Først lagt op 08-03-2023; senest opdateret 08-03-2023 16:48

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Skadefryd er også en glæde. 1

Den perfide kritiker 1

Forvrængende og sarkastisk. 1

Stegt i eget fedt 1

Ironi fra ende til anden. 1

Fejl i sprog og stil 1

Meningen med nedrakningen?. 1

Sadisme og elegance. 1

Litteratur 1

 

 

Skadefryd er også en glæde

 

Humor anses med rette for et alment gode. Humor er godt for forfatterne, når de skal skrive, og det er godt for læserne at have humoristisk sans, når teksten skal forstås. Humor fremmer forståelsen - og godheden?

 

Næh, ikke nødvendigvis. Når vi tænker efter, ved vi udmærket, at ikke alt det, vi griner af, tilhører godhedens rige. Børn, der ser Disney-tegnefilm, griner af dyr, der driller og piner hinanden. Voksne, der ser Gøg og Gokke-film, morer sig over, at vennerne hele tiden kommer galt af sted. Skadefryd er også en slags glæde.

 

Et sted i den litterære fødekæde morer publikum sig over at se forfattere nedgjort: i anmelderiet. Skriv en perfid nedrakning af en kendt kunstner og du har offentlighedens - jublende eller forargede - opmærksomhed.

 

 

Den perfide kritiker

 

Med lidt starthjælp fra Den Danske Ordbog kan vi definere perfiditeter som udspekulerede nederdrægtigheder, som på en ondskabsfuld, bevidst forvrængende og eventuelt sadistisk måde sætter nogen i et dårligt lys eller på anden måde skader vedkommende; især om ytringer.

 

Kai Friis Møller (1888-1960) var en perfidiens mester. Han skrev i Ekstra Bladet og Politiken. Nogle af de mest perfide anmeldelser lod han optrykke i bogform. Blandt dem var en legendarisk maltraktering af forfatteren, kritikeren og højskolelæreren Jørgen Bukdahls værk “Mellemkrigstid” 1-2 (1941-42). Det blev anmeldt i Ekstra Bladet 17.1. og 14.-21. juli, 1942, og anmeldelsen blev optrykt i To Løver og andre Landsmænd i 1943.

 

 

Forvrængende og sarkastisk

 

Anmeldelsen var lagt an på at udstille og forhåne Bukdahl.

 

Overskriften var bevidst forvrængende: “Den skjulte Bukdahl”. Den var dannet ud fra titlen på en af Bukdahls bøger: Det skjulte Norge, 1926.

 

Også forfatterens navn forvrænges. Anmelderen udvikler et nedsættende begreb: “Et stykke Bukdahleri”. Anledningen er en passage i Bukdahls bog om de tyske ekspressionister:

 

De fleste af de nævnte er byfødte, og Hovedparten af deres Emner er gennemvævet med Proletarmystik eller det ensomme desillusionerede Menneskes Trængsler over (?) ikke at kunne falde til i Samfundet og som (!) derfor søger Forløsning i Ønskedrømmes Verden.

 

Det er Friis Møller, der har indsat parenteserne med spørgsmålstegnet og udråbstegnet. Kan man virkelig sige “Trængsler over”? Ledsætningen, der begynder med “som”, er uklart tilknyttet. Friis Møller synes ikke, at han behøver at argumentere. Enhver forventes at kunne se, at der er noget i vejen med de sætninger.

 

Anmelderen mener, at teksten burde oversættes til dansk, og som om det ikke var sarkastisk nok, tilføjer han “eller maaske allerbedst til tysk”.

 

 

Stegt i eget fedt

 

Friis Møller slår gækken løs. Bukdahls ord vendes konsekvent mod ham selv. Han bliver stegt i eget fedt.

 

Bukdahl forklarer, at hans historiske værk denne gang kun spænder over en periode på fem år. Heraf kan man, stadig ifølge Bukdahl, udlede, at det drejer sig om et værk af format. Da han derefter erklærer, at et sådant format kræver mod af den, der skal udfylde det, kan ironikeren Friis Møller ikke holde sig i skindet: “Lad det straks være sagt, at Hr. Bukdahl har dette Mod: han fylder det med hvad som helst”.

 

Anmeldelsen er en opvisning i ironi og sarkasme anvendt på en perfid måde.

 

Hver gang forfatteren puster sig op, punkterer anmelderen ham med hån og spot.

 

 

Ironi fra ende til anden

 

Den ironiske tone sættes i anmeldelsens første linjer:

 

Opdageren - eller Opfinderen - af det skjulte Norge og det indre Danmark har benyttet den af Krigen fremkaldte Pause i hans Virksomhed som Ekspeditionsleder til at gaa paa Opdagelsesrejse i sit eget dunkle Indvortes. Det foreløbige Resultat af denne Dybdeboring, som nu fremlægges for Offentligheden, er en Samling Optryk af gamle Avisartikler fra Stavanger Dagblad, København og Quod Felix, der inklusive de sentimentalt tilbageskuende Kommentarer passende kunde være lanceret under Varebetegnelsen “Den skjulte Bukdahl”. I et sjældent forekommende Anfald af Beskedenhed har Autor imidlertid valgt den neutralere Titel Mellemkrigstid (…)

 

Anmelderen pådutter først forfatteren en titel (“Den skjulte Bukdahl”), som han dernæst ironiserer voldsomt over (“Dybdeboring”,” Optryk af gamle Avisartikler”). Endelig præsenterer han den mere neutrale titel, som forfatteren selv havde valgt “i et sjældent Anfald af Beskedenhed”. Selv når forfatteren gør noget rigtigt, sættes handlingen ind i en negativ sammenhæng.

