27-11-2022 11:31

 

 

 

 

 

Håndskrevet  i august-september 1964. Først lagt op på Kjoeller.dk 19-10-2022. Senest opdateret 27-11-2022

 

I denne tid hvor krigen igen raser i dele af Europa, og almindelig dansk værnepligt – i den betydning ordet havde, da jeg var indkaldt soldat – er afskaffet for mange år siden, er det måske tiden at huske, at vi er mange som faktisk stadig er fuldt uddannede soldater. Også selv om vi er hjemsendt for mange år siden og fra tiden før man indførte pansrede mandskabsvogne her til landet. Vi havde udelukkende sejldugspanser på lastbilerne.

 

Derfor bringes her “Menig 934’s billedbårne notater”. Også som et apropos til vores valgkamp (oktober 2022) som ikke ofrer krigen i Europa megen opmærksomhed

 

 

 

To gode kammerater fra 4. deling. Min gruppes maskingeværskytte til venstre uden hjælm. Foto: privat.

 

Hvil under øvelse. Foto: privat.

4. deling i march op ad bakke med fuld oppakning og bevæbning. Vores geværer var af typen M1 Garand også kaldt: United States Rifle, Caliber .30. Foto: privat.

 

4. kompagnis ledelse instrueres af kompagniets næstkommanderende. Menig gruppefører 934 står længst til højre. Kom midlertidigt med i ledelsesgruppen fordi der manglede en sergent (dem med 3 vinkler på ærmet. Så vidt jeg husker havde jeg kun en halv vinkel, som dog ikke kan ses på billedet). Maskingeværet nederst til venstre er af typen MG42 som tyskerne brugte i 2. verdenskrig. Foto: privat.

 

Bagerbilen kommer forbi i en pause i kamphandlingerne. Foto: privat.

 

Min gruppes maskingeværskytte pudser sit geværløb på stuen på Høvelte kaserne. Så vidt jeg husker var han uddannet skolelærer. Bemærk tangen på sengen. Det var ret hårdt arbejde at skille våben ad og rense dem til bunds, så befalingsmændene (sergenter og løjtnanter) godkendte det. Foto: privat.

 

4. kompagni klæder på gangen foran stuerne om til optræden i Tivoli. Den røragtige indretning ovenpå skabet til højre, kaldte vi, så vidt jeg husker, for “et raketstyr”. Foto: privat

 

Sidste smøg umiddelbart inden optræden i Tivoli i Danske Livregiments historiske uniformer. Det var os i kompagniets 4. deling der havde fået opgaven, fordi vi var tilstrækkeligt små til at passe de historiske uniformer. Kompagniets delinger var bemandet efter mandskabets gennemsnitshøjde. De længste var i 1. deling, de korteste i 4. Foto: privat.

 

Menig 934’s billedbårne notater

Begyndelsen

 

Blokken, hvorpå notaterne er skrevet under aften- og weekendvagter på kasernen. Notaterne fylder ca. halvdelen af blokken.

Foto af en side fra “Menig 934’s notater” som er en titel jeg har fundet på under renskrivningen. Originalen er navnløs.

Notaterne er renskrevet nedenfor af mig i efteråret 2022. Der er indsat enkelte overskrifter som ikke findes i de håndskrevne noter. Der er et enkelt sted redigeret i notaternes håndskrevne fremadskriden.

 

 

6/8 64

 

Samfundet er området hvor mennesket fordriver sit praktiske liv. Det arbejder, lever og dør indenfor dets rammer. Det funktionerer dér. Reflektionens sfære er området hvori mennesket retfærdiggør sin eksistens.

 

En chokoladefabrikant og en filosofiprofessor tjener begge penge, for hvilke de kan købe f.eks. et blomkålshoved. Chokolademanden er fuldt ud optaget af at tjene penge 1) fordi han kan li’ det. 2) fordi det skaffer anseelse og mulighed for at opnå materielle fornødenheder.

 

Professoren er en mand af viden. Han ånder for denne viden. Han giver den videre til andre for at delagtiggøre dem i sin indsigt og sine resultater. Han tjener naturlligvis penge. En professorstilling hører til samfundets ypperste og er som sådan ganske nydeligt lønnet. Men han arbejder ikke for at tjene penge. Han arbejder for sin viden. For at lære studenterne om sit fag. Det er et smigrende aspekt ved denne stilling at pengene støder til som en biting. Man kommer næsten til at mindes sin børnelærdom: Den der udfører et ærligt og redeligt arbejde, får også sin løn herfor.

