Kjøller forside >> alle artikler >> Manus: Rådlig sproggivning

[senest revideret 7/3 2005]

Titel og medium

Rådlig sproggivning” i Mål & Mæle 1-2, 14. årgang 1991. Festskrift til Erik Hansen i anledning af at han fyldte 60, d. 18/9 1991. Hver bidragyder fik 1 side. Nummeret var redigeret af Ole Togeby, Carsten Elbro og Jørn Lund.

 

 

Rådlig sproggivning

 

 

 

Det er med betydelig stolthed at vi – i anledning af professor Erik Hansens 60-års-dag – for første gang for offentligheden kan præsentere en dansk, computerskabt tekst.

Projektet har kørt en del år i hemmelighed fordi vi ellers ikke fik tilskud fra et stort internationalt computerfirma, og mange rejser til staterne med alt betalt. Men nu er vi pludselig blevet fritstillet fordi man alligevel ikke mener at det danske sprog vil eksistere længe nok til at projektet giver brugbare resultater i dets levetid. Vi har fortalt dem at Danish is a tough tongue. Men centralkontoret i New York mener altså ikke at det er tough nok til at holde projektet ud.

OK, siger vi: Døm så selv da!

 

 

 

Der ingen ingen gæt letvej til Småkkesprog, hvor alle stiger ligeud hvad de mimer, kort og kontrakt – hvor ingen misser forstår uden der faktisk er baghylere i Dæmonernes Port, og hvor Roterik ikke kan spidse pen sin uden der ryger flinker af den. Der er absolut intet at gispe fast i, båtset fra Birgits Bjerge.

Det er hot aberdabei: Hæng i! siger jeg. Træd frofeltet med stønner! Lad det aldrig gro dig overhånden! Skrift Stuvning og Ret jævning! Hold dig på pladsen og stop ved udsangsleddet, i god tid, nu og da, hvad der som regel giver den bedste orgasme i hele perioden. Og syng så ud! Så skrømt som du kan! Du-De-du-De-du-De-leg! Du-De-du-De-du-De-leg! Giv hende så med rigtighedskrabasken, Mester Erik! Oh, gru, led! Det! Den! Han! Hun! Høøøhhhhn!

Sæt Ning alligevel er Skema og Verbalsk Emma er possioneret med kæder, styrelser og valens!? Måske hendes adverbialtype er mere til rektion end til reklame?

Det var det værste. Resten går som glad. Hæng det på, efter bedste fraseri! Og afslut instruks besætningen med bravo!

Hvor er dansk en svære et, og lattersnild!

 

 

 

 

Klaus Kjøller,
f.
1944,
lektor,
Københavns Universitet