SR forside àà      

Koko med praktik 06-07

 ààà

holdets intranet:

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Praktik

Deltagere

Eksamen

 

 

Koko med praktik 2006-7

Sproglig rådgivning II: Kommunikationsanalyse og -vejledning (Koko, 1/4 stå; kan let individuelt opgraderes til 3/8 stå hvis den enkelte deltager ønsker det – forudsat at der vælges eksamensformen fri skriftlig hjemmeopgave)

 

Underviser 2006-7: Yngve Søndergaard

 

Emnebeskrivelse (ramme som udfyldes individuelt af den aktuelle lærer)

Formålet med dette kursus er at øve den studerende i at analysere og udforme en tekst i forhold til den situation den skal fungere i.

I undervisningen arbejdes der især med

·         Færdighedstræning i rådgivningens forskellige genrer og stilarter

·         Kommunikationsteknik, -kritik og -etik

·         organisationsteori, herunder formelle og uformelle informationsmønstre, kulturanalyse og netværk

·         rådgiverrollen.

Der indgår et praktikophold i kurset.


Eksamensfordringer

Ved prøven skal eksaminanden kunne

·         analysere og vurdere et skriftligt eller mundtligt sprogligt materiale i forhold til den institution/organisation det skal fungere i,

·         rådgive og formidle til forskellige niveauer og målgrupper

·         løse konkrete kommunikationsopgaver.

Der opgives 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet.


Eksamensbestemmelser

Emnet følger de generelle eksamensbestemmelser for emner under overbygningsuddannelsen i Dansk. Se studieordningen.


 [opdateret 12/2 2007]

Øverst i dokumentet