempel på en power point præsentation

Torsdag den 1.4.

Mundtlige former

Opsamling fra konferencen ugen før

Klaus Kjøller: ”Overbevisende taler” i ”Aschehougs store bog om at holde tale”

Helle-Marie Kromanne: ”Argumenttyper” i ”Som de dog ka’ sige det!”

To mundtlige oplæg om Max Haavelaar-fonden med hand outs

Aflevering af en artikel på baggrund af en lille spørgeskema

undersøgelse med anvendelse af kurver, cirkler og lign.

Torsdag, den 8.4.

Påskeferie

Torsdag, den 15.4.

Mundtlige oplæg med teknik

Pernille Steensbech: På ministerens vegne

Merete Onsbjerg: En mand er en mand

Birthe Berger og Jesper Troels Jensen: ”Sproget” i ”Talerteknik”

Oplæg: En informerende tale med brug af power point

Torsdag den 22.4.

Brevet som kommunikationsform Virksomhedsbreve, intern og ekstern kommunikation

Anne Marie Bulow-Møller: ”Kære aktionærer. Letters to the shareholders som selvfremstilling” i Jørn Helder og Bodil Krag: ”Når virksomheden åbner sit vindue”

Oplæg: Anne Katrine Lund: Den forsømte kommunikation – udkommer 25.2.2004

Torsdag, den 29.4.

Konference om tosprogede på KUA

Torsdag, den 6.5.

Informationskampagner

Jesper Højbjerg Christensen: ”Virksomhedens branding og story telling processer. Problemstillinger i strategisk kommunikation over for medarbejdere, kunder og øvrige stakeholdere” i Jørn Helder og Bodil Krag: Når virksomheden åbner sit vindue

Oplæg: Bodil Krag: ”Tillid og troværdighed i et formidlingsperspektiv”

Aflevering af en informationskampagneplan

Torsdag, den 13.5.

Informationskampagner

Chandra Benjamin Mostov m.fl. ”En kampagne. Historien om en kommunikationskampagne fra teori til praksis”

Interviewforberedelse.

Aktuel Naturvidenskab: ”Når journalisten ringer …”

Torsdag, den 20.5.

Kristi Himmelfartsdag

Torsdag, den 27.5.

Individuel vejledning

Torsdag, den 3.6.

Individuel vejledning

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sproglig rådgivning - Formidling

Litteraturliste

 

Lise Bostrup, 2003

 

Målgrupper

Bennike, Sigurd: Avis- og ugebladslæsning i 1980'erne, Grafisk Litteratur, 1994

Dahl; Henrik: Hvis din nabo var en bil, Akademisk forlag, 1997

Friedberg, Torben: Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur, Socialforsknings-instituttet, 1997

AC Nielsen AIM: Minerva, www.ACNielsen.AIM.dk/produkter/livsstil/minerva

Gallup: www.gallup.dk

 

Research

Kramhøft, Peter: Journalistik med omtanke, Arbejdsmetoder i udredende og analytisk journa-listik, Forlaget Ajour 2000

Meilby, Mogens: Idé og research - journalistik, Ajour, 1989

Meilby, Mogens og Kim Minke: Når sandheden skal frem - Metoder til grundig journalistisk research, Borgen 1983

Vilstrup, Kasper: Ja, nej, ved ikke – om design, gennemførelse, rapportering og brug af repræ-sentative undersøgelser, Samfundslitteratur, 2001

 

Nyhedsjournalistik

Asmussen, Kaj: En god historie. Om at forvandle en stak oplysninger til en journalistisk artikel, Grafisk litteratur, 1990

Asmussen, Kaj: Når du selv skal skrive det. Skriveprocessen fra første anslag til sidste punktum, Grafisk Litteratur, 1998

Bak Åndahl, Ellen og Susanne Nonboe: Skriv og bliv læst, Børsens forlag, 2000

Brink Lund, Anker (red.): Først med det sidste - en nyhedsuge i Danmark, Forlaget Ajour 2000

Esman, Frank: Nyhedskriterier i det 21. århundrede, DR Multimedie, 2002

Hjarvard, Stig: Nyheder i konkurrence, Samfundslitteratur, 1999

Kabel, Lars: Nye nyheder, om nyhedsjournalistik og nyhedsdækning i dagblade, radio, tv og on-line, Forlaget Ajour 1999

Meilby, Mogens: Journalistikkens grundtrin, fra idé til artikel, Forlaget Ajour, 1996, 2001

Mogensen, Kirsten: Arven: Journalistikkens traditioner, normer og begreber, Roskilde Univer-sitetsforlag, 2000

Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden - om nyhedsformidling!, Dansklærerforenin-gen, 1995

