Klaus Kjøller forside à bogmenu à bogen nedenfor

[Senest opdateret d. 09-07-2015]

 

Overbevis dig selv

 

150708OverbevisDSfors41000x1500.jpg

ISBN 9788740481136

2. udgave, version 09-07-2015 13:29 (første e-version juli 2015; 1. udg. Borgen 1997)

www.KlausKjoeller.dk

www.Facebook.com/KlausKjoeller

 

Bogen er en e-udgave af ”Overbevis dig selv” som udkom første gang i 1997. Bogen trækker på samme teknikker som beskrives og gøres anvendelige for enhver i de tre bind i Magttrilogien: ”E-håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit (2013), bestselleren ”Manipulation – en håndbog” (1991, rev. 2007) og ”Netværk på godt og ondt – magtmisbrug for begyndere” (2004). Men i modsætning til disse tre udadvendte bøger som handler om effektiv styring af omgivelserne, så handler ”Overbevis dig selv” om, hvordan du mest effektivt styrer dig selv, din bevidsthed. ”Overbevis dig selv” er en indadvendt udgave af de tre udadvendte bøger. Og den er et vigtigt supplement til de tre udadvendte bøger, for du kan kun blive god til at overbevise andre, hvis du er god til at overbevise dig selv.

Kbh: Borgens Forlag 1997, 160 s., 158 kr. 1. udg. 1. oplag. Udsolgt.

ISBN 87-21-00760-8

Menu:

Bagsiden: 2

Fra modtagelsen: 2

Lektørudtalelse (97/49) 2 190 621 2. 2

Sind, nr. 6 1997: 3

”Asylen”, august 1998, (de psykologistuderendes blad ved Aarhus Universitet): 4

Berlingske Tidende, 6/12 97: 7

Politiken, samleanmeldelse, 19/11 97: 7

 

 

 

Borgens Forlag

 

 

Bagsiden:

Der findes mange bøger om hvordan du overbeviser andre.

Her er den første bog om hvordan du overbeviser dig selv.

Hvad hjælper det at du er god til at overbevise andre hvis du er dårlig til at overbevise dig selv?

Denne bog lærer dig en række enkle effektive mentale teknikker som fører til positiv tænkning når du har allermest brug for det.

Lær hvordan du bliver mere uafhængig af mindreværdsfølelse, misundelse og angst for afvisning. Og hvordan du bliver til et mere positivt, frugtbart og glad menneske.

Lær at overbevise dig selv om at du er og kan meget mere end du tror nu. Og brug det som afsæt til at komme videre.

Bogen bygger på mangeårig forskning i og praktisk erfaring med påvirkning. Den lærer dig hvordan du bruger de mest effektive teknikker til at klare hverdagens problemer og til personlig udvikling.

Herved bliver du forresten også meget bedre til at få din vilje med andre.

 

Overbevis dig selv (1997, på vej 2015) trækker på samme teknikker som beskrives og gøres anvendelige for enhver i Magttrilogien: E-håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit (2013), bestselleren Manipulation – en håndbog (1991, rev. 2007) og Netværk på godt og ondt – magtmisbrug for begyndere (2004). Alle bind kan læses og bruges uafhængigt af hinanden.

 

 

 

 

Fra modtagelsen:

