Klaus Kjøller forside à bogmenu à Lingos lov à Kontrakt om Troværdighed – din personlige kontrakt med din politiker

 

[senest revideret d. 22/9 2005]

 

 

 

 

 

 

Hent og udskriv

Kontrakt om Troværdighed:

 

Word-format

 

Html-format

 

Kontrakten udskrives, udfyldes med dit navn og sendes til den eller de politikere du ønsker at indgå kontrakt med. Vedlæg eventuelt en frankeret svarkuvert.

 

Kontrakten kan derefter  lamineres og indrammes og ophænges på et iøjnefaldende sted i din bolig, på din arbejdsplads eller eventuelt på et offentligt sted. Den kan også, mere diskret, opbevares blandt dine værdipapirer.

 

Hvad er

Kontrakt om Troværdighed?

 

Det er en kontrakt mellem dig og din politiker. Du får et dokument hvoraf det sort på hvidt fremgår at din politiker personligt står inde for sin troværdighed.

 

Det sker ved at han eller hun på kontrakten bekræfter at ville holde 7 løfter – blandt andet et løfte om at at undgå at tilintetgøre, tilbageholde eller sløre vigtige informationer.

 

Formålet med kontrakten er at sikre troværdigheden og at forebygge at løfter brydes.

 

Læs mere >>