SR forside à

Sprog og norm

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

 [opdateret d. 14/2 2005]

Kursusplan for Sprog og norm 2004-5

Undervisere: Yngve Søndergaard (YS) & Jon Milner (JM)

 

#Semesterplan efterår 2004 for Sprog og norm

 

#Semesterplan forår 2005 for Sprog og norm

 

#Undervisere

 

 

Semesterplan efterår 2004 for Sprog og norm

 

Fredage klokken 13-16, lokale 27.0.49

 

17. september              Introduktion til sprog og normer (YS)

                                    Hvad handler det om - og hvor gode er vi selv?

 

 

24. september                                                          Konkrete normproblemer og sproglig rådgivning (YS)

                                                                                     Retstavning og kommaer - oplæg og diskussion

 

                                                                                De nye kommaregler, Dansk Sprognævn, 2004 (www.dsn.dk)

                                                                                                       Mål og Mæle, nr. 2, september 2004

                                                                                Retskrivningsordbogen, § 18-19, Dansk Sprognævn, 2001.

 

 

1. oktober                    Sproghistorie (JM)

 

Detlef, Claus og Jørn Lund (1986): Stavning, kapitlet: Det historisk/sociologiske perspektiv. København: Dansklærerforeningen.

 

Hansen, Erik (1989): ”Count down”. In: Erik Hansen: Da lo hun så hjerteligt. København: Fremad.

 

 

8. oktober                    Normativitet og deskriptivitet (JM)

 

Diderichsen, Paul (1968): Sprogsyn og sproglig opdragelse, kapitel 4: ”Sprogrigtighed – sprogvurdering – sprogregulering.” København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk.

 

Hansen, Erik (1979): ”Den danske rigssprogsnorm”. In: Erik Hansen og Peder Skyum-Nielsen (red.): Nydanske Studier & Almen kommunikationsteori (NyS) 12.

 

 

22. oktober                  Sprogrigtighedsdebat: Hvem bestemmer, eller hvem skal bestemme? (JM)

 

Hansen, Erik (1975): ”Den hemmelige præmis”. In: Klaus Kjøller (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation. København: Borgen.

 

Henriksen, Lars (1976): ”Om rigtighed i sproget”. In: Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1976 nr. 1.

 

Schleimann, Jørgen (1990): ”Intet kan lignes ved ordet”. In: Sprog og kvalitet. Modersmål-Selskabets Årbog 1990.

 

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.

 

NB – udlevering af øvelse:

 

Sprog og norm, 22.10.04 # Jon Milner

 

Opgave:

A) Giv en fremstilling af Hansens sprogsyn og argumentation om sproglig normering som dette fremsættes i ”Den danske rigssprogsnorm” og i ”Den hemmelige præmis” – træk gerne tråde tilbage til Didrichsen (1968).

 

B) Fremfør i forlængelse heraf nogle indvendinger mod Hansens standpunkter som disse fx kommer til udtryk i Henriksen (1976), Kristiansen (2000) eller Schleimann (1990) – træk eventuelt også på synspunkter fra den løbende offentlige sprogpolitiske debat.

 

Omfang: max 5 normalsider.

 

Vejledning: jomi@dpu.dk

 

Afleveringsfrist: Tirsdag d. 9. november 2004, enten pr mail til jomi@dpu.dk eller pr brev til: Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101, 2400 København NV.

 

Litteratur

Diderichsen, Paul (1968): Sprogsyn og sproglig opdragelse, kapitel 4: ”Sprogrigtighed – sprogvurdering – sprogregulering.” København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk.

 

Hansen, Erik (1975): ”Den hemmelige præmis”. In: Klaus Kjøller (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation. København: Borgen.

 

Hansen, Erik (1979): ”Den danske rigssprogsnorm”. In: Erik Hansen og Peder Skyum-Nielsen (red.): Nydanske Studier & Almen kommunikationsteori (NyS) 12.

 

Hansen, Erik (1989): ”Count down”. In: Erik Hansen: Da lo hun så hjerteligt. København: Fremad.

