141009SprogetsVej2ePubFors600x800.jpg

Først lagt op i 2010, senest opdateret 17-07-2018 10:11:32

 

ALLE BØGER

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

Systematisk oversigt over alle bøger

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

Grete Andersens vandreblog

Mit motto er: ”Til syvende og sidst”

GA 25 aar

Send et indlæg til mig

 

Sidens menu

Grete Andersens vandreblog 1

Sidens menu 1

19/8 2010: Grete skriver: Første Fortaler synger Sprogets Vej 2

Mens vi venter på den officielle ’Hymner på Sprogets Vej’ har den vise som vandt i Kolding uden for konkurrence, gået sin sejrsgang 2

Huskevisen 3

Første Fortaler synger 3

Elegant gordisk hug 3

Munterhed som er barn af visdom 4

Første Fortalers oprør 4

22/8 2010: Grete skriver: Huskevisen, teksten 4

Der er opstået lidt forskellige variationer rundt omkring i vandrelaugene. Her er den version som Første Fortaler synger. Melodien er inspireret af ’Den glade vandrer’. 4

24/8 2010: Milton III Meyer, Første Førertaler for fraktionen Den Korrekte Sprogets Vej, skriver: Kjøllers tid er ude 5

Fair Genopretning 6

Den Korrekte Sprogets Vejs plan for Danmark 2010-15 6

ü       Respekt for sproget 6

ü       Ja, vi kan 6

ü       Sprogets sejr over virkeligheden 6

ü       Har du 12 ord, så har vi en løsning. 6

ü       Danmark skal være verdensmester i sprogbrug inden år 2015 6

27/8 2010: Vogter Spejs, Første Fortaler for Sprogets Vejs ungdom, skriver: 7

27/8 2010: Milton III Meyer skriver: 7

28/8 2010: Grete Skriver: 7

 

 

 

 

19/8 2010: Grete skriver: Første Fortaler synger Sprogets Vej

Mens vi venter på den officielle ’Hymner på Sprogets Vej’ har den vise som vandt i Kolding uden for konkurrence, gået sin sejrsgang

Vores sangbog, ”Hymner på Sprogets Vej”, er på vej. I husker nok at vi holdt vores første Melodi Grandprix i Kolding i 2007. Og her vandt en læreremse, Direktivremsen, foran en lovprisning af Dit og Dat som hed ’Dit og Dats pris’.

Der var mange virkelig gode viser og sange som deltog i konkurrencen. Det var en stor sejr for Sprogets Vej. Det kreative overskud blandt jer vandrere overgik langt arrangørernes forventninger.

Ikke alle viser deltog i selve Grand Prix’et. Bl.a. fordi de censorer fra forretningsudvalget på Sprogets Vej som skulle godkende de deltagende hymner, ikke fandt dem egnet. En del viser måtte udgå fordi versefødderne ikke passede, hvilket er nødvendigt for at en vise skal egne sig til brug ved vandring. En del af disse viser deltog alligevel i Grand Prix’et, dog uden for konkurrence.

Som mange af jer vil vide, er der så sket det at især én af disse viser uden for konkurrence har gået sin sejrsgang på Sprogets Vej. Jeg har stor forståelse for jeres utålmodighed. I kræver simpelt hen noget at vandre til. Alligevel må jeg – sammen med de andre fem Fortalere for Dat – indtrængende opfordre jer til at tage godt imod de autoriserede ”Hymner på Sprogets Vej” når de udkommer.

Man regner snart med at de meget grundige diskussioner i redaktionsgruppen vil være ført til en ende som alle fraktioner kan godtage. Der tegner sig en løsning hvor den autoriserede sangbog forsynes med noter som vejleder vandrere i den rette fortåelse af viserne.

Huskevisen

Den kaldes ganske enkelt ’Huskevisen’ fordi den gør det let for almindelige vandrere at huske hvad Sprogets Vej går ud på. I takt med bevægelsens vækst og arbejdet med revisionen af den autoriserede udgave af Sprogets Vej til Sindets Fred © (udkommer 31/8 2010), er der stadig flere vandrere som har svært ved at forstå detaljerne i den omfattende lærebygning som er groet frem. Her har denne enkle, muntre vise, Huskevisen, vist sig meget brugbar. Dens succes viser at den for mange vandrere rummer det væsentlige. Også selv om forretningsudvalget fortsat tager skarpt afstand fra den, fordi den efter deres vurdering forsimpler og fejlindlærer – i det omfang den overhovedet giver mening. For nylig har forretningsudvalget indskærpet over for bestyrelserne i alle vandrelaug at de straks ved udgivelsen påser at alle vandrere køber og lader sig lede af den autoriserede udgave. Man har dog indtil videre undladt direkte at forbyde huskevisen.

Første Fortaler synger

Nu er der så også sket det at Første Fortaler helt overraskende har taget sangen til sig. Han har indsunget den på video, og bedt mig lægge sangen op så alle vandrere kan lytte og blive inspireret.

