KLAUS KJØLLER

Kontakt

Profil

scan0005

à bogmenu à bogen nedenfor

Senest opdateret 19-09-2016

141013Image2ePubFors600x800.jpg

 

 

I 2016 er der udkommet en 2. revideret paperbackudgave af  Image.

Allerede i 2014 udkom denne udgave af Image som e-bog. Den er nu blevet opdateret i anledning af udgivelsen af paperbackudgaven.

 

Køb Image, 2.rev.udg. som paperback på SAXO.com eller i enhver anden boghandel.

 

Køb Image, 2.rev.udg. som e-bog på SAXO.com.

 

Læs den erindrende kommentar om førsteudgavens tilblivelse i 1996: Min mislykkede flugt med Image.

 

Image

effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation

Kbh: Akademisk Forlag 1997. 142 s. Illustreret af Otto Dickmeiss. 198 kr. 1. udg. 1. oplag.

ISBN 87-500-3502-9

Denne første udgave er udsolgt fra forlaget.

Der er i 2016 udkommet en gennemrevideret, opdateret 2. udgave af bogen.

 

Menu

Bagside

Lektørudtalelse fra Indbindingscentralen

Forordet fra bogen

Indholdsfortegnelse

Senest opdateret d. 19. september 2016

 

Bagside

Dårligt sprog giver dårligt image. Og dårligt image giver færre kunder, faldende aktiekurser, skrumpende bevillinger og politisk svaghed. Og færre topkvalificerede ansøgere til ledige stillinger.

I Image afsløres de sprog- og kommunikationsfejl som mange danske virksomheder og organisationer dagligt begår. Og det forklares konkret hvorledes fejlene kan behandles effektivt.

Enhver som arbejder med sprog, er sin egen sproglige rådgiver. Benyt bogen til at give dig selv et sprogligt serviceeftersyn. Er du chef, kan du straks styrke din afdelings image ved at sætte fokus på afdelingens sprog og kommunikation.

[Det har været nødvendigt i teksten ovenfor at sætte et komma ekstra i forhold til bagsiden på bogen, som benytter det nu ulovlige meningskomma (”pausekomma”)]


Lektørudtalelse 9746 21875716

Kjøller, Klaus:
Image : effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation. -
Akademisk Forlag. - - (Akademiske håndbøger). - 60.1
142 Sider.

Universitetslektor Klaus Kjøller har udgivet en lang række bøger om sprog og kommunikation rettet mod forskellige målgrupper. Bogen her er skrevet til virksomheder og organisationer, sådan som undertitlen fortæller, men også meget direkte til kommunikationskonsulenter, informationsmedarbejdere og andre, hvis arbejde det er at forbedre andres sprog. Første og sidste afsnit handler om rådgiver- og konsulentrollen, dens indhold og ikke mindst de faldgruber, der kan ligge i arbejdet. Andet afsnit viser gennem en række gennemanalyserede eksempler på offentlig sprogbrug, hvordan man ved at arbejde med sit sprog kan få sit budskab ud og på samme tid forbedre sit image og muligheder, og tredie afsnit gennemgår redskaberne til at nå disse mål. En omfattende litteraturliste viser mængden af bøger inden for området. Den foreliggende kan bruges i undervisningen på de videregående uddannelser, men med sin klare opbygning og fremstilling i lige så høj grad tilselvstudium af ansatte i den offentlige administration og i private virksomheder.

Liselotte Henriksen

Folkebibliotekar

 


Indhold

Er denne bog for dig? 6 [dette forord er aftrykt nedenfor]

Gode råd gennemføres med snilde 6

Bogens målgruppe 7

I undervisningen og på jobbet 7

Bogens komposition 8

Sproglig korrekthed: vores lidenskab 8

 

