SR forside à

Formidling

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

 

[senest opdateret d. 3/2 2005]

 

Sproglig rådgivning: Formidling

Kursusplan 2004-5 + litteraturliste

Lærer Lise Bostrup

 

Planen for efterårssemestret

 

Planen for forårssemestret 2005

 

Litteraturliste

 

 

Tid og sted

Hver torsdag kl. 9.15-12.00 i lokale 27.0.47

 

Kontakt

Lise Bostrup, Herlufsholmsvej 11, 2720 Vanløse, 38 74 36 00; bostrup@hum.ku.dk

Intern hjemmeside med semesterplaner, oplæg, nyheder og debat: uvp.hum.ku.dk/formidling

 

 

Semesterplan, efterårssemestret 2004, 1. semester af 2

 

Torsdag, den 9.9.

Introduktion til faget Formidling

Semesterplan, litteraturliste

Eksamensbestemmelser

Introduktion til målgruppeanalysen

Torsdag, den 16.9.

Målgrupper

Henrik Dahl: Nogle erfaringer med at operationalisere Bourdieu

Henrik Dahl: Hvis din nabo var en bil (s. 13-23, 55-82)

Claus Bangsholm: Kommunikation (s. 45-58)

Gallups kompas og Minervas segmenter

(www.acNielsen/AIM.dk og www.gallup.dk)

Leif Becker Jensen: Sprog og formidling – en tur rundt i formidlingskompasset (s. 103-109)

Henrik G. Jacobsen m.fl. Læsbarhedsindex i Dansk sprog (s. 29-36)

Martin Nystrands kriterier fra An Analysis of Errors In Written Communication

Torsdag, den 23.9.

Målrettet kommunikation

Preben Sepstrup: Tilrettelæggelse af information (s. 26-43+84-94+122-129)

Claus Bangsholm: Kommunikation (s. 82-88)

Kresten Schultz Jørgensen: Drømmen om en Sesamformel i Magt og Mirakler – om massekommunikationens umuligheder

Torsdag, den 30.9.

Nyhedskriterier og vinkling

De journalistiske og ikke-journalistiske genrer

Pressemeddelelsen og noten. Genvridningsteknikken. Rubrik, underrubrik, mellemrubrik.

Mogens Meilby: Journalistikkens grundtrin (s. 14-20, 53-72)                                                     

Frank Esmann: Nyhedskriterier (s. 7-22+104-119)

Torsdag, den 7.10.

Aflyst

Torsdag den 14.10.

Efterårsferie

 

Torsdag den 21.10.

Faglig formidling, brainstorm, mindmapping

Birthe Berger og Jesper Troels Jensen: Mindmapping skaber overblik, i Talerteknik

Leif Becker Jensen: Formidlerens faglige selvforståelse og

Formidlingens genrer fra Den sproglige dåseåbner (s. 203-238)

Torsdag, den 28.10.

Formidling af videnskab

Mie Femø Nielsen: At sætte dagsorden i Under lup i offentligheden (s. 27-54)

Lars Henrik Aagaard: 6.000 km langt myrebælte, Myrerne myldrer over grænserne, Berlingske Tidende, Myrer forener Europa, Aktuel Naturvidenskab, T. Giraud m.fl.: Evolution of supercolonies: The Argentine Ants of Southern Europe

Lise Bostrup: Maren og Myrerne

Torsdag, den 4.11.

Story telling og Branding

Klaus Fog m.fl.: Storytelling. Branding i praksis (s. 48-95)

Claus Bangsholm: Kommunikation (s. 117-26)

To artikler om markedsføring af kaffe og kaffekander: Kaffepigen og Det smukkeste ord

Torsdag den 11.11.

Informationsbrochurer

Simon B. Heilesen og Niels Erik Wille: Det farligste dyr i skoven?

Bjørn Laursen og Kim Sandholdt: Den (ud)foldede vikingetid

Torsdag, den 18.11.

Påvirkning af offentligheden

Mie Femø: Habermas og den borgerlige offentlighed i Under lup i offentligheden (s. 55-76)

Klaus Kjøller: Spindoktor (s.121-197)

Klaus Kjøller: Manipulation (s. 193-194)

Jørgen Pedersen: Spindoktormanipulation (s. 177-194)

Carsten Andersen: Undersøgelse, Politiken

Torsdag, den 25.11.

