Først lagt op 19-12-2022; senest opdateret 22-12-2022 12:44

Serien Humor i Danmark

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Sort humor 1

Dr. Strangelove. 1

Kannibalisme. 1

Overskridelsen bliver normen. 1

Buketten til båren - død og smil 1

Kortet til buketten - død og incest 1

Om at skide i egen rede. 1

Kyniker for herren. 1

Litteratur 1

 

 

Sort humor

 

Sort humor defineres i Den Danske Ordbog som en humor, der “på en absurd eller grotesk måde udnytter fænomener der normalt anses for meget alvorlige, fx død, krig og vold, til at vække modtagerens latter og eftertænksomhed”. Det er en meget ambitiøs og kompleks definition, som både rummer emnerne, måden, de behandles på, og virkningen af dem. Ordbogsopslaget vil gøre den sorte humor spiselig.

 

Sort humor kom ind i dansk fra omkring 1960 (jf. Jarvad,1990). Tidligere havde man brugt udtrykket galgenhumor. Det definerer ordbogen som en “tilkæmpet humor i en vanskelig situation”. Mere bastant er det den humor, man kan mobilisere med udsigt til døden. Som da Heinrich Heine på dødslejet sagde: “Gud vil tilgive mig - det er hans metier” (Malmkjær, 1996:52).

 

 

Dr. Strangelove

 

Et tidligt eksempel på brugen af “sort humor” stammer fra Information 23.4.1966: “Farcen har udviklet sig til syg komik og sort humor som i dr. Strangelove”. Scenen i Stanley Kubricks film fra 1964, hvor den ærke-amerikanske officer rider på en atombombe, mens han svinger med sin cowboyhat, oplevedes som et grænseoverskridende billede på krigsliderlighed. Det står som et eksempel på destruktiviteten som underholdning.

 

“Sort humor” brugtes i begyndelsen især om film. Chabrols filmkunst med dens mange billeder af ondskab i borgerskabet var fyldt med sort humor.

 

Undertiden betyder “sort humor” bare “absurd humor”: I Ionescos skuespil Den skaldede sangerinde (opført 1950) sidder et ægtepar og venter i deres stue. Uret slår. 17 slag. Her overskrides intet tabu.

 

Nogle gange er der både tale om tabu-overtrædelse og absurditet. Et berømt eksempel herpå er en scene i Bunuels film Frihedens spøgelse (1974), hvor en gruppe mennesker af det pæne borgerskab sidder omkring spisebordet på hver sin wc-kumme. Det mås man ikke. Det er grinagtigt absurd. Billedet er på en gang uforglemmeligt og hurtigt udtømt.

 

 

Kannibalisme

 

”Sort humor” er indlånt fra fransk “l’humour noir.” Ifølge Wikipedia er begrebet udmøntet af surrealisten André Breton 1930’erne. Hans skelsættende Anthologie de l'humour noir fra 1940 førte den bevidst grænseoverskridende litteratur tilbage til Swifts A modest proposal (1730), hvori forfatteren fremlægger, hvad han kalder et beskedent forslag til at forhindre, at børn af fattige forældre i Irland bliver en byrde for deres forældre eller land og for at nyttiggøre dem for samfundet. Forslaget går ud på, at man spiser nogle af børnene. Swift har også nogle tilberedningsforslag. Tabuet er kannibalisme og metoden er ironi, en fremstillingsform, hvor man siger det modsatte af det, man mener, men på en sådan, f.eks. overdreven, måde, at man alligevel bliver forstået (jf. Bredsdorff, 2011:11ff).

 

Andre sorte humorister i André Bretons antologi er

Poe, Baudelaire, Dali og Kafka. Sidstnævntes Forvandlingen (1915) om en mand, der vågner op forvandlet til en skarnbasse, bliver normdannende for modernismens sort-humoristiske skildringer af borgerskabets underliv, fra Ionescos Næsehornet (1960), hvor indbyggerne i en by er under dyrisk forvandling, til Panduros Kannibaler i kælderen (1962), hvor en parcelhusfamilie har dunkende og gnaskende gæster i kælderetagen. Panduro publicerede samme år en novelle, “Uro i forstæderne”, hvori han lader et kollektiv af pæne mennesker fortælle om, hvordan de slog en tilflytter ihjel, fordi de mistænkte ham for at være kannibal - hvorefter de åd ham (Panduro, 1974:62ff og Jørgensen, 1973:123ff).

