Klaus Kjøller forside à Kommentarer og moraler, menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først lagt op 04-09-2015, senest opdateret 05-03-2019 16:38:16

http://drupal-images.tv2.dk/sites/images.tv2.dk/files/t2img/2014/07/07/960x540/6170466-25442519-86165966ee9a20b88933ff10cc4e0f94.jpeg

Skatteskandale med eller uden abe

Det er før sket i nyere dansk administrationshistorie, at en oprørende skandale er endt uden abe.

Hverken departementschefens rolle eller skiftende skatteministres roller bliver belyst i den undersøgelse, som skatteministeren offentliggør om tre uger. Dermed kan et politisk ansvar tidligst placeres i 2016, hvor et resultat af Rigsrevisionens undersøgelse foreligger. Det skrev Berlingske i går (4/9 2015) på basis af udtalelser fra en anonym, ”central kilde”.

Skatte­minister Karsten Lauritzen havde altså ifølge kilden ikke bedt om at få tidligere skatteministres og departementschefers rolle belyst i Skatte­ministeriets revisionsundersøgelse. Ministeren havde oplyst, at ingen i departementet kan stilles til ansvar for manglende opfølgning på revisionsrapporter, der vedrører problemer i styrelsen Skat:

”Det er ledelsen i Skat, der har ansvaret for Skats administration. Derfor er det også ledelsen i Skat, der følger op, når Intern Revision kommer med anbefalinger til Skats administration.”

Læs artiklen i Berlingske Business: Undersøgelse placerer ikke ansvar for skatteskandale.

Det lyder fornuftigt. En undersøgelse af sagens behandling i styrelsen Skat må selvfølgelig gå forud for en undersøgelse af sagens eventuelle behandling i Skatteministeriets departement og i forskellige regeringer.

Anonym Berlingske-kilde tvinger minister til klarsprog

Men i dag (5/9 2015) bringer TV2.dk så en artikel fra Ritzau med denne udtalelse fra Skatteminister Karsten Lauritzen: ”Berlingskes journalister har fuldstændig misforstået, hvad undersøgelsen går ud på. Intern Revision har ligesom Rigsrevisionen fuld adgang til, hvem der er blevet forelagt hvad. Det gælder også ansatte i departementet og tidligere ministre.”

Læs artiklen på TV2.dk: Skattesvindel: Ministre og embedsmænd undersøges.

Berlingskes journalister har grund til at være sure på deres kilde. Enten har kilden ikke vidst besked. Eller også – mere sandsynligt – har kilden brugt Berlingske til at tvinge ministeren til at gå ud og i klart sprog sige, at Intern Revisions undersøgelse skal omfatte det hele, altså også hvad departementet og ministre fik at vide, hvornår. Hermed har kilden både skabt mere opmærksomhed om og større forventning til undersøgelsen. Og samtidig gjort det umuligt for den interne undersøgelse at vælge at begrænse sig til interne forhold i styrelsen.

Men ingen har anfægtet nødvendigheden af en intern undersøgelse. Den er nødvendig, fordi det umiddelbart er svært at placere aben. De mange røde og blå skatteministre og skandalens spænd over to Venstreledede og en S-ledet regering gør det umuligt straks med politiker-skud fra hoften at bruge skandalen som skyts i striden mellem blå og rød blok.

Samtidig ved alle jo godt, at når det kommer til undersøgelser af juridiske og administrative procedurer i en organisation, så handler det mindst ligeså meget om at konstruere en virkelighed, som det handler om at afdække, hvad der faktisk foregik. Selvfølgelig kan hårde kendsgerninger = dokumenter ikke fortælle hele historien. Derfor må man supplere med bløde: sammenhænge, hensigter, underforståelser og vurderinger.

Mange forventer vistnok i øjeblikket, at der skal findes en eller flere aber. Men det behøver ikke ske. Når en sag som denne i udgangssituationen er for indviklet til, at politikerne straks kan kræve nogen til ansvar, så overtager embedsværket for en tid sagen. Og der kan ske meget, inden sagen igen og i en såkaldt ”afklaret” version når det politiske niveau. Et af de stærkeste dogmer, som driver enhver organisation, og dermed også ethvert internt udvalg, der nedsættes til at kaste lys over et sagsforløb, er

Ufejlbarlighedsdogmet.

