Kjøller forside à alle artikler à Manus: Klumme i Magasinet Arbejdsmiljø

[senest revideret 5/5 2022]

 

Titel og medium                            

Argumentation bag facaden” offentliggjort i Duncker, D., Hansen, A.M. og Skovgaard-Petersen, K. (red.) Betydning og forståelse. Festskrift til Hanne Ruus, Selskab for Nordisk Filologi, Københavns Universitet 2013.

© klaus@kjoeller.dk

 

 

 

 

Argumentation bag facaden

 

Resumé

Toulmins argumentationsmodel[1] er, takket være Jørgensen & Onsberg[2], blevet en stor succes i det danske uddannelsessystem. Men da Toulmins fokus var et teoretisk, filosofisk opgør med Aristoteles’ syllogismemodel, så rummer modellen to forsimplinger som gør den mindre egnet til frugtbar sprogbrugsanalyse af faktisk forekommende argumentation i tale og tekst. Den ene forsimpling er at det der argumenteres for, altid er en simpel påstand. Den anden forsimpling er at det der argumenteres for, tilhører sproghandlingskategorien påstand. Ud fra analyse af et eksempel giver artiklen grunde til at det er nødvendigt at justere modellen på begge disse punkter for at den kan bruges til noget væsentligt og interessant, nemlig til andet og mere end skolestuekontrol af at studerende er i stand til at finde de mest elementære bestanddele i en eksplicit argumentation.

 

Læs hele artiklen (pdf)

 

Klaus Kjøller, d. 29/1 2013

                

Øverst i dokumentet

 

 

 [1] Toulmin The Uses of Argument (1958)

[2] Jørgensen & Onsberg Praktisk argumentation (2008)