Først lagt op 27-09-2022; senest opdateret 27-09-2022 15:33

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Sprogets spillemænd. 1

Den sjove modernist 1

Et øh for meget?. 1

Børneleg med ord. 1

Om at gå fra snøvsen. 1

Svante - en genistreg. 1

Frit udsyn. 1

Humor som holdning. 1

Litteratur 1

 

 

Benny Andersen (7.11.1929) beundrede sin 14 år ældre forfatterkollega Halfdan Rasmussen (29.1.1915).

 

Da Benny Andersen debuterede med “Den musikalske ål” i 1960, havde Halfdan Rasmussen været produktiv en snes år og udgivet op mod fyrre bøger. Benny havde set op til Halfdan længe. “En af de første digtsamlinger jeg købte for egne penge var Halfdan Rasmussens På knæ for livet”, skriver han i et erindringsglimt (Benny Andersen, 2004:67).

 

De to forfattere mødtes ved et litteraturstævne på Hindsgavl 1964 og blev straks gode venner. De to familier begyndte at komme sammen.

 

Halfdan Rasmussen var dengang gift med forfatteren Ester Nagel. De fejrede sølvbryllup i 1968. Men ægteskabet knagede i fugerne. I 1973 blev de skilt.

 

Benny Andersen havde siden 1950 været gift med den 6 år ældre Signe Plesner Andersen.

 

Hende kastede Halfdan Rasmussen nu sin kærlighed på.  Følelserne var gengældt. Signe blev skilt fra Benny og gift med Halfdan.

 

Lene Bredsdorff, som fortæller denne litterære ægteskabshistorie lige ud af posen i biografien om “Halfdan” (2005:248ff), noterer, at Benny Andersen blev fortvivlet over skilsmissen. Men han fastholdt venskabet med Halfdan under de nye betingelser. De rejste sammen på ferier, bl.a. på telttur i Sverige - og Signe var med.

 

 

Sprogets spillemænd

 

Halfdan Rasmussen og Benny Andersen var sprogets spillemænd. De havde glæden ved musikken, ordlegen og børnerimene til fælles.

 

Mens Halfdan Rasmussen havde svært ved at blive anerkendt som litterær modernist, så blev Benny Andersen straks optaget i kredsen omkring Torben Brostrøm og Klaus Rifbjerg.

 

Benny Andersen var barpianist og spillede, hvor de unge kunstnere kom, på “Chez Ankerfeldt” på Frederiksberg. Han havde fået digte optaget i “Hvedekorn”. Tidsskriftets forlægger, Jarl Borgen, bad ham samle sine digte til en bog. Det blev hurtigt til flere. Der var usædvanlig ordmusik i den unge mand, som debuterede med “Den musikalske ål” i 1960.

 

De efterfølgende titler lokkede med begavet gøgl: “Kamera med køkkenadgang” (1962) og “Den indre bowlerhat” (1964).

 

 

Den sjove modernist

 

Benny Andersen blev kendt som den sjove modernist - metaforernes legemester. Han kunne forvandle psykiske størrelser til ting, og personliggøre abstrakte begreber.

 

For os, der fulgte og studerede den danske litteratur i 1960’erne, var Benny Andersens digte yndede oplæsningsnumre. Han masserede det danske sprog og tog luften ud af Heretica-lyrikkens selvhøjtidelighed.

 

Det gennemgående greb i Benny Andersens humor er helt fra debutbogen sammenføringen af to forskellige sprogsfærer:

 

I nat fandt jeg min livsanskuelse,

og aldrig sov jeg så godt.

 

Livsanskuelse er bogsprog. At sove godt er hverdagssprog. En livsanskuelse er normalt noget, man læser sig frem til i en bog eller udtænker i fuldt dagslys, ikke noget man finder om natten.

 

Ved at pode hverdagssproget ind på bogsproget sigter Benny Andersen mod to effekter: humor og kritik. Humoren ligger i selve overraskelseseffekten. Kritikken består i, at det fine (livsanskuelsen) trækkes ned på hverdagsplan.

 

Den citerede passage står i digtet “Analyse” i debutsamlingen. Ved at kalde et digt “Analyse” etablerer Benny Andersen et nyt, tredje lag, hvorfra han ironisk kan betragte de andre lag.