Skyum-Nielsen, Peder: Stærkere journalistik, Odense Universitetsforlag, 2002

Søgaard, Søren: Dagdriveren og detektiven - en bog om journalistik for amatører, Avisen i undervisningen, 1998

 

Pr-virksomhed

Bangsholm, Claus: Kommunikation – medier, journalistik og reklame, Erhvervsskolernes Forlag, 2001

Blach, Thomas og Jesper Højbjerg: PR – håndbog i information og public relations, Borgen 1989, 1992

Femø Nielsen, Mie: Under lup i offentligheden - introduktion til public relations, Samfunds-litteratur, 2001

Femø Nielsen, Mie: Profil og offentlighed – public relations på Internettet, Samfundslitteratur, 2001

Flemming, Leslie og Bruno Ingemann (red.): Faglig formidling – praksis og konsekvenser, Roskilde Universitetsforlag, 2003

Fog, Klaus m.fl.: Storytelling, Branding i praksis. Samfundslitteratur, 2002

Furhoff, L.: Makten över journalistikken, Stockholm 1986.

Helder, Jørn: Virksomhedens informationsplanlægning og formidling, Samfundslitteratur, 1999

Helder, Jørn: Når virksomheden åbner sit vindue, kommunkation og formidling – et corporate perspektiv, Samfundslitteratur, 2003

Holme, Helle og Janina Graae: Klar besked – håndbog for informationsmedarbejdere, Samfunds-litteratur, 1999

Højlund, Holger og Morten Knudsen (red.): Organiseret kommunikation – systemteoretiske analyser, Samfundslitteratur, 2003

Jersild, H, og H.P. Olsen: Virksomhedens kommunikationshåndbog, Børsen, 1978

Kjøller, Klaus: Image. Effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation, Akademisk forlag, 1997

Kjøller, Klaus: Manipulation – en håndbog, Borgen, 1991

Kjøller, Klaus: Ud mæ’ sproget! Myter og virkelighed i sprog, medier og organisationer, Munks-gaard 1993

Schultz Jørgensen, Søren: Erhvervslivet bestemmer kulturens dagsorden, Ugebrevet Mandag morgen nr. 27, 2002

Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information, Systime, 1991

 

Virksomhedskultur og ledelseskommunikation

Schein, Edgar H.: ”Organisationskultur og ledelse”, Valmuen 1994

 

Politisk virksomhed

Kjøller, Klaus: Spindoktor, Aschehoug 2001

Kjøller, Klaus: Den tv-skabte virkelighed. Tv-avisernes 12 historier,  Borgen 1992

Kjøller, Klaus: Vælgeren og partiprogrammerne, Borgen 1973

Kromane, Helle-Marie: Som de dog ka’ sige det! – politisk retorik under lup, Systime, 2001

Kurz, H.: Spin Cycle. Inside the Clinton Propaganda Machine, Pan Books 1998

Pedersen, Jørgen: Spindoktor-manipulation, en selvbiografisk debatbog af en af Danmarks førende kommunikationsrådgivere, Børsen, 2003

Pedersen, Ove K. m.fl.: Politisk journalistik, Forlaget Ajour, 2000

Saietz, Dorte og Michael Mogensen: Indflydelse og kommunikation, Amanda, 1991

Trent, J.S., R.V. Friedenberg: Political Campain  Communication. Principles and Practices. Praeger, 2000.

 

Interview

Asmuss, Birte og Jakob Steensig (red.): Samtalen på arbejde – konversionsanalyse og kompetenceudvikling, Samfundslitteratur, 2003

Bjerg, Lars: Som man spørger. Det journalistiske interview, RUC, 2002

Bonde, Lisbeth: Kunstnere på tale, 23 kunstnerinterview, Aschehoug, 2000

Femø Nielsen, Mie: Replik til journalistikken - en mikroanalyse af medieinterviewet, Akademisk

forlag, 2001

Krag Jacobsen, Jan: Interview. Kunsten at lytte og spørge, Hans Reitzel, 1993

Krag Jacobsen, Jan: 25 spørgsmål, Roskilde Universitetsforlag, 1997

Kvale, Steinar: Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzel, 1994

Strand, Kurt: Spørg bedre. Interview og interviewteknik i radio og tv. DR multimedie, 1998

 

Feature og New Journalism

Hvid, Mikkel: Fascinerende fortælling. Den journalistiske feature, CFJE, 2002

Klit, Jesper: Journalistik og fiktion, en bog om fænomenet New Journalism, Levende Billeder, 1983

Larsen, P. Harms: Faktion som udtryksmiddel, Amanda, 1992

 

Meningsjournalistik

Nordentoft, Mette: Avisledere. Nogle tekstanalyser, Gyldendal 1972

 

