Først lagt op 10-10-2022; senest opdateret 12-10-2022 13:43

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Provinshygge. 1

Håndsrækning ovenfra. 1

Blandede bolsjer 1

“Nykøbing” 1

Danser med film.. 1

“Den gamle Kro” 1

Fortælleren i andedammen. 1

Bevidsthed om humor 1

Det irrationelle. 1

“En nitte” 1

Catcher in the Rye. 1

Litteratur 1

 

 

Provinshygge

 

Av, min guldtand (1957) er helt op i titlen lagt an på at more. Hvis humor konstitueres af modsætninger, så er “Av, min guldtand” en morsomhed, fordi en guldtand ikke burde kunne gøre ondt. Nu ved imidlertid alle, at en “guldtand” ofte er bygget oven på en rigtig tand, som kan gøre ondt. Dissekerer vi således titlen, kan morskaben gå fløjten. Og gør vi det for ofte, bliver tandmetaforen slidt, guld eller ej.

 

Forsiden på førsteudgaven af Av, min guldtand lover provinshygge med skæg og ballade: Arne Ungermann har tegnet en sovende politibetjent siddende på soklen til en statue af en gal tyr, som har betjentens kasket hængende på det ene horn.

 

Bogen er et bestillingsarbejde. P. H. Traustedt fra forlaget Hasselbalch var faldet for Panduros lette pen i novellen “Vi har kun eet liv”, som blev publiceret i Magasinet, 11.2.56 (optrykt i Panduro, 1973 og 1974). Han syntes, at det var lige det, folk behøvede i de sjælevridende efterkrigstider og ringede til Panduro og opfordrede ham til at skrive en bog. Traustedt kunne have henvist til den succes, Willy Breinholst og Finn Søeborg havde haft med deres første humoristbøger, men han var klog nok til at bede Panduro skrive videre i sin egen stil.

 

 

Håndsrækning ovenfra

 

Opfordringen fra Traustedt kom som en håndsrækning ovenfra til den frustrerede tandlæge Panduro, som efter debuten med en H.C. Branner’sk novelle i Politikens Magasinet i 1952 havde forsøgt sig i flere retninger, men igen og igen havde fået sine manuskripter i hovedet igen (jf. Panduro, 1987).

 

Ivrig efter udsigten til at få noget større ud i verden producerede Panduro de følgende måneder en række tekster, hvoraf de 22 blev udvalgt og sammenstillet med bistand fra forlagets konsulent, litteraten Jens Kruuse, der var ekspert i humoristbøger.  Han foreslog nogle justeringer, som fik bogen til at ligne en roman, og Panduro fulgte forslagene. De konkrete ændringsforslag kendes ikke, men de har utvivlsomt gået ud på at styrke fortællerens position, så han kom til at indtage rollen som sit eget livs fortæller (jf. Hesselaa, 1976:13 og Jørgensen, 1987:133).  

 

 

Blandede bolsjer

 

Slår vi op i bogen, finder vi en række korte afsnit alle med titler indledt med forholdsordet “Om” i den stil, som vi kender fra essaygenren: “Om rigdom”, “Om sladder” etc. Panduro kan gøre rubrikken familiær, “Om min morfar, generalauditøren”, eller lokal, “Om vores by”. Men han kan også gøre den psykologisk og filosofisk,” Om at være lige sådan” og “Om at være ensom blandt mennesker”. Tilsammen signalerer disse rubrikker blandede bolsjer, og lægger man dertil det opløste tekstbillede med de mange replikker, ser man sig på sporet af causeriet, en “tekst eller foredrag i en let, underholdende og ofte meget subjektiv stil”, som det defineres i Den Danske Ordbog.

 

Det særlige ved Panduros causeri er, at den skrivende hovedperson er gjort delvis fiktiv. Han er rigtignok tandlæge ligesom forfatteren og har en kone (konsekvent omtalt som “hun”) og to drenge ligesom han, men den øvrige familie er opfundet til lejligheden, hans adfærd er overdrevet, og stedet er sløret.