Informationskampagner

Jesper Højbjerg Christensen: Virksomhedens branding og story telling processer. Problemstillinger i strategisk kommunikation over for medarbejdere, kunder og øvrige stakeholdere i Jørn Helder og Bodil Krag: Når virksomheden åbner sit vindue

Torsdag, den 2.12.

Informationskampagner

Jens Otto Kjær Hansen: Mere end smarte ord – Ledelse og strategi

Chandra Benjamin Mostov m.fl. En kampagne. Historien om en kommunikationskampagne fra teori til praksis

Torsdag, den 9.12.

Afslutning af 1. semester

 

 

Plan for forår 2005

 

Torsdag den 3.2.

Introduktion til forårssemestret

Semesterplan, litteraturliste

Eksamensbestemmelser, eksempler på opgaver

Torsdag den 10.2.

Politisk kommunikation og troværdighed

Christian Koch: Troværdighed – hvad taler vi om? (Fra Mie Femø Nielsen: Spin, selvfremstilling og samfund, 2004)

Nete Nørgaard Kristensen: Agendasetting – tradition og funktion

Klaus Kjøller: Overbevisende taler i Aschehougs store bog om at holde tale

Oplæg om en eller flere politikeres troværdighedsstrategier op til valget

Torsdag den 17.2.

Besøg på Dansk Tipstjeneste

Kl. 10.00

Oplæg ved informationschef, cand. mag. Thomas Rørsig

Torsdag den 24.2.

Krisekommunikation

Jens Otto Kjær Hansen: Når det hele går galt, 2004

Gruppearbejde om en case

Aflevering af en kritisk analyse af en politikers troværdighedsstrategi

Torsdag den 3.3.

Formidling på Internettet 1

Lene Rosenmeier: Kommunikation og strategier på internettet

Ulf Joel Jensen: www.skrivgodt.dk

Niels Erik Wille: Skriften på skærmen – computermedieret tekst og læselighed

Simon B. Heilesen: Tolv år med web-design

Jens Hofman Hansen: Fokusgrupper som usabilityevaluering? www.webdezign.dk

Mogens Vindbjerg: Internetgenrer (www.macalister.com)

Oplæg om en hjemmesides struktur

Aflevering af artikel om Dansk Tipstjenestes informationsstrategi

Torsdag den 10.3.

Formidling på Internettet 2

Frank Esmann: Nyhedskriterier (s. 211-224)

Gitte Gravengaard: Spindoktorer i den gode sags tjeneste (om dialekt.dk)

Bo Fibiger: Streaming video – tv eller computermedieret kommunikation?

Oplæg om hjemmesider

Oplæg med analyser og kritik af to forskellige hjemmesider

Torsdag den 17.3.

 

Aflyst

Torsdag den 24.3.

Påskeferie

 

Torsdag den 31.3.

Brevet som kommunikationsform Virksomhedsbreve, intern og ekstern kommunikation

Anne Marie Bulow-Møller: Kære aktionærer. Letters to the shareholders som selvfremstilling

Anne Katrine Lund: At gøre breve bedre, 2004

Sproglig ekskurs: deiksis, anaforisk og kataforisk reference

Diskussion: Forskellen mellem e-mail og brev

Aflevering af et diagram over en hjemmeside med metakommentar

Torsdag den 7.4.

Mundtlige oplæg med teknik

Klaus Kjøller: Informerende taler i Aschehougs store bog om at holde tale

Pernille Steensbech Lemee og Anne Katrine Lund: At stille sig op

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Formidlingskompetencer, 2004

Oplæg: Et populærvidenskabeligt foredrag – gerne med hjælpemidler (power point, transparenter, stikordsmanuskript)

Aflevering af et pilotprojekt til eksamensopgaven

Torsdag den 14.4.

Mundtlige oplæg med teknik

Pernille Steensbech: På ministerens vegne

Merete Onsbjerg: En mand er en mand

Birthe Berger og Jesper Troels Jensen: Sproget

Oplæg: En informerende tale med brug af power point

Torsdag den 21.4.

