Faglig formidler

 

ALLE BØGER

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

BREVKASSEN

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

SYSTEMATISK OVERSIGT OVER ALLE BØGER

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

Først lagt op i 2019, senest opdateret 03-12-2019 12:14

 

 

 

 

 

 

 

 

Faglig formidler

Først kom undervisningen. Så kom fagbøgerne og artiklerne. Så kom medierne og krævede kommentarer. Og så på det sidste er der også kommet romanerne.

Det passer ikke at undervisningen kom først. Ikke helt først. Allerførst sad jeg og skrev mit universitetsspeciale -- altså den store afsluttende opgave. Det var meget teknisk og hed Sætningsskemaernes teori. En skitse til en analytisk beskrivelse af dansk syntaks (1971). Jeg ikke bare skrev det; jeg levede i det mens jeg skrev det. Men da det var afleveret, oplevede jeg at der var et misforhold mellem den energi og de forhåbninger som jeg havde puttet i det, og så den respons jeg mærkede. Jeg mente at det måtte være muligt at bruge sin tid på at producere noget som stadig var videnskabeligt solidt funderet, men som samtidigt var mere udadvendt. Og det gjorde jeg så. Og det har jeg fortsat med lige siden. Men jeg har til stadighed indimellem også skrevet ret specielle ting som udelukkende henvender sig til faglige kolleger og viderekomne universitetsstuderende.

Undervisning som inspiration
Men efter jeg blev ansat på universitetet har undervisningen ofte været en meget væsentlig inspiration for mig. Det jeg skriver, udspringer typisk af min undervisning. Jeg synes at der mangler en bog, eller at dem der er, ikke er helt hensigtsmæssige. Så laver jeg én, så godt jeg nu kan, godt hjulpet af de studerende som jeg underviser eller vejleder. Derfor har jeg efterhånden fået lavet en del introduktioner.

Det gælder overblik og sammenhæng
Men der er også andre kilder til mine bøger. Jeg finder den største videnskabelige udfordring i at få overblik og sammenhæng. Jeg trækker hellere end gerne på de iagttagelser andre har gjort, dvs. på andres empiri. Jeg synes ikke at dansk sprog- og kommunikationsforskning generelt er underforsynet med empiriske resultater. Fx indgår indsamling af facts næsten i enhver ph.d.-afhandling inden for området. Derimod synes jeg at der er en iøjnefaldende mangel på nye teoretiske tanker som kan gøre alle de mange iagttagelser teoretisk interessante ud over det mest jordnære.


 

 

 

Kedsomhed som alarmknap
At en bog (eller en artikel) er æstetisk vellykket, er væsentligt for mig, uanset om den er faglitterær eller skønlitterær. Æstetik er et interessant begreb som ikke kun bruges af humanister og lyrikere, men også af så forskellige faggrupper som bureaukrater og matematikere til at karakterisere deres præstationer. Det væsentligste kriterium på mislykket æstetik er kedsomhed.

På markedsvilkår
Det har også gennem årene vist sig at det er et kvalitetskriterium for mig at det jeg laver, interesserer så meget at det økonomisk hviler i sig selv. Alt jeg har skrevet, er udgivet på almindelige forretningsvilkår – bortset fra Mod en argumentationsteori (Akademisk 1978) og Politisk Argumentation (Borgen, 1991) som fik støtte fra Det humanistiske Fakultets daværende Publikationskonto. Alt andet er helt ustøttet af forskningsråd, fonde og lignende. Dvs. at det altså er lavet uden at jeg samtidig har været frikøbt fra undervisning, vejledning og administration i mit lektorjob. Jeg skriver bedst lidt i det skjulte, bl.a. fordi jeg sjældent i forvejen ved hvordan det udvikler sig. Så tanken om projektansøgninger har aldrig appelleret til mig. LIgesom jeg heller aldrig af min familie har fået lov til at bruge undskyldningen om at skrive på en bog til at få orlov fra hverdagens banale udfordringer.

Stamtavle
Se (næsten) alle bøgernes familierelationer på slægtstavlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjoeller.dk

Seneste kommentarer

KjoellerNEWS

Alle bøger

 

 

 

 

Senest opdateret 03-12-2019 12:14:51

 

 

© klaus@kjoeller.dk