Link til sangen: http://www.youtube.com/watch?v=QBho4kWNma8

Dette har medført stærke protester fra fraktionen Den Korrekte Sprogets Vej. De kræver den forbudt omgående da den underminerer den korrekte lære om Sprogets Vej.

Elegant gordisk hug

Efter det første chok har jeg nu forstået det helt nye færdselsskilt som Den Første Fortalers sang er for os alle sammen. Dels beviser Første Fortaler med sangen at man godt kan meddele sig til vandrere, selv om man er nået til vejs ende og befinder sig i Den Evige Tavshed i Femte Stadium. Man kan nemlig stadig synge. Hermed løser Forreste Vandrer med et elegant gordisk hug en langvarig og ofte hård strid mellem fraktioner på Sprogets Vej.

Munterhed som er barn af visdom

Men endnu vigtigere er det budskab som ligger i det at Den Første Fortaler gør denne sang som spontant er opstået blandt græsrødderne i vandrelaugene, til sin egen sang.

Jeg synes at sangen klart er præget af den samme frigjorte munterhed som jeg har oplevet hos andre vise mænd fra historien. Man kan nævne

Yoda fra Star Wars, eller

Dalai Lama fra Tibet.

 

Første Fortalers oprør

Egentlig storhed hos en åndelig leder viser sig ofte ved at han eller hun bliver mere oprørsk samtidig med at den bevægelse han eller hun har skabt, bliver mere etableret med ritualer, hierarkier og domstole der skal håndhæve den rette lære. Jeg tror at oprøret sker fordi den åndelige leder prøver på at undgå at organisationen forstener.

Når Forreste Vandrer synger denne sang til os, så genopvækker han den friskhed, improvisation og uforudsigelighed som kendetegnede Sprogets Vej dengang han tog sine første, usikre skridt.

Må den glæde og vise munterhed som sangen bærer til os, nå langt omkring og holde os friske. Sprogets Kraft være med os.


22/8 2010: Grete skriver: Huskevisen, teksten

Der er opstået lidt forskellige variationer rundt omkring i vandrelaugene. Her er den version som Første Fortaler synger. Melodien er inspireret af ’Den glade vandrer’.

Oplev Første Fortalers fremførelse af sangen her (YouTube)

1.

Den første vandrer kaldes jeg

Og sproglig er min færd

Mod sindets fred på sproget vej

Med ord som sålel’ær

Dat og Dit, Dit og Dat, Dit og Dat

Dit og da da da da da da

Dit og Dat, Dat og Dit

Med ord som sålelæ’r

 

2.

Det rene vrøvl, det er min ven

Og paradoks min bror

Sort tale, åh, jeg elsker den

Uforståelighed min mor.

Dat og Dit, Dit og Dat, Dit og Dat

Dit og da da da da da da

Dit og Dat, Dat og Dit

Uforståelighed min mor.

 

3.

Direktiverne de giver os ro

Komplikation og ord

Nødvendighed er særlig god

Og langsomhed så stor

Forbehold, forbehil, forbehal

Forbe hi hi hi hi hi hi

Forbehal forbehold

Og langsomhed så stor.

 

4.

Poligtisk korrekt afsted

Goddag til dobbelt plus-

Korrektion idyllisk fred

på gade og i hus

kjøller hel, kjøller halv, kjøller halv

kjøller ha ha ha ha ha ha

kjøller hel, kjøller halv

på gade og i hus.

 

5.

Anfægtelser får mig i stå

Men min Dit er med

Oh, Dat, åh giv mig lov at gå

Sprogets vej til sindets fred

Dat og Dit, Dit og Dat, Dit og Dat

Dit og da da da da da da

Dit og Dat, Dat og Dit

Sprogets vej til sindets fred.


24/8 2010: Milton III Meyer, Første Førertaler for fraktionen Den Korrekte Sprogets Vej, skriver: Kjøllers tid er ude

Selve tanken om Sprogets Vej er blevet forrådt af den person som – indrømmet – har givet os så meget mens han endnu var pionér. Men det er efterhånden længe siden. Og den bog der udkommer d. 31/8 2010, er ikke kun et slag i luften. Den er et direkte angreb på den ægte lære om Sprogets Vej.

Enhver kan jo se at det bare er det allestedsnærværende snakkechatol, Klaus Kjøller, som egoistisk udnytter de epokegørende tanker bag Sprogets Vej til at få endnu mere opmærksomhed. Sandheden er at hans såkaldte humor og satire reducerer Sprogets Vej til en vandrende revy af taskenspillere, luddere og demagoger. Se bare hans barnagtige sangvideo hvor han med et dilettantisk slag ødelægger alt som han måtte have bygget op. Efter et par grin over revyens groteske optrin fortsætter alt som før: direkte mod afgrunden.

Han kalder sig Første Fortaler. Sandheden er at han er sidste bagtaler på Sprogets Vej. Lad ham hyle hele vejen ud.

Nok er nok. Nu tager Den Korrekte Sprogets Vej over. Det er vores pligt, mens der endnu er noget at redde.

