Først lagt op 10-02-2023; senest opdateret 11-02-2023 11:08

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Ægte humorist 1

Alle snyder hinanden. 1

Smil saa! 1

Digter på togrejse. 1

Digterens kampmiddel 1

Klassisk komedie. 1

Skæve smil 1

Reklamens magt 1

Didaktisk onanist 1

Parasitterne. 1

Min Farmors Hus. 1

Litteratur 1

 

 

Ægte humorist

 

Carl Erik Soya (1896-1983) var en ægte humorist i den forstand, at han skrev fortællinger, hvis primære formål var at få læseren til at le eller i hvert fald smile.

 

Soya var meget bevidst om sin genre og sine virkemidler. Fortællingerne skulle virke her og nu. De blev typisk trykt i avistillæg som Politikens Magasinet. Evigheden måtte vente.

 

 

Alle snyder hinanden

 

Hvis læserne ikke kunne forvente stor kunst af Soya, så kunne de i hvert fald regne med en vis portion kynisk indsigt. Fortællingernes morale er ofte den fra Gustav Esmann kendte om, at de mere kloge narrer de mindre kloge (Den kære Familie). Hos Soya får den en ekstra misantropisk drejning med “Alle snyder hinanden” (Gruesen i Parasitterne).

 

 

Smil saa!

 

I samlingen Smil saa! Udvalgte humoristiske Fortællinger, som udkom i hele tre oplag i det humorhungrende år 1944, handlede flere af teksterne om evnen til at manipulere med andre - og med sandheden.

 

En af fortællingerne bar titlen “Den satiriske novelle”, og undertitlen lød “En satirisk novelle.” Hovedtitlen henviste ikke til genren den satiriske novelle, men til en bestemt satirisk novelle, som hovedpersonen skulle til at skrive. Undertitlen var en genrebetegnelse.

 

 

Digter på togrejse

 

Det lyder mere indviklet, end det er. Situationen i historien er den, at en digter er sidder i toget fra København op til familien i sommerhuset i Holte. Han er trediverne og har haft en vis succes, som har sat sig på sidebenene. Aktuelt har han dog en lille nedtur: Han har forgæves forsøgt på af afsætte et manuskript til sin forlægger.

 

Over for ham i kupeen sidder to fnisende unge piger, som vil kunne stimulere hans selvfølelse. Han skriver en lille billet til den mest indladende af dem om, hvornår hun vil kunne møde ham i København. Da hun står af i Lyngby, efterlader hun et skriftligt svar: “Spis et kilo borsyre”. Underforstået: Du er for fed. Det er fortællingens første pointe. Den oppustede digter bliver punkteret.

 

 

Digterens kampmiddel

 

Da han desillusioneret returnerer til sommerhuset, kommer han til at tænke på digternes privilegerede middel til at vende et nederlag til en sejr: At skrive en ny historie. Han går straks i gang med at forfatte en satirisk fortælling om en fed borgermand, der kommer ind i en kupé, hvor der sidder to fnisende piger. Det er fortællingens anden pointe: Digteren lukrerer på sit nederlag.

 

Fortællingens tredje pointe er, at digternes kritik af borgerskabet i virkeligheden er en omformning af den kritik, der kan rettes mod dem selv. Satiren er en afværgemanøvre, en flugt fra sandheden.

 

Men da det jo er en digter, Carl Erik Soya, der påpeger alt dette i en fortælling, står digtekunsten sejrrigt tilbage.

 

Fortællingen giver mening, men er den morsom?

 

 

Klassisk komedie

 

Situationen med de to unge piger i kupéen er en klassisk komediescene. De spiller digtermanden et puds. Meget overraskende er det ikke, og det kan højst fremkalde et lille medvidende smil på læserens ansigt.

 

I monografien Soya (1966:161) henregner Niels Birger Wamberg “Den satiriske novelle” til en gruppe af fortællinger om mennesker, der forsøger at “sprælle sig ud af deres hverdagsnet”. Det lader sig høre. Digterborgeren prøver at løfte sig op til et kærlighedseventyr. Men med titlen “Den satiriske Novelle” peger teksten på det genreperspektiv, som har været anlagt her.

 

 

Skæve smil

 

Soyas humoristiske fortællinger kalder på skæve smil. Teksterne er letløbende og letlæste og interessante ved deres moralske diskussioner. Men som humoristisk skrivekunst er de matte.

 

“I de smaa Historier løber han Faren for at virke grel, griset, grumset, for a sige det kort”, skrev Frederik Schyberg i sin anmeldelse af Smil saa! (Politiken, “Den lille humor”, 24.10.1944).

 

Mange af historierne er “under hans nuværende kunstneriske Niveau, “ konstaterer Schyberg og hentyder dermed til Soyas aktuelle succeser med romanen (Min Farmors Hus, 1943) og skuespillet (To Traade, Det kgl. Teater, 1943).

 

Nogle af historierne i Smil saa! klassificerer Schyberg som “Soyaske i negativ Forstand”. Det er dem, hvori ”hans tænderskærende Mistænksomhed over for Mennesker kvæler Humoren.”  

 

 

Reklamens magt

 

Da Mogens Knudsen og Orla Lundbo i 1965 skulle løfte én af Soyas fortællinger ud til antologien Humor fra Danmark, faldt valget på “Diernisses Haareleksir” fra Smil saa!

