SR forside à

Sprogbeskrivelse

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

 

Sprogbeskrivelse: Plan for kurset efterår 2004- forår 2005

[senest opdateret d. ½ 2005]

Underviser: Tina Reichstein

 

 

Plan for efteråret 2004

 

Plan for foråret 2005

 

Litteratur

 

 

 

Sprogbeskrivelse efterår 2004/ Tina Reichstein

 

 

Tid og sted: torsdag 13.15 – 16.00 i lokale 22.0.47.

Første undervisningsgang er torsdag d. 9/9.

 

9. september

Introduktion til kurset. Opgaver udleveres (sætning sættes i sætnings- og periodeskema)

 

16. september

Periodeskema og sætningsskema. Vi arbejder med at revidere sætninger – dvs. skrive dem om, så de bliver mere forståelige.

Opgaver afleveres. Desuden skal du aflevere maks. 1 A4 side med sagprosa, som du selv har produceret.

Læs Dæmonernes Port s. 47 – 84 og evt. Erhvervsdansk, Grundbog,  s 96 – 126 (giver en meget enkel gennemgang af sætningsskemaet).

Opgaver udleveres

 

23. september

Mere sætningsskema og periodeskema..

Opgaver afleveres og nye udleveres

 

21. oktober

Kommakursus – kommaopgaver retur

 

28. oktober

Kancellisprog. Læs LBJ, Kancellistil eller A.A. kap 3 – 4., Dansk Sprog s. 136 – 139 om nominalenheder, Peter Harms Larsen, Skriv sundere s. 15 – 31.

2 oplæg: Ditte

Opgave. Analyse og omskrivning af opgaveeksempler (jobmatchning-opgaven)

 

4. november

Informationsanalyse. Læs K.K. Tekst for viderekomne kap. 3 + K.K. Image kap. 9.

2 oplæg: Dea

Opgave. Analyse af vejledning + omskrivning (tegneopgave).

 

11. november

Informationsanalyse fortsat. Læs K.K. Tfv. Kap. 4.

2 oplæg: Camilla & Anna

Opgave: Skriv en tekst, som skal ”sælge” dansk-studiet til de kommende studenter.

 

18. november

Argumentationsanalyse. Læs Charlotte Jørgensen, Merete Onsberg, Praktisk argumentation kap. 1 + 3. Charlotte Jørgensen, Christian Kock, Lone Rørbech, Retorik der flytter stemmer s. 309-321.

2 oplæg: Sisse & Charlotte

Opgave: Lav en argumentationsanalyse af et læserbrev, du selv vælger.

 

25. november

Høfligheds- / effektivitetsprincippet i tekst og tale. Læs Auditorium X, John E. Andersen, Sprogets takt og tone.

2 oplæg: Louise & Rikke

Opgave:

 

2. december

Redaktøren som sproglig rådgiver.

Besøg af forlagschef Helle Lehrmann Madsen, ALFABETA. Hvordan arbejder man sammen med forfattere. Hvor meget kan man tillade sig at ændre. Får man altid det bedste resultat.

Opgave: Analyse af 3 bagsidetekster.

 

9. december

Tekst på internettet. Læs Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk, Brugervenlighed på internettet, kap. 3.

2 oplæg: Katrine & Thilde

Opgave: Lav en analyse af en net-tekst, du selv vælger.

 

16. december

Afrunding af semestret. Kort præsentation af opgavetekst (eksamenstekst).

 


 

Semesterplan 2. semester Sprogbeskrivelse 2004/2005, Tina Reichstein

 

3. februar

Internetopgaven retur. Kommunikationsroller, gennemgang af semesterplanen, fordeling af oplæg til fagsprog og godt sprog

Opgave: omskrivning af salgsbrev, udleveres.

 

10. februar

Godt sprog – hvad er det; holder de kendte råd. Diskussion af den sproglige udvikling. Betydningsforskelle, positivt, negativt ladede ord.

Litt. Pluk fra følgende: Dansk sprog, Håndbog i Nudansk, Statens Information ”- og uden omsvøb tak”, Peter Harms Larsen, Skriv sundere, Kirsten Rask, Skriv sikkert & Brevhåndbogen. Kig evt. også under litteratur til d. 17/2.

Oplæg:

Opgave: Europadomstolen, udleveres.

Liste til vejledning og fremlæggelser lægges frem

 

17. februar

Godt sprog fortsat

Fagsprog, hvad er godt, hvad er skidt. Hvor ligger konflikterne?