 

Jeg er ikke bitter, men nøjes med i sandhedens interesse at føje til, at penge og barnetro passer meget dårligt sammen.

 

 

KAOS

 

Grunden til at jeg sidder her og skriver? Tilfældigheder.

 

Jeg blev skabt ved en tilfældighed, selv om mine forældre måske ville sige noget andet. Jeg var selvfølgellig ønsket og blev født et års tid efter ægteskabet.

 

Alligevel synes jeg, det er så tilfældigt. Et eller andet sted i mine aners skæbne vil der ganske sikkert skjule sig en tilfældighed som i den større sammenhæng betinger min tilfældige existens.

 

At jeg lever i dag er ligeså tilfældigt som det ville være, hvis jeg blev kørt over af et lastvognstog i morgen.

 

Tilfældigheden er blevet en lov for mig. Ikke en lov som jeg adlyder, men en lov jeg uddrager, ligesom jeg kender “højrehåndsreglen”.

 

Jeg er ikke en del af noget større. Jeg befinder mig ikke et eller andet sted på min livsbane. Jeg skaber min livsbane nu, i øjeblikket. Begyndte forfra med mig selv. Fremtiden tilhører dig selv.

 

Tilfældigheden levner plads til viljen, som immer er den lille.

 

Jeg vil gøre mig umage for at benytte ord jeg kender. Ordmobberiet er ikke fremmende for tanken, men nok for mereværdsfølelsen.

 

Jeg har gået i skole i 12 år og lært om verdenen, om menneskene og deres erkendelse af ånden og materien.

 

Ånden har voldt mig vanskeligheder. Materien er abstrakt nok til mig. Ånd, det er den intellektuelle kontakt to mennesker kan føle f.eks. ved diskussion af et fællesvidenskabeligt emne. Åndfuld, det er det menneske der skaber poesi.

 

Ånden fra 48 var et nu af fællesfølelse der gik gennem folk i 1848.

 

Ånd er noget med følelse. Meget vanskeligt. Måske betyder det: lager af vægtige tanker.

 

Min plan er at begynde forfra. At opbygge et eller andet. At skabe mig selv.

 

Formålet er altså rent moralsk: selvopdragelse. Den består i at stadfæste et livssyn. Men det er da noget sludder – det er jo allerede fundet: bortkast det gamle! Begynd med dig selv, din egen tid!

 

Jeg tilstræber ikke føleriet. Jeg vil ikke forskanse mig bag ord. Ordene skal hjælpe mig til at nå ud til virkeligheden.

 

Det virkelige er: Jeg existerer. Og en dag ophører jeg med det. Det er alt jeg ved med sikkerhed.

 

Øv. Væmmelse.

 

[ Menig 934’s billedbårne notater. Begyndelsen fortsætter under billedet ]

 

 

 

 

 

Pause under øvelse. Det eneste billede, hvor jeg er taget forfra. Maskinpistolen afslører min rang af menig gruppefører. Så vidt jeg husker ud fra skæftet som ikke var massivt, men kunne klappes sammen (slås ind til siden), må maskinpistolen have været af typen Den britiske Stengun. Almindelige meniges våben var gevær (M1 Garand også kaldt: United States Rifle, Caliber .30). I min gruppe på 7 mand var der en der havde maskingevær (MG42 som tyskerne brugte i 2. verdenskrig). Soldaten med piben forrest til venstre havde forbogstaverne T B W. Husker det udelukkende fordi han ofte præsenterede sig som “Tobak, Bajer og Whisky”. Han var så vidt jeg husker uddannet guldsmed. Jeg husker ingen andres navne, men genkender de fleste ansigter på billederne. Foto: privat.

Tak til Malte Schiær-Kjøller for at have leveret oplysninger om våbentyper på billederne.

 

 

 

 

 

Menig 934’s notater. Begyndelsen. Fortsat

 

Jeg er i stand til at nyde en skøn sommerdag, nærmest indsuge den, ligesom jeg priser god mad. Æstetisk nydelse kan jeg gå op i med hud og hår. Det tyder på kritisk sans. Blufærdighed er min last. Ejer ikke kunstnerisk talent, men fortsætter ikke desto mindre med at tvære krusseduller på papiret. Paradoksalt, siger de. Ja, netop. Det var derhen, jeg ville. Følelsen er fornuftens paradoks, og det er mit problem. Hver gang jeg er fornuftig, kommer følelsen ind og puffer og prikker til den oppustede fornuft: “Det er da dejligt, ikke?” Og så griner den satanisk.