 

Det er en historie om reklamens magt. Generalkonsul Diernisse, en producent af et middel mod hårtab, slår sig op på advarslen “Pas på ikke at spilde noget af eliksiren på steder hvor De ikke ønsker hår!!!”

 

Da han senere selv begynder at miste håret, bruger han uden held sit eget middel og forsøger derefter at vende fiaskoen til en succes med reklameteksten “Bibringer håret et smukt og ejendommeligt farveskær.”

 

Generalkonsulen er, med egen betegnelse: en selvmæt mand. Hans motto er: “For selv at få råd til at købe de gode varer, må man sælge andre de dårlige.” Ordspillet er søgt og mottoet utroværdigt.

 

 

Didaktisk onanist

 

I de store formater er humoren mindre anstrengt - i det omfang den findes. Sytten (1953-54) handler om en ung mands sexuelle debut, hans udvikling fra onanist til skørtejæger. Den er fortalt som en velsitueret ældre herres erindringer, og alene det lægger en dæmper på morskaben. Registret er nærmest didaktisk som i en lærebog. Først skal han af med onani-besættelsen. Her får han bagvendt hjælp af en KFUM-leder, som vil onanere med ham. Den unge mand bliver chokeret, da han ser KFUM-mandens lem. Det ser ud, som om det er betændt. “Smil kun, læser!” indskyder fortælleren og forklarer, at han var en relativt uskyldig ung mand, der dengang ikke forstod, at KFUM-manden havde krænget ”præputium” tilbage og at “sygdommen” var den blåligrøde farvning af “glans” (Soya, 1, 1962:186).

 

Hvis læseren har smilet ved dette, er det et bedrevidende smil. Godt hundrede sider længere fremme lykkes det for den unge mand at komme i seng med en kusine. “Jeg var ikke mere onanist”, jubler han (Soya, 2, 1962:122). Men et par dage efter er det slut med kusinens velvilje. Hun vil ikke mere. Hun mumler: “Syn’s du egentlig der var noed ve’et?”. Det var første gang nærværende Sytten-læser slog en latter op.

 

Den unge mands idealisering af kærligheden trækkes ned på jorden, og herefter går han efter alt spiseligt. En stuepige (“Ka’ du mer endnu, Petersen?”). En husbestyrerinde (“Nu ska’ du faneme få, din heks!)”. En tilfældig pige i en togkupé (“Nu igen! Du er vel nok en værre en”). Replikkerne har humoristisk overrumplingseffekt. Man mærker, at forfatteren kan noget særligt som dramatiker.

 

 

Parasitterne

 

Soyas bedste skuespil, Parasitterne (1926), er en moralsk lignelse om snylteri. Mægler Gruesen og hans kone snylter gnæggende på deres logerende. For at få fingre i en arv ombringer de en formodet millionøse med rottegift. Da ugerningen bliver afsløret, vender ægtefællerne brodden mod hinanden. Fru Gruesen stikker brødkniven i maven på hr. Gruesen, så ingen andre kan få ham. Foruden at handle om nedrigt pengebegær er stykket et stort kærligheds- og jalousidrama. Det er så grotesk-makabert, at man ikke kan lade være med grine. Gysets grin.

 

 

Min Farmors Hus

 

Prosaens pendant til mægler Gruesen er farmoren i Min Farmors Hus (jf. Wamberg, 1966:48). Hendes program er slægtens fortsættelse gennem Sørmand. Hun er parat til hvad som helst - selv mord - for at forhindre andre i at komme til fadet.

 

Sørmand er kun 5 1/2 år gammel, da han mister sin mor. Han bliver midlertidigt anbragt hos farmoren, som lærer ham at se på verden med sit kyniske blik. Hun er som heksen i folkeeventyret.

 

”Heheh, smiskede Farmor og strøg mig over kinden med sin kolde, krogede pegefinger. Det lille mandfolk holder nok af penge.”

 

Efter halvandet år i hendes eventyrhule hentes Sørmand op i lyset igen af faderen, som i mellemtiden har mistet sin nye brud, muligvis ved farmoderens mellemkomst (Wamberg, 1966:52). Historien om, hvordan den lille dreng bliver mere røget end farmoren er speget, kalder på mange medvidende smil. Min Farmors Hus er både som kunst og som humor på et højere og mere raffineret niveau end Sytten og Smil saa!

 

Som morbid replikkunstner - og misantropisk humorist - var Soya i slægt med Gustav Wied. Han vedkendte sig villigt slægtskabet (Wamberg, 1966:92).

 

 

Litteratur

 

Mogens Knudsen og Orla Lundbo (red.:) Humor fra Danmark, Carit Andersens Forlag, 1965

 

Frederik Schyberg: “Den lille humor”, Politiken, 24.10.1944

 

Soya: Smil saa. Udvalgte humoristiske Fortællinger, 1944; L&R 2019

 

Soya: Sytten, 1-3, 1953-54, to bd. Borgen, 1962

 

Soya: Min Farmors Hus. Et tidsbillede, 1943; L&R 2018

 

Soya: Parasitterne, indleveret til Det kgl. Teater 1926, udgivet i bogform hos Levin og Munksgaard 1929, premiere i “Det sociale Teater” 1931, opført på Det kgl. Teater 1945, genudgivet i bogform Borgen 1996

 

Niels Birger Wamberg: Soya, Borgen, 1966

 

 

©John Chr. Jørgensen