Først lagt op 01-03-2023; senest opdateret 01-03-2023 17:25

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Traditionen fra Bang. 1

Øjebliksbilleder 1

Børnenes egne regler 1

Herman Bang på besøg. 1

Klædt som en abekat 1

Hovedstaden i Paris. 1

Uventet kønsbestemmelse. 1

Et lille fæ.. 1

Bangs stilideal 1

Finpudsede historier 1

Litteratur 1

 

 

Traditionen fra Bang

Fra Herman Bang udgår en tradition for elegant erindringskunst med vittige replikker. I bogen De elegante har jeg berettet om et af hans galgenhumoristiske glansnumre, “Kunstrejse paa Bornholm” (Jørgensen, 2018:30ff).

 

Til rækken af Herman Bang-inspirerede forfattere hører Agnes Henningsen, som i erindringsbindet Letsindighedens gave (1943) skildrer et bizart besøg, hun som ung håbefuld skribent aflagde hos excentrikeren Bang (JCJ:2018: 48ff).

 

Det var, som om Bang ved sit blotte nærvær skabte en elektrisk atmosfære, hvis spændinger pludselig kunne finde udløsning i latterkaskader. Et eksempel på det finder man i Edith Rodes erindringsmesterværk De tre smaa Piger (1943), hvor Herman Bang er til stede både in persona og i stilen.

 

 

Øjebliksbilleder

 

I 22 små øjebliksbilleder genskaber Edith Rode (1879-1956) sin barndomsverden i det københavnske højborgerskab. Faderen var læge, hofmedicus og titulær professor. Familien residerede i Store Kongensgade nær Amalienborg. På spadsereturene i kvarteret skete det, at livlægen og hans døtre mødte kongen i egen person. I et af bogens billeder er Edith Rodes to mindre søstre uenige om, hvor mange gange man skal neje, når kongen hilser på en!  Og det er mere end en detalje. Det er et spørgsmål om velopdragenhed. Der var ting, man måtte, og ting, man ikke måtte.

 

 

Børnenes egne regler

 

Det almindelige i erindringsbøger fra borgerskabets verden er, at det er forældrene, specielt faderen, der svinger taktstokken. I Tre smaa Piger, er det moderen, der dirigerer. Det vil sige hun: forsøger på det, for børnene skaber deres egen musik.

 

De er ikke interesserede i de fornemme dukker og dukkehuse, de får forærende.

 

Ud af deres fantasi skaber de en verden med egne regler: “vel maatte de ikke lege Skib ved at springe paa Spisestuestolene som var Dæk, men det var kun i de Voksnes Verden, at det var Synd, i Barneverdenen regnedes det ikke for noget” (Rode 1943; 1961:11f)

 

Edele, den ældste af pigerne, kommanderer, mens Lulu, den næstældste, styrer. Og den yngste, Sacha, udgør besætningen. Derfor kan moderen ikke sætte Edele til at lege skib alene. Børnenes egne regler overtrumfer forældrenes. Kampen om reglerne afstedkommer megen morskab.

 

En dag bebudes en gæst, som ingen kender reglerne for, Herman Bang.

 

 

Herman Bang på besøg

 

De små piger kan høre, at det er noget særligt.

De melder sig som tilskuere sker ved middagsbordet dagen forinden. Der udspiller sig en dialog med indlagte misforståelser:

 

Moderen sagde ved Middagsbordet: - Fru X har skrevet til mig og bedt mig tale med Herman Bang om Velgørenhedsforestillingen. Han kommer i Morgen Eftermiddag.

 

Faderen sagde: - Han er klædt som en Abekat - saa talte de om noget andet.

 

Men Lulu sagde lidt efter: - Maa jeg være inde, naar Hr. Mand Bang kommer.

 

Moderen sagde smilende:

 — Hun tror, han hedder Mand Bang!

 

Faderen sagde:

 — Herman er et navn, han hedder Herman Bang, Mor sagde ikke Hr.

 

 — Maa jeg ogsaa være inde, naar Lulu maa? - sagde Sacha.

 

 — Hvorfor hedder han ikke Hr.? spurgte Lulu opmærksomt.