Første del: rådgiver- og konsulentrollen 10

1. Hvor finder du dine klienter? 11

Råd alene gør det ikke 11

Hold fingrene fra mit sprog! 11

Hvornår er organisationen modtagelig for sproglig rådgivning? 12

Konkurrerende organisationer 12

Forlag og forfatter 13

Organisationer med monopol 14

Organisationernes sproglige arbejdsområder 14

Ekstern kommunikation 14

Intern kommunikation 15

Hvorfor påkaldes sproglig assistance? 16

Se dig godt om i organisationen 16

Sproglige kæledyr til ethvert behov 17

Målet er at løse et bestemt problem 17

Råd har mange former 18

Klare aftaler er nødvendige 18

Skabelon til kontrakt 19

Arbejdsgiver og ansættelsessted 19

De eksterne konsulenter 19

Kommissorium 19

Målformuleringer for opgaven 19

Procesforløb 19

Fast kontaktperson 20

Fysisk ansættelsessted 20

Tilgang til tekniske hjælpemidler og assistance 20

Honorar 20

Hvordan finder dine klienter dig? 20

2. Hvordan får du dine råd igennem? 21

Hvordan argumenterer du dine forslag igennem? 21

Hvordan forklarer du fagligt dine råd? 22

Du forhandler dine råd igennem 23

En sprogkonsulent er også informationsmedarbejder 23

Det er ikke nok at vide: Du skal også kunne 24

 

Anden del: diagnose af organisationers sprogbrug 25

3. Virksomheden skriver som den har råd til 26

Det psykologiske skrivearbejde 26

Læserens krav til teksten 26

Afmægtige læsere fodres med nedfaldne frugter 27

Moral er godt, men forretning bedre 28

Standardtekster 28

Grunde til teksters sejlivethed 28

Nødvendigheden af jurister, økonomer og teknikere 29

Hvorfor undgår organisationer sprogkonsulenter? 29

4. Giro: stor velvilje trods besværlige kunder 31

Enhver tekst er et portræt af afsenderen 31

Jo ringere tekst, jo ringere politisk støtte 32

Læseren går ud fra at afsenderen er rationel 32

Hvorfor overskrift? 33

Selvmodsigelser 33

Hvorfor går det galt? 34

Omstændeligt, selvoptaget og klodset 34

Orgacentri 34

5. EU: Når dansk ikke er dansk 36

Den knirkende 36

Den patetiske 37

Den kejtede 37

Den nøgterne 38

En politik for EU-kommissionens danske tekster 39

6. Revisor: Det er nødvendigt at elske journalister 40

Dårligt sprog fører til øget politisk kontrol 40

Læseren skal påtage sig ansvaret for, om teksten forstås 41

Oprør mod guden Plejer 43

Tekster skal produktudvikles som andre varer 44

Én tekst, mange modtagere 44

Læsning i slowmotion 44

Tekstens mishandling af Alma 45

Kun os to, alene 45

På besøg i logen 46

Almas ordliste 46

Sproglig elefantiasis 46

Hvad handler teksten egentlig om? 47

Både livrem og seler 47

Hvad er pointerne i stykket? 48

Revisors æggedans 48

Hvornår bliver den normale revision unormal? 49

Image handler om hvordan folk oplever tingene 49

Journalister og andre kontakter 49

7. Juristen affatter en skrivelse, men borgeren læser et brev 51

Første skridt: overskrifter 52

Vi eksisterer ikke 54

Hvor fornuften holder op begynder lidenskaberne 54

Punktum: kuren mod kramper 55

Andet skridt: Det vigtigste forrest 55

Efter modtageren er mættet, kommer det juridiske guf 56

Tredje skridt: mellemrubrikkerne viser argumentationens struktur 57

Tre skridt frem og <130>t tilbage 59

8. Embedsmanden som taleskriver: Det går bedre i Danmark 60

Mens vi venter på den usynlige teleprompter 60

Lederen som embedsværkets bugtalerdukke 61

Kunsten er at gøre almindelighederne personlige 61

Moderne politisk mundrap 62

Embedsmændene og de juridiske dyr i EF-retten 63

 

