Først lagt op 06-04-2023; senest opdateret 07-04-2023 12:44

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Truet af humor 1

Situationskomik og farcesprog. 1

Tilrettelagt spontanitet 1

Reuters stilistik. 1

Varemærket 1

Erindringer 1

Journalistisk stil for voksne. 1

Elementbyggeri 1

Humoren som skæbne. 1

Litteratur 1

 

 

Truet af humor

 

I indholdsfortegnelsen til én af de bøger, der er skrevet om Bjarne Reuter, noterer forfatteren, Gunnar Jakobsen, omhyggeligt genrer og titler, f.eks. Bertram-bøgerne, Kidnapning osv.

 

Pludselig afbrydes denne opremsning af en rubrik af en helt anden art: “En uhumoristisk bog indimellem”. At en bog er “uhumoristisk”, gør den altså til noget bemærkelsesværdigt i Reuters forfatterskab.

 

Bogen er En dag i Hector Hansens liv (1976). I den har Reuter taget “bedemandsminen” på for ikke at blive anset for en “springfyr”, der kun behersker “farcesprog”, skriver Gunnar Jakobsen i monografien Bjarne Reuter (1996). Det underliggende synspunkt er altså, at vi her har noget så sjældent som en forfatter, der er truet af humor.

 

 

Situationskomik og farcesprog

 

Humoren er ifølge Jakobsen funderet på en situationskomik, som knytter sig til handlingen. Dertil kommer to virkemidler, som ligger i sproget: underdrivelsen og overdrivelsen.

 

Ifølge Gunnar Jakobsen er Bjarne Reuter (ligesom Dan Turèll) en ordglad “entertainer”.

 

Jakobsen interviewer Reuter for at komme det nærmere.

 

Stillet over for spørgsmålet, om humoren er en livsholdning eller et teknisk træk? svarer Reuter, at

han altid har betragtet humor som en anden måde at fortælle alvor på. Han synes, at han skriver om alvorlige emner, “men min metode er indimellem humoristisk”:

 

Jeg kan somme tider gribe mig selv i - om jeg så må sige i det virkelige liv - at opleve noget, jeg bliver så grebet eller skræmt af, at jeg begynder at le. Det er en forsvarsmekanisme. Jeg tror, at al humor er så spontan, at den er uden bagtanker. Når humoren fungerer bedst, så er det som budbringer for stor alvor.

 

 

Tilrettelagt spontanitet

 

Essensen er, at humoren skal komme som en overraskelse. I den æstetiske planlægning er den er forbundet med timing (Jakobsen, 1996:238).

 

Med en paradoksal formulering: Humor er tilrettelagt spontanitet.

 

Hvordan det kan gøres, viser et interview med Bjarne Reuter, som bliver spurgt:

 

Hvad ville du være, hvis du ikke blev forfatter?

 

Reuter ved, at man forventer et svar, der ækvivalerer med “forfatter”, altså et substantiv, der angiver et erhverv, f.eks. “skolelærer” (som han er af uddannelse). Så han svarer i stedet med et adjektiv, som giver god mening: “ulykkelig”.

 

Hvis det er spontant fundet på, bidrager det til billedet af ham som slagfærdig. Men eftersom spørgsmålet kan forudses, kan svaret også være planlagt og dermed bidrage til billedet af ham som professionel humorist. Det slår ganske vist skår i hans idealopfattelse af humoren som værende uden bagtanke.

 

Det lader sig ikke skjule, at Reuters situationskomik beror på faste figurer og genkommende situationer. Der f.eks. den uregerlige onkel Georg i de seks Bertram-bøger og karnevalsscenerne som åbningsscenen i Busters verden, hvor titelpersonen spiller orangutang i omklædningsrummet.

 

 

Reuters stilistik

 

Reuters sproglige virkemidler har Torben Weinreich kortlagt nøjere i Reuters verden (1996:220ff).  Reuters stil kan levere eksempelstof til nogle af de klassiske begreber i Ulla Albecks Dansk Stilistik (1939): litoter (underdrivelser), hyperbler (overdrivelser), antiteser (modstillinger) og zeugma-former (sidestillinger af uensartede led).

 

 

Varemærket

 

Reuter har gjort de treleddede zeugmaer til sit særlige varemærke. Det tredje led kommer ofte som en overraskelse, et antiklimaks, som kalder på smilet eller latteren:

 

En person kan “stirre advarende, fordømmende og let skelende”. Sidste led er rent deskriptivt, de to første er fortolkende og karakteriserende.

 

En dreng siges at være “den bedste i klassen til at spille rundbold og fodbold og spytte langspyt”. De to første aktiviteter er organiserede og indgår i undervisningen. Spyttekonkurrencerne tilhører frikvarteret eller fritiden (Weinreich, 1996:222).

 

For at fungere som mere end påklistrede vittigheder skal sådanne sidestillinger motiveres i personer og situationer.

 

 

Erindringer

 

Af erindringsromanen Månen over Bella Bio (1988)

forventer man zeugmaer i massevis, for her er det Bjarne Reuter selv, der fører ordet:

 

“Min mormor siger, at man får gule øjne af at se på efteråret og slør i blikket af at savne og fregner af at le.”

 

Det er en klassisk Reuter. Forlaget har løftet den frem som et slags motto.

 

Reuter formår at variere zeugmaet i det uendelige.

