Kjøller forside >> alle artikler >> Manus: Klumme i Magasinet Arbejdsmiljø

[senest revideret 27/11 2019]

 

Titel og medium                            

”Gør som kongehuset” offentliggjort som klumme i Magasinet Arbejdsmiljø 2009, nr. 5 (maj). Jeg havde foreslået overskriften ’Ingen faste pladser, men …’ Redaktøren har justeret et par ting i brødteksten, bl.a. blev ’ekcentriciteter’ til ’særheder’.

© klaus@kjoeller.dk

 

 

 

 

Gør som kongehuset

Som nyansat søger man en fornuftig forklaring på absurditeter, som alle andre tilsyneladende lever helt afslappet med

Af Klaus Kjøller

Den første dag fik du at vide, at der ikke er faste pladser i frokoststuen. Men virkeligheden viser sig at være en anden. Gennem trial and error dæmrer det for dig, at nogle pladser skam er langt mere faste end andre.

Du kan som nyansat have forberedt dig nok så godt ved at studere hjemmesiden og læse eventuelle pjecer. Og ved at have stillet rigtigt fornuftige spørgsmål ved ansættelsessamtalen.

Men bag enhver officiel forklaring skjuler sig en virkelighed, som kan være overraskende anderledes. Måske direkte modsat.

Alle modtager dig med venlig opmærksomhed. Lederen holder måske en pæn lille velkomsttale. Men alligevel kan der godt mangle banale ting, f.eks. en fungerende computer på det kontor, hvor du kort efter forventes at gå i gang med stabler af opgaver. Og hvis der står en fungerende computer, så kan der mangle e-mail-adresse til dig og dermed kodeord og adgang til arbejdspladsens it-system. Og det kan måske tage flere dage at få det. Og det går kun i orden, fordi en anden ansat yder en helt ekstraordinær indsats.

Som ny lærer man gennem selvoplevede modsigelser. De er forhåbentlig ikke så grove som dette eksempel. Men mindre kan også gøre det. Den ny er meget følsom over for paradokser, løgne og hykleri på den nye arbejdsplads. Man søger en fornuftig forklaring på absurditeter, som alle andre tilsyneladende lever helt afslappet med. Samtidig med, at man hele tiden mest muligt ligner én, der arbejder uden at være spor ramt af kulturchok.

Men udfordringerne går også den anden vej. Enhver nyansat er en prøvelse for en arbejdsplads. Gennem den nye konfronteres alle på arbejdspladsen med de selvmodsigelser, fortielser og ønsketænkninger, som alle har vænnet sig til at leve trygt og godt med i det daglige. At modtage en nyansat kan sammenlignes med at indføre en ny kæreste i en familie. Familiens sære skikke og ritualer, familiemedlemmers skjulte galskaber, slægtens tabuer – alt det og mere til skal man have den nye kæreste til at acceptere. Eller i det mindste leve med. Enhver familie, som ofte modtager nye kærester i deres midte, ved hvor udmattende det kan være, når kærester fyres og en ny snart efter kommer på besøg. For ikke at tale om skilsmisser.

På mange arbejdspladser beder man den ene flytte, hvis der opstår en fast pardannelse. Men på én arbejdsplads er det modsat. Her bygger hele arbejdspladsen på, at alle er i tæt familie med hinanden. Det er kongehuset. Uden rekrutteringsbureauer eller formelle ansættelsessamtaler finder kongefamiliens kønsmodne medlemmer selv partnere og dermed også arbejdskolleger til alle de andre i kongehuset. Det kan ske over hele verden, til olympiader, på barer eller til fest hos vennerne. Midlet mod mislykkede ansættelser og dermed hurtige fyringer er en meget lang prøvetid, inden man officielt præsenteres for chefen, dronningen, ansættes (via giftemål) og begynder det egentlige arbejde med børneproduktion og repræsentation.

Rekrutteringsmetoden er urealistisk de fleste steder, bl.a. fordi den er yderst tidskrævende og med et meget svævende ansættelsestidspunkt. Alligevel kan enhver kommune, styrelse eller privat virksomhed lære af kongehusets metode. For jo mere de ansatte brænder for deres arbejdsplads, jo mere villige er de til at investere deres personlige netværk i at finde en ny, som passer ind på arbejdspladsen. Og nænsomt indvi den nye i arbejdspladsens skjulte skandaler og kollegers ekcentriciteter i god tid inden selve ansættelsen.

 

 

Klaus Kjøller, d. 24/4 2009

                

Øverst i dokumentet