Først lagt op 30-12-2010,,senest opdateret 25-08-2021 10:03:29

 

 

 

Dyderne

Når man tages i en løgn, mister man ærlighed

Ærlighed er én af de fire landsdækkende dyder som vi alle vurderer hinanden på når vi omgås. De andre er idealisme, stabilitet og kompetence.

Disse fire dyder gælder for individer, private og offentlige virksomheder, kort sagt for alle, der har brug for at påvirke andre. Dyderne gælder derfor også for politikere: Enhver politiker kæmper ved enhver lejlighed for at have dem. Disse dyder lærer alle vælgere samtidig med at de lærer at tale og forstå sproget. Kun takket være dyderne er demokrati muligt, fordi politikere vurderes ud fra dyderne, og fordi vælgene ikke kan forstå noget en politiker siger, uden samtidig at danne sig en opfattelse af den politiker som siger det.

·         Ærlighed scores ved at vælgerne tror at politikeren siger sandheden: Det man siger, skal svare til kendsgerningerne. Det værste der kan ske, er at man afsløres i en bevidst usandhed, dvs. en løgn.

·         Idealisme opnås ved at vælgerne oplever at politikeren er drevet af ønsket om at gavne og glæde andre. Eller af ønsket om at fremme en højere sag, fx partiets programpunkter. Det ødelægger vælgernes opfattelse af at politikeren er drevet af idealisme, hvis politikeren afsløres i at forfølge egoistiske mål, fx sin karriere: at man går efter penge, magt og vælgertal i stedet for højere værdier af åndeligt tilsnit. Og det bliver værre hvis politikeren afsløres i at hykle idealisme, mens han jagter sine egoistiske mål. Så skades både hans idealisme og hans ærlighed.

·         Stabilitet opnås ved at der er sammenhæng i det politikeren gør og siger. Det politikeren har gjort og sagt tidligere, skal hænge sammen med det han gør og siger nu. Det værste der kan ske, er at man laver kovendinger og er selvmodsigende og uforudsigelig. Stabiliteten sikrer bl.a. ens identitet.

·         Kompetence opnås ved at politikeren demonstrerer at han er ”inde i sagen”. Og at han har baggrundsviden inden for relevante fagområder og administrationer. Men ud over denne faglige kompetence, så skal han også have kommunikatitiv kompetence, dvs. han skal fx i en tv-debat tale interessant og forståeligt. Det værste der kan ske er at politikeren afslører at han ikke er opdateret med faglig og administrativ viden. Og at han keder vælgerne. En politisk modstander skal angribes med verbalt overskud. Og en fræk journalist sættes på plads med humor.

De tre dyder, ærlighed, idealisme og stabilitet, hænger tæt sammen og udgør tilsammen dyden troværdighed.

Læs mere om dyderne i bogen Manipulation. En håndbog (2007).

Jo højere en politiker scorer på dyderne ærlighed og idealisme hos vælgerne, jo bedre muligheder har politikeren for at nå sine mål. Men for dyderne stabilitet og kompetence skal politikeren egentlig kun score over en vis minimumstærskel. Dette ulige forhold mellem de etiske dyder: ærlighed og idealisme, og de tekniske dyder: stabilitet og kompetence, spiller en væsentlig rolle, når man skal forstå, hvordan pressehistorier fungerer som politisk argumentation. Læs om dette i Den politiske Komedie (2011).

Klaus Kjøller, ©klaus@kjoeller.dk

 

 

 

scan0008

Manipulation. En håndbog. 2. reviderede udgave. (p-bog, hæftet), Borgens Forlag 2007, Gyldendal Business (fra 1/9 2013)

image003.png

Den politiske Komedie. At forstå politik uden at forstå sagen (p-bog, hæftet), Hovedland 2011

 

Opdatering: 08-06-2016: Links, layout og typografi opdateret.

17-17-2018: Layout og links opdateret.

25-08-2021: layoutforbedringer.

 

 

 

 

 

 

151217klauskjoellerDKforside.bmp