 

Henriksen, Lars (1976): ”Om rigtighed i sproget”. In: Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1976 nr. 1.

 

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.

 

Schleimann, Jørgen (1990): ”Intet kan lignes ved ordet”. In: Sprog og kvalitet. Modersmål-Selskabets Årbog 1990.

 

 

 

 

29. oktober                                                                        Rådgivning om normtyper og -problemer

                                                                                      i offentlige og private organisationer (I) (YS)

 

                                    Møller, Jens og Olsen, Jens: At arbejde i forvaltningen,

Nyt Juridisk Forlag, 1998

Jensen, Leif Becker: Kancellistil – eller Anders And-sprog, Roskilde, 1998

Kjøller, Klaus: Image, Akademisk Forlag, 1997.

 

 

5. november                                                                       Rådgivning om normtyper og -problemer

                                                                                    i offentlige og private organisationer (II) (YS)

 

                              Sprogpolitik for Danmarks Domstole, 2003 (www.domstol.dk)

                    Møller, Bent og Olsen, Jens: Juridisk formidling, Nyt Juridisk Forlag, 2001.

 

 

12. november              Gennemgang af øvelse og foreløbig opsummering (JM)

 

                                    NB – tidspunkt: 14-16.

 

19. november              Normkilder og hverdagens normdiskussioner

- i bl.a. tv, radio og dagspressen (YS)

 

Kristiansen, Tore: Må man diskutere dansk retskrivningspolitik?,

Mål og Mæle, nr. 2, 2004

Rask, Kirsten: Retskrivningskrige: hjerteblod og galde,

Mål og Mæle, nr. 1, 2004.

 

 

 

26. november              Håndbøger og håndbogsanvendelse (I)

- den sproglige rådgivers uundværlige redskaber (YS)

 

Becker-Christensen, Chr. og Keiding, Susan: Forkortelsesordbog, Politikens Forlag, 2001

Hansen, Peter Molbæk: Udtaleordbog, Gyldendal, 1990

Jacobsen, Henrik Galberg og Jørgensen, Peter Stray: Håndbog i Nudansk, Kbh., 1997

Olsen, Gitte Hou (red.): Danske ord der driller, Politikens Forlag, 2002

Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, Politikens Forlag, 1997

Politikens Etymologiske Ordbog, Politikens Forlag, 2000

Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn, 2001.

 

 

 

3. december                 Håndbøger og håndbogsanvendelse (II)

- den sproglige rådgivers uundværlige redskaber (YS)

 

Becker-Christensen, Chr. og Keiding, Susan: Forkortelsesordbog, Politikens Forlag, 2001

Hansen, Peter Molbæk: Udtaleordbog, Gyldendal, 1990

Jacobsen, Henrik Galberg og Jørgensen, Peter Stray: Håndbog i Nudansk, Kbh., 1997

Olsen, Gitte Hou (red.): Danske ord der driller, Politikens Forlag, 2002

Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, Politikens Forlag, 1997

Politikens Etymologiske Ordbog, Politikens Forlag, 2000

Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn, 2001.

 

 

 

 

Semesterplan forår 2005 for Sprog og norm

 

Fredage klokken 13-16, lokale 27.0.49

 

 

11. februar       Et eksempel på sproglig rådgivning fra den virkelige verden (YS)

 

                        A-kassemedarbejderens sproglige problemer (brev uddeles)

                        Norm: Sprogpolitik for Arbejdsløshedskassen for Selvstændige (uddeles).

 

 

18. februar       Normer for det offentliges kommunikation med borgerne (YS)

 

                        Brevet til Anne (uddeles)

                        Møller, Jens og Olsen, Jens: At arbejde i forvaltningen, kapitel 2,

Nyt Juridisk Forlag, 1998 (eksempel uddeles)

Jensen, Leif Becker: Kancellistil – eller Anders And-sprog,

kapitel 1, 2 og 5, Roskilde, 1998

Vejledning om forvaltningsloven, pkt. 214 (uddeles),

Justitsministeriet, 1986.