Tredje del: arbejdet med tekst og tale 65

9. Tekstarbejdet 66

Information og komposition 66

Informationer er ordnet i hierarkier 66

Informationskomposition afspejler informationshierarkiet 67

Acceptkomposition fastholder modtageren 67

Motivér ved at friste eller skabe frygt 68

Abstrakte informationshierarkier bygger på banalitet 68

Historier 69

Vi forstår gennem historier 69

Alting kan fortælles som en historie 70

Medier skaber de skurke de har brug for 70

Din opgave er altid at undgå at organisationen bliver brugt som skurk 70

Dyder 71

Organisationernes mest almindelige skurkeroller 71

Hvordan skurke gøres til hjælpere 72

Argumentation 72

Agentargumentation: Vi er gode, vores fjender onde 72

Handlingsargumentation: Organisationens handlinger er gode 72

Brug kun redskaberne hvis det ikke er godt nok uden 73

Når informationsstrukturen er god, så bliver alting godt 74

Improvisation 74

10. Virksomhedskultur og konsulentrolle 76

De ansatte kræver en mening 76

Karriere, effektivitet og kreativitet 76

Organisationen uden konkurrence 77

Stabilitet, regler og rutiner 77

Fagforeninger ligner offentlige institutioner 78

Fra arbejdskraft til livssituation 78

Kritiser ikke kollegerne, så kritiserer de heller ikke dig 78

De ansatte har deres egne formål med jobbet 79

Gennem angst til ændringer 79

Tag aldrig fejl af skueværdier og reelle værdier 80

Offentlige institutioner rummer altid selvmodsigende kulturer 80

Du hjælper de ansatte med at afværge en trussel 81

11. Personaleblade 82

Bladet definerer den interne offentlighed 82

Ledelsen elsker kedelige sødsuppehistorier 82

Midt mellem uafhængig reportage og propagandaorgan 83

Bladet som et portræt af virksomheden 83

12. Pressekontakt 84

Journalistens historier 84

Manglen på forskrifter 85

Reporter eller informationsmedarbejder? 85

Hvordan styrer ledelsen sine journalister? 85

Stilisten erobrer spalteplads 86

Lær af politikerne 87

Vejen frem går gennem journalisterne 87

Journalister tiltrækkes af magt 88

Undgå at blive klovn i journalisternes rejsende cirkus 88

Prisen for at være "helt for en dag" 89

Hvorfor fortælles alle historier ikke? 89

Seernes, læsernes og lytternes magt 90

Gode historier bærer sig selv 90

Historier drives af helte og skurke 91

Kunsten at finde den bedste historie 91

Politikeren som skurk 92

Jo mere medieomtale, jo værre skurk 92

Lær at elske journalister 93

Fjerde del: rådgiver- og konsulentrollen igen 95

13. Etik 96

Du tager ideologisk farve efter klienten 96

Du skal tjene klientens interesser 97

Du skal respektere klientens fortrolighed 97

Du skal sørge for at klienten har realistiske forventninger 98

Litteratur 99

Universitetsspecialer i rådgivning og kommunikation 100

Ph.d.-afhandling 101

Stikord 102

 


 

Forordet til "Image" lyder således:

[Bogen udkom i den tid hvor det stadig var tilladt at sætte meningskomma (”pausekomma”). Nedenfor er kommateringen rettet, så den svarer til det Dansk Sprognævn anbefaler at man bruger: nyt komma]

Er denne bog for dig?

Det er ikke en produktionshemmelighed hvordan man skriver godt. Sprogfolk, journalister og en bred vifte af pædagoger tigger om at alle gør brug af deres indsigter og arbejdskraft.

Når offentlige myndigheder sender sproglig forurening ud over folk, er det ikke fordi de har færre penge mellem hænderne end fx bladhuse og reklamebureauer, som jo sagtens kan udtrykke sig så man gider læse det.

Forklaringen er at det ikke er lige vigtigt for alle organisationer at skrive forståeligt og indbydende. Det er forkert at tro at det er ren menneskekærlighed der bestemmer teksters spiselighed. Et bladhus eller reklamebureau som ikke skriver modtagervenligt, må snart skrive fyresedler til medarbejderne da indtægterne jo så desværre ikke kan stå mål med udgifterne. Konkurrenterne vil så til gengæld glæde sig over at kunne udvide. Et offentligt væsen er typisk uden konkurrence og kan derfor heller ikke skræmme kunderne over i andre butikker med sin ukærlige sprogbrug.