 

Nej, den rette form er den velovervejede, blege fornuft, blottet for ukontrollerede udsving i stemning. Alt under kontrol.

 

Jeg harmes.

 

Det er nonsens.

 

Jeg frydes over at jeg skriver. Over at min skrifts cirkler og streger vikles ind i selvglæden, der gør blind.

 

Måske er det ikke muligt at skrive uden at have et standpunkt.

 

Selvfølgelig kan man referere en handling. Beskrive forskellige tings indbyrdes forhold til forskellig tid.

 

Hansen havde en svaghed for billiard. Der skete noget med ham, når han så et billiard. Han følte livets hede pulseren. Stangen og kuglerne fik liv og sprang rundt og gjorde det ene og det andet.

 

Den lå i en stille sidegade til et af de store strøg, salonen. Og når han gik hjem fra arbejde, slog han gerne et smut gennem smøgen for at se om den stadig var der. Den var hans liv. Den var indholdet i hans daglige tilværelse.

 

Nu er kontorarbejdet jo sjældent noget interessant arbejde, og da slet ikke noget der kan udløse en mands ambitioner på nogen måde. Han var stiv, forbeholden i sin elskværdighed og skrev med protesterende stejl skrift dagen igennem. Men om aftenen henne i salonen fik han anderledes liv. Han sprang faktisk rundt og var vældig populær.

 

Ikke fordi han spillede så forfærdeligt godt. Han spillede jævnt godt. Tog af og til et par skæve toner i træk, men smilede over det. Han var storladen i sind om aftenen.

 

“Hvad i alverdenen skal det blive til med den historie? Den rykker sig ikke ud af stedet. Jeg har nu beskrevet det tosidige i hans person. Videre! Er det ed hvor jeg kan konen?”

 

Jeg gider ikke mere skrive om det. Det kan umuligt have noget menneskes interesse.

 

Jeg er ikke overbevist om at det er af det gode at skrive. Og nogen gange er jeg direkte bange for at gå igang, bange for at tabe ansigt, hvis det viser sig at det er umuligt for mig.

 

Jeg drømmer om blufærdigheden. Det er min alvorlige hæmning.

 

En mand står og prøver uniform ude foran min dør. Han var på et hold der i fordums tider vandt et terrænløb. Som belønning fik de en fridag idag. Og alle styrter hjem. De har jo fri, og så kan man vanskeligt blive på kasernen uden at tabe ansigt.

 

Min mand uden for døren giver pokker i det. Han vil ha’ prøvet sin uniform, ligegyldigt hvad de andre siger til ham. Stikpiller kalder man det. Det kalder man da mod? Ellers er han så tykhovedet, at det ikke går op for ham at han bryder med sædvanen. Det er en forbrydelse at gå mod det normale. Det siger de fleste.

 

Der er ingen grund til at skjule at jeg tværer ord for adspredelsens skyld. Mine tanker keder mig almindeligvis. At give tankerne masse på papiret virker spændende på mig. Det kildrer blufærdigheden. Det skrevne forsøger at danne en virkelighed. Menneskets bevidsthedsområde er dels et ydre, “den objektive virkelighed”, og en indre, “den subjektive do.” bestående af tanker og strømninger i bevidstheden. Den totale virkelighed er da begge virkeligheder i én.

 

Når man læser, spiller identifikationen en overvældende rolle. Læseren identificerer sig med en person eller en form (i en måde at tænke på, i en holdning til tilværelsen).

 

Tvivlen bygger på energi i tanken. Tvivleren søger en udvej. Han er en vågen sjæl. Man kunne sige overvågen, idet han både rummer en tanke og samme tankes modsætning i ét. Den blaserte er den overmætte. Ham, hvis tankestemning kan sammenfattes i “Åh ja, det er sikkert rigtigt nok, men jeg holder alligevel på mit. Ikke fordi jeg mener det er rigtigst. Men fordi det er ligeså rigtigt som alt andet.”

 

Han holder på sit, nærmest af træthed, af ulyst til at tvivle. Den blaserte er en træt tvivler.

