Først lagt op 21-11-2022; senest opdateret 21-11-2022 17:18

Serien Humor i Danmark

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Sladder 1

Originalitet og klichéer 1

Causerier og kvinder 1

Damebrevkasser 1

At tænke sig. 1

Ultra-Short-Story. 1

Litteratur 1

 

 

Der er to gode grunde til at tage petitjournalistikken op her. Den ene er, at avisens humor erfaringsmæssigt ligger koncentreret her. Den anden er, at man kan have en formodning om, at det netop blandt petitjournalisterne vil lykkes at finde nogle af de kvindelige humorister, som vi hidtil næsten forgæves har spejdet efter; “næsten” dækker over Lise Nørgaard.

 

Petitjournalistik er ifølge Den Danske Ordbog “en form for journalistik der giver en let og uhøjtidelig fremstilling af mindre væsentlige begivenheder og emner.” Dens navn henviser til den mindre skriftstørrelse, som denne primært underholdende journalistik oprindelig blev trykt med.

 

Petitjournalistikken kunne i begyndelsen også være nyhedsmeddelende, men hvis nyheden var tilstrækkeligt bizar, rykkede man den ud af petitrubrikken og løftede den frem i avisen, eventuelt som “skandale”.

 

Petitstoffet kunne modelleres og flyttes rundt. I mange aviser fandt det med tiden sin særlige plads på bagsiden.

 

Politiken har siden grundlæggelsen i 1884 dyrket petitjournalistikken ved siden af den politiske journalistik og nyhedsjournalistikken. Peter Nansen, bladets journalistiske hoveddrivkraft i den første halve snes år, var en mester i petitjournalistiske påfund som for eksempel opdigtede interview med litterære modstandere og elegante teater-causerier om det, der foregik bag scenen og blandt publikum.

 

 

Sladder

 

Nansen havde tidligere arbejdet sammen med Herman Bang på Nationaltidende. Her fik Bang gennemtvunget en ordning, hvor han og Nansen belønnedes en krone ekstra for hver petitnyhed, de kunne præstere. Det blev til mange penge oven i de 150 kr., som de fik om måneden i løn. Bang havde udviklet en løbende brevstil, som gjorde al mulig snak og sladder brugbart. Det var noget, han havde lært sig efter franske modeller, da han tidligere korresponderede til Jyllands-Posten:

 

“”Marie Grubbe”s Forfatter, Jacobsen, siges at være meget syg og næsten opgivet af Lægerne”, skrev han. Jacobsen døde rigtig nok, men det var først syv år senere (Jyllands-Posten, 10.11.1878, Jf. Jørgensen 2003:23).

 

“Damernes Bang” kunne gå meget vidt i sine fingerede henvendelser til et kvindeligt læserpublikum: “Tusind Tak, Kjære Frue for Haren og Tak for de deilige Æbler, som naturligvis have smagt mig dobbelt godt - siden jeg ved at De selv har plukket dem”.

   Den indledning strøg han dog, da han lod artiklen genoptrykke i bogform i Realisme og Realister; jf. Jørgensen, 2003:29).

 

Blandt de danske genre-forbilleder for Bangs causerier var uge-kommentaren “Dit og Dat” skrevet af Erik Bøgh til Folkets Avis. Petitjournalistik var altså ikke noget, Politiken opfandt for Danmark.

 

 

Originalitet og klichéer

 

Ambitionen med den særlige Politiken-journalistik var, at selv den mindste nyhedsnotits skulle bære præg af originalt sprogarbejde.

 

Det var et krav, som kun folk af Nansens og Bangs format kunne honorere. Mindre ånder troede, at det var nok med poetiske omskrivninger som for eksempel, når en opgørelse over Tivolis besøgstal blev omskrevet til, at der var gået så og så mange tusinder “gennem tælleapparaterne” til “den gamle have” (jf. Paludan, 1939).

 

Skribenten troede sig original og følte sig som kunstner i det små. I virkeligheden sad han ved samlebåndet på en klichéfabrik.

 

 

Causerier og kvinder

 

Den causerende petitjournalistik blev adgangsvejen til pressen for kvindelige skribenter. Sofie Horten skrev brevformede artikler om kulturlivet i hovedstaden til Sorø Amtstidende i 1880’erne. Loulou Lassen charmerede sig til samtaler fra Paris til Dannebrog i 1890’erne.

 

De kvindelige journalister, som i dag huskes bedst, var forfattere ved siden af.