 

 

Overskridelsen bliver normen

 

Efter modernismens indtog i 1960’erne blev litteraturens tabu-overskridelser så almindelige, at normbruddet kan siges at være blevet ny norm og den sorte humor en fremherskende stiltype. Fra og med romanen Marts 1970, hvor kronprinsesse Margrethe indleder et forhold til den svenske statsminister Oluf Palme, var Klaus Rifbjergs forfatterskab én lang provokation, i symbiose med pressen og medierne.

 

Uden sans for sort humor vil hele forfatterskaber være lukket land for læserne.

 

 

Buketten til båren - død og smil

 

Den Danske Ordbog er inkluderende over for begrebet “sort humor”. Opslaget vil vise, hvordan begrebet kan bruges uden at aktivere den moralske forargelse, som lurer på det.

 

Den, der skriver morsomt om død og begravelse, er ikke nødvendigvis en kynisk spradebasse. Han kan også være en opmærksom iagttager af menneskers blufærdighed, når de forsøger at kommunikere om døden. Også på denne indre front har Rifbjerg bidraget til udvikling af den sorte humor.

 

I romanen Arkivet (1967) erfarer hovedpersonen Rane, at hans morbror er død. Ranes mor har bedt ham om “at lægge en buket på hendes broders båre.” Han spekulerer på, hvordan den “båre” ser ud. Han har fået at vide, at han skal købe buketten i en blomsterforretning og aflevere den på hospitalet. Men bare det at købe buketten volder ham problemer. Da han står i blomsterforretningen spekulerer han på, hvad han skal sige, da “blomstermanden” spørger: “Hvad skulle det være?”

 

Hele ti forslag til svar farer gennem Ranes hoved. Forskellige logikker bryder sammen. At en død mand skal have blomster, er et kors for tanken. At det er hans mor, der har bedt ham købe blomsterne, er irrelevant for blomsterhandleren, som den barnlige Rane omtaler som blomstermanden.

 

Det skal være til at lægge på en båre eller ved en båre. Det er til en død mand. Det er til en mand, der er død. Det er min morbroder, der er død og han skal have nogle blomster. Jeg skulle gerne have nogle blomster til min døde onkel. Jeg skal lægge nogle blomster på onkel Valdemar. Min mor har bedt mig købe for 25 kroner blomster til min døde onkel. Min mor vil gerne have jeg lægger en buket blomster på hendes bror, der er død. Der er en død mand, der skal have nogle blomster af mig. Hvad for nogle blomster skal man købe, når de er, der er død?

 

Det er sort humor af den introverte art. Bestillingen bliver mere og mere vanvittig jo mere Rane involverer sin onkel Valdemar. Men vanviddet forbliver inde i Rane. Han besvarer “blomstermanden”s spørgsmål ved at pege på nogle rustfarvede krysantemum og spørge, hvad de koster, og manden fortæller ham det, og så beder han om for femogtyve kroner.

 

 

Kortet til buketten - død og incest

 

I Erling Jepsens roman Med venlig deltagelse (2006) får hovedpersonen, forfatteren Allan, besked om, at hans far død. Der har været et anspændt forhold mellem dem. Allan rejser ikke til faderens begravelse i Sønderjylland. Han nøjes med at sende en blomst. Inden han går ind i blomsterforretningen prøver han at finde ud af, hvad der skal stå på kortet. Han opgiver at finde den rigtige formulering og går bare ind i butikken og oplyser sin fars navn og adressen på kirkekontoret.

 

- Hvem er det fra? spurgte blomsterpigen.

   - Fra Frida, Charlotte og Allan, sagde han.

   Hun skrev navnene ned og spurgte:

   - Og hvad skal der stå?

   - Hvad er det mest almindelige? ville han vide.

   - Det kommer an på, sagde hun. - Er det et nærtstående familiemedlem eller en bekendt?

   - Nærmest det sidste, sagde han.