 

Om morfaren hedder det, at han gik op ad trappen til det store skib “og blev væk i to lange år, fik skæve øjne og et fjernt blik”.

 

Portrættet af ham beror på en fortryllende logik.

 

“Han lærte at spille på mundharpe i spaniernes land. Derfor fik han skæve øjne.”

 

Det ene kåde påfund afløser det andet.

 

“I dag er han postbud og vicevært og samler på frimærker fra Skandinavien.”

 

 

Journalistisk stil for voksne

 

I Reuters andre bøger for voksne, er der sparet

på zeugmaerne. Stilen er dialogisk og dynamisk. Med en klarhed som i journalistikken og en fremdrift som i et filmmanus. Der skal en særlig anledning til for at avle billeder:

 

I det følgende eksempel, som er fra en af Reuters kriminalromaner for voksne, vil en oprømt politimand gøre indtryk på en kollega og to unge kvindelige retsmedicinere: “Det er et perverst bordel, råbte han og undertrykte en bøvs. Et sted hvor du kan få pisk i røven eller bolle med en gravhund eller blot sidde i tyrolerbukser og glo på mindreårige piger” (Den cubanske kabale, 1988:48).

 

Elementbyggeri

 

Reuters kreativitet har rødder i en akkumuleret ordhukommelse og en permanent lyst til ordleg i form af betydningsforskydning.

 

For at være højproduktiv som Reuter (ca. 100 bøger) må man gribe til elementbyggeri f.eks. ved at udgive bøger i serier. Hvor langt kan man gå i retning af samlebåndsproduktion, før man får kritikken på nakken? Bjarne Reuter har forsvaret sig dels ved at angribe den børnelitteratur, der tilpasser sig alt for dygtigt (jf. Weinreich, 1996:230) og dels ved at satirisere over niveauet i de voksnes underholdning: film og teaterforestillinger med mænd der er klædt ud som damer, eller som har en talefejl eller som “går på en måde, som leder tankerne hen på afføringsproblemer.”

 

Til sidst i den kronik, jeg lige har citeret fra, øjner Reuter et håb i en vits, som hans ni-årige søn har afprøvet på ham:

 

“Hvad er ligheden mellem en is og en elefant?”

 

Jeg kunne ikke umiddelbart se nogen lighed.

 

“Jo”, sagde møgungen, “det er i’et …”

 

“I’et,” måbede jeg …

 

“Ja, elefanten hed Ib.”

 

 (“Humoren der forsvandt”, Politiken 8.1.1989).

 

Næppe har man smilet ad vitsen, før det slår en, hvor udspekuleret og præfabrikeret den er.

 

Bjarne Reuter har i et interview sagt, at humoren er den korteste vej mellem to mennesker, og at det er prisværdigt nok at få folk til at le. “Men der skal også være et vedhæng på den humor” (Kofod-Olsen, 1986:65).

 

Vedhænget i elefantvitsen er synsvinkelskiftet fra formodet ydre lighed til uforudsigelig ‘navnelighed’. Pointen er den ni-årige drengs evne til at håndtere et absurd betydningsskift.

 

Han har næppe fundet på vitsen selv fra bunden af. Hvis han har dannet den efter et typologisk mønster, har han bevist, at æblet ikke falder langt fra stammen.

 

 

Humoren som skæbne

 

Man må have forståelse for Bjarne Reuters skepsis over for den humor, han oplever i biografen. At sidde som “Danskernes yndlingsforfatter” og føle sig uden for fællesskabet, må være mærkeligt.

 

I en opfølgende kronik opfordrede filmmanden og humorspecialisten Poul Malmkjær ham til at blæse flertallets smag en lang march. Hold fast ved din egen smag.

 

Jeg vil gå et skridt videre og rejse spørgsmålet, om Bjarne Reuters position som Danmarks mest læste forfatter, overhovedet kan forklares med henvisning til hans humor.

 

Når han i en årrække har været kongen af bibliotekspengene (Retbøll Carl 2020:375), skyldes det hans evne til at skrive klart som en journalist og spændende som en filmforfatter. Og både for børn og voksne. Forfatterskabet kan beskrives som en løbende dialog mellem drengen og manden i Bjarne Reuter (Beth Juncker, 2000:226. Og Kreisberg, 2001).

 

 

Litteratur

 

Ulla Albeck: Dansk stilistik, 1939; 1963

 

Gunnar Jakobsen: Forfatterskaber. Bjarne Reuter, 1996

 

Beth Juncker: “Bjarne Reuter”, i: Anne-Marie Mai (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 3, 2000: 226-231.

 

Ulla Kofod-Olsen: Drøm, digt og virkelighed. Samtaler med 15 danske børnebogsforfattere, 1986

 

Ove Kreisberg: "Månen over Bella Bio”, i: John Chr. Jørgensen (red.): Dansk forfatterleksikon. Værker, 2001:204-05.

 

Poul Malmkjær: “Hvaffor en humor?”. Kronik, Politiken, 9.2.1989

 

Helle Retbøll Carl: Sådan en som Bjarne Reuter, 2020

 

Bjarne Reuter: Den cubanske kabale. Roman, 1988

 

Bjarne Reuter: Månen over Bella Bio, 1988

 

Bjarne Reuter: "Humoren der forsvandt", Kronik, Politiken, 8.1.1989

 

Torben Weinreich: Reuters verden, 1996

 

 

©John Chr. Jørgensen