Kjøller forside à alle artikler à Manus: Om 20 år er image alt

 

[Revideret 1/7 2003. Senest layout-revideret 01-11-2022 11:20]

 

Titel og medium

”Om 20 år er image alt” i firmabladet SAP Scenario, maj 2003, www.sap.com/denmark. Ansvarshavende redaktør: kommunikationschef Jeannette Forsberg Fejerskov.

 

 

Om 20 år er image alt

 

Af Klaus Kjøller

 

Den helt nære fremtid i næste kvartal er spændende nok, men den som ligger 20 år ude i fremtiden er jo endnu mere fantastisk.

         

Kloge folk forudsiger at hver enkelt af os ikke mere vil have en pc, men en pa, en personlig assistent. Vi kommunikerer med den som vi kommunikerer ansigt til ansigt med et menneske. Men det er en usynlig partner. Om 20 år vil den nyeste laptop 2003, blive betragtet som vi i dag ser på en gammel Ford fra begyndelsen af forrige århundrede: en kær antikvitet.

         

PA’en vil have en personlighed som vi selv kan vælge eller som efterhånden dannes så den supplerer brugerens personlighed. Hun – det menes at det normale vil være at vælge en kvindelig personlighed til sin PA – vil finde, udvælge, ordne informationer, og tage initiativer, ud fra nogle værdier som du har bestemt. Hun er sparringspartner, ven og fortrolig. Hun kan være kalkeret efter en kendt personlighed, eller sammensat af flere. Personligt har jeg planer om at min PA skal være som præsident Bush’s rådgiver Condolezza Rice i dagtimerne og som Søs Egelind i min fritid.

         

Det handler ikke om krop, men om psyke. Den fysiske kontakt sker ved at jeg taler til hende, og ved at hun melder multimedialt tilbage med billeder på min nethinde og lyd i mit øre. Jeg bærer på hende, men hun vejer intet. Jeg er nødt til at slukke for hende en gang i mellem for at opretholde fornemmelsen af at vi ikke er ét. Men hvorfor skulle jeg egentlig ønske det?

 

Via PA’en er jeg hele tiden på nettet. Og det er alle andre jo også. Via nettet kan PA’en fodre mine sanser som om jeg var et vilkårligt sted i verden. Dette betyder bl.a. at jeg ikke behøver fysisk transportere mig til møder. Møder kan simuleres.

         

Inden man deltager i møder, plejer man i dag at forberede sig, bl.a. ved at læse tekster. Men går vi 20 år frem, så vil små sorte tegn på hvidt papir være en meget eksotisk ting. Nogenlunde som en rockkoncert med akustisk lyd er det i dag. Tekster vil være multimediale, dvs. kombinere tekst, billede og lyd. De hentes naturligvis udelukkende via nettet og læses på virtuel skærm eller ved direkte projektion på nethinden. Forberedelse til et møde vil også ændres, fordi man hele tiden på mødet lynhurtigt kan checke enhver information og finde dokumenter frem. Mødedeltagerne kan også bevæge sig rundt i virksomheden og i verden i samlet simuleret flok for at besigtige forhold.

         

Mediebilledet er forandret fordi al kommunikation foregår via nettet. Den bedste måde at forestille sig nettet på er

 

1)

som et uendeligt antal tv-kanaler, hvor

2)

enhver -- også enkeltindivider -- let (teknisk) kan producere udsendelser til en given målgruppe, og hvor

3)

alle udsendelser der er lavet, ligger tilgængeligt i et åbent arkiv, så du kan hente dem ned når du har behov for det.

 

Dette betyder at det bliver endnu vigtigere end det er i dag, at vurdere et netsteds troværdighed og kompetence. Ellers bliver drukner du i den informationsgrød som nettet er.

         

Fænomenet image vil altså ikke miste i vigtighed. Det enorme informationsudbud og konkurrencen om brugernes opmærksomhed vil gøre det mere nødvendigt at kunne vurdere URL-adressens troværdighed og kompetence. I en verden hvor grænsen mellem virkelighed og simuleret virkelighed udviskes, er image ikke længere kun en faktor blandt mange andre. Image er alt.

         

©Klaus Kjøller, klaus@kjoeller.dk