Først lagt op 29-03-2023; senest opdateret 29-03-2023 15:37

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Rundvisning og opremsning. 1

Triader med flere. 1

Guidet tur 1

Ikke en roman. 1

Ordinær forhistorie. 1

Familien Turèll 1

Ironisk forhold. 1

Musikken i sproget 1

P.S. 1

Litteratur 1

 

 

 

 - Humor i Danmark? så må du have Dan Turèll med, sagde min gamle ven og kollega, Hans Hertel.

 

Jeg tøvede lidt. Hans Hertel var en generøs inspirator. Hvis man skulle realisere alle hans forslag her og nu, kunne man ikke foretage sig andet.

 

Nu hvor lyset er slukket i Hans Hertels bogtårn, må jeg give ham den indrømmelse, at han ofte

havde ret i sin påpegning af mangler. I tilfældet Dan Turèll havde han det.

 

 

Rundvisning og opremsning

 

Med sin rundviser-attitude og sin opremsningsstil ydede Turèll noget originalt inden for smilets tradition i Danmark. Vangede billeder (1975) udviser eksempler på det hele.

 

Turèll kastede ikke omkring sig med vittigheder, men fik læseren - tilhøreren - til at trække på smilebåndet ved for eksempel at sidestille ord, som normalt ikke optræder sammen:

 

Vangede er et kvarter i Gentofte. Vangede var dét sted i Gentofte, hvor lossepladsen og sindssygeanstalten og husvilde-barakkerne blev anbragt (…)

 

 

Triader med flere

 

Opremsningerne kommer ofte som tre-leddede størrelser, triader, som i den citerede passage. Men der kan også være fire-fem ord, og de kan angive en acceleration i et udviklingsforhold, hvor det ene følger af det andet:

 

Vangede var et rabarber-kvarter - et sted, hvor der var sprittere, slagsmål, automatbræk, motorcykelbander og temmelig vilde lørdag aftener …

 

 

Guidet tur

 

I første kapitel er der tale om en rundvisning: “En tur ned ad Bygaden i min barndom i 50’erne”. Guiden henvender sig direkte til tilhøreren:

 

Og bageren i Vangede havde en specialitet, og dét var studenterbrød - De véd, de dèr brød man sådan sjasker sammen af gammelt brød og rester og kager fra sidste måned plus det der bliver fejet sammen på gulvet, og så med et tykt lag glasur over og mættende som ind i Helvede, og altid en populær sag hos børnene.

 

Det humoristiske virkemiddel er her overdrivelsen. Som om det ikke var nok med sammenfejningen fra gulvet, så fortsætter han i det efterfølgende afsnit med en historie om, at hans mor engang købte et franskbrød, som viste sig at indeholde “et halvt kosteskaft” og “hun fik sgu ikke engang et andet brød”. Beretningen virker som en skrøne beregnet til at sætte kulør på portrættet af bageren. Teksten er lagt an på at oplyse om forfatterens hjemby, gerne på en sjov måde, men ikke styret frem mod vittige pointer.

 

Portrætterne byder sig til med små iterative narrativer, fortællinger om typiske gentagelser. Om bibliotekaren i Vangede hedder det for eksempel:

 

Hun beskyldte altid én for ét eller andet - at have hugget nogle bøger eller klippet i nogle blade på læsesalen, eller sådan noget, og ofte helt retfærdigt (hvis der nu var et lækkert billede af Brigitte Bardot i Se og Hør) …

 

Indrømmelsen og begrundelsen i den sidste sætning forlener teksten med en vis subjektiv charme.

 

 

Ikke en roman

 

Vangede billeder har ikke noget overordnet plot.

Bogen er ikke en roman.

 

Det er tydeligvis lettere at sige, hvad den ikke er end hvad den er.

 

Vægten ligger på det faktuelle (“sådan var det”!). Vangede billeder er ikke fiktion, men et stykke kulturhistorie set gennem et lyrisk temperament. Faktisk skrev Turéll først bogen som digte. Men hans forlægger mente, at den ville blive for dyr at producere. Så valgte Turéll katalogformen.

 

 

Ordinær forhistorie

 

Til sidst i bogen har Turèll anbragt et kapitel med træk af Vangedes ældste historie. Her hvor det handler om tider, han ikke selv har gennemlevet, giver han afkald på opremsningerne (“Og …”) og forsøger at forklare ved at etablere sammenhænge:

 

Gentoftes historie ikke Vangedes. Lige fra middelalderen og måske længe før har Gentofte og

Vangede været to selvstændige landsbyer der lå omkring Gentofte Sø på hver sin side af søen, sådan at søen dengang skilte dem som Lyngbyvejen lige ud for søen siden har gjort det (…)

 

Uden den lyriske klangbund bliver Turèlls sprog mere ordinært.

 

 

Familien Turèll

 

Dan Turèlls egen familie er skrevet ind i teksten, men det gør ikke bogen til en selvbiografi. Det er Vangede, der er i centrum, ikke familien Turèll.