 

I “Homo Faber” er Max Frisch mange steder indbegrebet af det blaserte. Stilen er så blasert at ordene dårligt gider stå oprejst på linjerne. I denne forbindelse kommer kedsomheden ind. Man keder sig når man finder omgivelserne totalt uinteressante. Grunden hertil vil ofte være ens egen. Man kræver af omgivelserne at de skal være interessante. Når denne forventning ikke indløses, skuffes man. Så keder man sig. Kedsomheden kan således bygge på umodenhed, på det barnlige: Jeg vil ha’. Man forstår ikke, at der stilles krav til en selv. Fejlen er den, at tilskuermentaliteten bliver overført på virkeligheden. Man føler sig udenfor, betragtende. Deltager ikke. Er ikke aktivt med i situationen.

 

Kontrapunkt: Et menneske der bebrejder andre menneskers kedsomhed, er etisk indstillet. Han drives af den overbevisning at mennesket bør ikke kede sig. Det skal smile og til stadighed føle livets pulseren.

 

Det modne menneske erkender at livet ikke til stadighed byder på eventyr og spænding. Måske findes eventyret slet ikke. Kedsomheden, det begivenhedsløse, er normalformen. Ynglingen, der lige akkurat har anet at livet ikke er som skildret i de drengebøger han har læst og lært af, vil først undre sig over denne opdagelse og senere vil han forstå konsekvensen: kedsomheden. Den person der keder sig, har endnu ikke helt sluppet barnets eventyrsfornemmelse og ser det “nye”, begivenhedsløse i skyggen af det.

 

Først er man ét med sine tanker.

 

Så er man overbærende overfor dem.

 

Til sidst er tankerne overbærende i sig selv. Man er blasert.

 

Det irriterer mig at jeg ønsker at blive blasert. Tilsyneladende er der heller ikke fornuft i at efterstræbe den. Det er en kendsgerning at i dens spor følger livsleden eller ihverttilfælde ligegyldigheden. Konklusionen bliver da at jeg efterstræber ligegyldigheden. Søger det afskyelige.

 

Ethvert menneske, der blot reflekterer til husbehov, vil efterstræbe en tankemæssig baggrund for sit liv. En tankefarve. En vinkel, hvorunder de begivenheder han bliver involveret i, bliver set. Gennem tankemæssig behandling af de ydre begivenheder (og for så vidt også de indre) tvinges den reflekterende til at tage standpunkt. At finde et ståsted og derfra drage paralleller til andre begivenheder i hans liv. Han udvider sit jeg til udstrækning i tid. Jeget bliver noget absolut, ja det bliver Det Absolutte i personen. Det fremdrages og bliver reflektioneret gennem erindren. Jeget kan således existere bevidst og ubevidst. Jeg bliver sikkert ikke blasert. Er for vågen. For tanke-pedantisk.

 

 

Det forbandede er imidlertid det, at vi ikke bliver “færdig” med en melodi samtidig

 

Hvorfor spiller man de samme melodier dag efter dag i radioen? Professor Gottschalk og papirkurven der svarer på dette spørgsmål i dagbladet “I Morgen”: En melodi er en logisk følge af toner og betoninger. En fastholden og samtidig udbyggen af stemning eller idé. En melody der spiller dag efter dag for publikum, vil hurtigt blive lært udenad. Allerede efter de første toner ved man hvad der kommer bagefter. Melodien har ofte et bestemt punkt som er særligt iørefaldende. Dette punkt glæder man sig til efter de første toner, og forventningen om det, spænder mere og mere til udløsningen. Efter denne befinder man sig i en tilstand af salighed og velvillighed, og det er da melodiens sidste opgave at få denne stemning til at holde sig ud over melodiens varighed. På den måde bliver en melodi en humørspreder.

 

En anden ting er det at genkendelsen i sig selv ofte skaber glæde. Man kender pladen og ved hvilke toner der kommer de næste minutter. I disse minutter bliver tilværelsen kontinuert, meningsfuld. Man drømmer tilbage til barndommens sødmefyldte hengiven sig.

