SR forside à

Formidling 06-07

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Eksamen

 

 

 

Sproglig rådgivning: Formidling

Kursusplan 2006-7 + litteraturliste

Lærer: Lise Bostrup

Tid og sted. 1

Kontakt 1

Semesterplan, efterår 2006. 1

Semesterplan, forår 2007. 3

Litteraturliste 2007. 5

 

 

Tid og sted

SIS - Viskursus - Det Humanistiske Fakultet: http://www.sis.ku.dk/lp/VisKursus.asp?Knr=79579&Sprog=DK&AutoLink=38540&InFrame=0

 

Kontakt

Lise Bostrup, Herlufsholmsvej 11, 2720 Vanløse, 38 74 36 00; bostrup@hum.ku.dk

 

Semesterplan, efterår 2006

 

Torsdag den 7.9.

Introduktion til faget Formidling

Semesterplan, litteraturliste

Eksamensbestemmelser

Introduktion til genren pressemeddelelse, nyhedskriterier og vinkling

Autentiske, dugfriske pressemeddelelser fra Ritzaus Bureau

Torsdag den 14.9.

Pressemeddelelse og genvridning

Mogens Meilby: Læserne og Nyhedens profil

Claus Bangsholm: Nyhedstrekanten

Henrik G. Jacobsen m.fl.: Læsbarhedsindex

Opgave 1 afleveres: En pressemeddelelse, udarbejdet efter nyhedstrekanten

Torsdag den 21.9.

Introduktion til målgruppeanalysen

Henrik Dahl: Nogle erfaringer med at operationalisere Bourdieu

Henrik Dahl: Hvis din nabo var en bil (2.udgave)

Claus Bangsholm: Erfaring, teori & snusfornuft

Minervas segmenter  og Gallups kompas

(www.acNielsen/AIM.dk og www.gallup.dk)

Opgave 1 tilbage

Torsdag den 28.9. kl. 10

Besøg på Danske Spil (tidl. Dansk Tipstjeneste)

Lille foredrag om formidling og etik

ved informationschef Thomas Rørsig

Korsdalsvej 135, Brøndby

www.danskespil.dk

Torsdag den 5.10.

Målrettet kommunikation

Preben Sepstrup: Tilrettelæggelse af information 

Oplæg: Kresten Schultz Jørgensen: Drømmen om en Sesamformel i Magt og Mirakler – om massekommunikationens umuligheder

Opgave 2 afleveres Dansk Tipstjenestes formidlingsstrategi

Kl. 11.00 Besøg af kommunikationskonsulent Nanna Wang Carlsen

Torsdag den 12.10.

Aflyst

Torsdag den 19.10.

Efterårsferie

Torsdag den 26.10.

Faglig formidling, brainstorm, mindmapping

Oplæg: Birthe Berger og Jesper Troels Jensen: Mindmapping skaber overblik, i Talerteknik

Leif Becker Jensen: Formidlerens faglige selvforståelse og

Formidlingens genrer fra Den sproglige dåseåbner (s. 203-238)

Opgave 2 tilbage

Torsdag den 2.11.

Formidling af videnskab

Leif Becker Jensen: Formidlerens faglige selvforståelse

Leif Becker Jensen: Formidlingens genrer

Oplæg: Mie Femø Nielsen: At sætte dagsorden

Nete Nørgaard Kristensen: Agenda-setting – tradition og funktion

Lars Henrik Aagaard: 6.000 km langt myrebælte, Myrerne myldrer over grænserne, Berlingske Tidende, Myrer forener Europa, Aktuel Naturvidenskab, T. Giraud m.fl.: Evolution of supercolonies: The Argentine Ants of Southern Europe

Lise Bostrup: Maren og Myrerne

Torsdag den 9.11.

Informationsbrochurer

Oplæg: Simon B. Heilesen og Niels Erik Wille: Det farligste dyr i skoven?

Bjørn Laursen og Kim Sandholdt: Den (ud)foldede vikingetid

Torsdag den 16.11.

