Først lagt op 07-07-2018

Senest opdateret 07-07-2018 14:29

 

 

Liv i rummet

Det amerikanske rumcenter, NASA, har netop meddelt, at det har opsnappet sikkert tegn på, at der er liv i rummet. På sin seneste rummission har en ubemandet sonde fra rumcentret indfanget et fremmedlegeme, som udsendte radiosignaler.

Under store sikkerhedsforanstaltninger blev det ukendte objekt åbnet, og man fandt straks helt sikre tegn på, at det var intelligente væsener, der havde afsendt det. Bl.a. rummede det en rulle papir af en hidtil uset tynd og holdbar kvalitet.

Flere forskere vurderer, at det kan være en rulle toiletpapir. Men fremhæver samtidig, at så længe man ikke kender den civilisation og de væsner, som har skabt rullen, er det umuligt at fastslå, hvilken funktion rullen er tiltænkt.

Enkelte eksperter stiller sig yderst skeptisk ved tanken om, at den fremmede civilisation skulle ofre ressourcer på at sende netop dette kulturelle produkt tværs gennem verdensrummet.

Docent, ph.d. Phil Woods fra Vestvirginia University har udsendt en erklæring, hvori det bl.a. hedder, at ”det er indlysende, at det kulturelle produkt, som videnskabsmændene kalder Extra Terestrial Cultural Object (ETCO), ikke bare kan være en simpel toiletartikel, ganske vist af en uovertruffen kvalitet. Når en helt ukendt avanceret kultur sender os en original meddelelse, så må vi ikke begå den etnocentriske fejl at reducere meddelelsen til at være et trivielt dagligdags produkt i vores egen primitive kultur. I stedet bør vi spørge: -- Hvordan vil en kultur være, som netop vælger at sende et sådant kulturelt produkt ud som en art samlet kulturel gesandt for hele kulturen?”

Den amerikanske præsident har nedsat en tværvidenskabelig komité af landets førende forskere inden for rumteknologi, astrofysik, kommunikation, etnologi og filosofi. Den skal i løbet af få dage analysere fundet og offentliggøre resultatet.

Flere religioner har allerede erklæret, at der er tale om et guddommeligt tegn. Også her hersker der dog usikkerhed om dets betydning.

 

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

151217klauskjoellerDKforside.bmp