Litt. Teksterne i kursiv er primære tekster, resten er forslag: Hans Veirup, Klart og enkelt – Kort og godt, Leif Becker Jensen, Den sproglige dåseåbner s. 33-100, LBJ, Ud af elfenbenstårnet, Christian Kock & Birthe Tandrup, Skriv kreativt.

Oplæg:

Gennemgang af opgave, salgsbrev.

 

24. februar

Fagsprog fortsat – hvis tiden tillader det, vil vi også komme ind på forskellen på mundtligt og skriftligt sprog.

Oplæg:

Gennemgang af opgave, Europadomstolen.

 

3. marts

Vejledning. Det er obligatorisk med mindst én gang vejledning for enhver deltager. Hertil kan komme flere gange efter individuelt behov og efter eget ønske – både før og efter fremlæggelsen for holdet. En liste bliver lagt frem d. 10/2, her kan I skrive jer på et ønsket vejledningstidspunkt. Der er plads til 5 pr. gang. Senest 2 dage inden vejledningen skal jeg have noget skriftligt materiale med udkast til dele af opgaven. Send altid (foreløbig) disposition og opgavens formål med.

 

10. marts

Vejledning

 

17. marts

Vi skal blive enige om en fælles model for efterkritik. Hver fremlæggelse får kritik af 2 andre deltagere på holdet. Status på opgaveskrivning – har nogen mon fællesproblemer.

 

24. marts

Påskeferie

 

31. marts

Vejledning

 

7. april

Fremlæggelser og diskussion. Vi regner med 3-4 fremlæggelser pr. gang. I skal skrive jer på et skema d. 10/2 – så tænk over, hvornår I gerne vil til. Hold gerne flere muligheder åbne, så der ikke bliver kamp om datoerne!

 

Dagsordenen for forelæggelse og konstruktiv kritik af de forskellige opgaver bliver således:

 

1. Mundtlig forelæggelse: 15 minutter

 

Opgaven er studeret af deltagerne i forvejen, men den skal alligevel forelægges mundtligt af forfatteren (-erne). For det første for at give lejlighed til at komme med uddybninger, pointeunderstregninger, rettelser osv. til det skriftlige materiale; for det andet for at give mulighed for at præsentere elektroniske bilag (radio, tv, internet); for det tredje for at give lejlighed til at træne mundtlig fremstilling.

 

2. Deltagernes kritik af opgaven: 2 stk. á 5 minutter.

 

Denne foregår kun mundtligt. For at sikre at der virkelig bliver fremført konstruktiv deltagerkritik, har jeg til hver fremlæggelse udpeget mindst 2 deltagere, som skal fremføre kritik. Hver kritiker får normalt op til 5 minutter. Herudover vil enhver deltager naturligvis kunne bidrage med kritik.

 

3. Min kritik, dels af opgaven, dels af diskussionen omkring opgaven (jf. punkt 1 & 2)

 

14. april

Fremlæggelser og diskussion

 

21. april

Er jeg på bryllupsrejse

 

28. april

Fremlæggelser og diskussion

 

5. maj

Kristi Himmelfart

 

12. maj

Fremlæggelser, diskussion og afslutning

 

 

 

 


Litteratur til Sprogbeskrivelse 2004- 2005.

(listen er foreløbig)

Albeck, U. Dansk stilistik København: Gyldendal 1963.

Beaugrande, R. de Text, discourse and processes: Toward a multidisciplinary science of texts Norwood, N.J. 1980.

Carlsen, M. På skriftens vinger – om at formidle det svære. Akademisk Forlag 1997. Praktisk håndbog for akademikere som gerne vil formidle deres viden i en journalistisk genre.

Diderichsen, P. Elementær Dansk Grammatik. Gyldendal 1968.

Fairclough, N. Discourse and Social Change, UK: Polity Press 1999 (1. udg. 1992).

Hoff-Clausen, E Set gennem nettet – organisationers troværdighed på hjemmesider Kbh: Samfundslitteratur 2002.

Hansen, E. Dæmonernes port Kbh: Hans Reitzel 1997. Er jo central fordi det er den alle på Dansk grundfag lærer at analysere sætninger efter.

Hansen, E. Ping- og pampersprog Kbh: Hans Reitzel 1971.

Hansen, E, Inge Lise Petersen og Ib Poulsen (red.) Auditorium X, Amanda 1991.

Jacobsen, H.G., Jørgensen, P.S. Politikens håndbog i nudansk. Opslagsbog i praktisk sprogbrug, 3. udgave Kbh: Politiken 1997. Her finder man gode og kompetente forklaringer på næsten alt: fra traditionelle sprogrigtighedsspørgsmål til problemer om valg af genre.