International formidling og oversættelse

Oplæg: Kirsten Nazarkiewicz: Den kommunikative formidling

af interkulturel kompetencei træningsforløb i interkulturel kommunikation

Indledningen til H.C.Andersens eventyr ”Skyggen” på dansk og i ni forskellige engelsksprogede versioner

Opgave 3 afleveres: Videnskabsformidling. En konkret faglig analyse formidles enten som en artikel i et populært medie eller som en brochure gerne med illustrationer, 3 sider + ½ side metakommentar

Fredag den 17. 11.

Oversættelsesarrangement på KUA:
Ketil Bjørnstad og Mogens Wenzel Andreasen

Kl. 12-15

Torsdag den 23.11.

Story telling og branding

Oplæg: Klaus Fog m.fl.: Storytelling. Branding i praksis (s. 48-95)

Claus Bangsholm: Reklame – den gode historie

To artikler om markedsføring af kaffe og kaffekander: Kaffepigen og Det smukkeste ord

Opgave 3 tilbage

Torsdag den 30.11.

Informationskampagner

Oplæg: Jesper Højbjerg Christensen: Virksomhedens branding og story telling processer. Problemstillinger i strategisk kommunikation over for medarbejdere, kunder og øvrige stakeholdere i Jørn Helder og Bodil Krag: Når virksomheden åbner sit vindue.

Opgave 4 afleveres: Et eksempel på interkulturel formidling, i eller uden for Danmark (3 sider + metakommentar).

Torsdag den 7.12.

Informationskampagner

Oplæg: Jens Otto Kjær Hansen: Mere end smarte ord – Ledelse og strategi

Oplæg: Chandra Benjamin Mostov m.fl. En kampagne. Historien om en kommunikationskampagne fra teori til praksis

Opgave 4 tilbage

Afslutning af 1. semester

 

 

Semesterplan, forår 2007

 

Tid og sted   

Hver torsdag kl. 9.15-12.00 i 24.1.26

Kontakt

Lise Bostrup, Herlufsholmsvej 11, 2720 Vanløse, 38 74 36 00; bostrup@hum.ku.dk

Intern hjemmeside med semesterplaner, oplæg, nyheder og debat: https://uvp.hum.ku.dk/

Torsdag den 8.2.

Introduktion til forårssemestret

Semesterplan og betingelser for aktiv undervisningsdeltagelse

Om fagbøgers situation og om at arrangere et fagligt seminar

Sanne Udsen: Lancering af din fagbog Et oplæg holdt i Dansk Forfatterforening den 17. januar 2007

Oplæg af Andreas

Torsdag den 15.2.

 

Formidling på Internettet 1

Lene Rosenmeier: Byg en hjemmeside, som fungerer fra Kommunikation og strategier på internettet

Niels Erik Wille: Skriften på skærmen – computermedieret tekst og læselighed

Studer vores instituts hjemmeside som fælles referenceramme      

Oplæg af Maria Lee Berndt: Simon B. Heilesen: Tolv år med web-design

Torsdag den 22.2.

Formidling på Internettet 2

Jacob Thomsen: Babel og intranet

Helle Frederiksen: Faglig formidling og netfællesskaber

Brian Trench: At håndtere usikkerhed

Oplæg af Kristoffer: præsentation og kritik af Carlsbergs hjemmeside (www.Carlsberg.dk)(+ Kompendiet s. 112)

Torsdag den 1.3.

Besøg på Carlsberg ved Jens Bekke

Aflevering af en kritisk gennemgang af en hjemmeside med forslag til forbedringer

Torsdag den 8.3.

 

Brevet som kommunikationsform

Anne Marie Bulow-Møller: Kære aktionærer. Letters to the shareholders som selvfremstilling

Oplæg af Karen Marie: Anne Katrine Lund: At gøre breve bedre

Torsdag den 15.3.