 

 

“Nykøbing”

 

Byen har træk af Esbjerg ved Vesterhavet og Osby i Skåne - begge steder havde Panduro arbejdet som tandlæge - men også af Ringsted, hvor han var vokset op. Vægten er ikke lagt på det autentiske, men på det typiske. En typisk dansk provinsby. På godt og ondt. Ligesom Gammelkøbing i Gustav Wieds Livsens Ondskab. Panduros by kunne have heddet Nykøbing.

 

 

Danser med film

 

Mens Wied borer sig så dybt ned i ondskaben, at nogle læsere stadig frastødes, danser Panduro sorgløst videre fra emne til emne — inspireret af tidens nye store medie, filmen.

 

I åbningsscenen sidder familien Danielsen ved bordet. De spiser frikadeller, som er blevet forkullede:

 

Jeg løftede hånden og ville jage gaflen i en frikadelle. Det var forgæves, gaflen smuttede, frikadellen svirrede gennem luften med en summen og smadrede en kakkel ude i køkkenet. (5)

 

Det er som en scene fra en familie-tegnefilm. En festlig overdrivelse hinsides al troværdighed.

 

 

“Den gamle Kro”

 

Senere i bogen er byen udvalgt til at være rammen om indspilningen af filmen “Den gamle kro”. Begivenheden giver fortælleren anledning til nogle overvejelser om godt og ondt:

 

Filmen var i mere end én forstand i sort og hvidt. De gode genkendte man på, at de smilede åbent og ærligt, de onde skulede og snerrede (en enkelt snakkede gebrokkent), så ingen ved sin fulde fem ville betro dem så meget som en femøre.

 

Denne filmverden synes fortælleren at han er nødt til at nuancere:

 

I vores by er det ikke helt så ligetil. Her kan godheden og ondskaben formumme sig på sælsom vis. Et menneske kan være godt den ene dag og ondskabsfuldt den næste.

 

 

Fortælleren i andedammen

 

Som en slags illustration hertil lader han sig overtale til at tage sit pæneste sommertøj på, hvorefter han bliver skubbet ned i Abbedens Dam:

 

Da jeg dukkede op, smukt draperet med andemad og åkander og med en snadrende and på issen, brølede instruktøren begejstret:

   - Bravo, glimrende, genialt, storslået, eminent, for satan! Fik De det, Mortensen. (71f.)

 

Det er overdrivelsen som virkemiddel både på det verbale og det visuelle niveau. Filmkomik. Hvis man ikke synes, at det er sjovt, kan det være, fordi det ikke er sandsynligt eller fordi man synes at man har set det før.

 

 

Bevidsthed om humor

 

Av, min Guldtand paraderer med teoretisk bevidsthed om humor. Hallhøj, en af fortællerens naboer, spørger en dag, om han ved, hvad en “pudsighed” er.

 

- En pudsighed, docerede han - er, når to inkommensurabler kontrasteres.

   Jeg fnisede ganske let for at bevise ham, at jeg var med på den.

   - En tyk mand og en tynd mand —

   Jeg lo hjerteligt.

   - En mus og en elefant.

   - Den kender jeg! sagde jeg. Og så slap jeg fra ham. (49)

 

En “pudsighed” er “humor“ i Harald Høffdings teori om Den store Humor, som kan rumme livets modsætninger.

 

 

Det irrationelle

 

Av, min guldtand rummer Panduros livsanskuelsesprogram udviklet af psykoanalysen: Mennesket er svagt, hjemsøgt af vilde drifter, og tilværelsen kan ikke bringes på rationel formel. Vi kan ikke gøre andet end at se det irrationelle i øjnene, og det er her kunsten kommer ind.

 

Fortælleren i bogen kan imidlertid kun sige disse ting, ikke vise dem. Der snakkes om irrationalitet. Men det irrationelle er ikke integreret historien.

 

Stilen ligger klar til det kommende forfatterskab: de korte, pointerede sætninger, brug af antiklimaks, overdrivelser, typiseret galskab (en skydegal baron osv.) og fortælleren som uheldig helt (som i episoden med andedammen) (jf. Jørgensen, 1987:135f).

