Kjøller forside à alle artikler à Manus: Papirsflyveren som gik i spin

 

[senest revideret 4/5 2002]

 

Titel og medium

”Papirflyveren som gik i spin. Om mediernes og rådgivernes rolle i valgkampen nov. 2001” i Frit Forum. Socialdemokratiske Studerende, nr. 1, feb. 2002, s. 4-5. [Er ikke forsynet med noget ISBN-nummer, men det oplyses at det udkommer i 1500 eksemplarer 4 gange årligt og trykkes på partikontoret: DSU Landsforbundet, Torveporten 2, 5.sal, 2500 Valby.]

 

 

Papirsflyveren som gik i spin

 

Om mediernes og rådgivernes rolle i valgkampen november 2001

 

Af Klaus Kjøller

 

Poul Nyrup Rasmussens nærmeste kommunikationsrådgiver gennem de seneste 6 år op til valget i november 2001 var Billy Adamsen. Han udtalte til Politiken d. 25. november:

 

”Det har overrasket mig meget i denne valgkamp, hvor lidt medierne har været optaget af substans. I løbet af valgkampen mødte fremtrædende socialdemokrater dagligt op på pressemøder med konkrete politiske udspil, og kun ganske få af dem blev refereret i medierne.”

 

Også Anders Fogh Rasmussens kommunikationsrådgiver, Michael Kristiansen, har i samme blad en vurdering af pressemøders betydning i valgkampen:

 

”I forhold til medierne var det mest afgørende, at vi ikke hele tiden indkaldte til pressemøder og sagde: ”Nu vil vi bruge 100 millioner kroner på dit og 500 millioner kroner på dat. Vil I ikke godt skrive om det i morgen?” Det blev en klar fordel for os. […]Det virker utroværdigt at et parti i en valgkamp pludselig kan så meget, som det ikke kunne før. Det billede som stod tilbage af os var, at vi kørte rundt i en bus og snakkede med folk. Det var det totalt omvendte af det vi altid bliver kritiseret for.”

 

Og det Venstre altid bliver kritiseret for er at spindoktorerne i høj grad har overtaget magten i partiet: Det lukkede, topstyrede, mediemanipulative. Ved at tage de politiske journalister med på busturen anslog man en situation og en stemning som mindede om en skoleudflugt.

     Forskellen mellem de to rådgiveres udtalelser er efter min vurdering karakteristiske for de to forskellige opfattelser af mediernes rolle som har styret de to partiers kampagner og initiativer. Ifølge den klassiske opfattelse er det rimeligt at forvente at medierne refererer når fremtrædende politikere holder pressemøde og kommer med nye udspil. Når medierne ikke gør det, er det fordi de efterhånden har taget en hel del magt fra politikerne. Og her har Venstre i valgkampen været bedre til at få denne magt til at arbejde for sig, end Socialdemokratiet har.

    

Landets økonomi var ud fra alle mulige beregninger god da SR-regeringen udskrev valg. Det burde ifølge bøgerne betyde at den siddende regering havde alle chancer for at fortsætte. Alligevel havde den længe døjet med dårlige opinionstal, og flere forsøg på at komme i offensiven havde ikke ændret på det: regeringsændring, velfærdsudspil af forskellig art. Den mest nærliggende forklaring er at vælgerne ikke mente at den siddende regering – trods konkrete økonomiske resultater – var en bedre garant for en god økonomi end en borgerlig regering ville være. Denne grundholdning hos mange vælgere har reduceret betydningen af store dele af den traditionelle politisk-økonomiske debat og til gengæld givet ekstra plads til emner som indvandring, ventelister – og selve emnet: den politiske debat, herunder politikeres troværdighed. I stedet for at være styret af frygt for økonomien, er vælgerne i stigende grad styret af frygt for og irritation over disse andre ting.

 

Når politikkens mere bløde og holdningsprægede emner bliver mere dominerende, så bliver også de bløde, kreative sider af politisk journalistik og spindoktorering vigtigere. I valgkampen i november var Venstre langt bedre til at tilpasse sig denne nye realitet end Socialdemokratiet var. Alene de to centrale kommunikationsrådgiveres bemærkninger om pressemøder som kommunikationsmiddel  viser klart forskellen i medieindsigt i de to lejre – og i viljen til at drage konsekvenserne af denne indsigt.

 

Også den allerede berømte episode i Valbyhallen hvor Poul Nyrup udrev sider fra Foghs bog om minimalstaten, viste samme forskel i indsigt i mediesystemets reaktionsmåder. Der var et pres på Nyrup for at ”gøre noget” fordi man lå klart under i opinionsmålingerne. Sideudrivningen skulle levere stærke tv-billeder som argumenter for at Fogh ikke var til at stole på: Det han havde skrevet på bogsiderne gjaldt ikke mere efter hans forvandling fra ulv til ulv i fåreklæder. Så langt, så godt.

     Men meget tyder på at man ikke i tilstrækkelig grad tog højde for mediernes reaktion – og de muligheder som Venstre fik for at svare igen. Medierne fokuserede ikke kun på Foghs bog som fik revet sider ud. Havde de gjort det, havde billedet nok holdt. Medierne fokuserede i stedet på at landets statsminister stod og rev sider ud af en rivals bog og ovenikøbet brugte nogle af dem til en papirsflyver. Denne ændring i fokus til at have personer og følelser i centrum på bekostning af sager og ting, er en af de mest gennemgående systematiske forskydninger i al politisk kommunikation. Den er nærmere beskrevet og diskuteret i Spindoktor (s. 173-179).

     Og med denne forskydning bliver billedet pludselig meget uklart, ja paradoksalt: For hvorfor er det Foghs modstander der hiver siderne ud? For at billedet skulle passe, så måtte det vel være Fogh selv eller en Venstrehåndlanger som forsøgte at destruere, tilbagetrække eller bortforklare indholdet? Men det har Venstre netop ikke gjort; man har i stedet demonstrativt lagt hele bogen ud på nettet for længe siden.

     Sideudrivningen bliver bragt både i aftenens TV-Avis og TV 2 Nyhederne, og bliver dermed det helt dominerende landsdækkende indtryk fra debatten. Ser seerne et ødelæggende angreb på Foghs troværdighed eller en desperat statsminister?

     Inden debatten slutter når Foghs rådgivere som følger debatten i salen, at skaffe et nyt komplet eksemplar som Fogh kan overrække Nyrup til allersidst i debatten. Nyrup vil først ikke modtage den nye bog, men tager den så. Og overrækker til gengæld Fogh det iturevne eksemplar. Hele denne gaveudveksling kommer med i TV 2’s 22-nyheder.

     For en vælger som ikke i forvejen er stærkt forudindtaget i nogen af de to debattører, kommer Fogh til at stå som den voksne fornuftige som tilgiver og hjælper en uheldig person som er kommet til at ødelægge en bog. Det er vist ikke nødvendigt at spørge hvem denne vælger synes er bedst egnet til at være statsminister?

     Venstre har ikke vundet valget ved udfarende spindoktor-initiativer. De har vundet det ved i nogle tilfælde at reagere hurtigt, målrettet, kreativt – og heldigt – på mediefejl som modparten har gjort. Der er naturligvis mange andre elementer til en forklaring af valgets resultat, men denne forskel på mediefronten tæller ret meget.

     Det seneste er at Fogh her omkring nytår i et af de utallige tilbageskuende underholdende tv-programmer har annonceret at eksemplaret med de iturevne sider er sat på auktion til fordel for et velgørende formål. Det bliver spændende at følge Socialdemokratiets modtræk.