Interview 1

Mogens Meilby: Journalistikkens grundtrin (197-229)

Jan Krag Jacobsen: Spørgsmålstyper i interviewet i Interview (s. 111-140)

Mie Femø: Replik til journalistikken (s. 29-54)

Jytte Hilden: En tale

Et interview med Tabish Khair

Marianne Harbo: Jeg ved ikke …

Gruppeøvelse med interviewteknik

Torsdag den 28.4.

Radiointerview i montage

Anders Kinch-Jensen: Lineær og nonlineær fortælleform i Forankring fryder, 2001

Ib Poulsen: Radiomontagen og dens radiofoniske rødder, 2001

Oplæg: et eksempel på en nonlineær radiomontage

Torsdag den 5.5.

Kristi Himmelfartsdag

Torsdag den 12.5.

Afslutning, evaluering

Sidste opgaver tilbage

 

 

Litteraturliste

Der bliver udarbejdet et kompendium med samtlige tekster til kurset. Kompendiet præsenteres på kursets 1. mødegang.

 

Målgrupper

Bennike, Sigurd: Avis- og ugebladslæsning i 1980'erne, Grafisk Litteratur, 1994

Dahl; Henrik: Hvis din nabo var en bil, Akademisk forlag, 1997

Friedberg, Torben: Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur, Socialforsknings-instituttet, 1997

AC Nielsen AIM: Minerva, www.ACNielsen.AIM.dk/produkter/livsstil/minerva

Gallup: www.gallup.dk

 

Målrettet kommunikation, pr-virksomhed

Bangsholm, Claus: Kommunikation – medier, journalistik og reklame, Erhvervsskolernes Forlag, 2001

Blach, Thomas og Jesper Højbjerg: PR – håndbog i information og public relations, Borgen 1989, 1992

Femø Nielsen, Mie: Under lup i offentligheden - introduktion til public relations, Samfunds-litteratur, 2001

Femø Nielsen, Mie: Profil og offentlighed – public relations på Internettet, Samfundslitteratur, 2001

Hansen, Jens Otto Kjær: I andres brød. Håndbog om informationsjournalistik, virksomheds-kommunikation og public relations, Forlaget ajour, 2004

Helder, Jørn: Virksomhedens informationsplanlægning og formidling, Samfundslitteratur, 1999

Helder, Jørn: Når virksomheden åbner sit vindue, kommunkation og formidling – et corporate perspektiv, Samfundslitteratur, 2003

Holme, Helle og Janina Graae: Klar besked – håndbog for informationsmedarbejdere, Samfunds-litteratur, 1999

Højlund, Holger og Morten Knudsen (red.): Organiseret kommunikation – systemteoretiske analyser, Samfundslitteratur, 2003

Jersild, H, og H.P. Olsen: Virksomhedens kommunikationshåndbog, Børsen, 1978

Jørgensen, Kresten Schultz Jørgensen: Magt og mirakler – om massekommunikationens umuligheder, Høst & Søn, 2004

Kjøller, Klaus: Image. Effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation, Akademisk forlag, 1997

Kjøller, Klaus: Manipulation – en håndbog, Borgen, 1991

Kjøller, Klaus: Ud mæ’ sproget! Myter og virkelighed i sprog, medier og organisationer, Munks-gaard 1993

Lund, Anne Katrine og Helle Petersen: Det sku’ vær’ så godt. Organisationskommunikation – cases og konsekvenser, Samfundslitteratur 2001

Lund, Anne Katrine: Den kommunikerende virksomhed, Samfundslitteratur, 2004

Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information, Systime, 1991

 

 

Storytelling

Flarup, Jane: Da manden ville lære dem at fortælle historier. Hvordan storytelling forandrer organisationer, Børsens forlag, 2004

Fog, Klaus m.fl.: Storytelling, Branding i praksis. Samfundslitteratur, 2002

Hvid, Mikkel: Fascinerende fortælling. Den journalistiske feature, CFJE, 2002

Klit, Jesper: Journalistik og fiktion, en bog om fænomenet New Journalism, Levende Billeder, 1983

Larsen, P. Harms: Faktion som udtryksmiddel, Amanda, 1992

 