Jacobsen, H.G., Skyum-Nielsen, P. Dansk sprog. En grundbog Kbh: Schønberg 1996. Udgør vist sammen med Erik Hansens Dæmonernes port efterhånden introduktionen til Dansk sprog på universitetsniveau. Introducerer meget bredt til en bred vifte af emner, herunder mundtlig fremstilling og skriv let-regler – og så selvfølgelig sætningsanalyse og periodeskema (”trappediagram”).

Jensen, L.B. Kancellistil eller Anders And-sprog?En undersøgelse af forvaltningssproget og dets institutionelle betingelser Roskilde Universitetsforlag 1998. Den mest kompetente samlede beskrivelse af forvaltningssprogets særlige problemer og eksistensgrundlag.

--- (95) Ud af elfenbenstårnet – fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie Roskilde Universitetsforlag 1998. Jordnær, kort og eksempelbåret introduktion til ”storytelling”.

--- (01) Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt Roskilde Universitetsforlag 2001. Her på listen findes flere bøger om hvordan man skriver let og godt. Men hvis én skal fremhæves, kan man nævne denne.

Jensen, Per Anker, Principper for grammatisk analyse, Erhvervsøkonomisk Forlag 1985

Jørgensen, C., Onsberg, M. Praktisk argumentation. Teknisk Forlag 1987.

Jørgensen, M.W., Phillips, L. Diskursanalyse som teori og metode, Kbh: Samfundslitteratur 1999.

Kjøller, K. Tekst for viderekomne – tekstproduktion og sproglig rådgivning. Samfundslitteratur 2004.

--- Nudansk Fremstilling Institut for Nordisk Filologi 1984. (Bør findes indbundet på Institutbiblioteket).

--- Manipulation. En håndbog Kbh: Borgen 1996 (1. udg. 1991)

--- Image Kbh: Akademisk 1997. Det er specielt kapitel 9 „Tekstarbejdet“ som kort rummer dette kursus’ indhold.

--- Aschehougs store bog om at holde tale Kbh: Aschehoug 2002.

Kock, Christian og Birthe Tandrup, Skriv Kreativt, Gyldendal 1989

Kyrø, E. Skriv bedre Kbh: Høst & Søn 2001.

Källgren, G. Innehåll i text. En genomgång av faktorer av betydelse för texters innehåll, uppbygnad och sammenhang Stockholm 1979.

Larsen, P. Harms Faktion som udtryksmiddel Kbh.: Amanda 1992

Larsen, P. Harms Skriv sundere Teknisk Forlag 1987.

Lemée, P.S., Lund, A.K. Troværdighed. Tal godt for dig! Kbh: Frydenlund 1999.

Lindhardt, Jan  Tale og skrift to kulturer Munksgaard 1989.

McGovern, g, Norton, R. Professionel webkommunikation. Børsen 2002.

Munk, T.B., Mørk, K. Brugervenlighed på internettet. En introduktion Kbh: Samfundslitteratur 2002. Der står også her på listen et par andre bøger om nettets særlige forhold.

Nys 2: Nydanske studier og almen kommunikationsteori 2, 1972, Kbh: Akademisk.

Rask, Kirsten Brevbogen Grafisk Litteratur 1992.

Rask, Kirsten Skriv sikkert Forsikringshøjskolens Forlag 1996.

Retskrivningsordbogen, 3. udgave Kbh: Aschehoug 2001. En sproglig rådgiver som ikke er perfekt inden for det som dækkes af denne bog, er en død sproglig rådgiver. Så enkelt er det. Men Gud nåde en sproglig rådgiver som kun har forstand på hvad der står i Retskrivningsordbogen.

Retskrivningsordbogen på nettet, se www.dsn.dk,  er en forenklet udgave af cd-rom-versionen af ROs 3. udgave. Netudgaven giver kun mulighed for at foretage helt enkle opslag i ordbogen, og den indeholder ikke retskrivningsreglerne.

Rosenmeier, L. Kommunikation på internettet. En grundbog i arbejdet med virksomheders hjemmesider Kbh: Akademisk 2002.

Statens Informationskontor - Og uden omsvøb, tak Kbh, 1991.

Togeby, O. "Men hva' med kongen. Om tekstlingvistisk analyse" NyS 10/11, s. 26-103 (spec. kap. V).

Veirup, H. Klart og enkelt – kort og godt. Sproglige råd til den fagmand, der skriver til gud og hvermand Systime 1998.

Werlich, E. A text grammar of English Heidelberg 1976.