Profil. Kendsgerninger uden undskyldninger

Først lagt op i 1998, senest opdateret 13-06-2023 12:59

 

Foto: privat, juni 2019.

Forfatter og kommentator. 1972 – 2015 underviste, vejledte og forskede jeg på Københavns Universitet i, hvordan danskere bruger sproget til at kommunikere med. Siden 1978 som universitetslektor ved Danskstudiet, hvor jeg især beskæftigede mig med kommunikation i medier og organisationer. Var i 1980’erne med til at opbygge og havde til 2015 ansvaret for en meget praktisk rettet underafdeling af Danskstudiet, hvor vi bl.a. uddanner informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere, sproglige rådgivere, web-redaktører, pr-medarbejdere og trænere og undervisere i skriftlig og mundtlig formidling.

Se emnerne for de ca. 200 faglige specialer, jeg har vejledt 2000 – 2015. Og læs evt. resumeerne.

Jeg er cand.mag. i Dansk og Filosofi fra Københavns Universitet i 1972. I 1988 - 91 fik jeg afvist Politisk argumentation (1991) som doktordisputats ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet. I perioden 1990 - 2003 blev jeg flere gange ved forskellige danske universiteter bedømt kvalificeret til et professorat. Jeg er en ikke-prisbelønnet forfatter, som aldrig har været indstillet til en pris.

Undervisning, kurser, foredrag og formidling

Har stor erfaring med undervisning, kurser, foredrag og formidling i elektroniske og skriftlige medier. Blev efter udgivelsen af bestselleren Manipulation I (1991) brugt meget op gennem 90’erne og 00’erne i aviser, radio og tv, specielt i forbindelse med politikertale, manipulation, image og eksamen. Brugtes også en hel del i 2010’erne (se detaljer i Seneste nyt). Stor erfaring med at få ideer til, planlægge og gennemføre bogprojekter inden for mange forskellige genrer, fra den mest seriøse teoretiske forskning til det mest umiddelbart brugbare for mennesker med akutte behov for hjælp. Og sammen med mange forskellige redaktører og forlag.

Jeg har stor viden om kommunikation, især kommunikation mellem politikere og medier. Også stor viden om ansigt-til-ansigt-kommunikation.

Fast leverandør til dagblade og magasiner

Fra 1975 – 77 leverede jeg halvårligt kronikker til Politiken (redaktør Harald Mogensen).

I oktober 2008 gjorde jeg kortvarigt comeback som medlem af bladets læserpanel og bidrog med 4 offentliggjorte bedømmelser af bladets søndagsudgaver. Det blev i løbet af oktober besluttet at institutionen ’Læsernes panel’ blev nedlagt efter månedens udgang. Man oplyste dog at dette ikke havde direkte sammenhæng med mine anmeldelser af bladet.

1984 – 88 anmeldelser og kommentarer til Kristeligt Dagblad (fast freelancer, redaktør Henrik Wivel) Læs bidragene til Kristeligt Dagblad (pdf).

1998 – 2002 fast klummeskriver i Magisterbladet med 8 – 10 årlige klummer (redaktør Yvonne Schantz). Læs bidragene til Magisterbladet.

2004 - 2016 har jeg leveret kronikker til Berlingske, i perioder én eller to om måneden (redaktør Jesper Beinov). Læs kronikker til Berlingske og andre medier gennem årene på ’Kommentarer og moraler’, i ’Arkiv over manus til artikler, kronikker og debatindlæg’ og på ’Publikationsliste’.

2007 – 2015 fast klummeskriver ved Magasinet Arbejdsmiljø med 4 årlige klummer. Find og læs klummerne i arkivet de pågældende år.

26/1 2011 – 1/9 2018 var jeg kommentator (fast freelancer) ved Berlingske, ”Groft sagt” (redaktør til maj 2013: Bo Sejr Rasmussen; derefter - til foråret 2018 - Lars Wang). Læs de små, skarpe, aktuelle kommentarer – ”Groft sagt”.

Læs begyndelsen til min Groft sagt-tid. Og læs slutningen.

Arbejdsformer

Jeg er vist ret stabil og målrettet, men holder også af det skæve og improviserede – måske lidt for meget. Når jeg har lovet at levere noget, så er der en udtalt tendens til, at det også bliver leveret. Uanset om det er mig selv eller andre, jeg har lovet det til. Jeg er glad for at arbejde meget koncentreret alene i lange, ret seje træk, men kan sagtens arbejde sammen med andre. I min undervisning glædede det mig meget, når det lykkedes at skabe nogle rammer, som motiverede deltagerne til at lære selv – og til at integrere det faglige med det personlige. God undervisning er god ledelse.

 

 

Bøger

Jeg har siden 1973 skrevet ca. 55 bøger, både faglige og skønlitterære, plus en enkelt selvbiografi. De er udkommet på 15 forskellige, nordiske forlag. Siden 2013 på forlaget Kjoeller.dk. Et par af fagbøgerne – Manipulation. En håndbog og Snyd ikke dig selv ved eksamen – har  opnået pænt store salgstal og foreligger i opdaterede, reviderede udgaver. De er begge helt konkrete håndbøger om, hvordan man kommunikerer målrettet og effektivt – udformet på en provokerende måde. Bortset fra to videnskabelige arbejder som blev støttet finansielt af universitetet, er alle bøger udkommet på almindelige markedsvilkår, dvs. helt uden ekstern støtte.

