SR forside -->

Sprog og norm

 

 

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

Sprog og norm: opgivelser, materiale, synopsis og aktiv deltagelse

[senest revideret 16/9 02]

Reglerne

Godkendelse af opgivelser

Materiale og synopsis (disposition)

Utilstrækkelig  kursusdeltagelse

 

 

Reglerne

Der er mulighed for to eksamensformer: Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig med materiale. Kun ved den sidste skal der afleveres opgivelser. De skal være på 1200 ns., hvoraf 50-60 ns. skal være tekstprøver som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet. Opmærksomheden henledes på at de 50-60 siders tekstprøver, hvoraf en del vil være selvproduceret materiale, takket være studienævnets omregningstabel, § 3.5. i Grundfagsordningen: Normalsideberegning, i praksis vil udgøre halvdelen af opgivelserne.

Hvis emnet tages som sprogligt emne på Dansk overbygning (1/4 STÅ), skal opgivelserne være på 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet.

 

Godkendelse af opgivelser

De folk der har meldt sig til fri mundtlig eksamen med materiale, skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer på instituttets skrankeekspedition. Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk. Opgivelserne må ikke udelukke væsentlige elementer fra undervisningen. Der vil nok fremkomme et forslag til skabelonopgivelser her på siden når vi nærmer os april. Opgivelserne skal underskrives af læreren. Send et udkast til mig et par dage inden du gerne vil have dem underskrevet, kkj@hum.ku.dk, så jeg kan nå at kigge dem igennem. Seneste frist for aflevering til instituttet er engang i slutningen af april, kl. 15.00.

 

Materiale og synopsis (disposition)

Der skal dels afleveres et materiale som normalt er på op til 6 sider [her bruges ingen omregning, selv om der afleveres selvproduceret materiale eller materiale som gøres til genstand for indgående sproglig analyse], dels medbringes en disposition – en såkaldt synopsis – til eksaminationen i mindst 2 eksemplarer. Materialet bliver til efter samråd med eksaminator og afleveres til instituttets eksamensadministration senest 14 dage før eksaminationen. Det er praktisk at aflevere dispositionen sammen med materialet.

I materialet skal indgå både (en del af) noget selvproduceret i en ikke-akademisk genre og (en del af) din teoretisk-analytiske forklaring af det selvproducerede. Op til halvdelen af materialet kan være selvproduceret.

 

Utilstrækkelig  kursusdeltagelse

Hvis man ikke har deltaget tilstrækkeligt aktivt i kurset, bl.a. været til stede mindst 75% af tiden, så betragtes man som selvstuderende. Så skal folk der går op mundtligt, forinden have godkendt en korpusliste på 2000 sider (2,5 gange 800 sider). Folk som skriver hjemmeopgave, skal aflevere en studierapport.

 

Til toppen af siden