 

Anmeldelsen slutter med, at Friis Møller rejser tvivl om grunden til, at Bukdahl i syv år indstillede sin kritikervirksomhed og blev “Forsamlingshusenes Mand i Danmark”. Bukdahl selv forklarer handlingen som udtryk for patriotisme. Friis Møller siger, at det

var “Fiaskoen med hans konfuse Skrift om Esajas Tégner”. Og så ironiserer han over betydningen af Bukdahls skrivepause:

 

Tænk engang - i hele syv Aar ingen ny Bog af Jørgen Bukdahl. Dèr kan man se: Mellemkrigstiden har trods alt haft sine smukke Perioder, som man blot ikke skønnede tilstrækkeligt paa, mens Tid var.

 

 

Fejl i sprog og stil

 

Hårdest rammer anmeldelsen dér, hvor den påpeger rene sprogfejl.

 

Der er f.eks. fejl i ordenes tal:

 

Bukdahl skriver “et Essays” og “dette Essays”. At der er to forekomster, viser, at der ikke er tale om en trykfejl.

 

En kontamination som “han hører til et af de mennesker”, behøver man kun ét eksempel på.

Forfatteren sammenblander “han hører til de mennesker” og “han er et af de mennesker” (jf. Jørgensen, 1999:132).

 

Kritik af stilen kan ikke på samme måde bygge på et objektivt grundlag. Friis Møller taler om Bukdahls “dilettantiske stil, der nærmest tager sig ud som en Lægprædikants improviserede Lirumlarum, refereret af yderligere en læg Tilhører, som oven i købet er ordblind.” Det fælles for disse angrebspunkter er den manglende faglige kompetence (“dilettantiske”,”Lægprædikant”,”improviserede Lirumlarum”).

 

Friis Møller må gribe dybt ned i samfundslagene for at finde modsvarigheden til Jørgen Bukdahl: “litterær Produkthandler” og “Spildindsamler”.

 

 

Meningen med nedrakningen?

 

Hvorfor skrev og genoptrykte Kai Friis Møller denne nedrakning af Jørgen Bukdahl?

 

Anmeldelsen havde næsten ingen nyhedsværdi.

 

Kritikeren havde et par år forinden anmeldt forfatterens Det europæiske Menneske under overskriften “Det skandinaviske Umenneske” og dér karakteriseret Jørgen Bukdahl som en “folkelig Foredragsholder i overnaturligt Format, med Hovedet fuldt af Grødebund og Gromuld tilsaaet med Flinteskærver” (Jørgensen, 2018:93).

 

Det hele var set og sagt før. Det handlede ikke om at fortælle om en ny bog. Det var rå underholdning, en ulige gladiatorkamp mellem en skarpt bevæbnet cand.mag. fra København og en sprogligt hjælpeløs provinsstudent. Bukdahl var udset til at spille rollen som prügelknabe.

 

Dette foregik under 2. Verdenskrig, og Kai Friis Møller brugte et mere tidssvarende billede om disse kampe i åndslivet. Han beskrev dem som krige, hvor det gjaldt om at finde de svageste led i modstanderens formationer og så sætte ind dér med dybe kolonner. I tilfældet Bukdahl var der lutter svage led (Kristensen, 1960:13).

 

 

Sadisme og elegance

 

Kai Friis Møllers Bukdahl-anmelderi er så lidenskabeligt ondsindet, at det kvalificerer sig til betegnelsen sadistisk. Kritikeren fortsætter med at nedgøre Bukdahl, selv om pointerne for længst er drevet igennem. Han nyder at pine ham - og indbyder læserne til at deltage i handlingen. Nogle vil gøre det under henvisning til, at det bare er for sjov. Andre vil sige, at Bukdahl selv har optrådt øretæveindbydende og ikke har krav på skånsomhed. De færreste vil kunne sige sig fri for at sidde tilbage med en dårlig smag i munden, når de har grinet af. Jeg har behandlet disse etiske problemer i bogen Perfide portrætter. Og hvis man vil studere de mere flatterende sider af Kai Friis Møllers anmelderi, kan jeg henvise til min bog om De elegante.

 

 

Litteratur

 

Gregers Dirckinck-Holmfeld: Tør - hvor andre tier. En krønike om Ekstra Bladet, 1, Ekstra Bladets Forlag, 2003

 

Kai Friis Møller: To Løver og andre landsmænd, Povl Branner, 1943

 

John Chr. Jørgensen: Sprogblomster i spinatbedet. En bog om kritikersproget, Fremad, 1998

 

John Chr. Jørgensen: De elegante. Portræt af elleve danske prosaister, Forlaget Spring, 2018

 

John Chr. Jørgensen: Perfide portrætter og andre etiske problemer i kulturjournalistik, Forlaget Spring, 2018

 

Tom Kristensen: “Forord” til Kai Friis Møller: Udvalgte essays 1915-1960, Hans Reitzel, 1960

 

 

©John Chr. Jørgensen