Virksomhedskultur og ledelseskommunikation

Schein, Edgar H.: Organisationskultur og ledelse, Valmuen 1994

 

Pressemeddelelser, nyhedskriterier, nyhedsjournalistik og noter

Bak Åndahl, Ellen og Susanne Nonboe: Skriv og bliv læst, Børsens forlag, 2000

Brink Lund, Anker (red.): Først med det sidste - en nyhedsuge i Danmark, Forlaget Ajour 2000

Esman, Frank: Nyhedskriterier i det 21. århundrede, DR Multimedie, 2002

Hjarvard, Stig: Nyheder i konkurrence, Samfundslitteratur, 1999

Kabel, Lars: Nye nyheder, om nyhedsjournalistik og nyhedsdækning i dagblade, radio, tv og on-line, Forlaget Ajour 1999

Meilby, Mogens: Journalistikkens grundtrin, fra idé til artikel, Forlaget Ajour, 1996, 2001

Mogensen, Kirsten: Arven: Journalistikkens traditioner, normer og begreber, Roskilde Univer-sitetsforlag, 2000

Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden - om nyhedsformidling!, Dansklærerforenin-gen, 1995

Skyum-Nielsen, Peder: Stærkere journalistik, Odense Universitetsforlag, 2002

Søgaard, Søren: Dagdriveren og detektiven - en bog om journalistik for amatører, Avisen i undervisningen, 1998

 

Formidling af videnskab og andet kompliceret stof

Becker Jensen, Leif: Ud af elfensbenstårnet, Samfundslitteratur, 1994

Becker Jensen, Leif: Kancellistil eller Anders And-sprog? En undersøgelse af forvaltnings-sproget og dets institutionelle betingelser, Roskilde Universitetsforlag, 1998

Becker Jensen, Leif: Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt, Roskilde Universitetsforlag 2001

Bostrup: Lise: Maren og Myrerne, Aktuel Naturvidenskab 2004

Carlsen, Merete: På skriftens vinger - om at formidle til svære, Akademisk forlag 1997

Flemming, Leslie og Bruno Ingemann (red.): Faglig formidling – praksis og konsekvenser, Roskilde Universitetsforlag, 2003

Koch, Christian og Lotte Rienecker: Formidling – fra universitetsopgave til artikel, Formidlings-centret, 1996

 

Internetkommunikation

Appel, Dorte Bajda og Bjørn Borup: God webkommunikation. En praktisk guide til webarbejdet, Ingeniøren Bøger, 2001

Green, Thomas m.fl.: hjemme.sider, Web-design til at begynde med, Grafisk Litteratur 2001

Heilesen, Simon: Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier, Roskilde Universitetsforlag, 2004

Hoff-Clausen, Elisabeth: Set gennem nettet – organisationers troværdighed på hjemmesider, Samfundslitteratur 2002.

Joel Jensen, Ulf m.fl.: skrivgodt.dk, Frydenlund, Grandjean kommunikation, 2001

Kjøller, Klaus: Din fede tekst, Kompendieudsalget, 2001

Molich, Ralf: Brugervenligt webdesign, Ingeniøren Bøger 2003

Mourier, Eric: Typografi og layout på skærmen, Teknisk forlag, 1989

Mulvad, Nils og Flemming Tait Svith: Vagthundens nye bolig, Håndbog i computerstyret journalistik 1-2, Forlaget Ajour, 1998

Munk, Timme Bisgaard og Kristian Mørk, Brugervenlighed på internettet – en introduktion, Samfundslitteratur, 2002

Myrthu, Bjarke: Den digitale fortæller. Multimedie som oplevelse. Forlaget Ajour 2004

Nielsen, Jacob: Godt webdesign, IDG Danmark a/s 2001

Rosenmeier, Lene: Kommunikation og strategier på internettet. En grundbog i arbejdet med virksomheders hjemmesider, Akademisk, 2002

 

Politisk virksomhed

Kjøller, Klaus: Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere, Borgen 2004

Kjøller, Klaus: Spindoktor, Aschehoug 2001

Kjøller, Klaus: Den tv-skabte virkelighed. Tv-avisernes 12 historier, Borgen 1992

