Først lagt op 21-02-2023; senest opdateret 21-02-2023 17:40

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Humor er mere end sjov. 1

Ironien skaber distance. 1

En Blixen-kartograf 1

Teorien om ironien. 1

Humoren er saltet 1

Mister grebet 1

Humor i praksis. 1

Humoristen Blixen. 1

Litterær sjofert 1

Vejen om Kierkegaard. 1

Gys på høloftet 1

Snubletråde. 1

Meta-humor 1

Litteratur 1

 

 

Humor er mere end sjov

 

Humor er det blik, hvormed vi ser på verden. I sin opfattelse af humor som en livsanskuelse var Karen Blixen på linje med filosoffen Harald Høffding.

I bogen om Den store Humor (1916) definerede Høffding humoren ved dens rummelighed, dens evne til at favne modsætninger (jf. “Humor i Danmark”, kap.19).

 

Ved siden af den store humor fandtes ifølge Høffding den lille humor, f.eks. det ironiske udfald.

 

 

Ironien skaber distance

 

Mens humoren er favnende, skaber ironien distance.

 

En dansk litterat, Ivan Z. Sørensen, har fundet ud af, at Blixen kunne svinge mellem humor og ironi. Hendes sindrige arrangementer med fortællere inden i fortællingerne skaber afstand. Hun favner vidt, men distancerer samtidig.

 

 

En Blixen-kartograf

 

Ivan Z. Sørensen, født i 1949, cand.mag. & mag art. i religion og nordisk litteratur virkede i en årrække som dansk lektor ved Firenzes Universitet, inden han returnerede til Danmark og blev museumsinspektør på Karen Blixen Museet, hvor han bl.a. holder foredrag om Karen Blixens humor i “Syndfloden over Norderney”.

 

Mens Ivan Z. Sørensen boede i Italien, kortlagde han i samarbejde med sprogforskeren Ole Togeby “Vejene omkring Pisa”, en fortælling af Karen Blixen, som viste sig at være spækket med kulturminder i form af malerier, litterære værker og geografiske lokaliteter. Formålet var ikke at dokumentere forfatterindens lærdom, men at trænge længere i betydningen af det, der sker i fortællingen. Med sans for selvironi kaldte Sørensen og Togeby deres kortlægning “Omvejene til Pisa” (2001).

 

I umiddelbar forlængelse af Pisa-turen afdækkede Sørensen på egen hånd spor af malerkunst og verdenslitteratur i fortællingerne “Heloïse” og “Ehrengard”. Denne dette essay, som han kaldte “Gid De havde set mig dengang” (2002), sluttede med et kapitel om “Karen Blixens humor”. I betragtning af emnets væsentlighed, humor som livsanskuelse, var kapitlet skuffende kort.

 

 

Teorien om ironien

 

Kapitlet viste sig heldigvis bare at være et springbræt til en ny Blixen-bog, som landede en snes å r senere, “Blixens humor” (2021). Støttet til Thomas Bredsdorffs banebrydende “Ironiens pris” (2011), lancerer Ivan Z. Sørensen her en teori om en stor ironi.

 

“Man kan sagtens være ironiker og humorist, til hver sin tid eller samtidig, afhængigt af situationen”, siger han og fører bevis for påstanden på en måde, som korrigerer Høffdings teori og nuancerer forståelsen af Blixens praksis. Samtidig er han imidlertid ved at opløse begreberne.

 

 

Humoren er saltet

 

“Humoren er saltet i Karen Blixens fortællinger”, siger Sørensen med en vending, som H.C. Andersen bruger om sine eventyr (jf. “Humor i Danmark”, kap. 8). Humorens kraft kommer af at “anskue situationen her og nu, inklusive sig selv og de andre, fra distancen - det vil sige forståelsens, refleksionens gebet.” Forudsætningen for at forsone sig med ulykker og tab er, at man kan bringe sig på afstand af dem.

 

 

Mister grebet

 

Vil det sige, at ironien er forudsætningen for den store humor? Det bliver aldrig klart. Der er for meget elastik i Sørensens begreb om distancering. Halvvejs inde i afhandlingen mister han grebet om fremstillingen. I stedet for at nuancere og eksemplificere hovedbegreberne om humor og ironi går han over til at skrive essays om Blixens relationer til Georg Brandes, Shakespeare og Hannah Arendt. Meget interessant alt sammen, men ikke strengt nødvendigt her.

 

Hvis man vil tage humoren alvorligt, er der brug for en mere bogholderagtig holdning emnet. I en bog som denne burde der være et sted, hvor Blixens forskellige udsagn om humor blev registreret og sammenlignet.

 

 

Humor i praksis

Med “Syndfloden over Norderney” som eksempel kunne Sørensen have påvist, hvordan humoren fungerer i praksis. Han er inde på det i optakten, hvor han gengiver en anekdote:

 

Josef og Maria og det lille Jesusbarn er (ifølge Mathæusevangeliet) på flugt til Ægypten. I en pause undervejs siger Josef til den hellige jomfru: “Oh, mit søde, lille Hjerte, kunde Du ikke bare et Øjeblik lukke Øjnene og tænke dig, at jeg var den Helligaand?”

 

Anekdoten udlægges således af Sørensen:

 

Det er ikke en glad ægtemand og nybagt far der siger disse ord. Det er en frustreret mand der er blevet tilsidesat ved at have fået påduttet en stedfortræder i sengen. Men det kræver et vist kendskab til Bibelen at fange pointen. Og den er, som det generelt gælder vitser, baseret på sammenstød mellem to aspekter, her det i kristendommen allerhøjeste, inkarnationen, og det allerlaveste, kønsdriften. Et religiøst og et sekulært “point of view” støder sammen og fremkalder smil eller latter - hvis læseren vel at mærke kender Bibelen og i øvrigt har humoristisk sans, dvs. kan distancere sig, hæve sig over og på én gang rumme og begribe begge synspunkter.