 

 

25. februar       Sprogpolitik og sproglig rådgivning (YS)  

 

                        Hent følgende sprogpolitikker på nettet:

                        www.lpa.dk ® Om Landsplanafdelingen ® Sprogpolitik

                        www.landsskatteretten.dk ® Om Landsskatteretten ® Sprogpolitik

                        http://om.tdc.dk/artikel.php?dogtag=art_6160_340

 

 

4. marts           Grammatik(ker) og norm (JM)

 

Materiale udleveres den 25. februar. (Ekstra kopier lægges i holdets skuffe).

 

 

11. marts         Sandhed, viden og magt (JM)

 

Foucault, Michel (1980): Power/Knowledge, kapitel 6: Truth and Power. London: Harvester Wheatsheaf. (Lægges som master).

 

Danaher, Geoff, Tony Schirato og Jen Webb (2000): Understanding Foucault, kapitel 3: Discourses and institutions. London: Sage. (Lægges som master).

 

 

18. marts         Nation, sprog og identitet. (JM)

 

Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities. London: Verso. Kapitel 1: “Introduction”. (Lægges som master).

 

Billig, Michael (1995): Banal Nationalism, kapitel 5: ”Flagging the Homeland Daily.” London: Sage. (Lægges som master).

 

Milner, Jon (2004). “Sproglig normering: en forestilling om det homogene sprog.” I: Helle Rørbech og Bente Meyer (red.) (s. 97-112), Perspektiver på dansk. København: Dan­marks Pædagogiske Universitets Forlag.

 

 

PÅSKE

 

 

1. april             Hvor vigtigt er det at beskæftige sig med godt og korrekt sprog? (YS)  

 

                        Vi får besøg af og oplæg fra:

                        En leder fra statsadministrationen

                        En leder fra det private erhvervsliv.  

                       

 

8. april             Eksamensvejledning (YS)

 

Opgaven er at hver af jer skriver cirka en halv side om jeres (mulige) eksamensprojekt, som I sender til mig senest to dage før pr. mail, og over denne tekst forbereder to minutters oplæg som fx kan være en beskrivelse af projektet eller en bestemt problemstilling i projektet som kræver nærmere overvejelser. Derefter diskuterer vi så i plenum. Derudover er der generel eksamenssnak.

 

 

15. april           Dansk sprognævn (JM)

 

Jacobsen, Henrik Galberg mfl. (1979): ”Principperne for Dansk Sprognævns rådgivning.” I: Sprog i Norden 1979. København: Gyldendal. S. 34-65.

 

Hansen, Erik (2000): Normering og Sprognævn. I: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 7-20.

 

Læs også retskrivningsloven og sprognævnsloven. Kan ses og downloades på: 

http://www.dsn.dk/

Bededagsferie

29 april            Dansk Sprognævn holder 50 års jubilæum (JM)

                       

Vi tager til jubilæumsdag for Dansk Sprognævn på Handelshøjskolen (CBS), Dalgas Have. Der vil være paneldiskussion om spørgsmål og svar til og fra dansk Sprognævn, foredrag om sprogpolitik og om Sprognævnets historie.

Mere nøjagtige oplysninger kommer. 

                                   

                        Genlæs eventuelt:

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.

                        NB – klokken 9-14.              

                                                                       

Kr. himmelfartsdag (ingen timer fredag den 5. maj)

13. maj                        Udtalenormer (YS)

                        Anskaffelse: Peter Molbæk Hansen: Dansk udtale, Gyldendal, 1990.         

20. maj                        Opsamling, spørgsmål og eksamensvejledning.

Undervisere

Ekstern lektor Yngve Søndergaard (YS)

Ellebakken 10, 2750 Ballerup

Tlf. 44 68 48 09 / 20 74 48 09

Mail: yngve@post4.tele.dk  

Ekstern lektor, cand.mag., ph.d. Jon Milner (JM)

Privat: Hobrogade 4, 1. tv. Telefon 3333 7305

Arbejde: Lokale 22.3.57, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, Njalsgade 120, 2300 København S. Telefon 35 32 83 35

Arbejde: Lokale B114, Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101, 2400 København NV. Telefon 88 88 95 94

Mail: jomi@dpu.dk