Gode råd gennemføres med snilde

Når der alligevel sker små forbedringer af det offentliges sprogbrug, er det fordi politikerne har det på dagsordenen. Og politikerne har det på dagsordenen fordi pressen kan sælge aviser ved at fortælle historier om skrankepaver og deres offipyk, og om små folk der kommer i klemme i systemet. Hver gang en pensionist må opgive at læse et brev fra kommunen om nye tilskudsregler, kan historien fortælles. Og hvor pressens interesse i at skaffe købere mødes med politikernes interesse i at skaffe stemmer, opstår de politiske sager. Denne sag om at det offentlige skal skrive og tale forståeligt, har gennem de seneste år kunnet udløse penge til et antal stillinger som informationsmedarbejdere og sprogkonsulenter i offentlige væsener.

Men der er stadig langt igen. Tilfældene i denne bog viser hvor galt det er.

Formålet med bogen er at gøre det klart hvad en virksomhed kan opnå ved at forbedre sit danske sprog. Kort fortalt kan man med sproglige midler forstærke kundernes forhold til virksomheden. Negligering af virksomhedens udtryksmåde fører altid til at man fornærmer kunden.

Et bedre sprog kan også øge de ansattes identifikation med virksomheden. Hermed øges den ansattes motivation i arbejdet og interesse i at udbrede et positivt billede af virksomheden til familie, venner og bekendte.

Situationen er i øjeblikket den at mange organisationer og virksomheder aktivt undergraver deres eget image med de breve, pjecer, pressemeddelelser og rapporter de udsender. Undergraver deres image, både eksternt over for kunder og forretningsforbindelser, og internt over for de ansatte.

Bogens målgruppe

Bogen er skrevet for alle der i deres arbejde bruger sproget, dvs. alle der arbejder på kontor. Den kan bruges af den enkelte ansatte til at give sig selv et serviceeftersyn. Den kan også bruges af afdelingschefen til at gøre sproglig status. Ofte vil bare det at der udsendes signaler om at dette område er i ledelsens fokus, være nok til at de ansatte vover sig frem med gode ideer og forslag.

Ansatte og chefer behøver ikke læse første og fjerde del, som især handler om rådgiverrollen. De kan gå direkte til anden del: diagnose af organisationers sprogbrug.

Men bogen er også skrevet for sproglige rådgivere, informationsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, kulturformidlere og andre som arbejder professionelt med kommunikation. Formålet er at gøre det lettere at virkeliggøre alle de gode ideer de har. Til gavn for kunder og virksomheder.

Bogen kan læses som et drama om kampen mellem det store, sindige organisationsdyr og den kvikke sproglige rådgiver. Kun hvis rådgiveren er udholdende, snild og tapper lader dyret sig bevæge. Bogens ærinde er at øge rådgivernes udholdenhed, snilde og tapperhed.

Det nytter ikke at man giver verdens bedste råd, hvis man ikke er i stand til at overbevise om at det bør gennemføres — og at sørge for at det derefter bliver til virkelighed.

I undervisningen og på jobbet

Bogen kan bruges i den undervisning som foregår fx på

universiteterne

Journalisthøjskolen,

Forvaltningshøjskolen,

seminarierne.

Eller det kan være at du har et job hvor du skriver meget uden nogensinde at have fået en undervisning i det ud over gymnasiet. Det gælder fx de fleste

jurister, økonomer og cand.scient.pol.’er som er ansat i den offentlige administration,

hvor de især skriver breve, men jo også taler og pressetekster for politikerne.

Bogen giver et indblik i rådgivning om information og kommunikation med en sproglig indfaldsvinkel. I et undervisningsforløb skal læreren supplere den med praktiske opgaver, og helst også med et praktikophold i en organisation. Det er min erfaring at praktikopholdet og den ugentlige fællestime hvor deltagerne diskuterer deres oplevelser, problemer og løsninger i deres forskellige praktikjob, er det der gør den teoretiske skolestueundervisning meningsfuld og effektiv.

