KLAUS KJØLLER

Kontakt

Profil

scan0005

à bogmenu à bogen nedenfor

 

 

 

Få din vilje — tal og skriv effektivt!

Kbh: Akademisk Forlag 1996. 173 s. Illustreret, 148 kr., 1.udg., 1.oplag.

Omslag: Otto Dickmeiss

ISBN 87-500-3456-1

Desværre udsolgt fra forlaget. Kan stadig købes hos forfatteren (100 kr. inkl. forsendelse). Send en mail med adresse.

 

 

Menu

Bagside 1

Lektørudtalelse 9711 21577790 2

30-12-1996: Brev fra fagligt nær universitetskollega: John Chr. Jørgensen, dr.phil. og daværende universitetslektor 2

Forordet til "Få din vilje" lyder således: 3

 

 

 

Senest opdateret d. 3. februar 2016

 

 

 

Bagside

Du har ret! Det er fedt!

Men hvorfor får du så ikke ret?

Denne bog vil give dig ret når du har ret — og måske også når du ikke har ret. Det er op til dig.

Bogen lærer dig at bruge det sprog som du tror du allerede kan. Den lærer dig de professionelle teknikker som bruges af ledere, guruer, politikere, topembedsmænd og journalister. Folk som ved hvad de vil med sproget - og som gør det.

Advarsel: Glade amatører der synes at det er dejligt bare at deltage, bør ikke ødelægge deres glæde ved at læse denne bog. Men vil du se resultater, så læs den, træn dens metoder, og brug den hver dag.

 


Lektørudtalelse 9711 21577790

Kjøller, Klaus:
Få din vilje! : tal og skriv effektivt. -
Akademisk Forlag. - - (Akademiske håndbøger). - 30.13
173 Sider.

Lektor i kommunikation og begavet sprogflab Klaus Kjøller har i årenes løb skrevet en række bøger om at få sin vilje, hvad enten det er i rollen som forfører, politiker, eksaminand eller ægtefælle. En del af værkerne har været letbenede, andre med ganske megen tyngde. Men fælles for dem har været en provokerende og aggressiv charme. I den tungere ende hører Få din vilje - tal og skriv effektivt. Det gælder ikke om at have ret men få ret, siger Kjøller, der har inddelt sin bog i 4 dele. I den første del fortæller han om valg af mål. Anden del er viet det, man kan kalde "modtagerpsykologi". Bogens 3. del, der er langt den mest omfattende, handler om de forskellige kommunikationsformer. Med kommunkationsformer mener Kjøller ikke kun, om man skal meddele sig i skrift eller tale, men også hvordan argumentationen skal være. Skal den være præget af smiger, af trusler, af løfter osv.? I 14 af de 18 kapitler ledsages teksten af en række opgaver. Da der desværre ikke følger nogen "facitliste" med, egner disse sig bedst til gruppearbejde, og K. har da også tænkt bogen anvendt blandt bachelorstuderende på universiteterne samt seminarieelever. Men bogen indeholder stof af interesse for alle kommunikationsbevidste over folkeskoleniveau.

Niels Pinholt

Folkebibliotekar


30-12-1996: Brev fra fagligt nær universitetskollega: John Chr. Jørgensen, dr.phil. og daværende universitetslektor

[bringes efter særlig tilladelse fra brevskriveren. KK d. 03-02-2016]

Kære Klaus,

du fik din vilje!

Jeg har læst bogen, tak, og har smilet anerkendende mange gange undervejs.

Det meste af stoffet kan jeg jo på den ene eller anden måde, men du organiserer det på en ny og interessant måde, så det giver gode aha-oplevelser. Og din fremstillingsform er som sædvanlig charmerende kynisk. Nogle ville sige, at det er direkte ukristeligt som du lægger vægt på det ydre, præsentationen, resultaterne osv. (fx i “advokatreglen”). Men omvendt kunne man jo spørge, om det ikke ville være mere ukristeligt at lade sine medmennesker henslumre i den illusion, at den indre adel altid vil sejre ude i virkeligheden. Hvad du fx skriver om organisationers tryghedsnarkomani er godt at vide for en ansøger til en stilling i organisationen. Det er således efter min erfaring yderst klogt, at du råder folk til at være forsigtig med at sidde og rakke ned på tredjepersoner!

I øvrigt flot med alle de aktuelle eksempler, du har fået indbygget (Nyrup og Helveg osv.); Anna Castberg-sagen har du vel fundet for ekstrem som eksempelstof.

Det er kort sagt nyttig praktisk rådgivning, du tilbyder, og nogle af afsnittene, bl.a. dem om argumentation og interview, er direkte anvendelige i min undervisning i kullturformidling. Der får jeg også mulighed for at afprøve nogle af dine mange øvelsesforslag. Eksemplet fra Told og Skat, indarbejdet i teksten s.126ff, er guddommeligt morsomt; det vil blive en klassiker i genren.
Din liberalitet i angivelsen af skrivemetoder er yderst prisværdig; jeg kan også godt lide, at du skriver, at en tekst i princippet aldrig er færdig, for det kan måske hjælpe folk til det sværeste af alt: at aflevere teksten og dermed udstille sig for forbedringsforslag (populært kaldet kritik!).

Endelig skal du også have tak, fordi du endnu engang har organiseret en bog, så den er til at finde rundt i og bruge bagefter - med fyldig indholdsoversigt, resumerede råd, registre osv. Og fotografiet med de friske moraler er et scoop - arrangeret eller ej.