 

Efter længere eller kortere tids forløb begynder melodien at hænge en ud af halsen. Det er reaktionen mod den, der sætter en stopper for videre hengiven sig. Farten med hvilken denne lede indfinder sig, afhænger af individets kritiske sans. I længden virker den irriterende og måske endog graverende. De samme velkendte vendinger runger i hovedet på én. Selv efter melodien er ophørt, spiller den i hovedet. I grunden er det en dum melodi. Den er jo plat og billig i sine virkemidler. Man begynder at væmmes ved den. Lukker for radioen når den kommer. Og hermed er den melodis tyranni slut. Det forbandede er imidlertid det, at vi ikke bliver “færdig” med en melodi samtidig. Vi er jo forskelige, vi mennesker.

 

Med disse dybsindige ord slutter professoren sit fængslende brev til redaktionen.

 

Lad det være godt med det.

 

 

Ejer ikke koncentration til at sidde og tænke, mens jeg stirrer ud i den blå luft.

 

Lad det en gang for alle være sagt, at jeg skriver for min egen skyld. For at finde ud af hvad jeg er, og hvad jeg vil. På en måde er det generende ublufærdigt, men det er den eneste måde. Jeg ejer ikke koncentration til at sidde og tænke, mens jeg stirrer ud i den blå luft. Tankerne må konkretiseres i ord. Som Ånden konkretiseres i legemet.

 

Hvad er viljen til at skrive værd, når man ikke ved, om hvad man skal skrive? Det hele bliver så blot nogle spredte, ukoncentrerede kradserier. Det fylder en med forvirring når man læser dem. Forundring over deres forvirrethed. Totale mangel på sammenhæng. Søgende uden at finde hvile noget sted. Stadig videre. Så det er en gru.

 

At give en ren og skær skildring af noget man var, er ikke vanskeligt; men selv at finde ind i situationen. Selv at finde en form at skildre over længere tidsrum, uden at det vil trætte én, det er vanskeligt Historien bør måske være bygget op som en symfoni i toner. Stadig skiftende, brummende, stille osv.

 

Vort samfund er et system

der kræver

at man tjener penge

for at leve.

 

Når dette er erkendt

er tilbage

at finde ud af

hvad man skal lave

 

For en ung student

Der søger

Kan det sgu være vanskeligt

Nok

 

Man må prøve at stille sig for

I stillinger

Som man måske ku’ bli’

Og se om man ka’ li’

 

En mand på et kontor

i administrationen

Op kl. 7, hjem kl. 17

Med mappe i arm.

 

Chefingeniør med pibe og plusfour

Briller og hjelm

Med sans for maskiner og stål

Eller blomkål.

 

Den person, der bestemmer

Hvodden man ska’ bo

Uden baderum! Har køkken

Således skaber man løkken

Med beton, stål og skabelon

Se, den ligner en vandmelon.

 

I sandet det rinder

Om uvilje det minder

 

 

Studentens ønskedrøm

 

Oh at være én

Som ikke var så sén

Men

én

der forlængst var færdigen

og blevet var PROFESSOR

i NATIONALØKONOMI

 

 

Sludrende dvale

 

Det er ikke fordi

jeg at digte ka’ li’

thi det er ofte tosset.

Det er mer’ fordi

det er vanskelig

At det falder ud så klodset.

 

 

Mindernes dulmende aktivitet

 

Der er noget

ved to gamle

som sidder

på en bænk

i det fri.

 

Se til højre,

Se til venstre

Av min gigt

Ka’ du huske?

 

Og så tøffe

afsted hen til én

der er svag og sén

og dobbelt så gammel

som dine to ben

For at se

om hun endnu er i live

(eller om hendes øjne er stive)

 

 

Reflektioner i en stol.

 

Man må ikke tro at dine reflektioner primært angår stolen, for eksempel tanker om stolen som hvileinstrument, eller den æstetiske side af en stol. Reflektionerne her udspringer af en person der indtager en velbehagelig stilling i en stol. Læseren må da på selvstændigt inititiv udforme denne stol i sin forestillingsevne, så den bliver det, for ham, mageligst tænkelige. Dog kan man med rette indvende herimod, at stolens udseende og hele udformning er aldeles underordnet og at det blot er den magelige stilling der er afgørende.

 

 -- Men lad nu hver især hinanden have jeres stole.

 

 -- For øvrigt kunne jeg i stedet for en stol have benyttet en seng, ottoman, eller en af de charmerende gammeldags sofaer med klinker på. At jeg har valgt en stol, er måske tilfæligt, måske ville en psykolog ku’ finde en begrundelse for mit valg.

 -- Men det er sagen uvedkommende.