 

Familiemedlemmerne må pænt holde sig til kapitlet “Hjemme hos os”, og deres karakteristika fremstilles gennem illustrerende eksempler:

 

Og engang kom far og jeg gående ned ad Mosegårdsvej på vej fra et familiebesøg mens mor var på fødeklinikken (…)

 

Da de nærmer sig hjemmet, fortæller Dan sin far, at han har set en mand kravle ud af køkkenvinduet og spørger, om de ikke skal prøve at fange ham. Men faderen siger, at det er der ingen grund til:

 

Vi har ikke noget han kan ta, undtagen lidt mad og sådan noget, og det er han sgu velkommen til (…)

 

Drengen er stolt af at have en så klog far.

 

Hvis bogen var lagt an på underholdning, ville forfatteren have grebet til posen med familieskrøner. Men han vælger den seriøse historie.

 

Kapitlet slutter med en coda om, hvordan det senere gik familien Turèll. Her skriver han sig selv ud i det almindelige:

 

Og jeg blev gift med Kirsten fra Søborg, og skilt igen og fik ingen uddannelse, og nu bor jeg på Vesterbro.

 

 

Ironisk forhold

 

Der er et ironisk spændingsforhold mellem denne skriven sig ned til næsten anonymitet og så det at mase sig ind på den litterære offentlighed med to hundrede sider om sin hjemstavn.

 

Vangede Billeder er Dan Turélls mest læste værk og har status som en nyklassiker i moderne dansk litteratur. Men blandt dem, der har fulgt forfatterskabet fra den eksperimenterende begyndelse, er der dem, der anser Vangede Billeder for mindre betydningsfuld (Peder Bundgaard, 1995) eller betragter den som delvis mislykket (Asger Schnack, 2001). Sidstnævnte skriver, at “den folkelige form har sin pris: Digtet er som suget ud af sproget, der nærmer sig den rene socialdemokratisme, en “kollektiv” sprogbrug, der befinder sig et sted imellem Gentofte-Bladet og en lidt frisk normalitet. Det er Dan Turèll, men det er alligevel ikke rigtig Dan Turèll” (Schnack, 2001:114).

 

 

Musikken i sproget

 

I 1989 skrev jeg et portræt af Dan Turèll som en af den moderne danske litteraturs store musikalske improvisatorer (“Musikken i sproget”, Politiken, 8.10.89).

 

Essensen af artiklen fremgår af det takkebrev, jeg et par dage senere modtog fra forfatteren.

 

Indledningsvis refererer han til et besøg på universitetet, hvor han havde underholdt de studerende ved at gå på bordene og omtale deres lærer som Den Franske Overtjener:

 

Kære J.C.J., alias Franske Overtjener (hvis du da ikke har fjernet moustachen):

 

Tak for din søndags-artikel, som jeg - netop hjemvendt fra USA (California dreamin’, som det hed i 60’erne) - har fået i dag. Min kone siger, det er noget af det bedste der nogen sinde er skrevet om mig, og hun véd det bedre end nogen. Selv var jeg nærmest lykkelig for din (sjældne) forståelse af at der faktisk ikke er det brud i mit ‘forfatterskab’ alle påstår - fra såkaldt ‘avantgarde’ til såk. ‘folkelighed’ - som du demonstrerede med klippene fra ’Bevægelser, formålsløst cirklende’ til ‘Vangede Billeder’.

 

Så bare: Tak. Som en af mine yndlingsmelodier siger: ‘It’s Nice Work If You Can Get It/ And You Can Get It If You Try’ …

 

De bedste hilsener, din Dan

 

 

Politiken-artiklen blev optrykt i bogen Forfattere for folket, som udkom på forlaget Fremad i 1990. Om Dan Turèlls besøg på universitetet har jeg fortalt i net-essayet Dan og Marta på besøg, Minder og mennesker, 2020.

 

P.S.

Min kone: Hvad skriver du på?

Jeg: Om Dan Turèll, til min serie om humor.

Min kone: Dan Turèll, havde han humor?

 

 

Litteratur

 

John Chr. Jørgensen: Forfattere for folket, Fremad, 1990

 

Peder Bundgaard: Superdan. Et portræt af Dan Turèll. Borgen, 1995

 

Bo Tao Michaëlis: “Vangede billeder”, i : Povl Schmidt m.fl.: Læsninger i dansk litteratur, bd. 5. Odense Universitetsforlag, 1999

 

Asger Schnack: Jeg tror nok jeg kan tåle mere kærlighed end de fleste. En bog om Dan Turèll.

Høst og Søn, 2001

 

Dan Turèll: Vangede Billeder. Gyldendal, 1975

 

Dan Turèll: Lutter latter. Et udvalg af Dan Turèlls yndlingshumor, 1987

 

 

©John Chr. Jørgensen