 

Mens kritikken i de hidtil anførte eksempler har været rettet mod sproget, så finder eller opfinder Benny Andersen i de følgende digtsamlinger nogle mennesketyper, han kan drille, f.eks. “Den intellektuelle”, i Kamera med køkkenadgang (1962)

 

Han drak en symfoni

som vi andre drak kaffe,

endda uden at røre rundt.

 

Et verbum fra hverdagssproget (at drikke) kobles sammen med noget formodet eksklusivt (opera).

 

I “Hypokonder” i Den indre bowlerhat forbindes verber fra kropsfunktioner med substantiver, der har med holdninger at gøre:

 

Det flimrer for mit livssyn

jeg har trykken fra principperne

mit rygte har allerede kløet længe

 

I Portrætgalleri (1966) lader han i en kontaktannonce “et almindeligt stærkt verbum” søge et ord “at dele tykt og tyndt med”.

 

Sproglegen er morsom på en hyggelig måde. Forfatteren garderer sig med ironi. Den faste metodik sikrer mod overraskelser.

 

 

Et øh for meget?

 

Benny Andersen vandt et stort publikum for sig. Den indre bowlerhat toppede med 12 oplag + bogklub, i alt 31.300 eks. (jf. Borup Jensen, 1987:296).

 

Men blandt de professionelle læsere var der dem, der mente, at det var lige lovlig uambitiøst.

 

Torben Brostrøm sagde det diskret, men umisforståeligt, i sin anmeldelse af Det sidste øh, en digtsamling hvis titel han fandt “faretruende”. Digterens sproglige indfald var “her og der nok så spinkle”. Det var uklart, i hvilket omfang Benny Andersen selv kunne gøres ansvarlig for det, men hans metode “havde det uheldige held at være velegnet til pædagogisk demonstration af moderne lyrik, af hvordan man blander forskellige virkeligheder og ryster omkring med metaforerne.” (Inf. 23.9.1969; Brostrøm, 1975:57ff.). 

 

Steffen Hejlskov Larsen var mindre barmhjertig: “I panik bladrer man frem og tilbage for at finde nogle gode digte. Men mængden af slappe, flove uselvstændige digte er så stor, at man forbavses.” (Berlingske Aften, 23.9.1969).

 

Kritikeren og lyrikeren Keld Zeruneith kørte det store videnskabelige apparat i stilling over for et af Benny Andersen mest populære digte, “På høje tid.” Det er det med “da Alexander var på Cæsars alder, var han allerede den Store”. Zeruneith viser, hvordan digteren ikke tager de opstillede problemer om selvudvikling alvorligt, men lader det hele løbe ud i en ironisk grimasse. Det med Alexander kalder Zeruneith “noget lodret sludder, som om Cæsar kun havde haft én alder” (Zeruneith, 1976:92).

 

 

Børneleg med ord

 

Til sin sprogleg hentede Benny Andersen inspiration fra børnerim og -remser, som han på opfordring fra Jarl Borgen sad og læste systematisk på Dansk Folkemindesamling.

 

Ud af arbejdet kom Nikke Nikke Nambo (1963) med danske børnedigte og Lille Peter Dille (1964) med oversatte.

 

Benny Andersen interesserede sig både for de rim, der var skrevet for børn af voksne, og dem børnene selv havde udformet og som de voksne derefter havde noteret ned. Særligt fascineret var han af de såkaldte tælleremser (Ulen, dulen, dof), som han anser for “måske det mest originale udtryk for børns fantasi”.

 

I efterordet til Nikke Nikke Nambo sammenligner han remserne med lyriske eksperimenter.

 

 

Om at gå fra snøvsen

 

I forlængelse af disse studier i børns digteriske sprog udgav Benny Andersen børnebogen om Snøvsen, hvis udgangspunkt er en verbal vits: Hvem er det, de voksne hele tiden siger, de vil gå fra, når de går fra snøvsen? Eigil finder Snøvsen. Det er et lille rødbrunt væsen, der ligner en lang næse! Men på den næse sidder en mindre næse, som bevæger sig lidt. Snøvsen vil først ikke give sig til kende over for Eigil, for han er bange for, at han skal gå fra ham. Men det gør Eigil selvfølgelig ikke - og spillet er kørende.