 

Sagen er, jeg sidder i en stol, og det er først på en lørdag aften, og jeg ønsker at komme ud og more mig, som de fleste yngre mennesker gør.

 

Det lyder så let: Man går ud ad døren og tager til København, hvor det ene forlystelsesetablissement ved siden af det andet venter på at blive nydt, blive indtaget med råb og frydeskrig.

 

For at komme til byen fra min lænestol skal jeg benytte S-toget, og det huer mig ej. Praktisk set er det en splendid foreteelse. Men den er så så…. så dræbende. Det dræber det gode humør.

 

 

Jeg får kvalme blot ved at tænke på et S-tog. Det kræver styrke at gennemføre en tur til vejs ende.

 

Sidde overfor en ældre dame med to tasker og med net for ansigtet. Ikke røre. Ikke engang med øjnene. Pansret gammeljomfru. Derovre en prustende fed mandsperson. Han snøfter og tørrer næse med bagsiden af hånden. Bukserne revnefærdige af mave. De blodskudte øjne søger rastløse rundt i kupéen. Han dør af apoplektisk tilfælde.

 

Kort sagt: dødkedeligt til det grusomme. Ikke så meget personerne, men stemningen. Hele atmosfæren i et sådant tog er død. Man skal på arbejde og man forbinder det med det. Gider ikke. Andre mennesker er mig fuldstændig ligegyldige.

 

Ska’ jeg se ud af vinduet på det forbipasserende man kender til ulidelighed? År ud og år ind. Ska’ jeg lukke øjnene og se ud som om jeg tager en blund? Under ingen omstændigheder kan jeg holde ud at sidde og glo på disse individer, jeg er sammen med. Det er dog den mest kedelige forsamling i mands minde.

 

Se den unge mand dér. Hans ansigt glimrer af ungdommens begejstring. Ikke ved iltre pletter på kinderne, som man kan se dem på de spilleglade gamle damer i 25-øres-rouletten i Tivoli. Ikke ved et intenst brændende blik og ved nervøse håndbevægelser. Hans begejstring er en varm flydende fornemmelse i hans indre. Ikke et flammende bål, men en ulmende glød.

 

Han betragter vore ansigter, os. De triste. Hverdagsmenneskene. De mest uromantiske skabninger i verden. Han nød at betragte, og det vidste han også godt. Han nød sin nydelse, sin ungdom. Han nød vor misundelse som måske snarere var overbærenhed, den overbærenhed den trætte udviser i selskab med den veloplagte.

 

Jeg får kvalme blot ved at tænke på et S-tog. Det kræver styrke at gennemføre en tur til vejs ende. Det er som at være til stede i et selskab, hvor de inviterede personer opdager at de intet har at tale om, intet har tilfælles, og hvor det hele udmunder i tavshed En dræbende tavshed der skærer ethvert bånd over. Enhver er sin egen borg.

 

Jeg har meget lidt lyst til at tage til byen med S-tog. Meget lidt lyst til at gå i biografen. Det er humoren der er vært. – Derfor bliver jeg, hvor jeg er: i min lænestol, og tænder for noget musik. Afslappet. Tankeløs. Tiden går uden at man lider så meget derved. Indhyllet i velbehagelig sløvhed.

 

Status: Det eneste der kan bekæmpe stemningen i et S-tog er ironi. Selvironi, fordi man ikke kan udstå det. Og ironi i det hele taget fordi det er så latterligt småtskårent, og fordi disse mennesker tager sig selv selv så højtideligt. Det er jo nærmest komisk.

 

Den sociale tragedie har et komisk antræk, især når den bliver taget alvorligt af så mange mennesker. – Hvis man stillede sig op på sædet og gav sig til at skoggerle og lave armbøjninger i varenettet ville følgen blive at man blev sat fast.

 

Men det kunne være interessant at se hvordan disse “sovende” mennesker pludselig ville vågne af deres overbærenhed og selvmedlidenhed ved synet af en galning. Forsøget er ikke mønsterbeskyttet.

 

 

Ejer jeg drivfjedren til det store? Det synes at være et overflødigt spørgsmål.

 

Ønsker at skrive en større ting. En fortælling der kan være rammen om det hele. Dertil kræves en skitse af historien. Et ydre mønster.

 

Den skitse søger jeg efter. En skitse er en konkretion af en abstrakt ide. En lyst til at udtrykke noget bestemt, at meddele noget. Det vil da være rimeligt at spørge om jeg har noget at meddele. Ejer jeg drivfjedren til det store? Det synes at være et overflødigt spørgsmål.

