SR forside àà      

Koko med praktik 06-07

 ààà

holdets intranet:

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Praktik

Deltagere

Eksamen

 

 

Plan for kurset Kommunikationsanalyse og -vejledning (Koko) med praktik, 2006-7 [praktikken ligger i uge 9-14, 2007)

Kurset indgår i studiemønstret Sproglig rådgivning

Overbygningsemne efteråret 2006 - foråret 2007 på Danskstudiet ved Københavns Universitet Amager: 2 sem., 1 x 3 timer om ugen, i alt højst 24 undervisningsgange, + 6 ugers praktik i perioden februar-marts-april 2007 med mindst 20 timers ugentlig arbejdstid. Emnet takseres til 1/4 stå. Det kan let, efter den enkelte deltagers ønske, opgraderes til 3/8 eller ½ stå.

Underviser: Yngve Søndergaard.

Undervisningstid og –sted: se kursusbeskrivelsen i lektionskataloget: SIS - Viskursus - Det Humanistiske Fakultet:

 

 

Semesterplan efteråret 2006

Semesterplan foråret 2007

Litteratur

 

 

Semesterplan efteråret 2006

 

08.09.06        Introduktion til KOKO

Hvad er en sproglig rådgiver - og hvad kan hun bruges til?

                      Semesterplan, praktik, eksamen mv.

 

15.09.06        Sprog, bevidsthed og institution

Ingen succes uden viden om organisation og samfund

Leif Becker Jensen, kap. 1-2

 

22.09.06        Den sproglige rådgivers redskaber og argumenter I

Videnskab, gætteri eller manipulation?

Leif Becker Jensen, kap. 3-5

 

29.09.06        Den sproglige rådgivers redskaber og argumenter II

Et bombardement af (hårdt)slående argumenter

Leif Becker Jensen, kap. 3-5

                      Statens Information: - og uden omsvøb tak! (udleveres i kopi)

 

06.10.06        Ingen undervisning

 

13.10.06        Den sproglige rådgivers roller og handlemuligheder

Fra tekstretter til strategisk rådgiver

Leif Becker Jensen, kap. 6

Klaus Kjøller: Tekst for viderekomne, kap. II

 

20.10.06        Efterårsferie

 

27.10.06        Kulturanalyse og sproglig rådgivning I

Hvad er en kulturanalyse - og hvad kan den bruges til?

Edgar Schein, kap. 1-3

 

03.11.06        Virksomhedsbesøg: Hjemmeværnet (Fortunstok, Kastellet 106)

Vært: informationschef, cand.mag. Jeannette Serritzlev

Læs om organisationen på http://www.hjv.dk

                     

10.11.06        Opfølgning på Hjemmeværnet

Den sproglige rådgiver i organisationen

                      Evaluering af undervisningen

Klaus Kjøller: Image, kap. 1 og kap.10

                      Opgave til næste gang: Beskriv din egen organisation

                     

17.11.06        Ingen undervisning

 

 

 

                     

24.11.06        Kulturanalyse og sproglig rådgivning II

Skabelon for rådgivningsprojekter

Schein, kap. 8-10 og Becker, kap. 6

Fremlæggelse og diskussion af: Beskriv din egen organisation

 

01.12.06        Kulturanalyse og sproglig rådgivning III

Konkrete eksempler på rådgivningsprojekter i organisationer

Schein, kap. 8-10 og Kjøller: Image, kap. 1 og 9

Udlevering af skriftlig opgave: Analysér, og giv råd

(Afleveringsfrist til yngve@post4.tele.dk  19.01.07)

 

08.12.06                Måske kommer Billy Adamsen på besøg …

Direktør, spindoktor eller bare sproglig rådgiver?

Læs Niels Krause-Kjær: Kongekabale (Gyldendal)

 

15.12.06                Udfordrende øvelser for den sproglige rådgiver

Opsamling på semestret

Ideer og forslag til forårssemestret 2007

De sproglige rådgiveres juleafslutning

Medbring: Håndbog i Nudansk og Retskrivningsordbogen

 

 

Semesterplan foråret 2007

 

09.02.07        Sproglig rådgivning ”unlimited”: ”den gode historie”

Semesterplan, praktikstatus, idekatalog mv.

 

16.02.07        Målgrupper, budskab og briefing af et bureau

Et konkret projekt: Salg af et frimærke(hæfte)

                      Sepstrup: Tilrettelæggelse af information, kap. 7.

 

23.02.07-       Praktikperiode (uge 8-13)

30.03.07        Hver gang:

                      1) Deltageroplæg om en praktikopgave/-oplevelse

                      2) Særligt emne efter behov

                      3) Tematisering af rådgiverrollen.

 

                      23.02: Effektive råd til virksomheden

                      Kjøller: Image kap. 1-2, 3-5, 9 og 10-13.

 

                      16.03: Sparring med en professionel kommunikationsrådgiver

                      Mulighed for midtvejsevaluering af praktikerfaringerne.

 

06.04.07        Påskeferie.

 

13.04.07                Strategisk kommunikation: Besøg af en sprog- og informations-

konsulent.

                      Opsamling på praktikperioden.

                     

20.04.07        Individuel vejledning (20 min.)

                      Bestil en tid (10-16).

 

27.04.07        Fremlæggelse og diskussion af opgaver og projekter.

 

05.05.07        Bededagsferie.

 

11.05.07        Fremlæggelse og diskussion af opgaver og projekter

Eksamensspørgsmål

Semesterafslutning.

 

 

BASISLITTERATUR

Håndbog i Nudansk (Politikens Forlag, 1997 eller senere)

- af Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen

 

Image (Akademisk Forlag, 1997)

- af Klaus Kjøller

 

Kancellistil eller Anders And-sprog (Roskilde Univ.forlag, 1998)

- af Leif Becker Jensen

 

Organisationskultur og ledelse (Valmuen, 1994)

- af Edgar Schein

 

Tekst for viderekomne (Samfundslitteratur, 2004)

- af Klaus Kjøller

 

Tilrettelæggelse af information (Systime, 1999)

- af Preben Sepstrup

 

 

NYTTIG LITTERATUR

 

At arbejde i forvaltningen (Nyt Juridisk Forlag, 1998)

- af Jens Møller og Jens Olsen

 

Den samfundsskabte virkelighed (Lindhardt og Ringhof, 1972)

- af Berger og Luckmann

 

Få ”ja” når du forhandler (Borgen, 1990)

- af Fisker & Ury

 

Information til tiden (Betænkning nr. 1342, Forskningsministeriet, 1997)

- af Udvalget om Offentlig Informationspolitik

 

Juridisk Formidling (Nyt Juridisk Forlag, 2001)

- af Bent Møller og Jens Olsen

 

Kultur i organisationer (Handelshøjskolens Forlag, 1990)

- af Majken Schultz

 

Offentlig information - på sporet af en profil (Forvaltningshøjskolen, 1992)

- af Poul Carlsbæk og Yngve Søndergaard

 

Skriv bedre (Høst & søn, 2001)

- af Ebbe Kyrø

 

 

 

[senest opdateret 13/2 2007]

 

Øverst i dokumentet