Kjøller forside à alle artikler à Manus: debatindlæg i Jyllands-Posten: Stop offentligt ansattes selvmordsaktioner

[senest revideret 21/11 2006]

Titel og medium

”Stop offentligt ansattes selvmordsaktioner” offentliggjort som debatindlæg i Jyllands-Posten d. 6/7 2006 under overskriften ”Stop selvmordsaktionerne”

© klaus@kjoeller.dk

 

 

 

 

[titelforslag: Stop offentligt ansattes selvmordsaktioner]

Professor, dr. med. Peter A. Krasilnikoff skriver i kronikken 30. juni om sin afsked fra børneafdelingen på Hvidovre Hospital. Han skrev en artikel i Ugeskrift for Læger om de efter hans mening groteske forhold på den afdeling, han var ansvarlig for. Ledelsen reagerede med trusler og repressalier. Selv en støttende erklæring fra ombudsmanden kunne ikke redde Krasilnikoff.

Nu har så et ekspertudvalg bekræftet, at de regler, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed, er i den bedste orden. Et mindretal i udvalget mener dog, at der er behov for en skærpet beskyttelse. Heri er Krasilnikoff enig.

Men hvorfor hænger man sig så meget i formalia? Selv med skærpede regler vil enhver ledelse gøre, hvad den kan for at bekæmpe sine ansattes offentlige udmeldinger om ting, som ledelsen ikke er enig i. Tænk bare på partiet Venstre og Socialdemokraterne. Den eneste effektive metode for enhver ”underdog” er hemmelig lækage til medierne, eller at man optræder som anonym kilde. Enhver offentlig ansat har pligt til at sørge for at medierne tager horrible forhold op på den arbejdsplads, man er ansat. Og det gør man jo ikke ved samtidig at stå frem og råbe: ”Hallo, her er jeg, kom og tag mig!”. Den mest effektive beskyttelse af offentligt ansattes ytringsfrihed ligger i pressens regler om kildebeskyttelse.

Jeg vil opfordre nuværende overlæger og andre, som ønsker at bringe oprørende interne forhold effektivt til torvs, til simpelthen at tage telefonen og ringe til en journalist. Sørg for at have din dokumentation i orden og støtte i dit netværk. For det første journalisten vil gøre, er at ringe til ledelsen og høre, hvad de siger til det, du fortæller. Her vil ledelsen og dens eventuelle pressechef gøre alt, hvad den kan for at pumpe journalisten for informationer om, hvem det er der er kilden.

De fagforeninger og andre, som ønsker at styrke de offentligt ansattes ytringsfrihed, bør sætte træning i hemmelig lækage til medierne på deres efteruddannelseskurser. Ja, det bør trænes allerede i folkeskolens ældste klasser. Det er nemlig en grundlæggende mekanisme i demokratiet.

Vi må gøre alt for effektivt at stoppe denne bølge af resultatløse selvmordsaktioner fra offentligt ansatte med læserbreve, kronikker og artikler. For Krasiknikoff er jo langtfra den eneste.

Øverst i dokumentet