 

Det er en fin udlægning, som gør det klart, hvorfor ikke alle ler på de samme steder under Blixen-læsningen. At forstå en “uartig” hentydning forudsætter, at man har viden og sind til det.

 

Sørensen sætter herefter Blixens joke, den lille humor, ind i sammenhæng med forfatterskabets overordnede eksistentielle motiver og underbygger herved teorien om den store humor (med ironi?) hos Blixen.

 

 

Humoristen Blixen

 

Sørensen flytter fokus over på et personlighedstræk hos Blixen, hendes sans for humor. For at bevise, at hun har en sådan anfører han, at “humor, morskab og fornøjelse, er ord som hun ustandselig tager i munden”. Her kunne han have fortsat med en systematisk behandling af Blixen-udsagn om humor eller bedre: have grebet tilbage til eksemplerne på humor i “Syndfloden over Norderney”.

 

 

Litterær sjofert

 

Hvilken status har denne sætning fra fortællingens optakt: “Heinrich Heine, som besøgte Badestedet, mente, at den vedholdende Fiskelugt, som hang ved pigerne i Norderney, i sig selv var nok til at værne deres Dyd”. Er det andet og mere end en løsrevet litterær sjofert? En Blixen-forsker skriver, at Blixen måske har valgt badestedet Norderney, fordi Heine kom der.  Stor anstrengelse for en lille stinker! (Langbaum, 1964:70).

 

 

Vejen om Kierkegaard

 

Men i stedet for at følge sporene ind i teksterne drejer Sørensen af og vælger vejen tilbage til Søren Kierkegaard. Det er ikke en tilfældigt valgt vej. Sørensen får noget ud af at betræde den. Han finder ud af, at Blixen ligesom Høffding takker nej til Kierkegaards himmelske evighed. Der findes ingen på forhånd fastlagt mening med tilværelsen. Den enkelte må selv forsøge at skabe mening gennem eftertanke- og fortælling.

 

 

Gys på høloftet

 

“Syndfloden over Norderney” kunne igen være eksemplet. Her sidder fire personer på et høloft og venter på en redningsbåd, som måske ikke kommer. Imens de venter, fortæller de deres livs historier. En ældre herre, en kardinal, opfordrer dem til at fortælle deres livshistorie frimodigt og uden bagtanker. Selv viser han sig at have myrdet den, han giver sig ud for at være. “Ikke på dit ansigt, men på din maske vil jeg kende dig”, siger han, da det bliver hans tur. Han er kardinalens kammertjener, Kaspersen, oprindelig skuespiller.  Afsløringen er historiens overraskelsesmoment. Det er til gys, ikke grin.

 

 

Snubletråde

 

Karen Blixens humor ligger ikke og gnistrer på tekstens overflade, som man oplever det i Andersens eventyr.  Blixens vid gemmer sig i et rodnet, som sender snubletråde op. “Hvad pokker var nu det?” tænker man, når man kommer til at træde i en af dem. Så har man opdaget en ny spidsfindighed, måske et nyt mønster, som kræver opmærksomhed. Så må man genlæse nogle sider.

 

Denne særegne læseoplevelse har med Blixens indirekte meddelelsesform at, altså det at hun opererer med flere fortællere og med små indlagte historier. “Hvem er det nu, der hæfter for dette udsagn?” tænker man. “Er det alvor eller spøg?” Ironien ligger og lurer på det hele. Men den kan ikke være styrende; “der er ikke nogen stor ironi”, siger en af Ivan Z. Sørensens teori-kilder: Villy Sørensen i sin artikel om humor i Brøndums Encyklopædi, 3. udgave, 1999.

 

 

Meta-humor

 

Der findes også et lag i Blixens fortællinger, hvor man åbent taler om fornøjelser, morskab, glæde og grin.  Til sidst i “Syndfloden over Norderney” siger kardinalen alias skuespiller Kasparsen, at han er så gammel, at han har lært at grine igen, når djævelen griner ad ham. “Hvad nu, hvis alt, hvad mennesker ellers kalder Fornøjelser, er at betragte som en Forudanelse om, en Forsmag paa denne ene store Glæde? Saa er det da en Kunst, som er værd at lære.” Det er ikke humor, men meta-humor. Men Ivan Z. Sørensen burde sætte lys på også dette tekstlag i en ny udgave af Blixens humor.

 

 

Litteratur

 

Liselotte Henriksen: Blixikon. Blixen fra A til Å, Gyldendal, 1994

 

Karen Blixen: Syv Fantastiske Fortællinger. Med découpager a Dronning Margrethe II. Billedvalg og efterskrift af Frans Lasson. Gyldendal, 2002 i

 

Robert Langbaum: Mulm, Stråler og Latter. En studie Karen Blixens Kunst, Gyldendal, 1964

 

Ivan Z. Sørensen og Ole Togeby: Omvejene til Pisa, Gyldendal, 2001

 

Ivan Z. Sørensen: “Gid De havde set mig dengang”. Et essay om Karen Blixen, Gyldendal, 2002

 

Ivan Z. Sørensen: “Karen Blixen fra distancen”, kronik, Information, 4.7.2003  

          

Ivan Z. Sørensen: Blixens humor, Upress, 2021

 

Villy Sørensen: “Humor og ironi”; 135f i Peer Bentzen m.fl.:  Brøndums Encyklopædi, Aschehoug 3. udg. 1999.

 

 

©John Chr. Jørgensen