 

Det væsentlige er at finde ud af hvad menneset er. Og dernæst leve derefter.

 

 

Jeg ville egne mig glimrende til at arve en formue som sikrede resten af mit liv

 

Det er bevidsthedens væsen at søge erkendelsen uden forbehold. Det man erkender med egen fornufts brug, vil altid have betydning. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om at jeg ville egne mig glimrende til at arve en formue som sikrede resten af mit liv. Når arbejdet bliver en del af livsmønstret, dvs. noget……

 

Men det ødelægger inspirationen. Han er det mest sygelige menneske jeg kender. Den type der ikke forstår lykken, og som finder årsagen til sin ulykke hos alle andre. Hvad har jeg gjort? Sygeligt uselvstændig i sin skæbne.

 

 

Om at udvise tilskuermentalitet

 

Tilskuermentalitet, det har den, som bare står og glor og lader sig fodre med, hvad der sker. Det er ham som stadig venter på den chance som komme og forløse hans talent.

 

Tænk dog blot

Hvad ville ske

Hvis alle – tykke, magre, dumme, kloge – bare stod og gloede.

Gud bevare os vel!

 

Det er ham som tror at et samfund er en slags udvidet medvindsmaskine. Som trofast sørger for at alle æg før eller siden revner.

 

 

Af og til bliver jeg gal på mine tanker

 

Vi lever i borgernes tyranni. F.eks. er det oprørende unormalt at jeg sidder her og skriver.

 

Engang imellem gider jeg da også knapt nok skrive et ord. Knapt nok føre pennen.

 

Når man skriver vedkender man sig sine tanker, og man opnår koncentreret tænken. Man må aldrig glemme at sandheden er det primære. Jeg mener ikke logikken som er den matematiske fornuft, men fornemmelsen af sandhed som er en garanti for at vore tanker er noget værd. Princippet i tanken er associationen. En ting i den ene tanke vil føre over til den næste.

 

Når man går en tur, kan man være tanketom, tankesløv. Jeg har imidlertid ofte en slags mareridt: Tænker en lang række tanker i forbindelse med sete ting. Lange rækker som forbindes gennem øjets virksomhed. Det springende på selve tankeplanet giver fornemmelse af vild forvirring og splid: ukoncentrtion.

 

Af og til bliver jeg gal på mine tanker og bestræber mig på at glemme dem. Det vil jeg gøre nu.

 

 

Digte i spørgsmål

 

Hvad skal man gøre

når man er vokset op

og ikke bli’r større

fordi det hele siger stop

 

Du er nu nået

dertil hvor det du bli’r spået

skal udføres

i morgen

 

Er du nervøs?

Det er der sgu også

grund til

 

Alt-i-rum-manden

(er det urimeligt?)

 

 

Universos sang

 

Jura:

Sager, paragraffer

Tørt, støvet, floskler

Ingeniør:

Idiot i fag, apparater her og der, årsag virkning, maskiner og reaktioner, fabrikker

Candemag.

2 fag, lærer ungdom, minimal løn, stagnation?

Lærer:

Lidt om meget

Umulige unger

Friheden + penge

Filosofi:

Tanker, forfriskende

Ingen penge

Psykologi:

Andres præst og sin egen. Indadvendt. Indestængt filosofi

 

 

Kære læser, søndag d. 13/7-44

 

Godda’ Godda’. Mit navn er Klaus Kjøller, og jeg er ung og har mod på at blive til noget kulturelt. Det får alting hermed være. Se, kære læser, for at blive en ung populær kunstner må man imidlertid skabe et værk eller mange værker, naturligvis. Jo flere, jo bedre. Blot de er gode.

 

Jeg er nu nået til den alder hvor jeg skal til at bestemme hvad jeg vil være. Sådan rigtigt for alvor.

 

Det er ikke noget jeg synes om. Det er så frygteligt at se sig selv i en eller anden borgerlig stilling. Jurist på et kontor. Læge med hvid kittel og stetoskop. Underviser det ene eller det andet sted for en flok unge mennesker, som ikke sætter det mindste pris på at blive undervist. Det er vanskeligt at træffe sit valg. Akademiker skal man jo være. Det andet er for besværligt. Akademikerens værdighed er eftertragtelsesværdig og uden sidestykke i de praktiske erhverv. Men hvad?