Lektørudtalelse (97/49) 2 190 621 2

Kjøller, Klaus: Overbevis dig selv. - Borgen. - l55 sider. - 15.2

Hvis du er utilfreds med dig selv og dit liv, så lover forfatteren, at du ved at studere denne bog og udføre dens øvelser, vil kunne starte forfra og begynde på en frisk. For virkeligheden er jo ikke objektiv. Den vil altid være afbængig af den person, der opfatter den, og da den vigtigste person i dit liv er dig selv, ja så bestemmer du selv, om du vil opleves negativt eller positivt af dig selv og af andre. Teknikken går ud på, at man udvælger sig et indre publikum, man kan danne sin identitet igennem. Det kan bestå af familiemedlemmer, venner og idoler, og de kommer til at fungere som en slags fiktivt panel af sparringspartnere, man kan bruge i afgørende situationer. Kjøller er universitetslektor og forfatter til en stribe bøger om, hvordan vi kommunikerer med omverdenen. Bogen her er skrevet i et enkelt og letlæseligt sprog med mange eksempler, mange resumeer og mange gentagelser. Der er god efterspørgsel efter, og mange bøger om, hvordan man kan gå i mental træning og styrke sin selvtillid. Terje Nordberg anviser i Ud på forkanten (1994) teknikker, der ligner Kjøllers. Målgruppen er nok især yngre mennesker, der har svært ved at finde deres identitet, men selvfølgelig også andre, der har problemer med selvværdet.

Søren Brunbech

 

 

 

Sind, nr. 6 1997:

Om at overbevise sig selv

Forfatteren er lektor i dansk sprog og kommunikation ved Københavns Universitet og har en lang række bøger bag sig.

Bogen bygger på mange års forskning og praktisk erfaring med påvirkning. Hvad skal man gøre for bedst at klare hverdagens problemer og samtidig opnå personlig udvikling?

Ofte kan man være utrolig god til at overbevise andre om dette eller hint og samtidig meget dårlig til at overbevise sig selv. Bogen fremkommer med enkle, effektive teknikker, der medfører positive tanker.

Den er opdelt i fire hovedafsnit: Grundlaget. De indre modstandere. Omverdenen. Konstruktiv optimisme, videnskab og filosofi.

Bogen er vidtfavnende, den berører så godt som alt, der har med menneskelivet at gøre: Der skrives om mindreværdsfølelse, frygt for afslag og skuffelser, foragt og forventning, ulykke, tro, håb og glæde, sygdom og død m.m.

Hvordan lever vi livet bedst med de ødelæggende, angstvækkende og livstruende kendsgerninger? Hvordan lærer vi at blive bedre til det, vi er gode til i forvejen, og hvordan opfatter vi virkeligheden?

Bogen er en hjælp, så vi bliver bedre i stand til at takle virkeligheden på en positiv måde, selv under modgang og kriser. Forfatterens ønske er, at vi skal lære at blive "konstruktive optimister", lære at tænke konstruktivt.

Der er skrevet mange bøger om, hvordan man skal bære sig med at overbevise sine omgivelser på den mest effektive måde. Den konstruktive optimisme bygger videre på dette, men nu er formåldet at overbevise sig selv. Bogen sætter tanker i gang og er læsværdig.

Lis West

 

 

 

”Asylen”, august 1998, (de psykologistuderendes blad ved Aarhus Universitet):

KLAUS KJØLLER:

OVERBEVIS DIG SELV

Boganmeldelse af Jeannette Krog.

Kan man ud af denne bog lære at overbevise sig selv om at det er sjovt at skrive speciale? Måske. Grundtanken er en klassisk positiv tænkning/ mental træning ideologi: Du skaber selv din virkelighed ved de aspekter af den, du vælger at fokusere på. Spørg ikke hvordan virkeligheden er, men spørg hvordan du kan se på den, så den skaber mest mulig livsappetit og opnåelse af dine handlemål. Så langt kan vi vist alle være med, og for.nogle af os er det nødvendigt ind imellem at blive mindet på sådanne banaliteter. Jeg må indrømme, at jeg godt kan lide selvhjælpsbøger. De er så dejligt enkle og instruktive og kan mange gange give nye pift til ens måder at se på og gøre tingene.

Derfor fik jeg så lyst til at anmelde denne bog – egentlig først fordi jeg troede, at ham Klaus Kjøller var den tidligere forsanger i Tøsedrengene, og det kunne være spændende at se, hvad han havde at sige, men han hedder vist noget helt andet. Denneher Klaus er derimod noget så tørt som lektor i dansk sprog og kommunikation ved Kbh.s universitet og har tidligere skrevet en lang række bøger, bl.a. SNYD IKKE DIG SELV VED EKSAMEN (kunne også være relevant at anmelde) og MANIPULATION.