Mundtlige oplæg med teknik

Jytte Hilden: En tale

Peter Stray Jørgensen: Talegaver – mundtlig fremstilling for studerende

Pernille Steensbech Lemee og Anne Katrine Lund: At stille sig op

Oplæg af _______________: Klaus Kjøller: Informerende taler i Aschehougs store bog om at holde tale

Oplæg af Anja: Et formidlende foredrag med valgfrit emne – gerne med brug af power point

Aflevering af en skriftlig opgave med kritik af virksomhedsbreve med forslag til forbedringer

Torsdag den 22.3.

Kl. 10-12 Besøg hos pressechef Astrid Haug

på Klaus Bondams kontor på Københavns Rådhus

www.bondam.dk

Torsdag den 29.3.

Politisk kommunikation og troværdighed

Christian Koch: Troværdighed – hvad taler vi om?

Pernille Steensbechog og Anne Katrine Lund: At stille sig op

Pernielle Steensbech: På ministerens vegne

Oplæg af Anne Louise: Klaus Kjøller: Taler, som overbeviser

Oplæg af Tanja:

Merete Onsbjerg: En mand er en mand, og et ord er et ord

Praktisk gennemgang af alt vedrørende fredagens seminar

Torsdag den 5.4.

Skærtorsdag

Torsdag den 12.4.

Brug af historier i praktisk kommunikation

Gitte Rosholm og Jesper Højberg: Historier, der overbeviser

Oplæg af Dea: Anne-Marie Søderberg: Konstruktion af identitet og mening i en organisatorisk forandringsproces

Aflevering af et talemanuskript

Torsdag den 19.4.

Interview

Mogens Meilby: Som man spørger fra Journalistikkens grundtrin

Mie Femø: Introduktion til interviews fra Replik til journalistikken Gruppeøvelse med interviewteknik

Aflevering af et pilotprojekt (3-4 sider)

Fredag den 20.4.

Virkelighedens litteratur – faglitteraturen

Et seminar om dansk faglitteraturs situation med bidrag af

Kulturminister Brian Mikkelsen, formand for den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening Egon Clausen, Henrik Dahl, Sanne Udsen og Klaus Kjøller

Torsdag den 26.4.

Spørgeskemaundersøgelser

Helle Neergaard: Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser

Kasper Vilstrup: Ja, nej, ved ikke – om design, gennemførelse, rapportering og brug af repræsentative undersøgelser

Oplæg af Michelle: Kritisk gennemgang af en spørgeskemaundersøgelse

Aflevering af et interview med metakommentar

Torsdag den 3.5.

Afslutning, evaluering, eksamensplanlægning, opgaveplanlægning

Sidste opgaver tilbage

 

Litteraturliste 2007

 

Målgrupper

Bennike, Sigurd: Avis- og ugebladslæsning i 1980'erne, Grafisk Litteratur, 1994

Dahl; Henrik: Hvis din nabo var en bil, Akademisk forlag, 1997

Friedberg, Torben: Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur, Socialforsknings-instituttet, 1997

AC Nielsen AIM: Minerva, www.ACNielsen.AIM.dk/produkter/livsstil/minerva

Gallup: www.gallup.dk

 

Målrettet kommunikation, pr-virksomhed

Bangsholm, Claus: Kommunikation – medier, journalistik og reklame, Erhvervsskolernes Forlag, 2001

Blach, Thomas og Jesper Højbjerg: PR – håndbog i information og public relations, Borgen 1989, 1992

Femø Nielsen, Mie: Under lup i offentligheden - introduktion til public relations, Samfunds-litteratur, 2001

Femø Nielsen, Mie: Profil og offentlighed – public relations på Internettet, Samfundslitteratur, 2001

Femø Nielsen, Mie: Spin, selvfremstilling og samfund – public relations som reflekterende praksis, Samfundslitteratur, 2004

Hansen, Jens Otto Kjær: I andres brød. Håndbog om informationsjournalistik, virksomheds-kommunikation og public relations, Forlaget ajour, 2004

Helder, Jørn: Virksomhedens informationsplanlægning og formidling, Samfundslitteratur, 1999

Helder, Jørn: Når virksomheden åbner sit vindue, kommunikation og formidling – et corporate perspektiv, Samfundslitteratur, 2003

