Først lagt op 09-05-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:54

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Uenighed er livets salt 1

Sokrates eller Platon?. 1

Xenofons flade filosof 1

Sokrates som komediefigur 1

En bremse på samfundets krop. 1

Den indre sandhed. 1

Død ved skarntydesaft 1

Den sokratiske bevægelse. 1

Kierkegaard og ironien. 1

Sokrates i børnehøjde. 1

Litteratur 1

 

 

Sokrates skrev intet. Han brugte kun det mundtlige sprog, og overlod det til sine elever at nedskrive, hvad han sagde. At kalde ham grækernes svar på Jesus giver mening, men det er historisk forkert. Sokrates levede 400 før Jesus. Det er altså Jesus, der er de kristnes svar på Sokrates (468-399 f.Kr.).

 

 

Uenighed er livets salt

 

Ved ikke at nedskrive noget selv åbner man som filosof eller religionsstifter for en fortolkningstradition, hvor det overlades til efterkommerne at forsøge at fastslå, hvad man sagde og mente med det, man sagde. Det eneste, man kan være sikker på, er, at der opstår uenighed - og dermed flere  fortolkningstraditioner. Men i videnskab og religion er uenighed livets salt.

 

 

Sokrates eller Platon?

 

For dem, som ønsker at studere Sokrates, er det en hæmsko, at de ikke ved, hvad han selv har sagt, og hvad hans betydeligste elev, Platon (427-343), har lagt til eller trukket fra, idet han skrev ordene ned. En pragmatisk løsning består i at lade de skrifter, som antages at være tidlige, afspejle Sokrates’ interesser, mens det i de senere formodes at være Platon, der taler gennem Sokrates-skikkelsen (Engberg-Pedersen, 2017:20).

 

 

Xenofons flade filosof

 

Der findes enkelte andre kilder end Platon til viden om Sokrates. Xenofon, en anden af hans elever, skrev erindringer om Sokrates som en mere nøgtern, men også mere flad person. Platons poetiske Sokrates virker mere troværdig (Henrikson, 1, 1988:113).

 

Der er også dem, der mener, at man tager det med den historiske kildeværdi for tungt, og at dialogerne med Sokrates bør betragtes som kunstværker, skuespil.

 

 

Sokrates som komediefigur

 

Sokrates optræder i en rigtig komedie skrevet af Aristofanes. Den hedder Skyerne og fremstiller Sokrates som en naturforsker, der har ladet sig hejse op i en kurv for at komme at komme de himmelske ting nærmere. Skyerne er guder, erklærer han og fornægter dermed Zeus. Påstanden kan opfattes som et vidnesbyrd om frisind, men den forbindes med den mest ondartede spidsfindighed, som vi kender den fra Erasmus Montanus. Hos Aristofanes tilbyder en elev af Sokrates at bevise, at man har ret til at slå sin mor. Skyerne er en kritisk, satirisk kilde til Sokrates’ liv og tænkning. Filosoffen er aftegnet som en latterlig personage (jf. Otto Gelsted: Græsk drama, 1957, 251ff).

 

Det kan meget vel være, at komediens billede af Sokrates som spidsfindig ordkløver svarer til den almindelige Athen-borgers opfattelse af ham som en irriterende og potentielt farlig mand at have gående omkring (jf. Stybe, 1961:28).

 

 

En bremse på samfundets krop

 

Sokrates indtog villigt rollen som et ubehageligt insekt - en bremse - på samfundets krop. Han kunne være en irriterende modsiger at løbe ind i. Han havde tid nok og penge i form af en arv. Han kunne snakke i én uendelighed. Anklageren sagde, at han gjorde sort til hvidt og vrangt til ret.

 

I teorien satte han dialogen over monologen, i praksis talte han helst selv. Han brugte uden blusel sine venner som klakører: “Det er som du siger,” “Du har ret” osv. De fedter for ham, og han scorer billige point.

 

 

Den indre sandhed

 

Sine uvenner drev han rundt i manegen. Mange har sikkert syntes han lignede en af de sofister, han kritiserede. Han sagde, at de satte lighedstegn mellem sandhed og det, man kan overtale folk til at tro på. For sofisterne kan gentagelsen blive sandhed, for rigtige filosoffer findes sandheden inde bag det ydre skin.

 

Sokrates søgte sandheden. Han sagde, at han havde en indre daimon, som vejledte ham. Han mente, at man i døden endelig kunne frigøre sjælen fra legemet. Det lyder fromt.

