Først lagt op 12-05-2018, senest opdateret 03-11-2022 17:25:10

 

ALLE BØGER

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

Systematisk oversigt over alle bøger

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

SNYD IKKE DIG SELV VED EKSAMEN II

SNYD IKKE DIG SELV VED EKSAMEN I

AKUT HJÆLP VED MUNDTLIG OG SKRIFTLIG EKSAMEN

SKRIV BEDRE OPGAVER II

SKRIV BEDRE OPGAVER I

 

Skriv bedre opgaver II

 

 

 

 

 

 

Kolofon:

Titel: Skriv bedre opgaver – i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet, 2.rev.udg.

© 2015 Klaus Kjøller

Published by KJOELLER.dk

Tryk: Saxo Publish, København

Bogen er sat med Word, typografi: palatino linotype

ISBN 9788740913538

2.  reviderede  paperback-udgave,  version  24-04-2016  15:00 (første version: e-bog  oktober 2013 med senere opdateringer; 1. udg. Borgen 1995)

 

Emneord: skriftlig opgave, skole, ungdomsuddannelse, universitet, videnskab

 

Læseprøve: Læs bogens begyndelse.

 

Indtil 10-11-2022: Køb paperbacken på SAXO.com eller i enhver anden boghandel på nettet eller i virkeligheden.

 

Også efter 10-11-2022: Køb e-bogen på SAXO.com eller i andre netboghandler.

 

Læs om første udgaves modtagelse i 1995.

 

Læs præsentationen af bogen på KlausKjoeller.dk.

 

 

 

 

 

De senere år er behovet for en kort, anti-autoritær, ”no bullshit”-tilgang til emnet opgavevejledning vokset. ”Skriv bedre opgaver”er ikke kun en kort vejledning, men også en kritik af uddannelsesinstitutionen, især dens højere niveauer. En kritik, som efter min vurdering er en nødvendig forudsætning for at kunne levere en realistisk rådgivning til opgaveskrivende elever. Fordi rådgivningen ellers kommer til at foregå i en idealiseret, magtfri skolestuevirkelighed, som systemet selv holder frem, men som enhver elev fra egne erfaringer ved ikke er virkeligheden.

 

Hvis du ikke gider læse en tung bibel, inden du skriver en opgave, så læs "Skriv bedre opgaver - i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet, 2.rev.udg." Opgavevejledningen, som Fanden ville skrive den, hvis han gad. Kort og godt - og skråt op. Udkom i 2013 som e-bog, nu som paperback.

 

Bogen er en opdateret, revideret udgave af ’Skriv bedre opgaver – i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet’ som udkom første gang i 1995. Bogen anskuer den skriftlige opgave fra elevens jordnære perspektiv og giver en række yderst konkrete anvisninger på, hvordan man bedst scorer et godt resultat. Forfatteren trækker både på sine erfaringer fra sine tre børns skolegang, fra sine mange år som censor ved studentereksamen i dansk stil og som vejleder af flere hundrede universitetsspecialer – og fra sine indsigter som forsker i retorik og sprogbrug.


 

 

Sagt om første udgave, 1995:

”Det er en bog, jeg uden forbehold vil opfordre mine egne studerende til at se at få læst i en fart.” (Uffe Hansen, Litteraturvidenskab, Københavns Universitet i fagbladet Universitetslæreren)

”Der er mange gode, reelle råd og fif at hente for den, der gerne vil overleve opgaveskrivningens særlige krav og strabadser. Dette er en bog for studerende, som kan være god at anskaffe, hvis man hurtigt og effektivt vil finde ud af, hvad man dog skal snakke med sin vejleder om!” (Berlingske)

”en velskreven og velformuleret fremstilling, hvor de enkelte dele sprogligt er tilpasset det niveau, de henvender sig til.” (lektørudtalelse)

Læs anmeldelser af førsteudgaven i 1995 og forfatterens svar på anmeldelse

 

 

Læseprøve: Læs bogens begyndelse.

 

 

 

Jeg har gennem årene fået mange spørgsmål fra opgaveskrivende, især specialeskrivende på Danststudiet på Københavns Universitet. Her er et par af spørgsmålene. Der er mange flere her.

 

Hvordan ser du ud når du vejleder?

Hvordan er din tilbagemelding på det du læser?

I den fil jeg har fået af dig, skriver jeg mine kommentarer med brug af Words kommentarfunktion. På første side skriver jeg normalt 4-5 overordnede pointer som jeg vil melde til dig. Det består i en kort karakteristik af det jeg har fået, og korte råd til hvad jeg synes du især skal arbejde med inden vi ses næste gang. (Læs mere)

Hvad kan opgaven (i dette tilfælde: specialet) bruges til efter bedømmelsen?

Læs svaret.

Hvilke fejl og mangler ærgrer det dig især at finde i en afleveret opgave? (i dette tilfælde: et afleveret speciale?)

Alle elementære fejl som en opmærksom redaktør burde have fundet. Det vil bl.a. sige følgende: (læs mere)

 

 

 

 

SNYD IKKE DIG SELV VED EKSAMEN II

SNYD IKKE DIG SELV VED EKSAMEN I

AKUT HJÆLP VED MUNDTLIG OG SKRIFTLIG EKSAMEN

SKRIV BEDRE OPGAVER II

SKRIV BEDRE OPGAVER I

 

 

 

 

 

 

 

Kjoeller.dk

Seneste kommentarer

KjoellerNEWS

Alle bøger

 

 

 

 

Senest opdateret 03-11-2022 17:25:10

 

 

© klaus@kjoeller.dk