Holme, Helle og Janina Graae: Klar besked – håndbog for informationsmedarbejdere, Samfunds-litteratur, 1999

Højlund, Holger og Morten Knudsen (red.): Organiseret kommunikation – systemteoretiske analyser, Samfundslitteratur, 2003

Jersild, H, og H.P. Olsen: Virksomhedens kommunikationshåndbog, Børsen, 1978

Jørgensen, Kresten Schultz Jørgensen: Magt og mirakler – om massekommunikationens umuligheder, Høst & Søn, 2004

Kjøller, Klaus: Image. Effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation, Akademisk forlag, 1997

Kjøller, Klaus: Manipulation – en håndbog, Borgen, 1991

Kjøller, Klaus: Ud mæ’ sproget! Myter og virkelighed i sprog, medier og organisationer, Munks-gaard 1993

Lund, Anne Katrine og Helle Petersen: Det sku’ vær’ så godt. Organisationskommunikation – cases og konsekvenser, Samfundslitteratur 2001

Lund, Anne Katrine: Den kommunikerende virksomhed, Samfundslitteratur, 2004

Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information, Systime, 1991

 

Storytelling

Flarup, Jane: Da manden ville lære dem at fortælle historier. Hvordan storytelling forandrer organisationer, Børsens forlag, 2004

Fog, Klaus m.fl.: Storytelling, Branding i praksis. Samfundslitteratur, 2002

Gabriel, Yiannis: Storytelling in Organizations. Facts, Fictions, and Fantasies, Oxford University Press, 2000

Hasholt, Lars: En fantastisk udsigt … - om at skrive rejseartikler, Frydenlund, 2003

Kjærbeck, Susanne: Historiefortælling i praktisk kommunikation, Roskilde Universitetsforlag, 2004

Hvid, Mikkel: Fascinerende fortælling. Den journalistiske feature, CFJE, 2002

Klit, Jesper: Journalistik og fiktion, en bog om fænomenet New Journalism, Levende Billeder, 1983

Larsen, P. Harms: Faktion som udtryksmiddel, Amanda, 1992

Nymark, Søren: Organizational Storytelling: Creating Enduring Values in a High-tech Company by Storytelling, Ankerhus 2000

 

Virksomhedskultur og ledelseskommunikation

Hatch, Mary Jo: Organization Theory. Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, 1997

Kirkeby, Ole Fogh: Loyalitet – udfordring til ledere og medarbejdere, Samfundslitteratur, 2002

Schein, Edgar H.: Organisationskultur og ledelse, Valmuen 1994

 

Pressemeddelelser, nyhedskriterier, nyhedsjournalistik og noter

Bak Åndahl, Ellen og Susanne Nonboe: Skriv og bliv læst, Børsens forlag, 2000

Brink Lund, Anker (red.): Først med det sidste - en nyhedsuge i Danmark, Forlaget Ajour 2000

Esman, Frank: Nyhedskriterier i det 21. århundrede, DR Multimedie, 2002

Hjarvard, Stig: Nyheder i konkurrence, Samfundslitteratur, 1999

Kabel, Lars: Nye nyheder, om nyhedsjournalistik og nyhedsdækning i dagblade, radio, tv og on-line, Forlaget Ajour 1999

Kinch-Jensen, Anders: Forankring fryder. Journalistisk fortælleteknik, DR-medier/Ajour, 2001

Meilby, Mogens: Journalistikkens grundtrin, fra idé til artikel, Forlaget Ajour, 1996, 2001

Mogensen, Kirsten: Arven: Journalistikkens traditioner, normer og begreber, Roskilde Univer-sitetsforlag, 2000

Nørgaard Kristensen, Nete: Journalister og kilder – slinger i valsen, Ajour 2004

Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden - om nyhedsformidling!, Dansklærerforenin-gen, 1995