 

Moderen sagde: — Hr. er ikke noget man hedder, det er noget man er.

 

 — Far er - men du er ikke! sagde Sacha.

 

Edele vilde forklare noget om, at han altsaa hed Hr. Herman Bang, men gjorde det ikke, for hendes Tanke var helt fortabt i, hvad Faderen havde sagt: Han er klædt som en Abekat.

 

 

Klædt som en abekat

 

Børnene tager de voksnes ord for fuldt pålydende - og misforstår dem:

 

Edele spekulerer på, hvordan et menneske kan være klædt som abekat. Hun bryder sig ikke om at se ham.

   “Hun skal - sagde Lulu - skal hun ikke, Mor? Og maa vi saa faa de røde Kjoler paa med Sløjferne?”

 

De voksne misforstår også børnene: Moderen tror, at det er forfængelighed, der holder Edele tilbage. Men pigerne skal som noget naturligt være til stede, når der kommer fine gæster. I øvrigt mener moderen, at gæsten hellere vil se på de fem hvalpe, som familiens russiske moppe er nedkommet med.

 

 

Hovedstaden i Paris

 

Edele, som er konstitutionelt bekymret, giver sig nu til at spekulere på, hvad den fremmede herre mon vil sige. “- Aah, han vil for Eksempel spørge dig om, hvad der er Hovedstaden i Paris”, svarer moderen rask. Edele opfatter dette som alvorligt ment. Hun synes, det er flovt, at hun ikke kan besvare spørgsmålet. Søstrene kan ikke hjælpe hende. Lulu foreslår, at hun skal sige, at hun ikke ved det. Sacha kommer salt i såret: “uh, hvor er det flovt — naar du er saa stor!”

 

Dagen efter, da Herman Bang kommer, bliver pigerne kaldt ind. Edele er skuffet og lettet på samme tid. Bang er ikke klædt som en abekat, men som en fin herre.

 

Overraskelse er basis for megen humor, og her er afstanden mellem virkelighed og fantasi overrumplende:

 

Hun havde troet, at han vilde have et Par smaa røde Bukser paa og en lille Snorefrakke og vilde se paa hende med stikkende Blik under meget Buskede Bryn og fare frem og raabe:

 — Hvad er Hovedstaden i Paris?

 

 

Uventet kønsbestemmelse

 

Men der skete ikke noget i den retning. Som moderen havde forudset, ville Herman Bang meget gerne se hundehvalpene. Lulu løftede dem en for en op af hundekurven og rakte dem til Herman Bang “idet hun hver Gang drejede dem en Omgang og kyndigt meldte: - Det er en Han - det er en Hun - det er en Hun - det er en Han, og det er ogsaa en Han.

   Moderen og Herren brast i Latter - aah, hvor de lo.

 — Og de tre smaa Piger stod og saa forbavset og lidt forbløffet paa dem - Lulu med rynket Pande, for hun var bange for, at det var hende, de lo ad. Det var det på en måde også, men det var hendes uskyld over for det kønslige.

 

Digteren tog en for en hvalpene op til sin kind og kyssede dem. Derefter satte han sig på hug og kyssede Sacha, og så sagde han farvel og gik.

 

Lulu var en smule misfornøjet. Hun var blevet overladt til underholdningen. Sacha var også utilfreds: “først kyssede han alle Hvalpene - sagde hun grædefærdigt - og saa kyssede han mig.”

 

 

Et lille fæ

 

Edele er glad, fordi han ikke spurgte hende, hvad der var hovedstaden i Paris. Moderen ler og siger:

 

 — Paris er jo selv en Hovedstad, dit lille Fæ.

 

Edele bliver oprørt over at have været udsat for, hvad hun mener er en fælde.

 

Lulu støtter hende på sin vis: “Paa den Maade er der virkelig ingen, der ved det.”

 

Sacha griber moderens sidste replik og forstørrer den:

 

 — Jo, der er, sagde Sacha og gned stadig forbitret Kysset af sin Mund. - Men hun er et rigtigt Fæ.

 — Det siger Mor selv!

