Forside KJOELLER.dk >>> Kommentarer og moraler, menu

 

Først lagt op 01-10-2016, senest opdateret 29-08-2020 11:32:49

Hvis du vil af med noget efter at have læst kommentaren, så skriv på www.facebook.com/klauskjoeller

Link: Mine mest populære, mest sælgende bøger på SAXO.com (dagligt opdateret hitliste)

 

 

Politikernes sprog-skabte virkelighed

Det politiske sprog fremstiller virkeligheden, som om den udelukkende består af noget, der altid hersker stor uenighed om. Alt, der forener, forsvinder. Bortset fra humoren.

Af Klaus Kjøller, forfatter og kommentator

 

 

 

160808DetPolitiskeSprogForside.jpg

Det politiske sprog. Nødvendige løgne, platheder og bullshit (paperback og  e-bog), KJOELLER.dk 2016

 

Det er en udbredt opfattelse, at der findes et særligt politikersprog. Men det er vanskeligt at præcisere, hvordan dette sprog er. Nogle finder det karakteristisk for politikere, at de ikke svarer på de spørgsmål, som journalister stiller. Desuden har universitetsfolk jævnligt i bøger og kronikker gjort opmærksom på, at politikeres argumentation ikke er logisk sammenhængende. Og igen og igen fremhæves løftebrud og uld-i-mund som karakteristisk for politikersprog og som en forklaring på den udbredte politikerlede.

Og alle disse træk findes i politikeres sprog. Men de er ikke specielle for politikere. Det er noget, som vi alle gør, hvis vi får brug for det. Enhver leder eller tillidsrepræsentant er f.eks. nødt til jævnligt at tale udenom for at undgå at offentliggøre fortrolige informationer. Eller for at bevare de bedste muligheder for at løse en konflikt. I enhver familie opstår jævnligt situationer, hvor logisk sammenhængende argumentation kommer til kort. Jeg er stadig rystet over dengang min elskede, som senere blev min kone, for første gang imødegik en perfekt, logisk tvingende argumentation fra min side med en erklæringen: ”Og hvad så?” Det kom som et stærkt følelsesudbrud, som jeg var nødt til at respektere, selvom jeg allerede dengang var universitetsuddannet i logik. Senere fik vi flere børn, og gang på gang oplevede jeg, at logiske, saglige argumentationer om substansen druknede i sagligt irrelevante procesforhold og personfnidder i en almindelig børnefamilie.

Klare svar og logisk argumentation er en luksus, som hverken politikere eller almindelige mennesker altid kan tillade sig. For at nå et ønsket resultat – eller for bare at overleve i en kompliceret virkelighed – må alle jævnligt tale udenom og acceptere ulogisk argumentation. Men da politikere praktiserer disse yderst almindelige ting offentligt under mange borgeres intense opsyn, så bliver de syndebukke for vores fælles forsømmelser.

Men selv om politikeres sprog ikke har eneret på disse træk, så giver det alligevel god mening at tale om ”det politiske sprog”. Det skyldes, at politikere har en særlig arbejdssituation, som ofte gør det nødvendigt for dem at bryde almindelige regler for god moral og sprogbrug. Den særlige arbejdssituation er, at en politiker ofte er nødt til at sige noget offentligt her og nu, for uden fængende mål og gode replikker, ingen politiker. Men politikeren ved samtidigt, at enhver offentlig udtalelse bliver et offentligt dokument i en usikker fremtid. Et dokument, der er en hård kendsgerning, som andre politikere og pressen måske senere kan bruge som fældende bevis på, at man mangler én eller flere dyder: at man løj, havde egoistiske hensigter, sagde noget som man senere modsagde, eller sagde noget, som senere viste sig at være sagligt forkert.

Se f.eks., hvordan Thulesen Dahl (DF) har fået problemer nu, fordi han ved Europol-afstemningen gav folk indtryk af, at man kunne få en en ny afstemning – uden at oplyse, at DF så først ville kræve en folkeafstemning om Schengen. Og se, hvordan finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) fik problemer, fordi han for få dage siden gav folk indtryk af, at hans nådesløse kritik af S-planen for 2025 byggede på en objektiv analyse fra hans ministeriums regnedrenge.

Læs hele kronikken på b.dk.

 

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

Øverst i dokumentet

Opdatering 15-10.2016: sidste del af kronikken erstattet med henvisning til Berlingskes netavis, b.dk.

 

151217klauskjoellerDKforside.bmp

Link: Mine mest populære, mest sælgende bøger på SAXO.com (dagligt opdateret hitliste)

Hvis du vil af med noget efter at have læst kommentaren, så skriv på www.facebook.com/klauskjoeller

151217KjoellerDKforside.bmp