 

 

Død ved skarntydesaft

 

Ikke desto mindre blev han af tre borgere anklaget for ugudelighed og fordærvelse af ungdommen. Han var næsten 70 år gammel og ikke bange for at dø. Med en arrogant forsvarstale provokerede han de 501 borgere, der ved lodtrækning var udpegede som dommere. Han sagde, at han havde ventet at blive bespist på rådhuset. Han blev dømt til døden og tømte et glas skarntydesaft, mens vennerne var der og så på. Platon var dog ikke til stede. Han ville angiveligt skaffe sig kunstnerisk frihed til at skildre Sokrates’ død! (Norwin, i: Platon,1963:49).

 

 

Den sokratiske bevægelse

 

Sokrates’ filosofi havde som emne forståelsen af mennesket og som metode dialogen. Hans indflydelse var gennemgribende. Han er hovedmanden bag det, man har kaldt antikkens etiske tradition eller The Socratic Movement. Sokrates og hans fæller opdagede simpelt hen moralen. Deres moral var en lykkemoral. For Sokrates selv bestod den højeste dyd i viden (Engberg-Pedersen, 2017). I Faidon siger han, at “nu da sjælen har vist sig at være udødelig, så gives der næppe nogen anden måde, hvorpå den kan undfly det onde, næppe nogen anden frelse, end at den stræber efter at blive så god og vinde så dyb indsigt som muligt” (Platon, 1963:129).

 

Sokrates mente, at den, der har erkendt det gode, også vil gøre det gode. Hvis vi smiler ad denne påstand, er det, fordi vi ikke har forstået, at erkendelse er en proces, som “ikke kan lade sjælen uberørt” (Lund, Pihl & Sløk, 1962:81).

 

 

Kierkegaard og ironien

 

Kierkegaard var stærkt præget af Sokrates’ interesse for etikken og den dialektiske, diskuterende metode.  

Som ung fik han hjertebanken ved at læse ham. Han forsøgte at ryste forbilledet af sig med magisterafhandlingen Om begrebet ironi med stadigt Hensyn til Sokrates (1841).

 

Ironi betragtes almindeligvis som et stilfænomen, hvor man siger det modsatte af, hvad man mener, men på en måde, så man alligevel bliver forstået (jf. Bredsdorff, 2011).

 

Søren Kierkegaard var interesseret i personligheden bag ironien. I Kierkegaards univers repræsenterede Sokrates ironien som absolut negativitet. Der var ikke noget hold i ham. Ikke en gang døden tog han alvorligt. Aristofanes havde ramt plet med sit satiriske portræt. Sokrates havde fortjent sin skarntydesaft.

 

 

Sokrates i børnehøjde

 

En åndelig efterkommer af Kierkegaard, Johannes Møllehave, skrev 150 år senere en børnebog om Sokrates fra Athen (1993; 2005). Det er en fin introduktion til Sokrates, fordi den holder sig tæt til filosoffen og stiliserer hans samtalestil:

 

Sokrates stillede altid spørgsmål. Han mente slet ikke, at der fandtes dumme spørgsmål. Men han mente, at der fandtes en masse dumme svar. Han sagde, at han var født for at drille folk med sine spørgsmål. Ligesom hvepsen er født for at stikke den dovne hest. Og han drillede dem, der troede, de vidste noget, med at de ikke vidste så meget som de troede de vidste!

 

Når man har læst Møllehave, forstår man også, hvorfor folk kunne blive irriterede på Sokrates.

 

 

Litteratur

 

Ronny Ambjörnsson: Antikken. Et kapitel i Europas idéhistorie. På dansk ved Knud Michelsen, Rosinante, 2000

 

Thomas Bredsdorff: Ironiens pris, Gyldendal, 2011

 

Otto Gelsted: Græsk drama, Thanning & Appels Forlag, 1957

 

Otto Gelsted: Den græske tanke, Thanning & Appels Forlag, 1958

 

Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Sokrates, Boghandler P.G. Philipsens Forlag 1841; Skrifter 1, 2017 (på nettet)

 

Erik Lund, Mogens Pihl & Johannes Sløk: De europæiske ideers historie, Gyldendal, 1962

 

Johannes Møllehave: Sokrates fra Athen. Illustreret

af Claus Seidel, 1993; 2. udg., 1. oplag, 2005

 

Platon: Euthyron. Kriton. Faidon. Med indledning af William Norwin, Hans Reitzels forlag, 1963

 

Svend E. Stybe: Idehistorie, Munksgaard, 1961

 

Henrik Thomsen: Hvem tænkte hvad, Politikens forlag, 1961

 

 

©John Chr. Jørgensen