SR forside à

Sprog og norm

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Eksamen

Sprog og norm 2005-6: opgivelser, materiale, synopsis og aktiv deltagelse

[senest revideret 22/8 2005]

Sprog og norm: opgivelser, materiale, synopsis og aktiv deltagelse 1

Reglerne 1

Godkendelse af opgivelser 1

Materiale og synopsis (disposition) 2

Utilstrækkelig  kursusdeltagelse 2

Skabelon til fælles opgivelser 2

Omregning ved materiale der indgår i opgivelser ved kurser på BA 2

 

 

Reglerne

Der er mulighed for to eksamensformer: Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig med materiale. Kun ved den sidste skal der afleveres opgivelser. De skal for BA-studerende være på 1200 ns. hvoraf 50-60 ns. skal være tekstprøver som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet. Opmærksomheden henledes på at de 50-60 siders tekstprøver, hvoraf en del vil være selvproduceret materiale, takket være studienævnets omregningstabel, § 3.5. i Grundfagsordningen: Normalsideberegning, i praksis vil udgøre ca. halvdelen af opgivelserne. Se omregningstabellerne nedenfor.

Hvis emnet tages som sprogligt emne på Dansk overbygning (1/4 STÅ), skal opgivelserne være på 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet. Bemærk at studienævnet her præciserer forholdet mellem teoretisk-analytisk litteratur og tekstprøver. Der er derfor ikke, når man tager kurset som overbygningsfag, behov for at omregne tekstprøverne med omregningstabellerne nedenfor. Omregningstabellerne er kun aktuelle når man tager Sproglig rådgivnings-kurserne på BA-tilvalget og skal vurdere hvordan de 50-60 siders tekstprøver skal medføre sidemæssige reduktioner i det samlede antal sider på 1200.

 

Godkendelse af opgivelser

De folk der har meldt sig til fri mundtlig eksamen med materiale, skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer ved instituttets skrankeekspedition. Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk. Opgivelserne må ikke udelukke væsentlige elementer fra undervisningen. Der vil muligvis efter aftale med holdet fremkomme et forslag til skabelonopgivelser her på siden når vi nærmer os april. Opgivelserne skal underskrives af underviseren. Send et udkast til ham eller hende et par dage inden du gerne vil have dem underskrevet, vedhæftet en e-mail, så han eller hun kan nå at kigge dem igennem. Seneste frist for aflevering til instituttet er engang i slutningen af april, kl. 15.00.

 

Materiale og synopsis (disposition)

Der skal dels afleveres et materiale som normalt er på op til 6 sider [her bruges ingen omregning, selv om der afleveres selvproduceret materiale eller materiale som gøres til genstand for indgående sproglig analyse], dels medbringes en disposition – en såkaldt synopsis – til eksaminationen i mindst 2 eksemplarer. Materialet bliver til efter samråd med eksaminator og afleveres til instituttets eksamensadministration senest 14 dage før eksaminationen. Det er praktisk at aflevere dispositionen sammen med materialet.

I materialet skal indgå både tekstprøve, fx (en del af) noget selvproduceret i en ikke-akademisk genre, og (en del af) din teoretisk-analytiske analyse af tekstprøven (-erne), fx forklaring af det selvproducerede. Op til halvdelen af materialet kan være tekstprøve, eventuelt selvproduceret.

 

Utilstrækkelig  kursusdeltagelse

Hvis man ikke har deltaget tilstrækkeligt aktivt i kurset, bl.a. været til stede mindst 75% af tiden, så betragtes man som selvstuderende. Så skal folk der går op mundtligt, forinden have godkendt en korpusliste på 2000 sider (2,5 gange 800 sider). Folk som skriver hjemmeopgave, skal aflevere en studierapport.

 

Skabelon til fælles opgivelser

[Kommer måske når tiden er moden]

 

Omregning ved materiale der indgår i opgivelser ved kurser på BA

Omregningstabellerne skal sikre at den samlede mængde opgivelser på 1200 ns. ikke overskrides. Omregningstabellerne er ikke aktuelle når man tager kurserne på Dansk OB fordi studienævnet her har præciseret at der opgives 800 sider teoretisk-analytisk sekundærlitteratur og 60 sider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet.

Teoretisk-analytisk prosa: 1 s = 1 ns.

For alt andet tekstmateriale på kurset gælder følgende:

Tekster som ikke er produceret af eksaminanden og som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns er på 420 enheder. (dvs. 1 side = 5 ns)

Sprogligt materiale som er produceret af eksaminanden (pjecer, manualer, vejledninger m.v.): 1 side = 20 ns

Det vurderes at de opgavetekster og situationsbeskrivelser underviseren har leveret eller produceret (1 = 5 ns) udgør 1/3 af materialet, og de skriftlige besvarelser deltagerne giver (1 = 20 ns) udgør 2/3. Dvs. at den gennemsnitslige omregningsfaktor for materialet som helhed bliver [(1/3 x 5) + (2/3 x 20)] = 15.

 

Til toppen af siden