Petersen, Helle: Strategisk kommunikation, 2002

Skyum-Nielsen, Peder: Stærkere journalistik, Odense Universitetsforlag, 2002

Søgaard, Søren: Dagdriveren og detektiven - en bog om journalistik for amatører, Avisen i undervisningen, 1998

 

Formidling af videnskab og andet kompliceret stof

Becker Jensen, Leif: Ud af elfensbenstårnet, Samfundslitteratur, 1994

Becker Jensen, Leif: Kancellistil eller Anders And-sprog? En undersøgelse af forvaltnings-sproget og dets institutionelle betingelser, Roskilde Universitetsforlag, 1998

Becker Jensen, Leif: Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt, Roskilde Universitetsforlag 2001

Bostrup: Lise: Maren og Myrerne, Aktuel Naturvidenskab 2004

Carlsen, Merete: På skriftens vinger - om at formidle til svære, Akademisk forlag 1997

Flemming, Leslie og Bruno Ingemann (red.): Faglig formidling – praksis og konsekvenser, Roskilde Universitetsforlag, 2003

Koch, Christian og Lotte Rienecker: Formidling – fra universitetsopgave til artikel, Formidlings-centret, 1996

 

Internetkommunikation

Appel, Dorte Bajda og Bjørn Borup: God webkommunikation. En praktisk guide til webarbejdet, Ingeniøren Bøger, 2001

Green, Thomas m.fl.: hjemme.sider, Web-design til at begynde med, Grafisk Litteratur 2001

Heilesen, Simon: Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier, Roskilde Universitetsforlag, 2004

Hoff-Clausen, Elisabeth: Set gennem nettet – organisationers troværdighed på hjemmesider, Samfundslitteratur 2002.

Joel Jensen, Ulf m.fl.: skrivgodt.dk, Frydenlund, Grandjean kommunikation, 2001

Kjøller, Klaus: Din fede tekst, Kompendieudsalget, 2001

Molich, Ralf: Brugervenligt webdesign, Ingeniøren Bøger 2003

Mourier, Eric: Typografi og layout på skærmen, Teknisk forlag, 1989

Mulvad, Nils og Flemming Tait Svith: Vagthundens nye bolig, Håndbog i computerstyret journalistik 1-2, Forlaget Ajour, 1998

Munk, Timme Bisgaard og Kristian Mørk: Brugervenlighed på Internettet – en introduktion, Samfundslitteratur, 2002

Myrthu, Bjarke: Den digitale fortæller. Multimedie som oplevelse. Forlaget Ajour 2004

Mørk, Kristian: Brugervenlighed på Internettet. En introduktion, Samfundslitteratur, 2002

Nielsen, Jacob: Godt webdesign, IDG Danmark a/s 2001

Rosenmeier, Lene: Kommunikation og strategier på Internettet. En grundbog i arbejdet med virksomheders hjemmesider, Akademisk, 2002

Witfelt, Claus: It som projektværktøj – en introduktion for projektgrupper og opgaveskrivere, Samfundslitteratur, 2002

 

Politisk virksomhed

Kjøller, Klaus: Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere, Borgen 2004

Kjøller, Klaus: Spindoktor, Aschehoug 2001

Kjøller, Klaus: Den tv-skabte virkelighed. Tv-avisernes 12 historier, Borgen 1992

Kjøller, Klaus: Vælgeren og partiprogrammerne, Borgen 1973

Kromane, Helle-Marie: Som de dog ka’ sige det! – politisk retorik under lup, Systime, 2001

Kurz, H.: Spin Cycle. Inside the Clinton Propaganda Machine, Pan Books 1998

Pedersen, Jørgen: Spindoktor-manipulation, en selvbiografisk debatbog af en af Danmarks førende kommunikationsrådgivere, Børsen, 2003

Pedersen, Ove K. m.fl.: Politisk journalistik, Forlaget Ajour, 2000

Saietz, Dorte og Michael Mogensen: Indflydelse og kommunikation, Amanda, 1991

Trent, J.S., R.V. Friedenberg: Political Campain Communication. Principles and Practices, Praeger, 2000

 