OVERBEVIS DIG SELV handler på en måde også om manipulation, men ikke med andre. Det er en meget maskulin og rationelt baseret instruktion i, hvordan man er mest konstruktiv med sine tanker og dermed følelser, og den består af en række meget overskuelige afsnit på ca. en side med overskrifter, der klart fortæller, hvad afsnittet vil handle om, således at man kan slå ned på det, man tænder mest på.

Jeg skal prøve at forenkle budskabet. Vores indre liv består af indre tilskuere, som kan sammenlignes med psykoanalysens objektrepræsenttioner, hvilket Klaus Kjøller dog ikke gør. Disse indre tilskuere kan være positive (fans eller sympatisører) eller negative (fjender). Ens idoler er også en form for tilskuere, og tilskuernes stemmer indeni en er ens internaliserede repræsentationer af verden. Du skaber selv dit publikum på basis af de grundtyper, du har mødt i dit liv. Du fokuserer på bestemte træk hos folk og tiltrækkes af bestemte figurtyper, som så igen kan justere dine figurtyper med deres egne træk. Konstruktiv optimisme er selv at vælge sit indre/ydre publikum. Kort fortalt er løsningen så: Hvis du har et problem, så lav om på noget i fordelingen af dit publikum. Dette giver bogen forskellige løsninger på, fx at skifte nogle ud med andre eller fokusere på andre aspekter. Man kan fx skifte et idol ud med et andet, hvis dette indre idol kræver mere af en end man kan opfylde. Altså hvis du omgåes mennesker, som ikke er tilfreds med dig, så er det nok på tide at finde nogle andre tilskuere eller at nedprioritere disse negative tilskuere til fordel for nogle, der er nemmere at gøre tilfreds. Ligeledes hvis du har lav selvtillid, så er det dine indre tilskuere, du skal kigge på.

For mig at se er denne bog bl.a. en anderledes formuleret måde at lære folk egostyrke i form af bevidst brug af hyppigt brugte forsvarsmekanismer som projektion, forskydning og fordrejning – noget som man jo ellers i megen terapi prøver at mindske brugen af, men for nogle kan det måske være nogle gode fif, om ikke andet kan det da ikke skade at blive mere bevidst om, hvad man gør. At det så ikke umiddelbart altid virker helt langtidsholdbart er en anden sag. Her vil jeg så lige nævne nogle råd, som jeg studsede over.

F.eks. rådes man til, hvis man har en dårlig morgen, i stedet for at skabe en dårlig stemning i familien ved sin irritation, at overføre sin vrede på en af sine fjender (helst en, man ikke ser, for så kan det også skabe problemer der!). Personligt ville jeg nok foretrække at finde ud af, hvorfor jeg havde en dårlig morgen og så fortælle min familie om dette.

For at bevare sin uafhængighed og styrke gælder det om ikke at have for få idoler og sympatisører, således at man kan trække på nogle af de andre, hvis den ene (fx ens partner eller forældre) ikke sympatiserer med noget, man gør. Derfor skal man heller ikke dele alt med alle, for så har man måske et helt kor af enige misbilligere. Hvis man ikke har fortalt alt om sin hjemmefront, er det nemmere at kunne forestille sig at fodboldgutteme ville være helt enig med en i en konflikt med ens kone, og dertned kan man hente selvtillid ved at tænke på den anerkendelse, man får fra gutterne, så man far overskud til at løse sin konflikt konstruktivt.