 

Edith Rode blev ansat på Berlingske Tidende i 1913. Hun havde på det tidspunkt en håndfuld prosabøger bag sig. I 1906 tildeltes hun som den første kvindelige forfatter Carl Møllers Humoristlegat. Før hun blev tilknyttet Berlingske Tidende, havde hun afsat små causerier til avisen. Hun bidrog til den faste rubrik “Dagens Historie”. Artiklerne kunne handle om vejr og vind - og forelskelse. Edith Rode var avisens kvindelige poet (jf. Kühlmann, 1991, 1999:89ff og Jørgensen 2013:28f).

 

Emma Gad havde siden midten af 1880’erne skrevet dagligstuekomedier. I 1915 knyttede

Cavling hende til Politiken. Hun skulle redigere nogle søndagssider kaldet “Dame-Tidende” og skrive kronikker om stof, der optog kvinder: hjemmets indretning, madlavning, selskabsliv, børneopdragelse med mere.

 

Hvad nogle først troede var et specialfelt, viste sig at være en hel livsverden. Det afgørende for Henrik Cavling og Politiken var, at der var læsere til dette stof. Og kvinder læste i stigende grad avis.

 

Emma Gad brugte sine Politiken-skriverier som springbræt til den præstation, som sikrede hendes eftermæle: Takt og Tone, 1918. Det er en etikettebog om æstetik og moral i hverdagsperspektiv.

 

Kvindernes petitstof var mere instruktivt og praksisrettet end mændenes. Var det også lysere i tonen? Ikke ubetinget.

 

 

Damebrevkasser

 

Med inspiration fra England udvikledes en ny bladgenre, damebrevkassen, som bestod spørgsmål fra læserne og svar fra redaktøren. Den oprindelig praktiske motivering gled hurtigt i baggrunden til fordel for underholdningsværdien. Læserne morede sig over de bramfri svar, redaktørerne gav indsenderne, der ofte var unge og enfoldige.

 

Edith Rode redigerede en brevkasse i Illustreret Familiejournal.

 

En ung pige spørger, hvordan hun skal føre sig for at vinde venner og veninder.

 

Edith Rode svarer, at hun ikke skal føre sig, men være naturlig og ligefrem. Hvis den unge læserinde har tid, så skulle hun tage og læse nogle bøger og blade, så hun har noget at tale med om eller bare lidt baggrund for at forstå, hvad de andre taler om.

 

Senere strammede Tove Ditlevsen skruen og rådede en 16-årig pige til at gå på en aftenskole og lære udtrykke sig “uden alle de hårrejsende stavefejl, dit lille brev er fyldt med” (Kühlmann, 2001:31 og 303).

 

I begyndelsen var damebrevkasserne ugebladsstof, men aviserne opslugte efterhånden alt det populære, herunder læserbrevenes underholdende naivitet og de kvindelige redaktørers afklapsning af deres åndeligt mindrebemidlede medsøstre.

 

I genrens korteste form ligner den en vittighed:

 

Hvordan lærer jeg at kysse

 

Jeg er en pige på 13 år med et meget stort problem. Jeg kan ikke finde ud af at tungekysse, og mine kammerater driller mig dagen lang. Kan De fortælle mig, hvordan man kan lære det?

Jytte

 

Svar: Når det omtrent er det eneste, man ikke har kunnet lære med statsstøtte under aftenskoleloven, vil jeg gå ud fra, at det skyldes at folk finder ud af det selv, når de bliver gamle nok. Så der er altså også håb for dig.

Lise Nørgaard

(Kühlmann 2001:91)

 

Lone Kühlman trækker linjerne op i brevkasse-antologien med Tove Ditlevsen-titlen Livet er ingen Strøgtur, 2002.

 

 

At tænke sig

 

Fra 1932 blev noget af Politikens petitstof samlet i rubrikken “At tænke sig”. Det drejede sig især om nonsens- og satire-journalistikken.

 

Nonsens-journalistikken var inspireret af britisk humor. I Danmark havde Aage Hermann opdyrket den til sublime højder i digtet “Græd ikke så aflangt, du grønne ansjos” (1917). I At tænke sig kunne nonsensjournalistikken tage form af uudgrundelige filosofiske spørgsmål som: Hvorfor hedder det cigar, når det hedder agurk?

 

Den kunne også iklæde sig verseformer, f.eks. limericks. Se dette om forfatteren til “Min Farmors Hus”:

 

Der var en forfatter Soya

af hvem man forventede Spøg af.

Man blev lidt perpleks

da han sa’, “Hun er heks!”

“Hvem?”

“Farmor!

“Hvis?”