 

Snøvsen og Eigil og Snøvsen og katten i sækken blev i øvrigt illustreret af Signe Plesner Andersen, kvinden, som gik fra Benny.

 

 

Svante - en genistreg

 

Som børnebogsforfatter blev Benny Andersen tilrettevist af 1970’er-kritikken. Han var ikke samfundsrelevant nok (jf. Borup Jensen, 1987:12).

 

Imod tidens patroniserende kritik forsvarede Benny Andersen sig med mild ironi. Det skete i Svantes viser (1972), som er forfatterskabets genistreg. Bogen bærer undertitlen En sanghistorie. Den består af 14 sange med melodier flettet sammen med historien om sangenes tilblivelse. Egentlig ville Benny Andersen have skrevet en roman om Svante, men han valgte en konstruktion med et udvidet rolledigt.

 

Sangene tilskrives Svante Svendsen, en svenskfødt ungdomsven af forfatteren: “Han betragtede mine digte med mild overbærenhed, hvad der nærmest måtte opfattes som venneros, når man tager i betragtning med hvilken kølighed han ellers betragtede lyrikere der var “hoppet på modernismens limpind.”” Svante havde mere respekt for Benny Andersen som musiker, og bad ham lejlighedsvis om at skrive melodi til et digt om Nina.

 

Fiktionen er altså, at vi i kernen af historien har en usædvanlig kvinde, Nina, som portrætteres og hyldes af en mand, Svante Svendsen, hvis ven, Benny Andersen, skriver melodier til digtene og fortæller historien om deres tilblivelse. Benny Andersen er i første omgang en figur i teksten. I anden omgang er han forfatteren bag det hele. På lignende vis er Svante Svendsen en tekstlig figur og samtidig den sanger der kom til at inkarnere figuren, Poul Dissing.

 

Konstruktionen giver Benny Andersen anledning til maksimal ironisk udfoldelse. Personerne taber stabilitet for øjnene af os. Vi er henvist til at forstå dem i deres relationer til hinanden. Teknikken er beslægtet med brugen af pseudonymer hos Søren Kierkegaard, hvis sprogsans og humor har inspireret ham (jf. Borup Jensen, 2003:57ff). En amerikansk germanist, Leonie Marx,1986, har i øvrigt analyseret Benny Andersens forfatterskab ud fra en eksistentiel synsvinkel, som underbelyser det danske vid.

 

Vittige i Svante-suiten er f.eks. de passager, hvor Benny Andersen fortolker Svante på en måde, som ligner de tolkninger, han selv har været ude for: Svante “tilhørte en personlighedspræget og stærkt individualistisk digtertype, som i dag viger mere og mere for samfundsvendte og kollektivt indstillede forfattere.”

 

Den opdigtede virkelighed, Benny Andersen skaber omkring Svante, giver ham mulighed for at placere en “ostemad” i en vise, hvori det hele fem gange meddeles, at “om lidt er kaffen klar.” Det var jo aldrig gået i et regulært kærlighedsdigt!

 

 

Frit udsyn

 

Efter det sidste modernistiske øh og genistregen med Svante løfter Benny Andersen blikket og skriver friere i flere retninger: filmmanuskripter, radiospil, erindringsprosa m.m.m. Også i digtene vinder en mere afslappet tone indpas. Han slår gækken løs i sin dekonstruktion af danske ordsprog. Den vittige telegramprosa afløses af en venligt snakkende brevstil. Lange prosadigte indlægges i digtsamlingerne - noget han efter fransk forbillede allerede havde praktiseret i debutsamlingen.

 

Benny Andersen turnerede med sine viser og vandt sympati for sit humane engagement i tidens store tema om mennesker på flugt.

 

Når Benny Andersen var gæst ved et oplæsningsarrangement, sad tilhørerne tæt med små smil på læberne.

 

Populariteten slog alle lyriske rekorder i 2002, da hans Samlede digte, en fed tryksag på mere end 1.000 sider, blev solgt i mere end 100.000 eksemplarer.

 

Benny Andersen syntes at forgylde alt, hvad han rørte ved. Små causerier fra dagen og vejen kunne trykkes som indbunden gavebog.