Forretningsbreve

Lund, Anne Katrine: Den forsømte kommunikation. Brevet i organisationen. Samfundslitteratur, 2004

Rask, Kirsten: Brevbogen, Grafisk litteratur, 1992

 

Interview

Asmuss, Birte og Jakob Steensig (red.): Samtalen på arbejde – konversionsanalyse og kompetenceudvikling, Samfundslitteratur, 2003

Bjerg, Lars: Som man spørger. Det journalistiske interview, RUC, 2002

Femø Nielsen, Mie: Replik til journalistikken - en mikroanalyse af medieinterviewet, Akademisk

forlag, 2001

Krag Jacobsen, Jan: Interview. Kunsten at lytte og spørge, Hans Reitzel, 1993

Krag Jacobsen, Jan: 25 spørgsmål, Roskilde Universitetsforlag, 1997

Kvale, Steinar: Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzel, 1994

Strand, Kurt: Spørg bedre. Interview og interviewteknik i radio og tv. DR multimedie, 1998

 

Mundtlig præsentation

Berger, Birthe og Jesper Troels Jensen: Talerteknik – en håndbog i retorik, Rhetor, 2003

Kjøller, Klaus: Aschehougs store bog om at holde tale, Aschehoug, 2002

Rosenberg, Marshall B.: Ikkevoldelig kommunikation: Girafsprog, Borgen

Sigmund, Peter: Om foredrag – om at holde et videnskabeligt foredrag, Teknisk Forlag, 1996

Weirsøe, Bodil: Girafsprog, Gyldendal 2002

 

Kampagner

Elsass, Peter m.fl.: Kommunikation og forståelse: kvalitative studier af formidling og fortolkning i sundhedssektoren, 1997

Haslebo, Gitte og Kit Sanne Nielsen: Konsultation i organisationer

Jensen, Torben Bechmann: Fra viden til handlingsændring. En undersøgelse af unge, tobak og sundhedsoplysning. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, 2000

Petersen, Helle: Forandringskommunikation, Samfundslitteratur, 2000

Mostov, Chandra Benjamin m.fl.: En kampagne. Historien om en kommunikationskampagne fra teori til praksis, Roskilde Universitetsforlag, 2001

 

Layout og typografi

Asmussen, Kaj og Henrik Birkvig: Set og læst - sådan redigerer og layouter du dit blad og din brochure så de får en chance for at blive set og læst, Grafisk litteratur 1994

Heie, Niels: At tale til øjet - en bog om grafisk retorik, Grafisk litteratur 2000

Ribergård, Maj og Ole Munk: Sæt billeder på, Grafisk litteratur 1999

Ribergård, Maj: Forsider der virker, Grafisk litteratur 1999

Sørensen, Flemming: Kunsten at lave blade, Forlaget Ajour 2000

Theill, Lene: Introduktion til layout, Teknisk forlag 1997

 

Research

Kramhøft, Peter: Journalistik med omtanke, Arbejdsmetoder i udredende og analytisk journa-listik, Forlaget Ajour 2000

Meilby, Mogens: Idé og research - journalistik, Ajour, 1989

Meilby, Mogens og Kim Minke: Når sandheden skal frem - Metoder til grundig journalistisk research, Borgen 1983

Neergaard, Helle: Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser, Samfundslitteratur 2003

Sepstrup, Preben: En undersøgelse viser. Om at klare sig en kvantitativ verden og ikke snyde sig selv eller andre, Systime, 2004

Vilstrup, Kasper: Ja, nej, ved ikke – om design, gennemførelse, rapportering og brug af repræ-sentative undersøgelser, Samfundslitteratur, 2001

 

Redaktion

Sørensen, Flemming: Kunsten at redigere, Forlaget Ajour 2002

 

Radiojournalistik

Ellerbæk, Thorkild: Radio - sådan!, Forlaget Ajour 2000

Farmann, Erik og Peter Kramhøft: Radio, Forlaget Ajour, 1989

Poulsen, Ib: Radio som public service medie, Statsministeriets medieudvalg, 1995

Poulsen, Ib: Radiomontagen og dens radiofoniske rødder, MedieKultur 2001

Søndergaard, Henrik: DR i tv-konkurrencens tidsalder, 1994

 