Masser af tak - og godt nytår!

P.S. For lissom at understrege, at jeg har læst godt på din tekst, skal jeg lige nævne, at der er røget noget ud i den første linje i afsnittet om “Udviklingssamtaler” s.139.

[…]

 


Forordet til "Få din vilje" lyder således:

 

Velkommen blandt de professionelle

Du er god, men du er ikke god nok. Du er i øjeblikket en rimelig amatør. Jeg vil gøre dig til en professionel dansk sprogbruger.

Formålet er ikke at lære dig en masse teori som du ikke kan bruge til noget praktisk. Jeg optræder ikke som kustode i det videnskabelige museum. Alt i bogen er kun taget med af én grund: Du skal kunne bruge det til at virkeliggøre de hensigter du har. Og formålet er at gøre dig bedre til at virkeliggøre dem. Det eneste der tæller er hvad du vil. Bogen er et tilbud til dig om at lære nogle teknikker som gør dit liv nemmere og bedre.

Den måde du bruger dit sprog på er en del af den måde du bruger din krop på. Sprogbrug er adfærd. Derfor står der meget i denne bog som ikke specielt handler om sprog. Det er ligegyldigt om det handler om sprog eller ikke. Det væsentlige er at du ikke spilder din tid med noget som er ligegyldigt.

Men dit sprog er ikke ligegyldigt. Hver gang du åbner munden vurderes du på dit sprog. Hver gang du lytter eller læser udsættes du for påvirkning. Jo dårligere du er til at bruge det og jo elendigere du er til at forstå det, jo mere er du i lommen på alle dem der er gode til at bruge det sådan som de vil. Dem der meget bedre end dig selv ved hvad der tjener dig bedst.

Hvordan du får en skøn krop

Denne bogs formål at gøre dig god, virkelig god. Derfor er den fyldt med øvelser. Jo mere du gør ud af arbejdet med dem, jo bedre bliver du. Du kan ikke få en skønnere krop ved at sidde i en stol og kigge i en bog med billeder af en masse perfekte kroppe. Det samme gælder dit sprog: Du må træne for at blive bedre.

Hvis I er et par stykker der træner sammen er det ekstra godt. Så kan I vurdere hinandens løsninger og komme med råd. Det er altid en god måde at lære på at skulle vurdere andres præstationer -- og at blive vurderet af andre. Men mange foretrækker at træne alene, og det kan du også ud fra bogen. Og du kan jo bare bruge de mennesker du omgås dagligt som træningspartnere -- uden at de ved det.

Bogen kan naturligvis også bruges på et hold eller i en klasse. En del opgaver er direkte lavet til denne situation.

Træningsprogrammet er opbygget således at du starter med det mest overordnede valg i enhver kommunikationssituation, nemlig valg af mål (bogens første del). Bogen forudsætter at du vil noget. Dernæst tages i anden og tredje del de øvrige væsentlige problemer i enhver kommunikationssituation efter princippet: det mere overordnede før det mindre overordnede.

I Anden del: Modtager gennemarbejdes de forskellige ting ved modtageren som du skal bygge din meddelelse på for at gøre den effektiv:

Står du over for en organisation af én eller anden slags? (kapitel 2)

Er modtageren afvisende eller velvillig? (kapitel 3)

Hvordan opfatter modtageren dig? (kapitel 4)

Tredje del: Meddelelse træner dig i at vælge effektivt mellem

Tale og tavshed (kapitel 5)

Tale og skrift (kapitel 6)

Argumentationsformer (kapitel 7)

Argumenttyper (kapitel 8)

Det tilladte og det forbudte (kapitel 9)

Forskellige måder at skrue meddelelsen sammen på (kapitel 10)

Forskellige måder at udtrykke dig sprogligt på (kapitel 11)

Anden og tredje del er bygget op således at det mere generelle og overordnede øves før det mere specielle og underordnede. Når du skal tale og skrive effektivt skal du træffe en række beslutninger. Til daglig træffes disse beslutninger som regel hurtigt og »på rygraden«. I Tal og skriv effektivt gennemspiller vi en sådan beslutningsproces i slow motion — og den belyses ikke kun ud fra en enkelt konkret situation: Eksempler og øvelser er valgt fra så mange relevante situationer som muligt.

Formålet med denne slow motion-gennemgang af noget som ellers foregår lynhurtigt, er at blive i stand til bedre at forstå hvad der sker — og specielt: at du skal forstå bedre hvordan du gør! Denne forståelse bruges i bogens træningsprogram, dvs. i øvelserne, som igen leder direkte ud i dit liv, hvor du straks kan omsætte det du lærer i handling og resultater. Det er disse forbedrede resultater i dit liv der er bogens formål. Bogen og dens opdelinger og teknikker er midler som gør det muligt for dig at nå dine mål mere effektivt end du gør i øjeblikket.

I fjerde del tager jeg nogle specielle situationer op. De er placeret til sidst fordi de trækker på ting som er trænet i flere af de tidligere slow motion-kapitler. De særlige emner er: Hvad du især skal tænke på når du optræder

ansigt-til-ansigt med en anden (kapitel 12)

til møder (kapitel 13)

med foredrag og taler (kapitel 14)

i massemedier (kapitel 15).


Til menuen på toppen af denne side