 

Kære læser, bær over med dette unge menneske, der er så magtesløs i sin kunstneriske ambition. Han skriver snart om et ene, snart om det andet. Sandt at sige: Han ejer ikke proportioner og sans for hvad sig hør og bør. Hvad skal det blive til med ham? Hør ham nu:

 

Ofte har jeg lyst til at spørge mig selv, om mine tanker overhovedet tjener noget formål. Er de blot sig selv uden forpligtelser? Misunder kunstneren for hans specielle stilling i samfundet. Han er udenfor og dog midt i det.

 

Man kan sgu’ da ikke tjene penge ved at skrive. Det ved da enhver.

 

Og se: Da gribes han af en ulidelig lyst til at skrive. En lyst til at nedfælde hvad der falder ham ind. – En såre mærkelig lyst. Hvori det befriende for nedfælderen er det eneste gavnende.

 

Oh, du Nathaniel, hører du hvad jeg siger? Den dag du første gang opdager at din fader lyver for dig, gå da op på pulterkammeret og græd ud. Græd som om du blev vredet af en jernhånd uden pardon. Græd græd græd. – Men hold så op efter et stykke tid og kom frit frem og smil.

 

Smil om du er til.

Vær aldrig bange for fremskridtsfrygten, pinslerne i de ukendte kamre. Hans fulde dumskabs ansigt imod det friske lyserøde kød.

 

Senere, da jeg kom til Rom og så ruinerne, forstod jeg at døden var normaltilstanden. Intetheden er det normale. Livet undtagelsen.

 

Under en forelæsning, bedøvet af vamle ords rullende lalleværk mod de lydspecialiserede vægge (ordene kom allesammen fra ét skæg). Lignede en tanke i mit kranium. Den sprængtes som et fyrværkeri og lynede i arme og ben. Den tanke at jeg er din. Sandeligt er mennesket åndeligt. Min tanke er mig. Bekræftelsen på at jeg lever. Min alene. Kødet er de andres. Det er fælleseje. Tanken er selveje. Det så jeg og var bristefærdig af indsigt og letkøbt lykke. Gik ud og sang mod den blå himmel.

 

Ve, du dåre! Af bourgeoisiet er du kommet. Modgang er blevet bekæmpet for dig. Blomme i et æg med tommetyk skal. Du er veg, for ham uden modstand er vag. Søg da ud. Gå væk fra dit lyserøde vathus, fra vagheden, fra usikkerheden, og ud i vanskelighederne, i beslutsomheden, i mandigheden som ingen blid mø ka’ stå for.

 

Bah – mø

 

 

Oh, du muse for det skønneste skønne i denne sansernes verden. Hvad haver jeg da gjort, siden denne lykke er blevet mig til del? Jeg har en ubændig lyst til at læse om de gamle grækere. En lyst der prikker og vrikker i mig. Uden denne prikken, kender du ikke Nathaniel. Det er som sjælen syder og prikker i dit bryst.

 

 

Efterskrift, 29/1 1967

 

Han hedder nu “Nathaniel, min gode!”

Du har stjålet ham fra Gide.

 

Meget af det er nogenlunde. Mest interessant er at den subjektløse infinitivstil er ældre end fra Donleavy. Nogle af versene er nogenlunde.

 

 

[færdig, fortsættes ikke]

 

© klaus@kjoeller.dk

 

 

 

 

 

Hvil under øvelse i Danske Livregiment, 4. Kompagni, 4. Deling, 1964. Foto: privat.

 

Menig gruppefører Kjøller/  934,

født 13-07-1944

Matematisk-naturvidenskabelig student juni 1963.

Værnepligtig  juli 1963 – oktober 1964.

Rekrut I 4 mdr. ved Farum kaserne. Menig ved Høvelte kaserne 12 mdr.

 

Soldaterbogens bedømmelse af 934 ved hjemsendelsen:

 

 

 

 

Såkaldt “kadaverskilt” (af metal) som vi indkaldte bar om halsen i en metalkæde. I tilfælde af dødsfald brækkedes nederste halvdel af, og regimentet registrerede én som falden. Oplysningen om blodtype er vigtig, hvis man kun er såret.

 

 

934 i udgangsuniform. Foto: privat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjoeller.dk er først lagt op i 1998, senest opdateret 27-11-2022 11:31:49

 

 

© klaus@kjoeller.dk