Først lagt op 2013, senest opdateret 02-02-2019 13:41:20

 

ALLE BØGER

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

Systematisk oversigt over alle bøger

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

SNYD IKKE DIG SELV VED EKSAMEN II

SNYD IKKE DIG SELV VED EKSAMEN I

AKUT HJÆLP VED MUNDTLIG OG SKRIFTLIG EKSAMEN

SKRIV BEDRE OPGAVER II

SKRIV BEDRE OPGAVER I

 

 

Akut hjælp ved

 

 

Sådan klarer du bedst mundtlig eksamen

Til eksamen bedømmes ikke kun dine rent faglige kvalifikationer. Det er vigtigt at du er til stede som person. Du skal danne den bedst mulige ramme for det faglige indhold som er eksamens officielle emne.

Din lærer gør sig umage for at leve op til sit eget billede af den ideelle lærer, som brænder for sit fag og sine elever som mennesker.

Censors vurdering begynder straks du viser dig i døren.

Du skal være klædt omhyggeligt på. Eksamen er jo en særlig, ophøjet begivenhed hvor resultatet af mange udbytterige undervisningstimer skal forevises. Samtidig skal tøj, frisure osv. udtrykke din personlighed. Du må ikke bare være en upersonlig påklædningsdukke. Der skal helst være små personlige detaljer i dit tøj eller udseende. Du skal være stolt over at være dig. Du må ikke være knust under fagets umenneskelige byrder.

Lad være med at bruge energi på at skjule din nervøsitet. Den viser jo at du tager situationen meget alvorligt — ligesom dine bedømmere gør.

Udtryk energi og optimisme med din ansigtsmimik og gang. Søg øjenkontakt, nik og smil til din lærer når du kommer ind, og hurtigt derefter samme behandling til censor.

Lad være med at være overfrisk. Hvis de fyrer et par løse bemærkninger af inden det alvorlige begynder, så reager oplagt og villigt — men bliv ikke dominerende.

Tag imod ethvert tilbud om at vise initiativ. Det viser du kan træffe et valg og har overskud.

Stil kun undtagelsesvis spørgsmål til lærer og censor. Ellers vil det virke som om du overtager lærerrollen og reducerer dem til elever.

Hvis du bruger en disposition for et længere svar, så sørg for at blive færdig med hovedpunkterne førend du dykker ned i underpunkterne. Tag et ur med ind, så du hele tiden ved hvor meget tid der er tilbage.

Sørg for at få dine svar til at fylde mest muligt. Eksamen er dit ophørsudsalg: Alt skal væk! Og giv dine svar med overbevisning. Jo mindre du har at sige, jo vigtigere er det at sige det med overbevisning.

Giv læreren mulighed for at hjælpe dig. Hvis du ikke umiddelbart kan svare på et spørgsmål, så træd vande: Begynd at svare på et lidt andet spørgsmål, og regn så trygt med at læreren vil træde hjælpende til.

Sig aldrig: ”Det ved jeg ikke”. Kun hvis det er absolut nødvendigt, må du overgive dig og indrømme at du ikke husker svaret lige nu. Jo blødere og vagere du formulerer dig her, jo bedre grund har læreren til at kaste nogle stikord på bordet som du kan gætte ud fra.

Hvis du får mulighed for nogle afsluttende bemærkninger, så sørg for at sige noget som genopfrisker bedømmernes erindring om den bedste del af din præstation.

Når du går ud, så giv med ansigtsmimik og bevægelser indtryk af at det er gået godt. Bekræft dine bedømmere i at det var en rimelig, ja ret god præstation. Smil og nik til dem, og skrid så ud. Accepter karakteren uden at kny. Du har sikkert en fremtid med læreren.

 

Sådan klarer du bedst skriftlig eksamen

Tag et ur med, så du hele tiden ved hvor lang tid der er tilbage.

Tag også en retskrivningsordbog med, hvis du må. Hvis det er en eksamen hvor du har adgang til nettet, så findes det hele jo dér.