   Det var godt hun ikke bad om hans eget efternavn, så hun kunne se det var det samme som afdødes. Så ville hun nok have undret sig.

   - “Med venlig deltagelse”, sagde hun. - Det er det mest almindelige, hvis det kun er en bekendt.

   - Så er det det der skal stå.

   Og det kom der til; han syntes det lød helt rigtigt. For det var sådan det var, med venlig deltagelse.

 

Man kan synes, at udtrykket “med venlig deltagelse” virker køligt, når talen er om ens far. Men Allans far har i Allans øjne været et monster. Han har ligget på sofaen med Allans søster, og Allan har afsløret dette incestforhold i sin skuespilkunst og sine bøger.

 

Scenen skifter til Allans barndomshjem i Sønderjylland. Med hjælp fra Allans bror Asger sidder Allans mor og gennemlæser kondolencebrevene og kortene. Da hun kommer til kortet fra Allan, er hun overrasket, ikke som læseren måske tror, over formuleringens kølighed, men over dens varme.

 

 - Hvor er det smukt, sagde hun. - Det havde jeg ligegodt ikke regnet med (…) Der havde også været andre kort, der stod det samme på, men her så det ligesom smukkere ud.

 

Forventninger - håb og frygt - styrer tolkningerne.

Læseren forstår moderens behov for at få genoprettet normaliteten. Men den fortsatte romanhandling viser, at det er ønsketænkning.

 

 

Om at skide i egen rede

 

Allan rejser ned for at besøge sin mor og bror. Hans ry på hjemegnen er ikke det bedste. Han er blevet en kendt forfatter, men hans humor er speciel - den skåner ingen, siger de. Han bryder med reglen om, at man ikke må skide i egen rede:

 

Han havde vist drevet det til noget ovre i København, siger en af vennerne. Moderen måtte være stolt af ham?

 

 - Det er jeg skam også, sagde hun. - Selv om jeg nu også synes han er hård ved os. Han finder altid det værste.

 

Hvortil vennen svarer: - Det gør de forfattere, det er jo det, de lever af.

 

De er slet ikke så dumme i forfatterens Sønderjylland!

   Romanen ender i det kulsorte. Allan har fået den ikke helt skøre idé, at nogen har hjulpet hans far af med livet. Han går grundigt til værks. Han må ned til faderens lig. Over for graveren på kirkegården tilstår han, at han har det svært med de ting, han har skrevet. Det skal du ikke have, siger graveren, der er såmænd ikke mange her der læser det! Underforstået: Det hele kører på rygtebasis. En køn trøst!

 

Broderens kommentar til Allans roden rundt i faderens død: “Med venlig deltagelse, jo tak, godmorgen!“

 

 

Kyniker for herren

 

Erling Jepsen er prototypen på den sorte humorist. Det sorte ligger ikke bare i emnevalget: incest, død og begravelse, men også i holdningen: den groteske stædighed.

 

Hver gang man som læser tror, man har ramt bunden, er der en ny bund. Erling Jepsen er en kyniker for herren. Han følger Gustav Esmanns devise fra Den kære Familie om, at de mere kloge narrer de mindre kloge. Jepsens kunstneriske kup består i, at han drejer ironien indad mod den kloge forfatter, som ikke er så klog endda.

 

 

Litteratur

 

Thomas Bredsdorff: Ironiens pris, Gyldendal, 2011

 

André Breton: Anthologie de l'humour noir, Éditions du Sagittaire, 1940

 

Gustav Esmann: Den kære Familie, Philipsen, 1892

 

Pia Jarvad: Nye ord i dansk 1955-1998, Gyldendal, 1999

 

John Chr. Jørgensen: Leif Panduro. Radio. Film. Teater.TV, Borgen, 1973

 

Poul Malmkjær: Udødelige ord, Centrum, 1996

 

Leif Panduro: Den bedste af alle verdener. Noveller i udvalg, 1974

 

Erling Jepsen: Med venlig deltagelse. Roman, Gyldendal, 2006

 

Klaus Rifbjerg: Arkivet. Roman, Gyldendal ,1967

 

Klaus Rifbjerg: Marts 1970. Roman, Gyldendal, 1970

 

 

©John Chr. Jørgensen