Først lagt op 16-03-2023; senest opdateret 16-03-2023 13:30

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Forfatteren der kom ud i lyset 1

Mellem fejekost og skrivemaskine. 1

Privatbreve - og dog. 1

Vittig brevstil 1

Humor på trods. 1

Skrivesituationen. 1

Omdrejningspunktet 1

Litteratur 1

 

 

Forfatteren der kom ud i lyset

 

“Hun benyttede sig som en af de få kvindelige forfattere i sin samtid af humoren,” skriver Susanne Knudsen i På knæ for livet. En biografi om Halfdan Rasmussen og Ester Nagel (2018).

 

“Hun” er Ester Nagel, der i mange år stod i skyggen af ægtefællen Halfdan Rasmussen. Men med Susanne Knudsens udgivelser er der blevet kastet lys på forfatterskabet.

 

En første frilægning af Ester Nagels liv og værk foretog Knudsen i forbindelse med afhandlingen Imellem - skidt og skrift, som hun i 1988 forsvarede for den historisk-filologiske doktorgrad ved Universitetet i Bergen, hvor hun virkede som dansk lektor.

 

 

Mellem fejekost og skrivemaskine

 

Afhandlingen handler om de problemer, danske kvindelige forfattere midt i 1900-tallet havde med på en gang at skulle passe hjemmet (“skidt”) og følge deres kunstneriske impuls (“skrift”).

 

Centralt i afhandlingen står Tove Ditlevsen, Sonja Hauberg og Ester Nagel. Susanne Knudsen opsøgte Nagel, som var den eneste stadig levende af de tre. Hun kunne fortælle, at der på Det kongelige Bibliotek eksisterede en omfangsrig brevveksling mellem hende og Tove Ditlevsen. Den var særlig intens i 1950’erne.

 

 

Privatbreve - og dog

 

Det er privatbreve, men af den art, som man i brevforskningen kalder halvåbne. Det vil sige, at andre end brevmodtageren forudsættes at læse med. Det drejer sig i første omgang om venindernes ægtefæller.

 

Ud over at være venindebreve udmærker brevene ved at være kollegiale. De to veninder har fælles faglige problemer med forlæggere, redaktører etc.

 

Til det kollegiale hører en faglig stolthed: Når de vil vise sig frem som forfattere, må de også gøre noget ud af stilen i deres indbyrdes korrespondance.

 

Brevene viste sig da også at kunne læses som litteratur. De udkom i 1986 i bogform med titlen Husmor og skribøse. Nagel skrev forord og Knudsen efterord. Udgivelsen var resultat af et samarbejde mellem en forfatter og en forsker. Ester Nagel havde tidligere forgæves prøvet at gøre sine forlæggere interesseret i brevvekslingen.

 

 

Vittig brevstil

 

Ester Nagel havde et tidligt opdaget talent for at skrive morsomme breve. Allerede mens hun var i lære som defektrice på et apotek, blev der lagt mærke til hendes brevstil. Og Tove Ditlevsen noterede flere gange, at Ester Nagel var så fuld af vid, at brevene burde kunne udgives med fortjeneste:

 

Når vi engang begge er døde og meget berømte (jo, det bliver man, når man er død), så vil vor interessante og opbyggelige korrespondance kunne udgives og sælges til betryggelse for vores børns alderdom (12.3.1952).

 

Børnene spillede en stor rolle i Nagels breve. En Tivoli-tur, hvor datteren skulle på wc 10 minutter, før toget gik, og hvor sønnen blev borte på Hovedbanegården fem minutter før afgang, skildres som en begivenhed, der kunne “tæres på i mange måneder efter” (23.7.1952).