Kjøller, Klaus: Vælgeren og partiprogrammerne, Borgen 1973

Kromane, Helle-Marie: Som de dog ka’ sige det! – politisk retorik under lup, Systime, 2001

Kurz, H.: Spin Cycle. Inside the Clinton Propaganda Machine, Pan Books 1998

Pedersen, Jørgen: Spindoktor-manipulation, en selvbiografisk debatbog af en af Danmarks førende kommunikationsrådgivere, Børsen, 2003

Pedersen, Ove K. m.fl.: Politisk journalistik, Forlaget Ajour, 2000

Saietz, Dorte og Michael Mogensen: Indflydelse og kommunikation, Amanda, 1991

Trent, J.S., R.V. Friedenberg: Political Campain Communication. Principles and Practices. Praeger, 2000

 

Forretningsbreve

Lund, Anne Katrine: Den forsømte kommunikation. Brevet i organisationen. Samfundslitteratur, 2004

Rask, Kirsten: Brevbogen, Grafisk litteratur, 1992

 

Interview

Asmuss, Birte og Jakob Steensig (red.): Samtalen på arbejde – konversionsanalyse og kompetenceudvikling, Samfundslitteratur, 2003

Bjerg, Lars: Som man spørger. Det journalistiske interview, RUC, 2002

Femø Nielsen, Mie: Replik til journalistikken - en mikroanalyse af medieinterviewet, Akademisk

forlag, 2001

Krag Jacobsen, Jan: Interview. Kunsten at lytte og spørge, Hans Reitzel, 1993

Krag Jacobsen, Jan: 25 spørgsmål, Roskilde Universitetsforlag, 1997

Kvale, Steinar: Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzel, 1994

Strand, Kurt: Spørg bedre. Interview og interviewteknik i radio og tv. DR multimedie, 1998

 

Mundtlig præsentation

Berger, Birthe og Jesper Troels Jensen: Talerteknik – en håndbog i retorik, Rhetor, 2003

Kjøller, Klaus: Aschehougs store bog om at holde tale, Aschehoug, 2002

Rosenberg, Marshall B.: Ikkevoldelig kommunikation: Girafsprog, Borgen

Weirsøe, Bodil: Girafsprog, Gyldendal 2002

 

Kampagner

Elsass, Peter m.fl.: Kommunikation og forståelse: kvalitative studier af formidling og fortolkning i sundhedssektoren, 1997

Haslebo, Gitte og Kit Sanne Nielsen: Konsultation i organisationer

Jensen, Torben Bechmann: Fra viden til handlingsændring. En undersøgelse af unge, tobak og sundhedsoplysning. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, 2000

Petersen, Helle: Forandringskommunikation, Samfundslitteratur, 2000

Mostov, Chandra Benjamin m.fl.: En kampagne. Historien om en kommunikationskampagne fra teori til praksis, Roskilde Universitetsforlag, 2001

 

Layout og typografi

Asmussen, Kaj og Henrik Birkvig: Set og læst - sådan redigerer og layouter du dit blad og din brochure så de får en chance for at blive set og læst, Grafisk litteratur 1994

Heie, Niels: At tale til øjet - en bog om grafisk retorik, Grafisk litteratur 2000

Ribergård, Maj og Ole Munk: Sæt billeder på, Grafisk litteratur 1999

Ribergård, Maj: Forsider der virker, Grafisk litteratur 1999

Sørensen, Flemming: Kunsten at lave blade, Forlaget Ajour 2000

Theill, Lene: Introduktion til layout, Teknisk forlag 1997

 

Research

Kramhøft, Peter: Journalistik med omtanke, Arbejdsmetoder i udredende og analytisk journa-listik, Forlaget Ajour 2000

Meilby, Mogens: Idé og research - journalistik, Ajour, 1989

Meilby, Mogens og Kim Minke: Når sandheden skal frem - Metoder til grundig journalistisk research, Borgen 1983

Sepstrup, Preben: En undersøgelse viser. Om at klare sig en kvantitativ verden og ikke snyde sig selv eller andre, Systime, 2004

Vilstrup, Kasper: Ja, nej, ved ikke – om design, gennemførelse, rapportering og brug af repræ-sentative undersøgelser, Samfundslitteratur, 2001