Anmeldelser

Hansen, Carsten (red.): Anmeldelsens teori og praksis, Hermes, 1997

Jørgensen, John Chr.: Dagbladskritikeren. Essays om at skrive, redigere og analysere boganmel-delser, Fisker og Schou, 1994

Jørgensen, John Chr.: Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og

udvikling 1720-1906, Fisker & Schou, 1994

Jørgensen, John Chr.: Kultur i avisen, en grundbog i kulturjournalistik, Gyldendal, 1991

Winge, Mette: Kritikhistorie - en antologi, Gyldendal, 1972    

 

Journalistik om de kendte

Sparre, Kirsten og Lars Kabel: Den glade journalist, - om mediernes dækning af de kendte, Ajour, 2001

 

Journalistik på nettet

Appel, Dorte Bajda og Bjørn Borup: God webkommunikation, Ingeniøren Bøger, 2001

Green, Thomas m.fl.: hjemme.sider, Web-design til at begynde med, Grafisk Litteratur 2001

Hoff-Clausen, E.: Set gennem nettet – organisationers troværdighed på hjemmesider, Samfundslitteratur 2002.

Joel Jensen, Ulf m.fl.: skrivgodt.dk, Frydenlund, Grandjean kommunikation, 2001

Kjøller, Klaus: Din fede tekst, Kompendieudsalget, 2001

Mourier, Eric: Typografi og layout på skærmen, Teknisk forlag, 1989

Mulvad, Nils og Flemming Tait Svith: Vagthundens nye bolig, Håndbog i computerstyret journalistik 1-2, Forlaget Ajour, 1998

Nielsen, Jacob: Godt webdesign, IDG/Libris 2001

Rosenmeier, L.: Kommunikation og strategier på internettet. En grundbog i arbejdet med virksomheders hjemmesider, Akademisk, 2002

Vindbjerg, Mogens: Internetgenrer (www.macalister.com)

www.bedstpaanettet.dk

 

Mundtlig præsentation

Berger, Birthe og Jesper Troels Jensen: Talerteknik – en håndbog i retorik, Rhetor, 2003

Kjøller, Klaus: Aschehougs store bog om at holde tale, Aschehoug, 2002

 

 

Møde- og samtalekultur

Bro, Vigga: Orkanens øje. En bog om folkelig historiefortælling og dens sceniske fremstilling, Drama 1996

Rosenberg, Marshall B.: Ikkevoldelig kommunikation: ”Girafsprog”, Borgen

Weirsøe, Bodil: Girafsprog, Gyldendal 2002

 

 

Kampagner

Elsass, Peter m.fl.: Kommunikation og forståelse: kvalitative studier af formidling og fortolkning i sundhedssektoren, 1997

Jensen, Torben Bechmann: Fra viden til handlingsændring. En undersøgelse af unge, tobak og sundhedsoplysning. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, 2000

Mostov, Chandra Benjamin m.fl.: En kampagne. Historien om en kommunikationskampagne fra teori til praksis, Roskilde Universitetsforlag, 2001

 

Pressefotos

Møller Nielsen, Jens: Pludselig i verdensklasse - om dansk fotojournalistik, Forlaget Ajour 2000

Saxgren, Henrik: Tid, om fotojournalistik, Amanda 1990

Pressefotografforbundet: Årets pressefoto 2001/2202; 2002

 

Layout og typografi

Asmussen, Kaj og Henrik Birkvig: Set og læst - sådan redigerer og layouter du dit blad og din brochure så de får en chance for at blive set og læst, Grafisk litteratur 1994

Heie, Niels: At tale til øjet - en bog om grafisk retorik, Grafisk litteratur 2000

Ribergård, Maj og Ole Munk: Sæt billeder på, Grafisk litteratur 1999

Ribergård, Maj: Forsider der virker, Grafisk litteratur 1999

Sørensen, Flemming: Kunsten at lave blade, Forlaget Ajour 2000

Theill, Lene: Introduktion til layout, Teknisk forlag 1997

 

Redaktion

Sørensen, Flemming: Kunsten at redigere, Forlaget Ajour 2002

 

Medier generelt

Andersen, Ole E.: Medieudbud og medieforbrug i Danmark 1983-1994, Medieudvalgets rapport 1995

Bruhn Jensen, Klaus, Dansk Mediehistorie 1-3, Samleren, 1997

Drotner, Kirsten m.fl.: Medier og kultur. En grundbog i medieanalyse og medieteori, Borgen / Medier, 1996

Mortensen, Frands (m.fl.): Mediehåndbogen, Gyldendal, 1990

Poulsen, Henrik: Mediebogen, Dansklærerforeningen, 1998

Thompson, John B.: Medierne og moderniteten, en samfundsteori om medierne, Hans Reitzel, 2001

 