 

Det var i øvrigt karakteristisk for ham, at han forblev trofast mod den forlægger, der havde udgivet hans første digtbog - ligesom han bevarede venskabet med og venerationen for Halfdan Rasmussen.

 

Da Benny Andersen i 1991 blev bedt om at sammenstille et udvalg af sin yndlingshumor, gjorde han musikken til hovedtema og Halfdan Rasmussen til hovedleverandør. Det er spilleme ikke kedeligt bringer syv Halfdan Rasmussen-digte, som ikke alene handler om musik, men som er ordmusik på et plan, hvor Benny Andersen havde svært ved at være med.

 

I en samtale med Thorkild Borup Jensen i bogen Månens mærker (2003:65) sagde han:

 

Halfdan Rasmussen har altid stået mig nær, både som menneske og som digter. Det var simpelt hen sådan, at jeg i en lang periode undlod at skrive rimede digte for ikke at komme til at ligne Halfdan for meget.

 

 

Humor som holdning

 

I antologien om yndlingshumoren trækker Benny Andersen trådene tilbage til folkeeventyrene og troubadurer og fortællere som Bellman, Mark Twain, Evert Taube, William Heinesen og Storm P. Der er nok at tage fat på for kommende litteraturhistorikere med sans for det lette, som det er så svært at få hold på.

 

Det grundigste, der er skrevet om Benny Andersen, er Thorkild Borup Jensens Benny Andersen. Et forfatterskabsportræt, fra 1987. Bogen er så seriøs, at man forgæves spejder efter sider om digterens humor. Den mangel har Borup Jensen udbedret i samleværket Månens mærker fra 2003:260-78.

 

Humoren er grundholdningen i Benny Andersens forfatterskab, skriver Borup Jensen og viser, hvordan digteren udruller humorens teknikker og virkemidler: den diskrete distance, den barokke overdrivelse, ordspillene, blikket for det groteske, perspektivforskydningerne og ikke mindst det tolerante livsoverskud. Men som digtervennen Johannes Møllehave påpeger det i en anden artikel i bogen, så har humoristen Benny Andersen altid tænkt døden med: “Det er forår og alting skæres ned/ der beskæres i buskadser og budgetter/ slut med fordoms fede ødselhed/ vi begynder at træne til skeletter.” Men er denne dødsbevidsthed seriøs eller er den en del af et ironisk spil? Uden en analyse af ironiens former og funktioner kommer man næppe til en forståelse af humoren hos Benny Andersen.

 

 

Litteratur

 

Benny Andersen: Nikke, Nikke, Nambo og andre børnerim og remser & Lille Peter Dille og andre udenlandske børnerim og remser, Borgen, 1964; Samlet udgave 1998

 

Benny Andersen: Svantes viser. En sanghistorie,

Borgen, 1972; 2. udgave, 3. oplag, 1997

 

Benny Andersen: Samlede digte. Digte 1960-2001, 2. udgave, 1. oplag, 2002

 

Benny Andersen: Snøvsen og Eigil og Katten i sækken, 1967; 3. udgave, 1. oplag, 1989

 

Benny Andersen: Det er spilleme ikke kedeligt - et udvalg af Benny Andersens yndlingshumor, Fiskers forlag, 1991

 

Benny Andersen: Den hvide due. Tildragelser, Borgen, 2004

 

Thorkild Borup Jensen: Benny Andersen. Et forfatterskabsportræt, Borgen, 1987

 

Thorkild Borup Jensen (red.): Månens mærker. Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne, Forlaget Spring, 2003

 

Lene Bredsdorff: Halfdan. En biografi om Halfdan Rasmussen, Aschehoug, 2005

 

Torben Brostrøm: Ti års kritik. Prosa/Lyrik/Kritik 1965-74, Gyldendal, 1975

 

Torben Brostrøm: Men dansen den går - Litterære memoirer, Gyldendal, 1994

 

Leonie Marx: Sproget taget på ordet. En studie i Benny Andersens forfatterskab, Borgen, 1986

 

Keld Zeruneith: “Ironiens frygtløse distance”, i: Per Olsen (red.): Analyse af moderne dansk lyrik, 2, Borgen, 1976

 

Robert Zola Christensen: “Benny Andersen”: i: Anne-Marie Mai (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, 3, 2001.

 

 

©John Chr. Jørgensen