 

Redaktion

Sørensen, Flemming: Kunsten at redigere, Forlaget Ajour 2002

 

Radiojournalistik

Ellerbæk, Thorkild: Radio - sådan!, Forlaget Ajour 2000

Farmann, Erik og Peter Kramhøft: Radio, Forlaget Ajour, 1989

Poulsen, Ib: Radio som public service medie, Statsministeriets medieudvalg, 1995

Søndergaard, Henrik: DR i tv-konkurrencens tidsalder, 1994

 

Tv-journalistik

Bondebjerg, Ib: Elektroniske Fiktioner - tv som fortællende medie, 1993

Bruhn Jensen, Klaus m.fl.: Når danskerne ser tv - en undersøgelse af danske seeres brug og op-levelse af tv som flow, 1993

Bruun, Hanne: Talkshowet. Portræt af en tv-genre, Borgen, 1999

Højbjerg, Lennard: Fortælleteori – audiovisuel formidling, Akademisk forlag, 1996

Højbjerg, Lennard: Fortælleteori 2 – Musikvideo og reklamefilm, Akademisk forlag, 2000   

Sepstrup, Preben: Tv i kulturhistorisk perspektiv 1954-1994, Klim 1994

Søndergaard, Henrik: Public service i dansk fjernsyn - begreber, status og scenarier, Medie-udvalget, 1995

Thorsen, Michael, Hans-Georg Møller: TV-journalistik, Forlaget Ajour, 1992

 

Ophavsret

Duelund, Peter og Thomas Maagaard Dyekjær: Spillet om ophavsretten, Nordisk Kulturinstitut, 1996

Frøbert, Knud Aage: Retten til tekst, lyd og billede, Akademisk forlag, 1986, 1996

Jørgensen, Oluf: Medier - love og regler, Forlaget Ajour, 2000

 

Etik

Foght Mikkelsen, Jan: Formidlingsetik, RUC, 2002

Nissen Kruuse, Helle: Etik i journalistik, Ajour 1991

 

Argumentation

Kjøller, Klaus: Få din vilje! – tal og skriv effektivt, Akademisk forlag, 1996

Kjøller, Klaus: Politisk argumentation, En teori om offentlig politisk argumentation i et velfærdsdemokrati, Borgen, 1991

Lemee, P.S. m. fl.: Troværdighed. Tal godt for dig!, Frydenlund, 1999

Moberg, Yoon: Retorisk opslagsbog, Hans Reitzels Forlag, 1996

 

Sprog og stil

Albech, Ulla: Dansk stilistik, Gyldendal, 1939 (1963)

Carlsen, Merete: På skriftens vinger - om at formidle det svære, Akademisk forlag, 1997

Frost, Pernille J: En strid om ord. Det politisk korrekte sprog, Fremad, 1997

Galberg Jacobsen, Henrik og Peter Stray Jørgensen: Håndbog i nudansk, Politikens forlag, 1991

Garbers, Lis og Sten Høgel: Retorik. Levende tale eller tom snak?, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1996

Grundwald, Ebbe, Gert Smistrup, Hans Veirup: Journalistens sprog, Ajour, 1992, Fisker & Schou, 1999

Hansen, Erik: Ping og pampersprog, Borgen, 1977

Petersen, Teddy: Skriv så det fænger, Frydenlund, 1992

Møller, Bent: - og uden omsvøb tak! Statens Informationstjeneste, 19?

Rask, Kirsten: Det gule sprog, Grafisk Litteratur, 1993

Rask, Kirsten: Skriv professionelt - den moderne og kompetente tone i virksomhedens sprog, Grafisk litteratur, 2001

Rask, Kirsten: Sproglig tjekliste for redaktører, grafikere og skribenter, Grafisk litteratur 1999

Smistrup, Gert: At skrive godt, få øje på dit eget sprog - og andres sprog, Gyldendal, 1998

Togeby, Ole: Sprog og læseproces, Gjellerup, 1971

Veirup, Hans: Rigtigt og forkert - korrekt dansk, Ajour

Veirup, Hans: Klart og enkelt – kort og godt. Sproglige råd til den fagmand, der skriver til gud og hvermand, Systime 1990