Tv-journalistik

Bondebjerg, Ib: Elektroniske Fiktioner - tv som fortællende medie, 1993

Bruhn Jensen, Klaus m.fl.: Når danskerne ser tv - en undersøgelse af danske seeres brug og op-levelse af tv som flow, 1993

Bruun, Hanne: Talkshowet. Portræt af en tv-genre, Borgen, 1999

Højbjerg, Lennard: Fortælleteori – audiovisuel formidling, Akademisk forlag, 1996

Højbjerg, Lennard: Fortælleteori 2 – Musikvideo og reklamefilm, Akademisk forlag, 2000   

Sepstrup, Preben: Tv i kulturhistorisk perspektiv 1954-1994, Klim 1994

Søndergaard, Henrik: Public service i dansk fjernsyn - begreber, status og scenarier, Medie-udvalget, 1995

Thorsen, Michael, Hans-Georg Møller: TV-journalistik, Forlaget Ajour, 1992

 

Ophavsret

Duelund, Peter og Thomas Maagaard Dyekjær: Spillet om ophavsretten, Nordisk Kulturinstitut, 1996

Frøbert, Knud Aage: Retten til tekst, lyd og billede, Akademisk forlag, 1986, 1996

Jørgensen, Oluf: Medier - love og regler, Forlaget Ajour, 2000

 

Etik

Foght Mikkelsen, Jan: Formidlingsetik, RUC, 2002

Nissen Kruuse, Helle: Etik i journalistik, Ajour 1991

 

Argumentation

Hegelund, Signe: Akademisk argumentation – skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, Samfundslitteratur 2000, 2005

Kjøller, Klaus: Få din vilje! – tal og skriv effektivt, Akademisk forlag, 1996

Kjøller, Klaus: Politisk argumentation, En teori om offentlig politisk argumentation i et velfærdsdemokrati, Borgen, 1991

Lemee, P.S. m. fl.: Troværdighed. Tal godt for dig!, Frydenlund, 1999

Moberg, Yoon: Retorisk opslagsbog, Hans Reitzels Forlag, 1996

 

Sprog og stil

Albech, Ulla: Dansk stilistik, Gyldendal, 1939 (1963)

Carlsen, Merete: På skriftens vinger - om at formidle det svære, Akademisk forlag, 1997

Frost, Pernille J: En strid om ord. Det politisk korrekte sprog, Fremad, 1997

Galberg Jacobsen, Henrik og Peter Stray Jørgensen: Håndbog i nudansk, Politikens forlag, 1991

Garbers, Lis og Sten Høgel: Retorik. Levende tale eller tom snak?, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1996

Grundwald, Ebbe, Gert Smistrup, Hans Veirup: Journalistens sprog, Ajour, 1992, Fisker & Schou, 1999

Hansen, Erik: Ping og pampersprog, Borgen, 1977

Petersen, Teddy: Skriv så det fænger, Frydenlund, 1992

Møller, Bent: - og uden omsvøb tak! Statens Informationstjeneste, 19?

Rask, Kirsten: Det gule sprog, Grafisk Litteratur, 1993

Rask, Kirsten: Skriv professionelt - den moderne og kompetente tone i virksomhedens sprog, Grafisk litteratur, 2001

Rask, Kirsten: Sproglig tjekliste for redaktører, grafikere og skribenter, Grafisk litteratur 1999

Smistrup, Gert: At skrive godt, få øje på dit eget sprog - og andres sprog, Gyldendal, 1998

Togeby, Ole: Sprog og læseproces, Gjellerup, 1971

Veirup, Hans: Rigtigt og forkert - korrekt dansk, Ajour

Veirup, Hans: Klart og enkelt – kort og godt. Sproglige råd til den fagmand, der skriver til gud og hvermand, Systime 1990

[senest opdateret d. 31/1 2007]

Øverst i dokumentet