Læs kommentaren: Den almægtige forfatter

Læs mere om bøgerne og sammenhængen i forfatterskabet

Lederjobs

I 90’erne var jeg i 5 år (efterår 1994 - forår 1999, inklusive) leder af det største institut på Det humanistiske Fakultet på Københavns Universitet med over 100 lærere og over 1500 studerende. Det gav mange erfaringer om offentlig administration og ledelse i et kreativt, uortodokst miljø.

Læs kommentaren: Kan universitetslektorer ledes?

Læs kommentaren: Lederrollen på universitetet

Se udvalgte eksemplarer af det månedlige medarbejderblad, NORDLYS, jeg fik etableret.

Jeg forlod lederjobbet planmæssigt efter eget ønske for at få mere tid til at skrive – og udbrede resultaterne i undervisning og på anden vis. Alligevel blev jeg overtalt til at tage endnu en omgang i instituttets ledelse: Jeg var fra d. 24. april 2007 til d. 30. april 2009 studieleder på et af de seks institutter på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.

Samtidig med at jeg var institutleder, skrev jeg efterskrift til en skønlitterær bog, som mange syntes var satirisk over for universitetslivet. Har også selv skrevet skønlitterære bøger i den satirisk-humoristisk-desperate genre. Debuterede i 1968 i studenterbladet Q med et fiktivt interview med en reaktionær professor.

Skrivning som meditation og lederen som forfatter

Jeg arbejder næsten altid på den næste bog – parallelt med hvad jeg i øvrigt foretager mig. Nogle har behov for at meditere dagligt. Jeg har et behov for at arbejde koncentreret på en bog næsten dagligt. Mens jeg var studieleder i 2007-9, var der dog næsten ikke tid til bogskriveri. I stedet skrev jeg en del e-mails og andre administrative dokumenter. Jeg kom frem til at betragte studielederjobbet som et forfatterjob, bare med ofte ret levende og meget virkelige personer i en stor, uregerlig fortælling, som blev til under daglig improvisation.

Læs kommentarer og artikler om lederrollen her

Enhver næste bog skal gerne være bedre end den forrige, og samtidig må den helst ikke ligge forudsigeligt i forlængelse af den. Min holdning er, at indholdet er det vigtigste, men at formeksperimenter er nødvendige, også i fagbogen. Jeg var indtil 2011 altid på udkig efter forlæggere og redaktører, som kunne hjælpe med dette – på en ny måde. Heldigvis har mit forfatterliv været begunstiget af flere redaktører og forlag, som har været indstillet på noget ud over det sædvanlige, ja, som har skubbet mig ud i noget, som jeg aldrig havde turdet gøre alene.

Læs Redaktørerne leve! (Gode ord til mine forlagsredaktører gennem årene).

Mission

Men de allervigtigste er selvfølgelig læserne og tilhørerne – kolleger, studerende, ledere, formidlere eller almindelige mennesker – som kan have gavn og fornøjelse af de sandheder, jeg måtte have fundet, og den inspiration, jeg måtte kunne sprede.

Ægtefælle

I 1973 blev jeg gift med radiotelegrafist (1966), folkeskolelærer (1973), cand.psych.aut., klinisk psykolog voksne, godkendt specialist i psykoterapi, psykoanalytisk psykoterapeut IPP (1992) Marianne Thomsen Kjæmpe (f. 44). Vi har tre børn: Nikolaj (f. 74), Joakim (f. 78) og Troels (f. 79). Bogen Opdræt af småbørn for begyndere (2015) er kraftigt inspireret af vores liv i småbørnsfamilien. Min mor var viceskoleinspektør Inger Vibeke Kjøller (f. Ranvig i 1920, død 2012), far: ekspeditionssekretær, forstkandidat Knud Peter Kjøller (f. 1917, død 1980). Jeg har en søster Birgitte Kjøller Hansen (f. 1947), som er pensioneret overlærer.

Forfædre

Bl.a. Claus von Köller til Hohensee, 1470-94. En anerække kan gennem Margrethe Mogensdatter Uf føres tilbage gennem det danske kongehus til Gorm den Gamle. Uden dem var det hele altså aldrig blevet til noget. Se slægtstavlen her. Jeg kommer ind nederst til højre som søn af forstkandidat, ekspeditionssekretær P. Kjøller.

Militærtid

”Menig 934’s billedbårne notater. Begyndelsen” . Nogle kan frygte at undertitlen ”Begyndelsen” afslører, at notaterne fortsættes. Det gør de ikke. Fortsættelsen er de bøger jeg har skrevet.

 

 

 

 

Først lagt op 1998; senest opdateret 13-06-2023 12:59:37

 

 

© klaus@kjoeller.dk