Kjøller forside >> alle artikler >> Manus: Klumme i Magasinet Arbejdsmiljø

[senest revideret 27/11 2019]

 

Titel og medium                            

”Ledelsesprincippet over alle” offentliggjort som klumme i Magasinet Arbejdsmiljø 2008, nr. 4 (april). Under samme overskrift som i manus. Min profesionstitel anførtes som ”lektor og studievejleder”, men jeg har i skrivende stund aldrig været studievejleder, men var studieleder da den bragtes.

Underrubrikken var ikke i manus. Den er lavet specielt med henblik på offentliggørelsen her.

© klaus@kjoeller.dk

 

 

 

 

Ledelsesprincippet over alle

Problemet for en leder er ikke, at der i ledelseslitteraturen mangler gode råd og vigtige iagttagelser. Problemet er, hvilke af rådene der bør bruges lige netop i den situation, lederen står i i øjeblikket. Og i hvilket omfang. En leders vigtigste egenskab er altid hurtigt at kunne få en nuanceret opfattelse af den situation, han eller hun er i. Derfor er de vigtigste mantra’er i god ledelse ’passende omfang’ og ’hensigtsmæssigt’.

Af Klaus Kjøller

Der står meget i medierne om ledelse. Det står i erhvervssektionerne og tager ofte udgangspunkt i en ny bog eller et besøg af en udenlandsk guru. Jeg læser en stor del af det med interesse. Og det er også ofte opbyggeligt. Faktisk føler jeg mig udpræget som leder, mens jeg læser stof i aviserne, som er målrettet ledere.

Nu er der fx en forsker, der har fundet ud af, at fyringer og trusler om fyringer er et fremragende redskab, når det gælder om at motivere medarbejderne. Det overgås faktisk kun af forfremmelser. Lønnen derimod motiverer ikke de ansatte noget særligt.

En anden artikel handler om, at chefen skal sørge for faktisk at tale med medarbejderne. Det er langtfra nok at melde ”min dør står altid åben”. De ansatte vil gerne anerkendes som mennesker og ikke bare betragtes som en avanceret del af maskinparken.

Den samlede konklusion af disse to artikler er klar:  Jeg bør bruge mere tid på at tale med medarbejderne, og mine samtaler skal i høj grad rumme trusler om fyringer. Så får jeg de ansatte helt frem i skoene.

Jeg må indrømme, at jeg hidtil ikke i nævneværdig grad har luftet muligheden af fyringer, når jeg dagligt er på stuegang i kontorene. Men det kan vel læres.

Værre er det, at jeg slet ikke tror på, at det virker. Jeg må indrømme, at jeg har et generelt problem med regler for ledelse. Den eneste sikre regel, jeg tror på, er, at alle de iagttagelser, som forskerne gør, og de råd, som står i lederguruernes bestsellere, altid kun bør bruges i passende omfang. Det vil sige i det omfang, som lederen finder hensigtsmæssigt.

Problemet for en leder er ikke, at der mangler gode råd og vigtige iagttagelser. Problemet er, hvilke af rådene der bør bruges lige netop i den situation, lederen står i i øjeblikket. Og i hvilket omfang. En leders vigtigste egenskab er altid hurtigt at kunne få en nuanceret opfattelse af den situation, han eller hun er i. Derfor er de vigtigste mantra’er i god ledelse ’passende omfang’ og ’hensigtsmæssigt’.

Dødkedeligt, javel, men højst anvendeligt. Reglen kan bruges overalt på alting:

Bør lederen fortælle dårlige vittigheder?

Ja, i passende omfang, og hvis det er hensigtsmæssigt.

Bør lederen være visionær?

Ja, i det omfang det er hensigtsmæssigt. Visionære ledere skaber altid en masse ekstra arbejde for de ansatte. Dagligt sendes der nye balloner til vejrs, inden de gamle er landet. Personalet bliver mere og mere stressede og utilfredse over aldrig at få lov til at gøre noget ordentligt færdigt. På den anden side skal rutiner og ”plejer” ikke på forhånd dræbe alle initiativer.

Bør man bruge tid på at tale med de ansatte?

Ja, i det omfang det er hensigtsmæssigt. Kunsten er jo at kombinere en almindelig samtale mellem to mennesker med de instruktioner, vejledninger og ordrer, som man som leder har brug for at få kommunikeret. Og her er det en grundregel, at man altid skal lade den ansatte selv slutte sig til de instruktioner, vejledninger og ordrer, som man giver. Så vidt muligt og i passende omfang. Så føler de ansatte sig værdsatte som mennesker.

Den virkelige lederudfordring ligger i at udbrede dette grundlæggende ledelsesprincip om ’hensigtsmæssighed i passende omfang’ til hele organisationen. Så er arbejdsmiljøet sikret. Fanatikere og fundamentalister har ikke en chance.

Desuden bør man dagligt træne de ansatte i at le overbærende af deres egne småfejl. Så vil de nemlig være parate til også at le tilgivende af lederens brølere. I passende omfang og hvis det er hensigtsmæssigt.

Øverst i dokumentet