Styrken i dette dogme kommer fra, at enhver erkendt fejl i organisationen også vil tvinge til ændring. Dogmet medfører at fejl minimeres eller bortforklares – hvis de ikke kan ignoreres.

Forandring i sig selv er ikke noget usædvanligt. Enhver organisation forandrer sig hele tiden, alene fordi verden og andre organisationer ændrer sig, og fordi de ansatte udskiftes. Ingen regelsystemer er helt perfekte, så de skal jævnligt justeres.

Organisationens eller afdelingens ufejlbarlighed

Det er vigtigt for organisationen mest muligt at have kontrol over sine egne og omgivelsernes forandringer. Ufejlbarlighedsdogmet sikrer de ansatte og organisationen det bedst mulige grundlag for at ignorere og omfortolke fejl, så man bevarer kontrollen over forandringer. Grundholdningen er derfor: ”Vi begår ikke fejl her, og hvis vi gør, så skal vi nok selv være de første til at opdage det.”

For at kunne bevare troen på ufejlbarlighedsdogmet i en verden, hvor der vitterligt sker mange fejl, så har enhver organisation eller afdeling i en organisation den holdning at: ”Alle organisationer og afdelinger omkring os begår mange fejl og er grundlæggende skruet forkert sammen.” Det følger heraf, at når der sker fejl, er skylden andres, og at det så også bør medføre ændringer i andre organisationer, hver gang der sker fejl.

Ufejlbarlighedsdogmet betyder, at alle ansatte pr. refleks vil rykke sammen om at bortforklare og – om nødvendigt – forsvare småfejl, hvis fx en borger klager eller en journalist ringer for at stille spørgsmål.

Men nu er denne skandale om de 6,2 milliarder kr. jo ikke bare en lille fejl.

Fejl som vokser over abestadiet

Når organisationens reflekser skal vurderes i abe-krævende, større sager, er det vigtigt at afveje ufejlbarlighedsdogmets virkning på afdelingsniveau og på den enkelte ansattes niveau. Hvis de ansatte vurderer, at en fejl er så stor og så vanskelig at bortforklare, at den vil kræve ofring af mindst én person, så vil der straks begynde en intern kamp om ansvarsfordeling.

Men erfaringen viser, at det kan være svært at vurdere, hvad en fejl og efterfølgende bortforklaringer og dækmanøvrer kan føre til. Ufejlbarlighedsdogmet får ofte de ansatte til at undervurdere konsekvenserne. Hvis de ansatte er tryghedsnarkomaner, så vil de ganske vist også være eksperter i at få øje på farer, der kan true deres tryghed. Men hvis de føler sig generelt trygge på en sikker arbejdsplads, så vil de tøve med at være den første, der ”blæser alarm” over noget, som måske allerede har udviklet sig mere end godt er. Tryghedsnarkomaner er flokdyr: Så længe de andre opfører sig helt roligt, så tager man det også selv roligt og græsser videre.

Derfor kan man på store tryghedsnarkomaniske arbejdspladser som Skat komme meget langt ud, før nogen siger stop – hvorefter alle farer rundt i panik, fordi mange i virkeligheden længe har fornemmet, at noget måske var galt.

En lille fejl kan udvikle sig til noget stort. Det, som man oprindelig vurderede til at være noget, man kunne klare ved sædvanligt sammenhold, kan – som i filmen Alien – vise sig at være et monster, som gror og efterhånden overtager hele organisationen, som opløser sig i desperate individuelle overlevelsesaktioner.