Fair Genopretning

Den Korrekte Sprogets Vejs plan for Danmark 2010-15

Sandheden er at sproget er ringeagtet. Derfor er vores første punkt i genopretningsplanen:

ü  Respekt for sproget

Det er skandaløst som politikere fra alle partier behandler sproglige anliggender: Paradesnak og velmenende plidder pladder, men intet sker. Sproget er overladt til behandling af koleriske læserbrevsskribenter, tilfældige klummeskrivere og bogholderiet Dansk Sprognævn. Derfor står sproget med tiggerstaven på det strøg hvor alting foregår.

ü  Ja, vi kan

Hæren af hattedamernes dydsmønstre har kastreret Sprogets Kraft med ”underholdende” foredrag og tant og fjas. I stedet for smiskende, akademiske ordnussere der optræder som undskyldninger for sig selv, skal vi tro på det vi gør. Ret de slatne rygge. I stedet for at være kommatællere og staveslaver skal vi være verdensbyggere. Vi skal indse og drage de fulde konsekvenser af at det danske sprog er en ressource med uanet rækkevidde.

ü  Sprogets sejr over virkeligheden

Sprogets Vej er ikke en klukkende sprogslabberas på udflugt. Sprogets Vej er en kæmpende hær af marcherende korrekthedssoldater. Vi vil ikke måles på hvormange vi får til at le. Vores eneste mål er sprogets endelige sejr over virkeligheden. Latteren er vores største fjende.

ü  Har du 12 ord, så har vi en løsning.

Hvem kan ikke undvære 12 ord om dagen? Eller 60 på en uge? Og du vil få mange flere ord tilbage både som taler og manifester fra den Korrekte Sprogets Vej.

ü  Danmark skal være verdensmester i sprogbrug inden år 2015

Den Offentlige Tale er en fristelse som vi vil gøre noget ved. På Sprogets Korrekte Vej er demokratiet en afgrund af offentlig tale som leder alt for mange væk fra den ro, det overblik og den autoritet som er målet med Sprogets Vej. Vi er godt klar over at den danske befolkning endnu ikke er moden til at reducere den offentlige tales fristelser. Men vi tager nu første skridt. Første skridt er at vi ikke vil acceptere offentlige krænkelser af Milton III Meyer, Førertaler for den Korrekte Sprogets Vej. Og naturligvis slet ikke af Dat.


27/8 2010: Vogter Spejs, Første Fortaler for Sprogets Vejs ungdom, skriver:

Vi i SVU vil bekæmpe Milton III Meyer og hans såkaldte marcherende korrekthedssoldater, MaKoSo’erne, med alle midler. Hvis sproglige midler ikke slår til, så vil vi bruge fysisk vold. Det er vi nødt til. Vi vil ikke massakreres af MaKoSo’erne.

Sprogets Vej er ikke bare en bevægelse blandt andre. Det er Bevægelsen, dvs. den bevægelse som rummer alle andre bevægelser, organisationer, institutioner, foreninger.  Enhver der bliver Forreste Vandrer eller Første Fortaler på Sprogets Vej bliver derfor samtidig leder af enhver anden bevægelse, organisation, institution eller forening. Derfor må Sprogets Vej beskyttes mod fanatiske ekstremister som Milton III Meyer.

Vi i SVU erklærer hermed at vi er rede til at forsvare Første Fortaler på Sprogets Vej med alle midler.


27/8 2010: Milton III Meyer skriver:

Latterligt! Hvem vil I forsvare og med hvad? Første Fortaler befinder sig jo i Den evige Tavshed i Femte Stadium. Når han altså ikke lige synger os det rene pjat ud i hovedet. Og jer i SVU befinder jer alle sammen på grænsen mellem første og andet stadium.

I øvrigt er det vel ret tydeligt for enhver som hører sangen at Første Fortaler rent mentalt slet ikke har det format som mange af os stadig kan huske. Der er grund til at have ondt af ham. Han er bedst tjent med at forblive i Den Evige Tavshed hvor han jo også selv erklærer at han nu hører hjemme. På dette punkt er Første Fortaler og jeg helt enig. Men hvis han bliver ved med at vende tilbage og rage rundt i blinde mens det hele rabler for ham, så er der en anden der er nødt til at tage over for at beskytte bevægelsen mod sin egen stifter. Det skylder vi ham.


28/8 2010: Grete Skriver:

Jeg ville ønske at vi kunne gå samme vej alle sammen. Jeg synes at det er så trist med al den uro. Milton, kunne du ikke lade være med at råbe så meget op? Det er jo klart at det skræmmer de unge, og så begynder de også at ville kæmpe. Og jeg synes altså også at det er lidt for skrappe sager du siger om Første Fortaler – som ikke engang kan forsvare sig. Det synes jeg ikke er rigtig pænt.

Jeg tror sådan set at vi er enige alle sammen. Inderst inde. Og det er jeg også overbevist om er Første Fortalers opfattelse.

 

 

 

Først lagt op 2010 senest opdateret 17-07-2018 10:11

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

151217klauskjoellerDKforside.bmp