“Min!” sagde Soya.

 

(Kragh, 2002:75)

 

Lyrikken har alle dage været velegnet til at præstere mest mulig mening på mindst mulig plads. Problemet er bare, at forståeligheden har det med at forsvinde under kompressionen. I den konservative presse havde Ærbødigst alias Viggo Barfoed løst problemet ved hjælp af skøre parodier som dette fødselsdagsdigt:

 

Naar Jeppe Aakjær fylder treds,

saa skjarer maanen veltilfreds,

mens gøgen pilrer med sit kuk

og hønen dulrer med sit kluk.

 

(Kristensen, 1958: 234)

 

I Politiken skabte Kumbel Kumbell alias Piet Hein en umiddelbart forståelig avisdigtgenre, som han kaldte gruk, en krydsning af grin og suk. De bedste gruk er blevet almeneje:

 

Den som kun

tar spøg for spøg

og alvor

kun alvorligt

han og hun

har faktisk fattet

begge dele

dårligt.

 

Linjerne huskes fordi de rimer og fordi de på et alment plan er sande. De er samtidig så specifikke og præcise, at de kunne stå som motto for en bog om humor.

 

At tænke sig tiltrak vittige hoveder med sans for korte former. Villy Breinholst meldte sig straks på redaktionen. Hvis hans “minutnoveller” var for lange, kunne “sekundnovellerne” måske passe ind. Men redaktionen valgte i stedet at divertere læserne med “Ultra Short Stories” af Hans Ditlev, som underskrev sig “Skelettet”. Han beherskede den logiske kortslutning, som At tænke sig svor til:

 

Ultra-Short-Story

 

Der var en Mand der Nytaarsaften besluttede, at fra i Morgen skulde alt være anderledes.

Men det blev ikke til noget.

For næste dag var alt anderledes.

Aa, ja.

Skelettet

 

(Kragh, 2002:72)

 

Ved siden af de filosofiske digte og fortællinger bragte At tænke sig parodier og satirer over fænomener i tiden. Da Siv Holm (pseudonym for Agnethe Thomsen) udsendte Jeg en kvinde, og Sverre Holm (pseudonym for georgjedde, forfatternavn for Georg Gjedde-Simonsen) fulgte op med Jeg en mand, reklamerede At tænke sig således for dem:

 

Siv Holm

Den kvindelige Mykle

JEG - EN KVINDE

trykket 200.000 gange af Stig Vendelkjær

Læs den før Deres mand

trykker

 

Sverre Holm

Den mandlige Fanny Hill

JEG — EN MAND

Læs den før Deres kone fyrer med den

 

Og NU

kommer

Fido Holm

de firbenedes georgjedde

JEG - EN HUND

der ærligt og frimodigt afslører sandheden om livet bag sirbuskene i Frederiksberg Have - med og uden hundetegn.

   Læs den før Deres nabos pudel!

 

Der er sket meget med den offentlige omtale af sexlivet, siden dette blev trykt i 1965. Det er næsten umuligt at forstå, at disse kåde reklametekster har kunnet virke frække.

 

Grunden til at jeg drager dem frem her, er at de øjensynlig er de eneste tekster skrevet af en kvinde i At tænke sig’s første 70 år. Det er godt nok mærkeligt. Mindre mærkeligt er det, at kvinden var Lise Nørgaard.

 

 

Litteratur

 

John Chr. Jørgensen: Jeg, kender Pressens Melodier … Herman Bangs journalistik, Forlaget Ajour, 2003

 

John Chr, Jørgensen: Journalistik med stil. Fra klassiske nyheder til fortælling, Forlaget Ajour, 2007

 

John Chr. Jørgensen (red.): De tålte mosten. 39 kvindelige journalister, Forlaget Ajour, 2013)

 

Hans Flemming Kragh: ATS gennem 70 år, Politikens Forlag, 2002

 

Tom Kristensen: “Nogle digtere i døgnet”, i:

Harald Mogensen m.fl.(red.): Bladet. Festskrift til Niels Hasager, Gyldendal, 1958

 

Lone Kühlmann: Mod og vilje. Portræt af Edith Rode, 1991; Aschehoug, 1999

 

Lone Kühlmann: “Forord” til Livet er ingen strøgtur. Damebrevkasser gennem 75 år. Aschehoug, 2002

 

Jacob Paludan: “Petit-journalistik”, i: Mandens Blad, 1939; optrykt i: Poul Hammerich: Skæg & Spot. Humor i Danmark, Fiskers Forlag, 1988

 

 

©John Chr. Jørgensen