KLAUS KJØLLER

Kontakt

 

 

 

***Foredrag og kurser***

 

 

På det seneste har jeg bl.a. optrådt med disse emner:

 

Sådan opbygger og vedligeholder du dit netværk og Sådan bliver du en god formidler for Finansministeriet, Økonomistyrelsen

Massekommunikation – at informere publikum og frivillige for sammenslutningen af Danske Festivaler.

Netværk på godt og ondt i Kulturstyrelsen – for danske ambassadører og folk i udenrigstjenesten i forbindelse med indsatsen for udbredelsen af dansk kultur i udlandet

Netværk på godt og ondt i flere netværk af danske ledere inden for det offentlige og private

Kommunikation og samarbejde i en dansk afdeling af en nordisk virksomhed

Netværk på godt og ondt på fagforenings konference for ledere og tillidsrepræsentanter

Netværk på godt og ondt for ansatte i et amt

Efteruddannelseskurser i dansk sprog for gymnasie- og hf-lærere. Kurserne foregår på skolerne i gruppen af dansklærere. Kurserne omfatter bl.a. ”Sproglig praksis” (= skriftlig og mundtlig fremstilling), argumentation, sproghandling og spindoktorering.

Humor i ledelse og kommunikation i netværk af topledere i det offentlige og i erhvervslivet

Netværk på godt og ondt i netværk af skoleledere, i netværk af yngre statskundskabsfolk og i netværk af unge idrætsudøvere

Formidling for forskere ved et lærermøde på et naturvidenskabeligt universitetsinstitut

Mundtlig eksamen ved et seminariums kulturarrangement

Netværk på godt og ondt ved en interesseorganisations generalforsamling

Mundtlig argumentation og formidling på ministerielt kursus for VUC-undervisere

Kritik og rådgivning på offentligt gå-hjem-møde på et universitet og ved fagforeningsarrangement for sprogfolk

Dansk sprog på humanistisk fakultets efteruddannelseskursus for dansklærere på gymnasium/ hf

Mit brutto-forfatterskab, eller: Revl og krat i formidling på møde for et universitets kommunikationsmedarbejdere

Skrivning af opgaver på et seminarium

Vejledning af ph.d.-studerende som skriver afhandlinger på basis af praktisk arbejde i erhvervslivet – for mulige kommende erhvervs-ph.d.-studerende på et humanistisk fakultet

Kunsten at holde en god tale på temadag i et amt

Manipulation og bluff på ugekursus i forhandlingens psykologi på en højskole.

Netværk på godt og ondt på aftenarrangement i et oplysningsforbund

Manipulation og image på et kontaktmøde mellem universitetsledelse og erhvervsliv

Netværk på godt og ondt i en offentlig forskningsinstitution

Manipulation på medlemsseminar for arbejdsledige i en fagforening

Kritik og rådgivning på sommeruniversitet i en fagforening

Image, værdier og kommunikation på en virksomheds kommunikationskonference

Offensiv formidling på højere læreanstalt

Manipulation på eftermiddagsmøde i en kommunes tekniske forvaltning

Underviseren som påvirker på kursus for undervisere på de sociale uddannelser

Flid, fedt og snyd? Om netværks betydning i arbejdslivet på fagforenings efteruddannelse

Netværk på godt og ondt i netværk af selvstændigt erhvervsdrivende

Netværk på godt og ondt for konsulenter i et idrætsforbund

Politikere, medier, erhverv, vælgere og demokrati på brancheorganisations årsmøde

senest opdateret d. 1/1 2008