SR forside àà

Koko med praktik

 ààà

holdets intranet:

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Praktik

Deltagere

Eksamen

 [senest opdateret 14/2 2006]

Plan for kurset

Kommunikationsanalyse og -vejledning (Koko)

med praktik, 2005-6 [praktikken ligger i uge 9-14, 2006)

Kurset indgår i studiemønstret Sproglig rådgivning

Overbygningsemne efteråret 2005 - foråret 2006 på Danskstudiet ved Københavns Universitet Amager: 2 sem., 1 x 3 timer om ugen, i alt højst 24 undervisningsgange, + 6 ugers praktik i perioden februar-marts-april 2006 med mindst 20 timers ugentlig arbejdstid. Emnet takseres til 1/4 stå. Det kan let, efter den enkelte deltagers ønske, opgraderes til 3/8 eller ½ stå.

Underviser: Yngve Søndergaard.

Undervisningstid og –sted i foråret 2006: Fredag 13-16, i lokale 22.1.49. Bemærk at lokalet er ændret i forhold til efterårssemestret.

Link til kursusbeskrivelsen for foråret 2006 i lektionskataloget: http://www.sis.ku.dk/lp/VisKursus.asp?Knr=72965&Sprog=DK&InFrame=0

 

Semesterplan efteråret 2005

Semesterplan foråret 2006

Litteratur

 

 

Semesterplan efteråret 2005

 

09.09.05                Introduktion til KOKO

Sproganalyse og sproglig rådgivning

 

16.09.05                Ingen undervisning

 

23.09.05                Sprog, bevidsthed og institution

Leif Becker Jensen, kap. 1-2

Klaus Kjøller: Image, kap. 10

 

30.09.05                Den sproglige rådgivers redskaber og argumenter I

Leif Becker Jensen, kap. 3-5

 

07.10.05        Den sproglige rådgivers redskaber og argumenter II

Klaus Kjøller: Tekst for viderekomne, kap. 2

 

14.10.05        Den sproglige rådgivers roller og handlemuligheder

Leif Becker Jensen, kap. 6

Klaus Kjøller: Image, kap. 1-2 og kap. 9

 

21.10.05                Efterårsferie

 

28.10.05                Besøg af en erfaren sprog- og kommunikationskonsulent:

Cand.scient.pol. Poul Carlsbæk, Frederiksberg Kommune

Læs på nettet om kommunen

 

04.11.05                Evaluering af undervisningen

Praktikrunde

Afslutning på den sproglige rådgivers redskaber

 

11.11.05                Ingen undervisning

 

18.11.05        Kulturanalyse og sproglig rådgivning I

Edgar Schein, kap. 1-3

Den sproglige rådgivers største hit: ”- og uden omsvøb tak!”

Opgave til næste gang: Beskriv din organisation

                     

25.11.05                Kulturanalyse og sproglig rådgivning II

Edgar Schein, kap. 8-10 og Becker, kap. 6

Skabelon for rådgivningsprojekter

Gennemgang og diskussion af beskrivelsen af ”din organisation”

 

 

 

 

02.12.05                Kulturanalyse og sproglig rådgivning III

Schein, kap. 8-10 og Kjøller: Image, kap. 1 og 9

Konkrete eksempler på rådgivningsprojekter

Udlevering af skriftlig opgave: Beskriv og giv råd

(Afleveringsfrist til yngve@post4.tele.dk: 13.12)

 

09.12.05                Besøg af en sproglig rådgiver med SR-baggrund:

Cand.mag. Maj Dahl, Sammenslutningen af Kræftafdelinger

Besøg hjemmesiden: www.skaccd.org - og forbered spørgsmål

 

16.12.05                Gennemgang og diskussion af opgave fra 02.12

Opsamling på semestret

Den sproglige rådgivers juleafslutning

 

 

 

Semesterplan foråret 2006

 

10.02.06                Eksempel på et konkret sprogprojekt:

Fra princip- til opfølgningsfase

Emne: sproglig overfladepolering eller holdningsbearbejdning?

 

17.02.06                Fremlæggelse og salg af to rådgivningsløsninger

Kjøller: Tekst for viderekomne, kap. II (især 4-8)

                      Kjøller: Image, kap. 2

 

24.02.06        ”Sprogpolitik som problemknuser” - illusion eller realitet?

                      Besøg www.oio.dk/kommunikation og www.yskom.dk

                      Udvalgt sprogpolitik: Landsskatteretten

 

03.03.06-       Praktikperiode (uge 9-14)

31.03.06        Hver gang:

                      1) Deltageroplæg om en praktikopgave/-oplevelse

                      2) Særligt emne efter behov

                      3) Tematisering af rådgiverrollen

 

07.04.06        Ingen timer

 

14.04.06        Påskeferie

 

21.04.06                Praktikerfaringer og rådgivning

Sparring med en professionel kommunikationsrådgiver

                     

28.04.06        Individuel vejledning (20 min.)

                      Bestil en tid (10-16)

 

05.05.06        Fremlæggelse og diskussion af opgaver og projekter

 

12.05.06        Bededagsferie

 

19.05.06                Fremlæggelse og diskussion af opgaver og projekter

Eksamensspørgsmål

Semesterafslutning.

 

 

 

BASISLITTERATUR

 

Håndbog i Nudansk (Politikens Forlag, 1997 eller senere)

- af Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen

 

Image (Akademisk Forlag, 1997)

- af Klaus Kjøller

 

Kancellistil eller Anders And-sprog (Roskilde Univ.forlag, 1998)

- af Leif Becker Jensen

 

Organisationskultur og ledelse (Valmuen, 1994)

- af Edgar Schein

 

Tekst for viderekomne (Samfundslitteratur, 2004)

- af Klaus Kjøller

 

Tilrettelæggelse af information (Systime, 1999)

- af Preben Sepstrup

 

 

NYTTIG LITTERATUR

 

At arbejde i forvaltningen (Nyt Juridisk Forlag, 1998)

- af Jens Møller og Jens Olsen

 

Den samfundsskabte virkelighed (Lindhardt og Ringhof, 1972)

- af Berger og Luckmann

 

Få ”ja” når du forhandler (Borgen, 1990)

- af Fisker & Ury

 

Information til tiden (Betænkning nr. 1342, Forskningsministeriet, 1997)

- af Udvalget om Offentlig Informationspolitik

 

Juridisk Formidling (Nyt Juridisk Forlag, 2001)

- af Bent Møller og Jens Olsen

 

Kultur i organisationer (Handelshøjskolens Forlag, 1990)

- af Majken Schultz

 

Offentlig information - på sporet af en profil (Forvaltningshøjskolen, 1992)

- af Poul Carlsbæk og Yngve Søndergaard

 

Skriv bedre (Høst & søn, 2001)

- af Ebbe Kyrø

 

 

 


Til toppen af siden