 

Forlæggeren havde set rigtigt. Læserne kunne bruge noget underholdende læsning i en trist efterkrigstid. At Søndags-B.T. valgte at publicere tre af causerierne lige op til udgivelsen, lovede godt.

 

“En nitte”

 

Anmelderne var ganske vist forbeholdne. Politikens Carl Johan Elmquist stemplede bogen som “aldeles umorsom”, ”en elskværdigt forvrøvlet bagatel”; “hvad forlaget har villet med den, fatter man ikke” (“En nitte”, 18.10.1957).

 

I Berlingske Aften sammenlignede Hans Brix byen i Av, min guldtand med Gustav Wieds Gammelkøbing. Dog med det forbehold, at Panduro skød med “legetøjskanoner” og “fornærmede de færreste” (27.9.1957).

 

Men Av, min guldtand blev en salgssucces. 1. oplags 2.000 solgte bøger var nok til at få forlagsforretningen til at løbe rundt. Panduro blev berømt i Esbjerg. Den dominerende lokale avis, Vestkysten, ansatte ham som kommentator. Det passede ham fint, for han var godt træt af tandlægeklinikken.

 

 

Catcher in the Rye

 

Som forfatter havde han fået blod på tanden (ja, den var vandet!). Han var velorienteret i moderne amerikansk litteratur og lod sig rive med af bølgen efter Salingers Catcher in the Rye (1951). Det samme gjorde Klaus Rifbjerg, og på den måde gik det til, at Panduro og Rifbjerg fik deres prosagennembrud samtidig. Det skete med beslægtede 1. persons-romaner om unge følsomme mænd, der havde lyst til at sparke verden i røven: Rend mig i traditionerne og Den kroniske uskyld.

   Det hører med til historien, at de begge afviste at være direkte inspireret af Salingers roman. Rifbjerg erklærede, at han først havde læst den efter, at hans egen roman var blevet afleveret til forlaget (jf. Jørgensen & Olesen, 1974:136), og Panduro sagde, at han var mere inspireret af James W. Ellisons I’m Owen Harrison Harding, 1955, oversat til Ung mand i Michigan, 1956.

 

Hvorom alting er, fik de begge succes med deres romaner, og for Panduros vedkommende trak succesen Av, min guldtand med sig. Debutbogens samlede salgstal var i 1972 87.000 (Hesselaa, 1976:19 og 330).

 

Leif Panduros humor greb først rigtig fat, da han havde skabt sig en grund af alvor at operere ud fra, først i romanerne om de anti-autoritære unge, så i romanerne om de identitetssøgende mænd og endelig i tv-spillene om det truede borgerskab, alt sammen håndteret med et vanvid, der bobler mere farligt end det i debutbogen.

 

 

Litteratur

 

Birgitte Hesselaa: Leif Panduro. Romaner. Noveller. Journalistik, Borgen, 1987

 

John Chr. Jørgensen & Erik Olesen (red.): Omkring Den kroniske uskyld, Hans Reitzels forlag, 1974

 

John Chr. Jørgensen: Leif Panduro. En biografi, Gyldendal, 1987

 

John Chr. Jørgensen: “Teksten i livet - livet i teksten”, i: Thomas Bredsdorff og Finn Hauberg Mortensen (red.): Hindsgavl Rapport. Litteraturteori i praksis, Odense Universitetsforlag, 1995

 

Leif Panduro: Av, min guldtand, Hasselbalch, 1957; 2. oplag, 1962; Gyldendal, 1972

 

Leif Panduro: Den store bandit. Originaltræsnit af Seppo Mattinen, red. og forord ved Birgitte Hesselaa og John Chr. Jørgensen, Brøndums forlag, 1973

 

Leif Panduro: Den bedste af alle verdener. Noveller i udvalg ved Birgitte Hesselaa og John Chr. Jørgensen, Gyldendal, 1974

 

Leif Panduro: Bare det hele var anderledes. Noveller fra 1950’erne. Efterskrift ved John Chr. Jørgensen, Gyldendal, 1987

 

 

©John Chr. Jørgensen