 

Og sådan slutter dette lille dagligstuedrama om Herman Bangs besøg uden, at gæsten selv citeres for en replik. Han er katalysator for et spil mellem forældrene, især moderen, og børnene - og mellem børnene indbyrdes.

 

 

Bangs stilideal

 

Det er Edith Rodes kunst vise spillet uden at forklare mere end det absolut nødvendige. Hun gør det tydeligt, hvem der siger hvad (“Faderen sagde”, “Moderen sagde”), men hun overlader det til læserne at tolke replikkernes skævheder og misforståelser. Dermed lever hun op til Herman Bangs fine stilideal uden at reproducere hans dårlige praksis - “at frembringe den yderste illusion af bevæget liv” uden at det bliver “vanskeligt at finde ud af, hvad der tales om, og hvem af de mange, der taler” (jf. Herman Bang, 1890, Amalie Skram, 1887).

 

 

Finpudsede historier

 

De små erindringsbilleder blev først publiceret enkeltvis i Familie-Journalen, hvor Edith Rode var brevkasseredaktør fra 1937, og i Berlingske, som hun havde været tilknyttet fra 1913. Publikationsformen var en medvirkende faktor bag bogens kunstneriske originalitet. Forfatteren finpudsede hver enkelt historie, så den hvilede i sig selv.

 

Hun pålagde sig selv den disciplin at undgå jeg-formen, selvanalysen og de mange sammenbindende årsagsforklaringer, som er karakteristiske for erindringsgenren.

 

Efter succesen med De tre smaa Piger (5 oplag. 10.000 ekspl., 1948) skrev Edith Rode også almindelige erindringer. I første bind, Der var engang. Et kig tilbage (1951) fortæller hun, hvordan legen med stolene, som jeg omtalte i begyndelsen af denne artikel, var opstået ved, at hun efter en sommerferie savnede havet, en forklaring, som forskyder interessen fra den poetiske leg til Ediths psyke. Mens vi får forklaringen på alting, bliver sproget løsere og humøret mindre boblende.

 

Da De tre smaa Piger blev udsendt som Tranebog i 1961, nåede oplaget op på 26.000. Bogen havde fået status som en erindringsklassiker med de bedste litterære anbefalinger: “en række besjælede genrebilleder af tre barnesinds fællesverden, genoplevet med en klarhed, som om de mellemliggende halvthundrede aar var for een dag at regne, og dog samtidig opfattet som noget uendelig fjernt, helt uden for tiden” (Mogens Knudsen, 1957:242).

 

En litteraturhistoriker sammenlignede Edith Rode med Otto Rung og andre forfattere med erindringer fra klunketiden og fastslog, at “luften i Edith Rodes stuer er muntrere end atmosfæren i de mandlige hovedstadsdigteres boudoirer” (Niels Birger Wamberg, 1980:303f.).

 

Til munterheden hører verbale indfald som tiværtilfælde, som altså ikke skyldes Bamse og Kylling, men Sacha og Edith Rode.

 

 

Litteratur

 

Herman Bang: “Impressionisme”, i: Tilskueren, 1890:692ff. Optrykt i: Jørgen Elbek, Dansk litterær kritik, Gyldendal, 1964

 

John Chr. Jørgensen: “Rynkefri prosa - Lone Kühlmann om Edith Rode”, kap. 24 i Dansk sagprosa, 2020

 

Mogens Knudsen: “Edith Rode”, i: Ernst Frandsen og Niels Kaas Johansen (red.):  Danske Digtere i det 20. Aarhundrede, 1, Gad, 1957

 

Lone Kühlmann: Mod og vilje. Portræt af Edith Rode, Aschehoug, 1999

 

Edith Rode: De tre smaa Piger, Gyldendal, 1943; 6. oplag, 1961

 

Amalie Skram til Herman Bang, 2.12.1887, i: Janet Garton (red.): Amalie Skram. Brevveksling med andre

nordiske forfattere, C.A. Reitzel, 2005

 

Niels Birger Wamberg: “Københavner-forfattere”, i: Torben Brostrøm og Mette Winge (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, 1, Gad, 1980

 

 

©John Chr. Jørgensen