Og det er også yderst lærerigt for underviseren! Bogen bygger i høj grad på de erfaringer jeg har gjort som vejleder på en række store afsluttende opgaver ("specialer") som er udsprunget af studerendes praktiske rådgivningsarbejde. Tak til mine elever gennem de senere år. Se titlerne i litteraturlisten.

Bogens komposition

I Første del ses på rådgiver- og konsulentrollen. I Kapitel 2 gives et overblik over forskellige virksomheds- og organisationstyper og deres afhængighed af professionel sproglig arbejdskraft. Endvidere behandles rådgivningens begyndelse, bl.a. hvorledes rammerne for rådgivningen etableres. I kapitel 3 er rådgiveren inde i virksomheden. Problemet er: Hvorledes bærer hun sig ad med at argumentere sine råd igennem?

I Anden del beskrives de almindeligste sproglige imageproblemer. Gennem eksempler fra og råd til Girobank, EU-kommissionen, revisorernes brancheorganisation, Udlændingestyrelsen og embedsmænds taleskrivning påvises det hvorledes man ved at bruge sproget forkert ødelægger sit image. Årsagen til den forkerte sprogbrug er

organisationernes interne træghed og rutiner

manglende erkendelse af betydningen af et godt image, specielt over for kunder og journalister.

Tredje del handler om det konkrete rådgivningsarbejde med tekst og tale, både internt og eksternt. Der præsenteres (kapitel 9) de vigtigste redskaber til hjælp ved udformning af tekster, udtalelser osv. I kapitel 10 fokuseres på de barrierer mod effektiv rådgivning som findes specielt i de offentlige virksomheders kultur: alle de gode grunde de ansatte har til at lytte velvilligt, men så i øvrigt ikke ændre noget i den daglige sproglige praksis. I den interne virksomhedskommunikation spiller personalebladet en særlig central rolle (kapitel 11). Endelig gennemgås og illustreres de vigtigste uskrevne grundregler for konstruktiv kontakt med journalister (kapitel 12).

I Fjerde del opstilles nogle etiske regler for sprog- og kommunikationsrådgivere.

Sproglig korrekthed: vores lidenskab

Da dette er en bog om sproglig rådgivning, bør den i alle henseender være sprogligt forbilledlig. Selvfølgelig har jeg som sædvanligt gjort mig umage, men der er sikkert noget der kunne være bedre. Jeg ser tillidsfuldt frem til at blive korrekset af læsere. På forhånd tak. Også kommentarer til min kommatering skal være velkomne. [Følgende passus indgår i indledningen i bogen, men er jo ikke gældende i forhold til den her reviderede tekst: ”Jeg benytter det nu desværre ulovlige, såkaldte "pausekomma", dvs. jeg sætter kun kommaer som er nødvendige for læsningen eller forståelsen. Der skal være en mening med et komma, ellers bliver det ikke sat. Jeg har ikke kunnet overbevise mig selv om at det var passende at sætte grammatiske automatkommaer når jeg på alle andre sproglige niveauer efter bedste evne undgår automatpiloten og lader meningen styre formen.”]

Bogen handler ikke om sproglig korrekthed, forstået som korrekt stavning, kommatering og andre emner som ofte optager avisernes sprogrubrikker og læserbreve — og Dansk Sprognævns svarservice og skrifter. Derimod handler bogen om sproglig og kommunikationsmæssig effektivitet.

Denne prioritering skyldes at der allerede findes en række udmærkede bøger som behandler disse mere traditionelle rådgivningsspørgsmål: Hansen 91; Retskrivningsordbogen; Jacobsen & Jørgensen; Jacobsen & Gradenwitz. Se i litteraturlisten bag i bogen. Derimod findes der — så vidt jeg ved — ingen bøger om hvordan man bærer sig ad med at få folk til at rette sig efter de råd man giver. Men det gør der altså nu! Heller ikke rådgiver- og konsulentrollen findes der megen litteratur om (Pedersen; Haslebo & Nielsen).


 Tilbage til toppen af siden