Men hvis man i organisationen er begyndt med at bortforklare, nedtone og måske udføre dækmanøvrer, så er det meget vanskeligt at ændre denne strategi, selv efter at alle kan se at den er utilstrækkelig, fordi den oprindelige fejl har udviklet sig til noget, der ligger langt over abestadiet. Det er den klare morale man kan hente i berømte sager som Watergate, Tamil og Lewinsky. Det er vanskeligt at ”ændre melodi”, fordi man herved også må indrømme nogle af de fejl = hemmelige netværkstjenester, som man har ydet hinanden, mens man forsøgte at inddæmme skaderne.

Organisationens ufejlbarlighed har første prioritet

Én af de stærkeste grunde til, at man ofrer en ansat, er, at organisationen som helhed så går fri. Den bevarer sin ufejlbarlighed ved at udstøde den ansatte, som rummede fejlen.

Det vil altid være at foretrække for en gruppe ansatte, som har behandlet en sag, at skylden placeres hos én enkelt, som altså så har begået en personlig fejl, end det er kollektivt at påtage sig fejlen, som derved kommer til at undergrave ufejlbarlighedsdogmet for afdelingen. Ofringen vasker organisationen ren.

Det betyder, at en fejl, som vurderes til at skulle udløse formelle konsekvenser, altid vil udløse et hundeslagsmål mellem de ansatte for at undgå at blive sorteper.

I den forbindelse spiller et andet dogme i organisationen en afgørende rolle:

Vi har alle noget på hinanden-dogmet

Netværk bygger på tjenester, man skylder hinanden. Ved tjenester forstår man typisk aktive handlinger, der udføres. Men det kan også være en tjeneste, at man undlader at handle, hvor man kunne påføre en anden person skade – eller bare besvær eller ubehag – ved at handle. Hvis den anden er klar over, at man har undladt at handle, så skylder den anden én en tjeneste.

Ethvert skolebarn kender dette: Den der går til læreren og røber skadelige hemmeligheder om en anden, er en sladrehank. I rockerkredse er man udstødt og muligvis dødsens, hvis man taler med politiet om klubben og andre medlemmer. Rockere går hellere uskyldig i fængsel 16 år for drab end røber ting for politiet, som kan føre til, at en netværksbroder får sin retmæssige straf.

De ansatte på en arbejdsplads har også typisk et godt kendskab til hinandens udnyttelse af jobbet til private formål, men holder det almindeligvis for sig selv. På denne måde udgør de ansatte efterhånden et netværk, hvis tjenester over for hinanden består i ikke at fortælle ledelsen om hinandens udnyttelse af jobbet til formål, som egentlig er organisationen uvedkommende. Det kan bare være at man laver meget lidt. Herunder at man undlader at reagere på advarende rapporter fra en intern revisionsundersøgelse som Skats Interne Revision. Således som Skats ledelse tilsyneladende har gjort adskillige gange siden 2005.

Læs også: Groft sagt’en ”Skats skelet-orgie”

Selv om alle lige nu forventer, at der findes en abe i systemet, så viser erfaringer fra nyere dansk administrationshistorie, at det ikke behøver ske. Selv meget grove fejl og forsømmelser i systemet kan udredes på en måde, så man lander uden abe. Se bare det følgende eksempel.

Aben som forsvandt i netværket

 

Eksempel: Pige dræbt to gange uden de ansvarlige blev straffet

 

I Frederikssund Politi blev en del sager forældede fordi man manglede folk til efterforskningen. Bl.a. kom det frem i TV i foråret 2003, at en mand, som i beruset tilstand havde påkørt og dræbt en ung kvinde, og som havde aflagt fuld tilståelse, havde undgået enhver straf, fordi den juridiske frist for tiltale var overskredet. Den unge kvindes forældre fortalte deres historie, viste billeder af den purunge, dejlige pige, som var blevet slået ihjel, og udtrykte deres harme og fortvivlelse over, at drabsmanden var gået helt fri.

Politimesteren kunne dokumentere, at han havde bedt om flere folk i breve til statsadvokaten, og denne havde henvendt sig til justitsministeriet. Men der var ikke kommet flere folk til Frederikssund Politi. Derfor var en lang række sager blevet forældede.