Radiojournalistik

Ellerbæk, Thorkild: Radio - sådan!, Forlaget Ajour 2000

Farmann, Erik og Peter Kramhøft: Radio, Forlaget Ajour, 1989

Poulsen, Ib: Radio som public service medie, Statsministeriets medieudvalg, 1995

Søndergaard, Henrik: DR i tv-konkurrencens tidsalder, 1994

 

Tv-journalistik

Bondebjerg, Ib: Elektroniske Fiktioner - tv som fortællende medie, 1993

Bruhn Jensen, Klaus m.fl.: Når danskerne ser tv - en undersøgelse af danske seeres brug og op-levelse af tv som flow, 1993

Bruun, Hanne: Talkshowet. Portræt af en tv-genre, Borgen, 1999

Højbjerg, Lennard: Fortælleteori – audiovisuel formidling, Akademisk forlag, 1996

Højbjerg, Lennard: Fortælleteori 2 – Musikvideo og reklamefilm, Akademisk forlag, 2000   

Sepstrup, Preben: Tv i kulturhistorisk perspektiv 1954-1994, Klim 1994

Søndergaard, Henrik: Public service i dansk fjernsyn - begreber, status og scenarier, Medie-udvalget, 1995

Thorsen, Michael, Hans-Georg Møller: TV-journalistik, Forlaget Ajour, 1992

 

Ophavsret

Duelund, Peter og Thomas Maagaard Dyekjær: Spillet om ophavsretten, Nordisk Kulturinstitut, 1996

Frøbert, Knud Aage: Retten til tekst, lyd og billede, Akademisk forlag, 1986, 1996

Jørgensen, Oluf: Medier - love og regler, Forlaget Ajour, 2000

 

Etik

Foght Mikkelsen, Jan: Formidlingsetik, RUC, 2002

Nissen Kruuse, Helle: Etik i journalistik, Ajour 1991

 

Argumentation

Kjøller, Klaus: Få din vilje! – tal og skriv effektivt, Akademisk forlag, 1996

Kjøller, Klaus: Politisk argumentation, En teori om offentlig politisk argumentation i et velfærdsdemokrati, Borgen, 1991

Lemee, P.S. m. fl.: Troværdighed. Tal godt for dig!, Frydenlund, 1999

Moberg, Yoon: Retorisk opslagsbog, Hans Reitzels Forlag, 1996

 

 

Formidling af  kompliceret stof

Becker Jensen, Leif: Ud af elfensbenstårnet, Samfundslitteratur, 1994

Becker Jensen, Leif: Kancellistil eller Anders And-sprog? En undersøgelse af forvaltnings-sproget og dets institutionelle betingelser, Roskilde Universitetsforlag, 1998

Becker Jensen, Leif: Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt, Roskilde Universitetsforlag 2001

Carlsen, Merete: På skriftens vinger - om at formidle til svære, Akademisk forlag 1997

Koch, Christian og Lotte Rienecker: Formidling – fra universitetsopgave til artikel, Formidlings-centret, 1996

Schmidt, Poul og Anne-Marie Mai (red.): Fornyelse af de kulturhistoriske fags formidlings-former, særnummer af Synsvinkler, 1996.

 

Sprog og stil

Albech, Ulla: Dansk stilistik, Gyldendal, 1939 (1963)

Carlsen, Merete: På skriftens vinger - om at formidle det svære, Akademisk forlag, 1997

Frost, Pernille J: En strid om ord. Det politisk korrekte sprog, Fremad, 1997

Galberg Jacobsen, Henrik og Peter Stray Jørgensen: Håndbog i nudansk, Politikens forlag, 1991

Grundwald, Ebbe, Gert Smistrup, Hans Veirup: Journalistens sprog, Ajour, 1992, Fisker & Schou, 1999

Hansen, Erik: Ping og pampersprog, Borgen, 1977

Petersen, Teddy: Skriv så det fænger, Frydenlund, 1992

Møller, Bent: - og uden omsvøb tak! Statens Informationstjeneste, 19?

Rask, Kirsten: Det gule sprog, Grafisk Litteratur, 1993

Rask, Kirsten: Skriv professionelt - den moderne og kompetente tone i virksomhedens sprog, Grafisk litteratur, 2001

Rask, Kirsten: Sproglig tjekliste for redaktører, grafikere og skribenter, Grafisk litteratur 1999

Smistrup, Gert: At skrive godt, få øje på dit eget sprog - og andres sprog, Gyldendal, 1998

Togeby, Ole: Sprog og læseproces, Gjellerup, 1971

Veirup, Hans: Rigtigt og forkert - korrekt dansk, Ajour

Veirup, Hans: Klart og enkelt – kort og godt. Sproglige råd til den fagmand, der skriver til gud og hvermand, Systime 1990