Forside KJOELLER.dk >< Forside KlausKjoeller.dk >>>> Kort over netstedet KJOELLER.dk med tilliggender

[Senest opdateret 25-04-2019 09:55:24]

 

 

 

 

 

 

 

KlausKjoeller.dk er den professionelle, letbegribelige indgang

til (næsten) alt det du finder nedenfor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatterskabet:

 

 

 

 

 

Forlaget:

Kollegialt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kjoeller.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Profil

 

Foredrag

 

Bøger

 

Hardcore-informationer til journalister

 

 

 

Forlaget KJOELLER.dk

John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi. Bøger og bidrag til samleværker og tidsskrifter

 

 

 

 

 

 

Forfatternet

 

 

 

Kronologisk oversigt

 

Systematisk oversigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studielederens hjørne

 

 

 

 

Lektoral web:

 

 

 

 

 

 

Sprog- og kommunikationsrådgivning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjoeller.dk/KU/kkj/

 

 

 

 

 

 

http://hum.ku.dk/uddannelser/tilvalg/oversigt/sprogogkommunikationsraadgivning/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning

 

Faghistorie 1

Faghistorie 2

 

 

Studielederens breve

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

Arbejdsplan: undervisning og bemanding på INSS

 

 

Kontakt

”Blå bog”

Vejledning: specialer m.m.

Publikations­liste

Sprog- og kommunika­tions­rådgivning

Arkiv over kurser, se også SR-arkiv

 

Vejledning af specialer m.m. ca. 2000 – 2015

Arkiv: Sproglig rådgivningskurser 2001-7: kursusplaner, litteraturlister m.m.

Arkiv: Bidrag til Sproglig rådgivnings nyere historie 2000-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kjoeller.dk/kkarkiv/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv over manus til artikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netstedets udvikling og idé

Netstedet Kjoeller.dk opstod i forbindelse med at Arne Ossians roman Kong Klaks sten udkom i foråret 98. Det groede meget i de første år 98-99. I de følgende tre år 2000-2002 blev det nogenlunde vedligeholdt i en ret gigantisk størrelse, men uden at der skete afgørende nye ting. I eftersommeren 2003 er der indtrådt en vis afklaring og forenkling. Netstedet fremtræder herefter mere enkelt, homogent og nøgternt. Forhåbentlig til større gavn for den besøgende.

Netstedet KlausKjoeller.dk opstod i begyndelsen af 2008 efter et længere tilløb. Det er et professionelt udformet netsted som skal levere en enkel, let begribelig indgang til forfatterskab, foredrag og andet. Og forhåbentlig indbydende

Hvorfor blev netstedet Kjoeller.dk oprettet i 1998? Hvad er ideen med det? Læs mere her >>