Ved frie former, fx dansk stil, vil din sprogtone i opgaven give et portræt af dig. Sammen med indtrykket af din stiltone og holdning til emnet danner censor sig hurtigt et indtryk af din person og din oplevelse af eksamenssituationen. Det gælder om at vise initiativ, handlekraft, optimisme og beslutsomhed. Du skal virke som om du går frisk til opgaven, fordi den er central og væsentlig. Den inspirerer dig! Husk at læreren ønsker at hans fag og din person skal gå op i en vellykket enhed.

Er der tekstbilag til opgaven, så læs dem grundigt igennem. Streg vigtige passager ind. Skriv formuleringer — stikord, sætninger eller hele afsnit — ned, som falder dig ind mens du læser. Sørg for at der er god plads til at føje til og rette.

Læs disse noter igennem langsomt og grundigt. Skriv til, føj sammen, tegn forbindelseslinjer. Det der her gror frem, er din stils krop: emnebehandlingen.

Skriv så din indledning. Hvis du ikke går til eksamen med computer, så skriv indledningen på et stykke papir for sig selv. Formuler den væsentligste pointe i det du har skrevet i noterne  (udkastene til din emnebehandling/ kroppen), i en sætning som du så knytter sammen enten med generelle filosofiske betragtninger, et historisk eksempel, et aktuelt eksempel fra dansk presse eller et eksempel fra klassisk dansk litteratur.

Skriv herefter afslutningen. Vent aldrig med at skrive afslutningen til allersidst. Så er der nemlig stor fare for at du ikke når det. Hvis du ikke skriver på computer: Skriv afslutningen på et stykke papir for sig selv. Så kan du nummerere det som sidste side efter du har skrevet emnebehandlingen. Og du kan altid omskrive den hvis du har tid.

En god afslutning rummer dels en sammenfatning af din stils væsentligste pointer, dels en perspektivering af disse pointer op i de højere luftlag. Pointerne skal formuleres så skarpt og tydeligt som muligt. Forbehold og nuancer kan man jo læse i emnebehandlingen. Men du må aldrig være alt for pessimistisk, menneskefjendsk eller fanatisk i en eller anden ekstrem retning. Det kan din lærer ikke lide. Afslutningsformler kan du se eksempler på inde i dette kapitel 5.

Hvis du ikke skriver på computer: Skriv emnebehandlingen i afleveringsklar stand på et andet papir end indledning og afslutning. Hvis emnebehandlingen falder i to eller flere klare dele, så begynd hver del på et nyt stykke papir. Det gør det lettere at flytte rundt og evt. omskrive forskellige dele.

Vis altid i din tekst stor bevidsthed om hvor du befinder dig i din disposition. Det giver indtryk af at du har overblik og systematik. Men pas på ikke at virke omstændelig ved at bruge megen plads på at drøfte dispositionsproblemer. Det vigtige er at du har en rimelig disposition. Gør den aldrig til mere end en diskret, men tydelig knagen i baggrunden.

Hvis du ikke skriver på computer: Nummerér dine papirer inden du afleverer. Hermed angiver du hvilken rækkefølge bedømmerne skal læse dem i. Lad dig ikke genere af at der måske er store ubeskrevne arealer på papirerne.

 


Teksten ovenfor findes forrest som akuttekst i Snyd ikke dig selv ved eksamen II, kapitlerne 4/ 5 ”Sådan klarer du bedst mundtlig/ skriftlig eksamen”. En tidligere version findes samme sted i Snyd ikke … I.

 

 

 

SNYD IKKE DIG SELV VED EKSAMEN II

SNYD IKKE DIG SELV VED EKSAMEN I

AKUT HJÆLP VED MUNDTLIG OG SKRIFTLIG EKSAMEN

SKRIV BEDRE OPGAVER II

SKRIV BEDRE OPGAVER I

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

151217klauskjoellerDKforside.bmp