Hvis en indre tilskuer fylder for meget i dit univers på en måde, der giver dig mindre glæde, giver Kjøller forslag til hvordan man kan devaluere denne, fx ved at se deres gode idealer som et bevidst el. ubevidst dække over selviske motiver, angribe den manglende sammenhæng i deres handlinger eller angribe deres kompetence. Dette er en teknik, jeg hyppigt har iagttaget hos hvad jeg opfatter som egostærke personligheder, fx overfor ex-kærester, krævende chefer, dumme naboer eller hvad ved jeg, og det er pudsigt at se denne form for fordrejning blive anbefalet, når den efter min mening er løgnagtig og i øvrigt irriterende for andre at høre på. Men brugt bevidst er det måske noget andet.

Hvis man har brug for at opvurdere en tilskuer kan man fokusere på de positive sider af deres handlinger: Fx deres fine idealer om ærlighed, og fortælle sig selv, at det nok er utilsigtet, at deres handlinger sårer andre.

Spændende bog, vil jeg sige, fordi den sætter tingene lidt på hovedet og udfordrer, og jeg kan godt lide at blive overrasket. Udover ovenstående eksempler er der da også en række meget common sense råd og erklæringer, som kan bruges til at holde folk fast, der er på gyngende grund.

Der er rigeligt med små tankeøvelser. Emneme er spændende og relevante for de fleste.

Hovedoverskrifteme er: ”Positivt eller negativt - valget er dit”, ”Du er intet uden dit publikum”, ”Mindreværdsfølelse”, ”Misundelse”, ”Frygt for afslag og skuffelser”, ”Menneskeforagt”, ”Håb - det er nødvendigt at have projekter”, ”Ulykker”, ”Sygdom og død”, ”Glæden ved at få andre med dig”, ”Gør dit job mere meningsfuldt”, ”Kærlighed - når tæt ikke er tæt nok”, og endelig et par afsnit med overskrifterne ”Konstruktiv optimisme bekræftes af videnskaben”, samt ”Filosofiske spørgsmål til den konstruktive optimisme”.

Jeg kunne godt forestille mig kommende klienter, der kunne bruge den, men om jeg vil anbefale bogen til psykologistuderende, ved jeg faktisk ikke. Det er nok en af de bøger, man selv skal bladre lidt i for at se, hvad der sker.

 

 

 

Berlingske Tidende, 6/12 97:

Plat Kjøller

Klaus Kjøller er på banen igen med endnu en terapeutisk bog, der får én til at tænke på den særlige Anders And-ideologi, der består i at slå sig gennem tilværelsen på plat eller krone. Kjøllers bog handler om den »konstruktive optimisme«, og jeg måtte læse den to gange fordi jeg først troede, den var ment ironisk, men det tror jeg ikke længere. Den er et helt alvorligt ment terapeutisk mix af social-psykologi, afspændingsteknikker, segmenteringsmodeller som vi kender dem fra moderne markedsanalyser, eksistentialisme, det er noget der ligner scientology plus en hel del andet, som en nærmere analyse vil genkende fra lignende bøger, fortrinsvis oversat fra amerikansk. Men i modsætning til den Anders And’ske platisme, slår denne bog ikke plat og krone. Den nøjes med plat.

Søren Søgaard

 

 

 

Politiken, samleanmeldelse, 19/11 97:

[...]

Groft sagt kan man sige, at jo mere bevidsthed et menneske har om de dele af sig selv, der ligger syd for hovedet, jo større er respekten for det langsomme og for begreber som kærlighed, medfølelse og intuition. Ser man på en rutineret selvhjælpsforfatter som Klaus Kjøller taler han ganske vist om disse bløde værdier, men hans øvelser er som et skræddersyet kursus i fortrængning. Liste op og liste ned fyldes med ideer, der kan holde hovedet beskæftiget og kroppen tavs. Råd nummer ét i 'Overbevis dig selv' er ganske enkelt: hvis du er narcissist, så vær det. Stabl et indre publikum på benene, derved slipper du nemlig for at være at afhængig af et ydre. Og så er virkeligheden din egen. Helt alene.

[...]

Susanne Bjertrup

 

 

 

Øverst i dokumentet