 

Presset af forældrenes historie lavede justitsministeren en intern undersøgelse. Resultatet var, at der var begået en række fejl, men at ingen bestemt skulle fyres, eller at der skulle placeres et ansvar et bestemt sted i systemet.

 

I denne sag vælger netværket altså ikke en syndebuk, som ofres, hvorefter resten af systemet fremtræder renset. I stedet spredes ansvaret ud på så mange: politimester, statsadvokat og ministerium, at det ikke bliver stort nok for nogen til at medføre fyring, forflyttelse eller lignende.

Her har ministeren vurderet, at presset fra pressen og fra andre politiske partier om, at der ofres en eller flere personer, ikke vil være stort nok til, at det bliver nødvendigt at ofre. Netværket bag denne vurdering vil nu sætte alt ind på, at den står ved magt.

Når en fejl inddrager ledelsen i flere offentlige organisationer og altså ikke kan placeres hos en underordnet i en bestemt organisation, så bliver spillet om aben meget langt og sejt. Enhver offentlig leder bruger meget tid dagligt på at undgå at komme i situationer, hvor den organisation, han leder, kan blive tillagt ansvar for negative ting, der sker. I de mest stabile, tryghedsnarkomaniske organisationer bruges mest tid på dette. I denne sag om pigen, der blev dræbt to gange, vil derfor både politimesteren i Frederikssund, Statsadvokaten og de ansvarlige i ministeriet straks have tænkt: Hvordan undgår jeg senere hen at få tillagt ansvaret for, at alle disse sager ikke bliver behandlet i tide? Der vil derfor være mange breve op og ned i systemet og andre dokumenter, som skubber ansvaret væk fra ens egen organisation.

Hvis det uformelle netværk mellem ledelser og de interne netværk i de involverede organisationer fungerer godt, vil man – på grundlag af ufejlbarlighedsdogmet og ”vi har alle noget på hinanden”-dogmet – hurtigt kunne enes om

 

1)   at foreslå en intern undersøgelse, dvs. en undersøgelse, som netværket suverænt styrer, og at denne undersøgelse skal vise

2)   at der er sket fejl, men

3)   at fejlene ligger flere steder, og at der derfor ikke er en enkelt organisation eller person, der er betydelig mere ansvarlig end andre.

4)   eventuelt at foreslå mindre justeringer i rutinerne for at forebygge, at fejlene sker igen. Antyde behov for flere bevillinger.

 

Løsningen er ikke helt gratis: Det koster organisationerne omdømme i befolkningen, at de ikke finder og udstøder en skyldig. Det koster også omdømme internt blandt de menige ansatte. Deres tro på systemet forringes.

Løsningen uden abe har altså klart negative følger i form af, at befolkning og menige ansatte får ringere respekt for landets administrative system. Men hvis den siddende minister ikke vurderer, at den abeløse landing vil kunne udnyttes af oppositionen til at score særlig mange stemmer på, så kan det meget vel ske.

Men selvfølgelig behøver den aktuelle skatteskandale ikke ende uden abe. Selv om man allerede uden tøven, ifølge Berlingskes anonyme kilde-historie, med stor succes havde taget første skridt i opstillingen mod landing uden abe ovenfor: at nedsætte en intern undersøgelse, så følger de næste skridt jo ikke nødvendigvis. Især ikke når Berlingskes historie har tvunget skatteministeren til at præcisere, at undersøgelsen også skal omfatte departement og ministre. Og hertil kommer, at også Rigsrevisionen skal undersøge sagen. Og de lækager, der efter skandalens offentliggørelse har været af interne dokumenter, tyder på, at de uformelle, interne netværk i Skat er så dårligt fungerende, at man er ude af stand til at arbejde sammen om ikke at finde en klar abe.

Læs Groft sagt’en Kaosfødt skattechef.

Læs mere om uformelle netværks sorte magt i officielle, hvide regelsystemer i min ”Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere” (udkommet d. 8/9 2015 som e-bog).

*********************************

Klaus Kjøller, ©klaus@kjoeller.dk

Til toppen af siden

 

Opdatering 29-02-2016: link til en Groft sagt indsat.