 

Og her er et eksempel på Nagels billeddannende og kritiske humor. Bemærk pointeringen med træskoene:

 

Og så har jeg været til cocktails-selskab hos Informations redaktør, mr. Seidenfaden. Der stod, at man skulle møde i absolut daglig påklædning. Det rettede jeg mig nu ikke efter, jeg var bange for at blive betragtet som lidt for meget af en original, hvis jeg ankom i lange bukser med mosejord i opslagene og hønsefoder på bagdelen og så satte træskoene i entreen (14.10.1952).

 

Citatet indeholder en mild satire over Informations chefredaktør, Erik Seidenfaden, som forestiller sig, at alle bladets medarbejdere går rundt i præsentabelt tøj derhjemme.

 

 

Humor på trods

 

Undervejs i korrespondancen forsøgte Tove Ditlevsen med held at indkredse Ester Nagels på-trods-humor:

 

Jeg tror, at selv hvis du blev ramt af en virkelig ulykke ville du kunne skildre den i så humoristiske vendinger, at du blev lidt mindre ulykkelig af det for slet ikke at tale om hvor det ville opmuntre modtageren (ultimo, 1954)

 

To år senere udviklede Ditlevsen synspunktet:

 

Tak for dit lange og opmuntrende brev; breve, der er tænkt som en opmuntring for modtageren, virker af en eller anden grund ikke efter hensigten, det svarer nok til når børn mærker en tydelig pædagogisk hensigt med en beskæftigelse, der ellers ville være morsom nok. Når du altså skriver for at opmuntre dig selv, opmuntrer du samtidig mig, og idet jeg går ud fra at det samme er tilfældet, når jeg kontakter dig, synes jeg vor korrespondance har en absolut mentalhygiejnisk sund funktion (23.10.56).

 

Også i mere banal forstand skriver Nagel for at få luft, hvis hun f.eks. føler sig dårligt behandlet af sine forlæggere:

 

og så kan de herefter rende mig noget så grusomt, ja, de kan.

   Puh, det lettede (23.7.1952).

 

Det mindsker ikke underholdningsværdien, at der er plads til selvironi.

 

 

Skrivesituationen

 

Brevene mellem Ester Nagel og Tove Ditlevsen erstatter en samtale. Det at samtalen føres i skriftlig form, giver den vægt og gør den mere litterær.

 

De to forfattere nyder brevskrivningen som afslapning før og efter det krævende arbejde med kunsten, som giver prestige, og med det møjsommelige kronik-skriveri, som giver brød på bordet.

 

I brevene er der plads til alt fra uforskammetheder til kåd leg med bogstaver og skrivemaskinetangenter (15.4.53).

 

Brevskrivningen var improvisationskunst. Men den var samtidig problembearbejdelse. Ester Nagel vendte selvynk til slagfærdighed.

 

 

Omdrejningspunktet

 

I dobbeltbiografien om Ester Nagel og Halfdan Rasmussen afrunder Susanne Knudsen fortællingen om Ester Nagel og brevene. Mødet mellem forskeren og forfatteren fik en eksistentiel dimension. De udviklede et venskab. Nagel boede hos Knudsen i Bergen i foråret 1986, og Knudsen tog senere ophold i Nagels skurvognskollektiv i Særslev. Brevbogen var omdrejningspunktet for det hele, for venskabet, for Knudsens doktorgrad, og for Nagels nyvundne litterære ry.

 

 

Litteratur

 

Ester Nagel: Husmor og skribøse. En brevveksling med Tove Ditlevsen. Med et efterord af Susanne Knudsen, Rosinante, 1986, Gyldendals Bogklubber, 1989

 

Susanne Knudsen: Imellem - skidt og skrift. Debatterende og skrivende kvinder i midten af det 20. århundrede, Gyldendal, 1989

 

Susanne Knudsen: På knæ for livet. En biografi om Halfdan Rasmussen og Ester Nagel, People’sPress, 2018.

 

John Chr. Jørgensen: Om breve. Ni essays om brevformen i hverdagen, litteraturen og journalistikken. Museum Tusculanums Forlag.

 

 

©John Chr. Jørgensen